ARŞ.GÖR. ÖZDAL KÖKSAL    
Adı : ÖZDAL
Soyadı : KÖKSAL
E-posta : okoksal@ankara.edu.tr
Tel : 596 1478
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 Eğitim Bilgileri:

Mezun Olunan Öğretim Kurumu

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarih

2010

Mezun Olunan Bölüm/Unvan

Tarım Ekonomisi  /  Doktor

 

Mezun Olunan Öğretim Kurumu

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarih

2003

Mezun Olunan Bölüm/Unvan

Tarım Ekonomisi  /  Ziraat Yüksek Mühendisi

               

Mezun Olunan Öğretim Kurumu

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarih

2000

Mezun Olunan Bölüm/Unvan

Tarım Ekonomisi  / Ziraat Mühendisi


   Araştırmacı Olarak Görev Aldığı Projeler

·         “Türkiye’de Koyun ve Keçi Eti Tüketimini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Belirlenmesi” TAGEM/ 11 / AR-GE / 18, Yardımcı Araştırmacı, Proje Dönemi: 05/11/2011 05/05/2012

·         Türkiye’de ıslah edilmiş meraların sürdürülebilirliği üzerine bir araştırma,TAGEM, Proje Dönemi: 05/12/2012 15/05/2015

·         Yem bitkileri desteklerinin, yem bitkisi üretimi ve sürdürülebilirliğine etkisi, TAGEM, Proje Dönemi: 05/12/2012 15/05/2015

·         KOP Bölgesinde Konya, Niğde, Aksaray İllerindeki “Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaçlarını Belirleme”, Proje Dönemi: Aralık 2014-Şubat 2015-06-08

·         GTHB Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi, “İzleme, Değerlendirme Pratikleri” Eğitim Programı Hazırlama Grubunda yer alma, Ocak2015-Ağustos 2015

·             SAvRAN, F.CEYLAN, C. KÖKSAL, Ö. (2010) The impact of socio-economic characteristics and sources information on using conservative agricultural methods African Journal of Agricultural Research Vol. 5. (9), pp.813-817, ISSN 1991-637X 2010 © Academic Journals

·             CEYLAN, İ.C. OLHAN, E. KÖKSAL, Ö (2010) Determination of the effective factors on Organic Olive Cultivation Decision, African Journal of Agricultural Research Vol. 5 (23), pp.3164-3168, ISSN 1991-637X  © 2010 academic Journals

·             KÖKSAL, Ö., GÜNE, E., ÖZER, O.O., ÖZDEN, M.,(2010) Analysis of effective factors on information sources at Turkish Oregano farms, African Journal of Agricultural Research Vol. 5 (2) pp. 142-149,18 January, 2010 Available online at ISSN 1991-637X ©  2010 Academic Journals

·             CEVHER C. CEYLAN, İ, C. KÖKSAL, Ö. (2009) (TR)Evaluation of Range Improvement Studies, Field Plants central Research Institute Journal): 22 29. ISSN 1302  4310

·             CEYLAN, İ.C, KÖKSAL, Ö. KUTLAR, İ. (2009). Determination of Effective Factors on Adoption of Integrated Pest Management (IPM) Practices. Sustainable Development in Eastern Europe(Conference) 16-18 June Tekirdağ, Balkan Environmental Association,

·