PROF.DR. NURİYE ÖZLEM KÜÇÜK    
Adı : NURİYE ÖZLEM
Soyadı : KÜÇÜK
E-posta : okucuk@medicine.ankara.edu.tr, kucuko68@yahoo.com
Tel : 595 62 40
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ