Y.DOÇ.DR. ÖMER KUTLU    
Adı : ÖMER
Soyadı : KUTLU
E-posta : omerkutlu@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : Y.DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ