PROF.DR. BEDRİYE ÖNCÜ ÇETİNKAYA    
Adı : BEDRİYE
Soyadı : ÖNCÜ ÇETİNKAYA
E-posta : oncu@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 595 66 17
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

YAYINLAR

1.     Turan N, Öncü B (2018). İş Yerinde Psikolojik Şiddet (Mobbing): Kişilik Özellikleri ile İş Yükü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 10(2):95-102.

2.     Gül H, Öncü B (2018). Dikkat Eksikliği Hiperakitivite Bozukluğunun Etiyolojisinde Çevresel Etkenler. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 10 (2):138-175.

3.     Öncü B (2017). İntihar davranışı: epidemiyoloji ve risk etmenleri. Psikiyatride Güncel-Update in Psychiatry. Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi, 7(1):1-14.

4.     Çolak B, Öncü B (2017). Üzüntü ve Yas. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular, 10(4):217-27.

5.     Öncü B (2017). Hipospadias: Ergenlik ve Yetişkinlikte Psikolojik Durum, Psikoseksüel Gelişim ve Psikososyal İşlevsellik. Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi Özel Konular, 7(2):126-32

6.     Öncü B (2017). İntihar davranışı: epidemiyoloji ve risk etmenleri. Psikiyatride Güncel- Update in Psychiatry, 7 (1): 1-14.

7.     Yüksel Z, Öncü B (2017). Geçmişte kurum bakımında kalmış bireylerin kurum bakımı deneyimlerine ilişkin özellikleri ve bağlanma biçimlerinin incelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 63-78.

8.     Ozel-Kizil, ET, Kokurcan A, Aksoy UM, Kanat BB, Sakarya D, Bastug G, Colak B, Altunoz U, Kirici S, Demirbas H, Oncu B (2016). Hyperfocusing as a dimension of adult attention deficit hyperactivity disorder. Research in Developmental Disabilities, 59:351-358.

9.      Öncü B. (2016). İntihar ve İntiharda Risk Etmenleri. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 9(3):1-15.

10.  Eskin M, Schild A, Öncü B, Stieger S, Voracek M (2015).A Cross-Cultural Investigation of Suicidal Disclosures and Attitudes in Austrian and Turkish University Students. Death Studies, 39(10):584-91.

11.  Öncü BÇolak BEr O (2015). Methylphenidate-induced spontaneous ejaculation. Therapeutic Advances in Psychopharmacology, 5(1):59-61.

12.  Öncü B, Er O, Çolak B, Nutt DJ (2014). Lamotrigine for attention deficit-hyperactivity disorder comorbid with mood disorders: a case series. Journal of Psychopharmacology, 28(3):282-3.

13.  B Öncü, T Şahin, S Özdemir, C Şahin, K Çakır, E Öcal (2013).  Tıp fakültesi öğrencilerinde depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri ve ilişkili etmenler. Kriz Dergisi, 21(1-3):1-10.

14.  Ekinci S, Özdel K, Öncü B, Çolak B, Kandemir K (2013). Temperamental characteristics in adults with attention-deficit hyperactivity disorder: a comparison with bipolar disorder and healthy control groups . Psychiatry Investigation, 10(2):137-42.

15.  Öncü B, Sakarya D (2013). Yeme Bozukluklarında Özkıyım Davranışı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry, 5 (1):48-59.

16.  Öncü B, Sakarya A (2013). Ergen Özkıyımlarında Bilişsel Etmenler ve Çarpıtmaların Rolü. Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry, 5(2):232-245.

17.  Sakarya AÖncü BElibol B (2012). Panthothenate kinase-associated neurodegeneration (PKAN) presenting with language deterioration, personality alteration, and severe parkinsonism. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 24(4):E13-4.

18.   Öncü B (2012). Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğunun Tarihçesi.  Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 5(1):1-7.

19.  Öner Ö, Akın A, Herken H, Erdal ME, Ciftçi K, Ay ME, Biçer D, Öncü B, Bozkurt OH, Münir K, Yazgan Y (2011). Association Among SNAP-25 Gene DdeI and MnlI Polymorphisms and Hemodynamic Changes During Methylphenidate Use: A Functional Near-Infrared Spectroscopy Study. Journal of Attention Disorders, 15 (8): 628-637.

20.  Ekinci S, Öncü B, Canat S (2011). Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu: Eş tanı ve işlevsellik. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12(3):185-191.

21.  Akça ÖF, Öncü B, Kılıç EZ, Canat S (2009). Ergenlikte Kimlik Bocalaması Belirtisi Olarak Görülen Eşcinsel Davranışlar: Olgu Sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi, 46(4); 203-205. 

22.  Doğan S, Öncü B, Varol- Saraçoğlu, Küçükgöncü S (2009). Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS-v1.1): Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10(2);77-87.

23.  Doğan S, Öncü B, Varol- Saraçğlu, Küçükgöncü S (2008). Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirti Sıklığı ve Belirti Düzeyi İle İlişkili Gelişimsel, Akademik ve Psikolojik Etmenler. Türkiye'de Psikiyatri, 10(3);109-115.

24.  Şentürk V, Öncü B (2008). Yeme Davranışı Bozuklukları. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 1(2);29-35.

25.  Öncü B (2008). İntihar Davranışına Yönelik Tutumlar. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, 1(3);23-27.

26.  Uslu Rİ, Kaçı EG, Uğurlu M, Öncü B, Türkçapar H (2008). Psychometric Properties and Cut-off Scores of the Beck Depression Inventory-II in Turkish Adolescents Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 15(3);225–233.

27.  Öncü B, Soykan Ç, Özgür-İlhan, Sayıl I  (2008) Attitudes of Medical Students, General Practitioners, Teachers, and Police Officers Toward Suicide in a Turkish Sample.Crisis-The Journal Of Crisis Intervention And Suicide Prevention, 29(4);173-179.

28.  Çalışkan D, Öncü B, Köse K, Ocaktan ME, Özdemir O (2007). Depression scores and associated factors in pregnant and non-pregnant women: A community-based study in Turkey. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology,  28(4);195-200.

29.  Senturk V, Goker C, Bilgic A, Olmez S, Tugcu H, Öncü B, Atbasoglu EC (2007). Impaired verbal memory and otherwise spared cognition in remitted bipolar patients on monotherapy with lithium or valproate. Bipolar Disorders, 9 (Suppl. 1): 136–144.

30.  Ocaktan M, Çalışkan D, Öncü B, Özdemir O, Köse K (2006). Antepartum and postpartum depression in a primary health care center area. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 59(4); 151-157.

31.  Öner Ö, Öncü B, Canat S, Erol N (2006). Ergenlerde Sürekli Dikkat Performansı ile Anne Baba, Öğretmen ve Kendini Değerlendirme Ölçekleri Arasındaki Korelasyon. Türkiye'de Psikiyatri, 8;131-135.

32.  Öncü B (2006). İntihar Eğilimi Olan Hastaya Acil Müdahale. Kriz Dergisi, 14;31-37.

33.  Öncü B, Zadravec T, Zavasnik A, Grad O, Sayıl I (2005). Psikiyatri Uzmanlarının İntihara Yönelik Tutumları: Türkiye ve Slovenya'nın Karşılaştırılması. Kriz Dergisi, 13;1-8.

34.  Öncü B, Ölmez Ş, Şentürk V (2005). Wender-Utah Derecelendirme Ölçeği Türkçe Formunun Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 16; 252-259.

35.  Yolaç Yarpuz A, Ölmez Ş, Öncü B, Atbaşoğlu C (2004). Erişkin bir dikkat eksikliği ve hiperaktivite olgusunun nöropsikolojik değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 5(2);105-111.

36.  Öncü B, Öner Ö, Öner P, Erol N, Aysev A, Canat S (2004). Symptoms defined by parents' and teachers' ratings in attention-deficit hyperactivity disorder: changes with age. Canadian Journal of Psychiatry, 49(7); 487-91.

37.  Öncü B, Ölmez Ş (2004) .Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan erişkinlerde nöropsikolojik değerlendirme. Türk Psikiyatri Dergisi,  15(1); 41-6.

38.  Soykan A, Öncü B (2003). Which GP deals better with depressed patients in primary care in Kastamonu, Turkey: the impacts of “interest in psychiatry” and “continious medical education”. Family Practice, 20(5); 558- 562.

39.  Öner Ö, Öncü B, Sağduyu G, Canat S (2002). Dikkatsizlik belirtisiyle başvuran ergenlerin aldıkları tanılar. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 9(3); 167-171.

40.  Öncü B, Öner Ö, Öner P, Aysev A, Canat S (2002). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda aile ve öğretmenlerin bildirdiği belirtiler: Yaşa göre değişim. 3-P Dergisi, 10(2) ; 123-128.

41.  Öncü B, Şenol S (2002). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun etiyolojisi: Bütüncül yaklaşım. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(2); 111-119.

42.  Sayıl I, Canat S, Akdur R, Kılıç E, Uslu R, Özgüven H, Öncü B ve ark.(2001). Depremzede ailelere yönelik koruyucu Müdahale çalışması. Kriz Dergisi, 9(1); 1-12.

43.  Erman H, Öncü B, Türkbay T, Erman Ö ve ark. (2000) İki farklı kültürde dikkat eksikliği aşırı hareketlilik bozukluğu ve karşı gelme bozukluğu belirtilerinin karşılaştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7(2); 92-98.

44.  Özden A, Özsan H, Öncü B, Tuğcu H (2000). Psikiyatri hastanesinden taburcu olan kadınlarda randevulara uyumu öngören etmenler. 3 P Dergisi, 8 (1); 27-33.

45.  Togay-Işıkay C, Yiğit A, Öncü B, Şarman C (1999). Anamnezin epileptik nöbetle psikojen nöbeti ayırmadaki güvenilirliği. Epilepsi, 5(2); 70-74.

46.  Öncü B, Çevik A (1999). Somatoform bozukluk tanısı alan hastalar. Depresyon, anksiyete, yaşam doyumu, evlilik uyumları, duygu kontrol düzeyleri ve olumsuz yaşam olaylarının etkisi. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 1(1); 84-89

47.  Erman Ö, Turgay A, Öncü B, Urdarivic V (1999). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde komorbidite: Yaş ve cinsiyet farklılıkları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6(1); 12-18.

48.  Çevik A, Özden A, Devrimci H, Ünal Ş, Yavuzcan G, Öncü B (1996). Group psychotherapy with delayed Turkish adolescents. Journal of Ankara Medical School, 18(1); 5-8.

49.  Çevik A, Öncü B (1995). Normal ve patolojik yas kliniğinin incelenmesi ve tedavi ilkeleri. Psikiyatri Bülteni, 3(3); 109-114.

 

KİTAPLAR

1.     Öncü B (2003). “Depresif Bozukluklar”, (içinde) Medikal Tedavi (Ed. İ Candan) sy.1573-1574, Antıp Yayınları, Ankara.

2.     Öncü B (2007). „Ergenlerde Kişilik Bozuklukları“, (içinde) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Ed. A Aysev , Işık-Taner Y) içinde, sy.727-736, Golden Print, Ankara.

3.      Öncü B (2008). Yetişkinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, (içinde) Kognitif Nörobilimler ( Ed. S Karakaş), sy 417- 36, MN Medikal & Nobel Basım Yayın ve Ticaret Sanayi Ltd. Şti., Ankara.

4.     Öncü B (2008). “İntihar Davranışı”, (içinde) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı, (Ed. Çetin F, Coşkun A, İşeri E, Miral S, Motavallı N, Pehlivantürk B, Türkbay T, Uslu R, Ünal F) sy 503-512, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Ankara.

5.     Öncü B, Akça ÖF (2012). “Türkiye’de Ergenlerde Yapılan İntihar ve Kendini Yaralama Davranışı çalışmaları”, (İçinde) Türkiye’de Gençlik Ne biliyoruz? Ne bilmiyoruz? (Ed. Eskin M, Dereboy Ç, Harlak H, Dereboy F.) Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Ankara.

6.     Öncü B (2012). “İntihar Hastalarının Tedavisi”, (içinde) İntihar: Açıklama, Değerlendirme, Tedavi ve Önleme, Prof. Dr. Mehmet Eskin, sy221-231, HYB Basım Yayın, Psikoloji ve Psikiyatri Dizisi 63, Ankara.

7.     Öncü B (2017). “Normal Yas Tepkileri” (içinde) Yürekte Kırk Mum Bireysel ve Toplumsal Yas. Yayın yönetmenleri Özel Kızıl ET,Çevik A. Pinhan Yayıncılık, Psikoloji Dizisi, İstanbul.

8.     Öncü B (2018). “Kavramsal Açıdan DEHB ve Tarihçe”, (içinde) Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanı ve Tedavi Kılavuzu (Ed. Semerci B, Aksoy UM), sy3-14, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çalışma Birimleri Dizisi:23, Ankara.

9.     Öncü B (2018). “Tanısal Değerlendirmede Görüşme, Ölçekler ve Tanıya Yardımcı Diğer Yöntemler”, (içinde) Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanı ve Tedavi Kılavuzu (Ed. Semerci B, Aksoy UM), sy129-142, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çalışma Birimleri Dizisi:23, Ankara.

 

Yurt Dışı Görevlendirmeler :

1. “Crownsville Hospital Center Supervised Clinical Practicum”, Annapolis, Maryland, ABD, Ocak-Şubat 1994.

2. “Scarborough Hospital”, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde Ergen ve Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Değerlendirmesi Eğitimi, Toronto, Kanada, Ekim 1998-Ocak 1999.

3. “Section of Epidemiology, Institute of Psychitry at the Maudsley, King’s College”, Londra, İngiltere, Temmuz 2008.

4. Imperial College of Science Technology and Medicine  Divison of Experimental Medicine, Neuropsychopharmacology Unit, Centre for Pharmacology and Therapeutics, Londra, İngiltere, Misafir araştırmacı, Mart-Mayıs 2011.

5. “Harvard University, Childrens Hospital, Developmental Medicine” “National Institue of Health (NIH)” tarafından desteklenen “ICORTHA Fogarty International Mental Health and Developmental Disabilities (MH/DD) Research Training Program (D43TW05807)” bursuyla Misafir öğretim görevlisi, Boston, ABD, Temmuz- Ağustos 2012.