DOÇ.DR. TURAN OLĞAR    
Adı : TURAN
Soyadı : OLĞAR
E-posta : olgar@eng.ankara.edu.tr
Tel : 03122033516
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 Doç. Dr. Turan OLĞAR

Öğrenim Durumu:


Lisans               :  A. Ü.  Fen Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, 1997
Yüksek Lisans : A. Ü. Fen Bilimleri Enst.,  Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı. 1999
Doktora            :  A. Ü. Fen Bilimleri Enst.,  Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı.  2004

Akademik Ünvanlar: 

 

Araştırma Görevlisi  :  A.Ü. Müh. Fak. Fizik Mühendisliği Bölümü, 1999 - 2004

Araştırma Görevlisi Dr. :  A.Ü. Müh. Fak. Fizik Mühendisliği Bölümü, 2004 – 2009

Yrd. Doç. Dr.                   :  A.Ü. Müh. Fak. Fizik Mühendisliği Bölümü, 2009 – 2012

Doç. Dr.                            :  A.Ü. Müh. Fak. Fizik Mühendisliği Bölümü, 2012 – ……

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Ersin Kamberli, Medikal Görüntülemede Kullanılan Radyografik Monitörlerin Görüntü

Performansının Değerlendirilmesi (Bitirme Tarihi, 07.03.2011)

Yönetilen Doktora Tezleri:

 

 Asena Kurt Yalçın ( Yeterlilik Aşaması)

 

YAYINLAR:

A.     SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI kapsamında yer alan dergilerdeki tam metinli makaleler

1.      D Bor, T Sancak, T Olgar, Y Elcim, A Adanali, U Sanlidilek, and S Akyar. Comparison of effective doses obtained from dose–area product and air kerma measurements in interventional radiology. Br J Radiol 2004; 77: 315-322.

2.      Bor Doğan, Toklu Türkay, Olğar Turan , Sancak Tanzer , Çekirge Saruhan , Önal Baran, Bilgiç Sadık.Variations of patient doses in interventional examinations at different angiographic units. Cardiovasc Intervent Radiol 2006; 29: 797-806.

3.      Turan Olgar, Esra Onal, Dogan Bor, Nurullah Okumus, Yildiz Atalay, Canan Turkyilmaz, Ebru Ergenekon, Esin Koc.Radiation Exposure to Premature Infants in a Neonatal Intensive Care Unit in Turkey. Korean J Radiol 2008; 9(5): 416-419.

4.      Doğan Bor, Selma Tukel, Turan Olgar, Elif Aydın. Variations on Breast Doses for an Automatic Mammography Unit. Diagn Interv Radiol. 2008; 14(3): 122-126.

5.      Bor Doğan, Olğar Turan, Toklu Türkay, Çağlan Ayça, Önal Elif, Padovani Renato. Patient Doses and Dosimetric Evaluations in Interventional Cardiology. Physica Medica 2009; 25(1): 31-42.

6.      Bor, D., Olgar, T., Önal, E., Çağlan, A. and  T. Toklu. Assessment of radiation doses to cardiologist during interventional examinations.  Med  Phys 2009;  36(8):  3730-3736.  

7.      Olgar, T., Bor, D., Berkmen, G., Yazar, T. Patient and staff doses for some complex x-ray examinations.  J. Radiol. Prot. 2009; 29,  393-407.

8.      Safak, M., Olgar, T., Bor, D., Berkmen, G., Gogus, C. Radiation doses of patients and urologist during percutaneous nephrolithotomy.  J. Radiol. Prot. 2009;  29, 409-415.

9.     T Olgar, T Kahn, D Gosch.  Average Glandular Dose in Digital Mammography and Breast Tomosynthesis. Fortschr Röntgenstr 2012; 184(10): 911-918.

 

B.    Uluslararası indekslere giren ve yabancı dilde yayınlanan tam metinli makaleler

1.      A. K. Çiftçi, O. Gürkan, T. Olgar, E. Recepoglu, S. Sultansoy and Ö. Yavaş 
Linac-Ring Type Phi Factory For Basic and Applied Researches
Turkish J. of Physics  2000, 24:547-558.

C.     Uluslararası indekslere girmeyen ve Türkçe yayınlanan tam metinli makaleler

1.     Doğan BOR, Oya AKYOL, Turan OLĞAR. Bazı Mamografi Merkezlerindeki Kalite Kontrol Çalışmalarında Elde Edilen Sonuçlar. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007, 3(44):18-24

2.      Turan OLĞAR. Floroskopik Sistemlerde Görüntü Kalitesinin Matematiksel Olarak Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2007, 11(3):201-207

3.     Turan OLĞAR. Girişimsel Anjiyografi Sistemlerinde Görüntü Kalitesinin Matematiksel Olarak Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi, Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 2007,19(3), 285-292.

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KONGRELERDE SÖZLÜ BİLDİRİLER:

D.    Uluslararası kongrelerde sunulan ve SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamdaki kongre kitaplarında tam metni yayınlanan bildiriler

1.      Bor Doğan, Çekirge Saruhan, Toklu Türkay,  Olğar Turan, Gülay Miyase, Önal Elif, Çil Barbaros. Patient and Staff Doses in Interventional Neuroradiology. Radiation Protection Dosimetry 2005; No. 1-3, 62-68.

2.     Doğan Bor, Tanzer Sancak, Türkay Toklu, Turan Olgar, Selmin Ener. Effects of Radiologists’ Skill and Experience on Patient Doses in Interventional Examinations. Radiation Protection Dosimetry 2008; 129, No.1–3, 32-35.

3.     Doğan Bor,Selma Tukel, Turan Olgar, Türkay Toklu, Elif Aydın, Oya Akyol. Investigation of mean glandular dose versus compressed breast thickness relationship for mammography. Radiation Protection Dosimetry  2008; 129, No.1–3, 160-164.

4.     Dogan Bor, Oya Akyol, Turan Olgar.Performance Measurements of Mammographic Systems.  Radiation Protection Dosimetry 2008; 129, No.1–3,   165-169.

 

E.    Uluslararası kongrelerde sunulan ve SCI, SCI-Expanded  SSCI ve AHCI kapsamında dergi özel sayılarında veya aynı kapsamdaki kongre kitaplarında özeti yayınlanan bildiriler

1.      Bor D, Toklu T, Olgar T. Multi system comparison of patient doses in interventional radiology. Medical  Physics. 2003; 30(6):1353-1353.

2.      Bor D , Onal E , Olgar T , Caglan A , Toklu T.  Estimation of cardiologists radiation doses received during interventional examinations Medical Physics. 2006;        33(16):2211-2212.

F.     Ulusal Kongrelerde sunulan ve kongre kitaplarında tam metni yayınlanan bildiriler

1.      Turan OLĞAR, E. Esra ÖNAL, Nurullah OKUMUŞ, Doğan BOR. Yoğun Bakım Ünitelerindeki Yenidoğan Bebeklerin Radyasyon Dozu. XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 195-198,  Antalya, 2007.

2.      Turan OLĞAR, Tolga İNAL, Doğan BOR. Bilgisayarlı Radyografi Sistemlerinde Otomatik Işınlama Kontrolü (AEC) Kalibrasyonu ve Hasta Dozu Optimizasyonu. XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 199-202,  Antalya, 2007.

3.      Tolga İNAL, Turan OLĞAR, Doğan BOR. Bilgisayarlı Radyografi Sistemlerinde Kalite Kontrol Testleri. XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 184-187,  Antalya, 2007.

4.      Doğan BOR, Çiğdem DUMAN, Turan OLĞAR. SPECT Sistemlerinde Görüntü Kalitesi Ölçümleri. XI. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 150-153,  Antalya, 2007.

G.    Ulusal Kongrelerde sunulan ve kongre kitaplarında özeti yayınlanan bildiriler

1.      Ersin Kamberli, Turan Olğar, Doğan Bor. Radyografik Görüntülemede Kullanılan Medikal Monitörlerin Görüntü Performanslarının Değerlendirilmesi. Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, p:125  , İstanbul, 2010.

2.      Şölen Yüksel, Turan Olğar, Doğan Bor. Dijital Mamografi Sistemlerinin Kalite Kontrol ve Kabul Testleri. Türk Fizik Derneği 27. Uluslar arası Fizik Kongresi, p:338 , İstanbul, 2010.

3.      K Duruer, T Olgar, D Bor. Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Kalibrasyon  Laboratuarları Kurulumu. Türk Fizik Derneği 27. Uluslar arası Fizik Kongresi, p:338 , İstanbul, 2010.

4.      Özge Demirkaya, Turan Olğar, Doğan Bor. Grid Performans Testleri. XII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, p:41 , Ankara, 2009.

5.      Doğan BOR, Saruhan ÇEKİRGE, Türkay TOKLU, Turan OLĞAR, Miyase GÜLAY, Elif ÖNAL, Barbaros ÇİL. Girişimsel Neroradyoloji İncelemelerinde Hasta ve Personel Dozu. X. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 108-109, Kayseri, 2005.

6.      Doğan BOR,  Türkay TOKLU, Turan OLĞAR, Ayça ÇAĞLAN, Elif ÖNAL. Girişimsel Kardiyoloji İncelemelerinde Hasta Dozlarının Farklı Yöntemlerle Ölçümü. X. Ulusal Medikal Fizik Kongresi,  117-118, Kayseri, 2005.

7.      Doğan BOR,  Turan OLĞAR, Türkay TOKLU, Elif ÖNAL, Ayça ÇAĞLAN,  Girişimsel Kardiyoloji İncelemelerinde Personel Dozunun Belirlenmesi, Alternatif    Teknikler. X. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 119-120, Kayseri, 2005.

8.      Doğan BOR,  Turan OLĞAR.  Görüntü Kalitesinin Görsel ve Matematiksel Olarak Ölçülmesi. X. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 121-122, Kayseri, 2005.

9.      Doğan BOR, Türkay TOKLU, Turan OLGAR, Miyase GÜLAY, Elif ÖNAL, Ercan GÜÇLÜ, Ayça ÇAĞLAN.  Farklı Girişimsel Ajiyografi Sistemlerinde Ölçülen Hasta  Dozlarının Karşılaştırılması.  IX Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 59-59, Edirne, 2003.

10.  Doğan BOR, Türkay TOKLU, Turan OLGAR, Oya AKYOL, Ercan GÜÇLÜ. Mamografi Sistemlerinde Elde Edilen Bazı Performans Parametrelerinin             Karşılaştırılması IX Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 61-61, Edirne, 2003.

11.  Doğan BOR, Türkay TOKLU, Turan OLGAR, Ercan GÜÇLÜ. Floroskopi X-ışın Sistemlerinde Kalite Kontrolü. IX Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 62-62, Edirne, 2003.

12.  Doğan Bor, Tanzer Sancak, Yelda Elçim, Turan Olğar. Bazı Anjiyografik         İncelemelerde Ölçülen Hasta Dozları. VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 37-37, İstanbul, 2001.

13.  Doğan  Bor, Turan Olğar , Selma Tükel, Elif Aydın. Mamografi İncelemelerinde Hasta Dozu Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 41-41, İstanbul, 2001.

14.  A. K. Çiftçi, E. Recepoğlu, O. Gürkan, T. Olğar, S. Sultansoy, Ö. Yavaş and M. Yilmaz. Ulusal Hızlandırıcı Laboratuarı Projesi: Linak-Halka Tipli Phi Fabrikası  TFD 18. Ulusal  Fizik Kongresi, 280-280, Adana, 1999.

15.  T. Olğar ve Ö. Yavaş. Parçacık Hızlandırıcılarında Emittans Büyümesi ve Soğutulma Teknikleri. TFD 18. Ulusal Fizik Kongresi, TFD 18. Ulusal Fizik Kongresi, 274-274, Adana, 1999.

 

PROJELER

1.     Uluslar arası Atom Enerjisi Teknik Yardım Projesi: TUR 6/0/10 “Strengthening the Training Infrastructure of Medical Physics (Nuclear Medicine and Diagnostic Radiology.)” 2001-2002.

2.     Uluslar arası Atom Enerjisi Ajansı Araştırma Projesi. “Co-ordinated Research Project to evaluate Quantitatively and Promote Patient Dose Reduction Approaches in Interventional Radiology. 2003-2005.

3.      DPT Projesi (2005K120130): Radyasyon Uygulamaları ve Teknolojileri Geliştirme      Projesi.(2005-2009)

4.     Genelkurmay Başkanlığı Sağlık Komutanlığı ile ortak yürütülen “Ankara  Garnizonunda Bulunan Dijital Radyoloji Sistemlerinde Doz Optimizasyonu”  projesi(2006-2008)

5.      Tanısal Radyolojide Kullanılan Sayısal Görüntüleme Sistemlerinde Görüntü Kalitesi ve Radyasyon Dozu Optimizasyonu (2013-2015)

KATILDIĞI KURSLAR

1.      College of Medical Physics, 2 - 27 September 2002,  The abdus salam international centre for theoretical physics, Trieste İTALY

2.      DESY Summer Students 1999, Hamburg, GERMANY

3.      AAPM International Scientific Exchange Programs (ISEP)  2009, Ankara, Turkey

KATILDIĞI ÇALIŞTAYLAR

1.      Second EUTERP Platform Workshop 23-25 April 2008, Vilnius, Lithuania.

2.      Third  EUTERP Platform Workshop 16-18 April 2009, Antalya, Turkey.

KAZANDIĞI BURSLAR

1.      Tübitak Y. Lisans Bursu

2.      Tübitak Münir Birsel Vakfı Doktora Bursu (4 ay Leipzig/Almanya)

3.      Uluslar arası Atom Enerjisi Ajansı Bursu ( 3 ay Leipzig/Almanya)

4.      Tübitak Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (12 ay Leipzig/Almanya)

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER         

1.      Medikal Fizik Derneği

2.      Fizik Mühendisleri Odası

3.      Türk Fizik Derneği

4.      Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği