DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖMER KUTLU    
Adı : ÖMER
Soyadı : KUTLU
E-posta : omerkutlu@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ