DR.ÖĞR.ÜYESİ ONGUN MEHMET SAKA    
Adı : ONGUN MEHMET
Soyadı : SAKA
E-posta : omsaka@ankara.edu.tr, omsaka@gmail.com
Tel : 2033161
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenimi ve Mesleki Aşamaları

 

               Orta ve Lise              : Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi  (1986-1993)

            Lisans                      : Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  (1993-1997)

            Fabrika Stajı            : Roche A.Ş. İlaç Sanayi (1996)

            Yüksek Lisans          : Ankara Universitesi Eczacılık Fakültesi  (2000-2003)

Doktora                    : A.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim

                                  Dalı (2003 - 2009) 

Araştırma Görevlisi  :A.Ü. Eczacılık Fakültesi ,Farmasötik Teknoloji

                                 Anabilim Dalı , 2001-2009; 2010-

MSB İlaç Fabrikası   : MSB İlaç Fabrikası Komutanlığı (2009-2010)

 
Bilimsel Çalışmalar                                                                 

 

            Tamamlanan Tezler

 

Yüksek Lisans Tezi (2003), “Gen Tedavisine Yönelik, DNA-Kitozan Nanopartikül Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve in vitro Değerlendirilmesi”,

(Danışman: Doç.Dr. Asuman BOZKIR)

 

Doktora Tezi (2009) “Anti-anjiogenik Etki Gösteren Non-viral Gen Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar”

(Danışman: Prof.Dr. Asuman BOZKIR)

 

Aldığı Ödüller

 

1.      2003-2004 Novartis Farmasötik Teknoloji Araştırma Birincilik Ödülü

2.      2009, MSB İlaç Fabrikası Komutanlığı, Hizmet Takdirnamesi

 

Görev Aldığı Projeler

 

1.  “Nanopartikül Yapısındaki İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Formülasyonları Üzerinde Çalışmalar”, ARFO (Ankara University, Research Foundation), 98-30-00-002, Tamamlandı

2. "Plazmid DNA İçeren Kitosan Mikroküre Formülasyonlarının in vitro Değerlendirilmesi”, ARFO, 2001-08-03-024, Tamamlandı

3.  “Bazı Bitki Ekstraktlarının Organik Sebze Yetiştiriciliğinde Görülen Zararlılara Karşı Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi”, Organik Tarım Projesi, Tarım Bakanlığı, Tamamlandı

4. "Gen Tedavisine yönelik non-viral gen taşıyıcı sistemlerin geliştirlmesi ve karekterizasyonu”, BAP (Biotechnological Research Foundation), Tamamlandı

5.   “Morfinin Denetimli Salım Yapan İlaç Şekillerinin Tasarımı Üzerine Çalışmalar”, SANTEZ, Tamamlandı

6.   “Kan-beyin bariyerinde etkin madde geçişinin artırılmasına yönelik ilaç taşıyıcı sistemlerin hazırlanması ve karakterizasyonu”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. –Devam Ediyor

7.   “Bifosfonat Yüklü  Membran ve in-situ Jel Formülasyonlarının Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu Üzerine Etkisinin in-vitro ve in-vivo Değerlendirilmesi” Tübitak 1001 – 2013-2015.

 

 

Bilimsel ve Mesleki  Kuruluşlara Üyelikler

 

·        Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği (TÜFTAD)

·        Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği

·        TEB II. Bölge, Ankara Ecza Odası Üyeliği                                                

                     (Denetleme Kurulu üyeliği, 2003-2005)

·        European Federation for Biotechnology (EFB)


Yayın Listesi         

 

A.     SCI’de Yer Alan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

A1.            Bozkır, A., Saka, O.M., “Chitosan Nanoparticles for Plasmid DNA Delivery: Effect of Molecular Structure of Chitosan on Formulation and Release Characteristics”, Drug Delivery, 11 (2): 107-112, 2004.

 

A2.            Bozkır, A., Saka, O.M., “Chitosan-DNA Nanoparticles: Effect on DNA Integrity Bacterial Transformation and Transfection Efficiency” , J. Drug Target, 12(5): 281-288, 2004.

 

A3.            Bozkır, A., Hayta, G., Saka, O.M., “A Comparison of the Biodegredable Nanoparticles and Multiple Emulsions (water-in-oil-in-water) Containing Influenza Virus Antigen on the in vivo  Response in Rats” Die Pharmazie, 59(9): 723-725, 2004.

 

A4.            Bozkır, A., Saka, O.M., “Formulation and Investigation of 5-FU Nanoparticles with Factorial Design-based Studies”, Il Farmaco, 60(10): 840-846, 2005.

 

A5.            Gokay O.,Zıraman F,Calı A., Saka, O., “Radicular peroxide penetration from carbamide peroxide gels during intracoronal bleaching”, International Endodontic Journal. 41(7):556-560, 2008.

A6.        Saka, O.M., Bozkır, A., “Formulation and in vitro characterization of PEGylated chitosan and polyethylene imine polymers with thrombospondin-I gene bearing pDNA”, Journal of Biomedical Materials Research Part B-Applied Biomaterials ,DOI:10.1002/jbm.b.32661, 100(B), 4, 984-992, 2012.

 

B.        Kitap Bölümü

 

B1.    Bozkır, A., Saka, O.M., “Multiple Emulsions: Delivery System for Antigens”, Multiple Emulsion: Technology and Applications, Wiley publications, 2008,   ISBN: 978-0-470-17093-9 ,293-306.

 

B2.       Saka, O.M., Nalan D.O., Bozkır, A., “Pegylated Chitosan Nanoparticles for gene delivery”, 8th International Conferences of the European Chitin Society, 2007, Advances in Chitin Science vol X,p:281. ISBN: 978-975-491-250-0.

 

B3.        “İlaç ve Tedavi Kurulları Uygulama Kılavuzu ”, (Çeviri) T.C. Sağlık Bakanlığı RSHMB, Hıfzıssıhha Mektebi Yayınları, 2004, ISBN: 975-590-090-X

 

B4.       Saka, O.M., Bozkır, A.,  Eczacılıkta Yenilikler -2: Biyomakromoleküllerin, Formülasyon Tasarımı ve Uygulamalarında Güncel ve Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No:99, 117-142, 2010, , ISBN: 978-975-482-918-1.

 

C.        Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

 

C1.        Bozkır, A., Saka, O.M., Nanoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji, TÜFTAD, Biyoteknolojik ürünlerin bugünü ve yarını özel sayısı, Nisan-Haziran 2006, 13(2), 3-10.

 

C2.       Saka, O.M., Nanoteknolojinin Geleceğine Avrupa Açısından Bakış – SWOT Analizi, TÜFTAD, Biyoteknolojik ürünlerin bugünü ve yarını özel sayısı,  Nisan-Haziran 2006, 13(2), 11-14.

 

Kongre-Toplantı Bildirileri

 

D. Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler

 

D1.   Saka, O.M., Bozkır, A., “Chitosan-Plasmid DNA Nanoparticles: I- Characterization and Properties of Different Molecular Weight Chitosan Nanoparticles”, 3rd Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, IPORSIP  2002, Istanbul, Abstracts, Acta Pharmaceutica Turcica, Suppl. p:20.

 

D2.       Saka, O.M., Nalan D.O., Bozkır, A., “Pegylated Chitosan Nanoparticles for gene delivery”, 8th International Conferences of the European Chitin Society, Antalya, 2007, Advances in Chitin Science vol X,p:281.

 

D3.       Saka, O.M., Bozkır, A., “ Development and Formulation of PEGylated Non- viral Gene Delivery Systems”, BIOMED, 17th International Symposium on Biomedical Science and Technology, 23-25 Kasım 2011, Ankara, Turkey, p:O37-O38.

 

E.        Uluslararası Kongrelerde Sunulan Poster Bildirileri

 

E1.      Saka, O.M., İnal, Ö., Hayta, G., Bozkır, A., “Factors Affecting the Stability and Release of a Model Protein, Encapsulated Within Biodegredable PLLA Microparticles”, ISOPS6, 27/29 Haziran,Ankara, Poster Abstracts s:300, 2000.

 

E2.        Saka, O.M., Bozkır, A., “Comparative Study on the Stability and Release of a Model Protein Encapsulated Within Biodegredable PLLA and Chitosan Microparticles, IPORSIP 2000, 6/8 Ekim,Istanbul, Poster Abstracts, Acta Pharmaceutica Turcica, Suppl.  s:47, 2000.

E3.       Bozkır, A., Saka, O.M., “The Experimental Design and Characterisation of PLGA Nanoparticles. I: Factorial Design”, 61th International Congress of Pharmaceutical Sciences of F.I.P., 1-6 September, Poster Abstracts s:82, Singapore 2001.

 

E4.     Bozkır, A., Saka, O.M., “Poly(lactide-co-glycolide) nanoparticles containing 5-Fluorouracil. II. Formulation Design”, Proceeding 4th World Meeting ADRITELF/APGI/APV, 8-11 April, s: 809-810, Florence, 2002.

 

E5.      Saka, O.M., Bozkır, A., “Chitosan-Plasmid DNA Nanoparticles Effects of different Molecular Weight Chitosan Nanoparticles on Drug Loading and Drug Release”, IXth International Symposium on Biomedical Science and Technology, 19-22 Sept., 64, Antalya 2002.

 

E6.      Saka, O.M., Demir, H., Bozkır, A., Altanlar, N., “Comparing Two Different Methods at Plasmid Prufication”, Proceedings 7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 24-27 Haziran, s:245, Ankara, 2003.

 

E7.     Bozkır, A., Saka, O.M., “Effects on Different Formulations of Chitosan-DNA Nanoparticles on Gene Transfection”, 30th Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society, July 21-23, 598, Glasgow, Scotland-UK,2003.

 

E8.    Bozkır, A., Hayta, G., Saka, O.M., “Multiple Emulsions (w/o/w) and Biodegredable Nanoparticles Containing Influenza Virus Antigen: Immune Response in Rats”, 1st EUFEBS Conference on Optimising Drug Delivery and Formulation. New challenges in Drug Delivery, Sept 29-Oct 1, Versailles, France, 2003.

 

E9.       Bozkır, A., Saka, O.M., “Comparision of the Chitosan-DNA Nanoparticles Gene Transfection and Transformation Efficiencies”, IPTS 2004, Proceed. 12th  Inter. Pharm. Technol. Symp. Sept 12-15, Istanbul,Turkey, 2004.

 

E10.  Bozkır, A., Saka, O.M., “Ciprofloxacin loaded ocular nanoparticles: Preparation and in-vitro characterization”, Pharmaceutical Sciences Fair & Exhibition 2005, June 12-17, Nice, France, 2005.

 

E11.   Bozkır, A., Saka, O.M., “Comparision study of Chitosan–PEG nanoparticles and PEG coated chitosan nanoparticles for gene delivery”, “EUFEPS Workshop on : Optimising Biotech Medicines: Second-Generation Pharmaceutical Proteins” , Munich, Germany, 11-12 Jan, 2007.

 

E12.    Saka, O.M., Bozkır, A., “Pegylated Chitosan-plasmid DNA Nanoparticles: I) Effect of Pegylation on drug loading and drug release” “3rd World Congress of Pharmaceutical Sciences of FIP” , Amsterdam, Netherland, 22-25 Apr, 2007.

 

E13.         Saka, O.M., Bozkır, A., Preparation and characterization of PEGylated chitosan and polyethylenimine as a non-viral carrier for gene delivery. 14th International Pharmaceutical Technology Symposium Antalya, Turkey, September 8-10, 2008.

 

E14.      Calı A. A, Celıkten B., Duzgun Z. D., Saka M. O. ,Zıraman F., “Effect of Different Base Materials on Peroxide Leakage When Using 10% CP during intracoronal Bleaching”, Varna, 14th Congress of Balkan Stomatological Society (BaSS), 9th  Scientific Congress of Bulgarian Dental Association   (BgDA), Bulgaria, 6-9 May, 2009.

 

E15.      Bozkır, A.,  Coskun, H., Saka, O.M., “A Model Study using Bracketing Design for Stability Test on Solid Dosage Form”, 1st International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, Antalya 08-11 Eylül 2011, 62.

 

E16.    Saka, O.M., Bozkır, A.,  “PEGylated Cationic Nanoparticles Mediated Gene Delivery Into Human Breast Epithelial Cells; Preperation, Physico-chemical Characterization, and Cellular Uptake”, 18td International Symposium on Microencapsulation, Antalya (12-14 Eylül 2011), 171-173.

 

E17.  Gokcek, S., Saka, O.M., Bozkır, A.,  “Formulation and In-vitro Characterization of 5-Fluorouracil Loaded Multiple Emulsions ”, 18td International Symposium on Microencapsulation, Antalya (12-14 Eylül 2011), 234-236.

 

E18.     Coban, S., Saka, O.M., Bozkır, A., “Studies on the Mucosal Delivery of Microparticulate Antigen Delivery Systems. I-Development and in- vitro characterization”, BIOMED, 17th International Symposium on Biomedical Science and Technology, 23-25 Kasım 2011, Ankara, Turkey, p:62.

 

E19.    Gokcek S., Saka, O.M., Bozkır, A., “Studies on the Stability of 5-FU Loaded Nano- Emulsions”, BIOMED, 17th International Symposium on Biomedical Science and Technology, 23-25 Kasım 2011, Ankara, Turkey, p:63.

 

E20.      Serım, M, Oz, U.C., Devrım B., Saka O.M., Bozkır, A., “Preparation and evaluation of the model protein loaded thermosensitive in-situ gelling systems”. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara 26-29 Haziran, 2012, P:235.

 

E21.    Çoban S., Saka O.M., Bozkır, A., “Studies on the Mucosal Delivery of Microparticulate Antigen Delivery Systems. II- In-vivo Characterization” 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara 26-29 Haziran, 2012, P:251

 

E22.     Gökçek S., Saka O.M., Eryılmaz M., Bozkır, A.,  “Antibacterial Activity of 5-Fluorouracil Loaded W/O/W Nano Emulsions”, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara 26-29 Haziran, 2012, P:252