PROF.DR. AYTEN ONURBAŞ AVCIOĞLU    
Name : AYTEN
Surname : ONURBAŞ AVCIOĞLU
E-Mail : onurbas@agri.ankara.edu.tr
Phone Number : 312 596 1665
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF AGRICULTURE
Department : AGRICULTUREL MACHINERY
Personal Information

Prof. Dr. Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU
Agricultural Machinery

Phone :

(312) 596 16 65

Fax :

(312) 318 38 88

E-mail :

onurbas@agri.ankara.edu.tr

Adress :

Ankara Üniversity, Agriculture Faculty,
Department of Agricultural Machinery, 06110 Dıskapı/ANKARA/TURKEY

 

Date of Birth and Place : 17/02/1964 - Eskisehir

Department :Agricultural Machinery

Foreign Language :German

Research Areas : Agricultural Machines, Heat Engines, Agricultural Tractors, Alternative Fuels, Energy Use in Agriculture, Renewable Energy Resources Biogas

Education, degrees

Prof. Dr.      (2003) ANKARA UNIVERSITY / Faculty of Agriculture / Department of Agricultural Machinery.

Asst. Prof. Dr. (1996)  ANKARA UNIVERSITY / Faculty of Agriculture / Department of Agricultural Machinery.

PhD.

(1990)

ANKARA UNIVERSITY / Graduate School of Natural and Applied Sciences / Department of Agricultural Machinery.

MSc

(1987)

ANKARA UNIVERSITY / Graduate School of Natural and Applied Sciences / Department of Agricultural Machinery.

Ress. Asst.

(1986)

ANKARA UNIVERSITY / Faculty of Agriculture / Department of Agricultural Machinery.

Graduate

(1985)

ANKARA UNIVERSITY / Faculty of Agriculture / Department of Agricultural Machinery.

 

 

 

Overseas Activities and Tasks

 

1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993 Member of the Preparatory Commission of the Faculty Curriculum (5 years)

Faculty Member of the Professional Practice Committee

1996-97 and 1997-98, , Gaziosmanpasa University, Department of Agricultural Machinery, Faculty of Agriculture Cources

2011-12 Osmangazi University, Faculty of Agriculture Courses

 

 

Undergraduate Cources

 

Combustion Engines

 

Fuels and Combustion

 

Project Studies

 

Agricultural Electrification

 

Mechanical Engineering Technology

 

Engines and Tractors

 

Fluid Mechanics

 

Agricultural Mechanization

 

Agricultural Machinery

 

Agricultural Tractors

 

Renewable Energy Resources and Technologies

 

Graduate Cources

 

Experimental Technique of Agricultural Tractors

Melioration Optimization

Agricultura Based Renewable Energies

 

Publications

·  ONURBAS AVCIOGLU, A. ÇOLAK, A. ve TURKER, U, 2013.Türkiye'nin Tavuk Atıklarından Biyogaz Potansiyeli. NKÜ Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı:1 (2013) s. 21-28.

·  ONURBAS AVCIOGLU, A., 2013. Tarım Makinalarında Biyoyakıtlar. Tarım Gündem Dergisi. Mart-Nisan 2023, sayı:13. İzmir.

·  ONURBAS AVCIOGLU, A. &TURKER, U, 2012. Status and potential of biogas energy from animal wastes in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (2012) 1557-1561.

·  ONURBAS AVCIOGLU, A. 2012. Yenilenebilir Enerjiler. SGK Değişim Dergisi. Haziran 1012, s. 88-91, Ankara.

·  ONURBAS AVCIOGLU, A. 2012. Tarım Makinelerinde Alternatif Yakıtlar-Biyoyakıtlar. Tarım Türk-Tarım Makinaları Eki, Temmuz-Ağustos 2012, Sayı:36, s.28-32, İzmir.

·  SARAL, A. ve A.ONURBAŞ AVCIOĞLU, 2012. Motorlar ve Traktörler. Düzeltilmiş II. Baskı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1603, Ders Kitabı: 555, 299 s., Ankara.

·  YOKUŞ İ., ONURBAŞ AVCIOĞLU A., 2012. Sivas İlindeki Hayvansal Atıklardan Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi. 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül, s. 488-499, Samsun.

·  TURKER, U, ONURBAŞ AVCIOĞLU, A. And K. ELİÇİN, 2011. Changing Status of Agricultural Mechanization Level During GAP Process in the Southeastern Anotalia Region in Turkey. International Journal of Food, Agriculture &Environment-JFAE Vol. 9 (2): 245-249), Finland.

·  ONURBAŞ AVCIOĞLU, A., TÜRKER, U., ATASOY, Z. Ve D. KOÇTÜRK. 2011. Tarımsal Kökenli Yenilenebilir Enerjiler-Biyoyakıtlar. Nobel Yayınevi ISBN: 978-605-5426-71-2, 519 s, Ankara.

·  ONURBAŞ, A. ve ELİÇİN, A.K., 2010. Ankara'nın Hayvansal Atıklardan Biyogaz Potansiyeli ve Uygun Reaktör Büyüklüğünün Belirlenmesi. 26. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi,s.356-362 Hatay

·  KOÇTÜRK, D. ve ONURBAŞ AVCIOĞLU, A. 2010. Ankara Kırsalında Çalışan Kadınların Antropometrik Ölçüleri ve Traktör Sürücü Oturma Yerlerine Uygunluğu. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Cilt:20, Sayı:4, s. 53-59. Konya

·  ELİÇİN, A.K., KILIÇKAN, A. ve AVCIOĞLU, A.O., 2009. Mikroalglerden Biyodizel Üretimi. 25.Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Sayfa :273 - 278, 01-03 Ekim 2009, Isparta

·  SARAL, A., ONURBAŞ AVCIOĞLU, A. ve K. ELİÇİN, 2008. Termik Motorlar Uygulama Örnekleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1564, Ders Kitabı: 517, 111 s., Ankara.

·  KOCAK, M. Ve A.ONURBAŞ AVCIOĞLU, 2007. Bitlis İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, s. 27-38, Kahramanmaraş.

·  KOCTURK, D. Ve A.ONURBAŞ AVCIOĞLU, 2007. Türkiye’de Bölgelere ve İllere Göre Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 3(1) s.17-24, İzmir.

·  COŞKUN, D. ve A.ONURBAŞ AVCIOĞLU, 2006. Traktörlerde Kumanda Organları Yerleşim Özelliklerinin TSE Standardına Uygunluğunun Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 4, Ankara.

·  SARAL, A. ve A.ONURBAŞ AVCIOĞLU, 2006. Termik Motorlar (Yenilenmiş 4. Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat fakültesi Yayınları: 1550, Ders Kitabı: 503, 294 s.,Ankara

·  ONURBAŞ AVCIOĞLU, A. and D. ATASOY Z., 2002. A Research on Agricultural Mechanization Level of Turkey. 5th International Conference on Agricultural and Forest Engineering. 19-20 June 2002, Warsaw.

·  KADAYIFÇILAR,S., ONURBAŞ,A., GÜNER,M. ve E.DURSUN, 2002. Alet Taşıyıcı Tip Traktörlerin Yapısal Özellikleri ve Tasarım Esasları (Geliştirilmiş 2. Baskı). TZDK Mesleki Yayınları Yayın No: 58, 87 s., Ankara

·  SARAL, A. ve A.ONURBAŞ AVCIOĞLU, 2002. Motorlar ve Traktörler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1529, Ders Kitabı: 482, 294 s., Ankara.

·  ONURBAŞ AVCIOĞLU, A. 2002. Tarım Traktörleri Deney Tekniği. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 128 s., Ankara.

·  ONURBAŞ,A. ve H.H.A.Alizadeh, 2000. Investigation of Domestic and Imported Agricultural Tractors Motor Characteristics and Tractor Efficiency. A.U.Z.F. Journal of Agricultural Sciences 2000, Volume: 6, Number: 3, s. 73-70, Ankara.

·  ONURBAŞ,A., VATANDAŞ,M. ve R.GÜRHAN, 1998. Küçük Güçlü İçten Patlamalı Motorların Karakteristik Özellikleri ve Pompa Akuplasyonu. Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi (CD), s.187-193, Tekirdağ.

·  KADAYIFÇILAR,S. ve A. ONURBAŞ, 1997. Meliorasyon Makinaları Uygulama Örnekleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1483, Yardımcı Ders Kitabı: 444, 53 s., Ankara.

·  ONURBAŞ,A., 1996. Ülkemizdeki Traktörlerin Meyilde Yana Devrilmesinden Sonraki Yuvarlanmaya Etkili Parametrelerin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1439, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 797, 26 s., Ankara.

·  ONURBAŞ,A., 1996. Diesel Motorlarında Egzoz Gazı Basıncı ve Egzoz Gazı Sıcaklığından Yararlanarak Dönme Momentinin Belirlenmesi. 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Bildiri Kitabı, s.128-135, Ankara.

·  ONURBAŞ,A. ve M.CEYLAN, 1996. Ülkemizdeki Traktör Motorları Performans Değerlerinin Matematiksel Model Yardımıyla Belirlenmesi. 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Bildiri Kitabı, s.560-564, Ankara.

·  ONURBAŞ,A. ve M.CEYLAN, 1996. Türkiye’de Kullanılan Traktör Motorları Dönme Momentinin, Yakıt Tüketimi ve Devir Sayısından Yararlanılarak Belirlenmesi. 6. Uluslar arası Tarımsal Mekenizasyon ve Enerji Kongresi Bildiri Kitabı, s.604-606, Ankara.

·  ONURBAŞ,A. ve R.GÜRHAN, 1994. Traktör-Tarım Arabası Katarlarının Frenleme Etkinliğinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1348, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 744, 30 s., Ankara.

·  GÜRHAN,R., ONURBAŞ,A. ve M.A.EROL, 1994. Kulaklı Pulluk ve Kültüvatörle Toprak İşlemenin Parsel Büyüklüğüne Bağlı Olarak İrdelenmesi İçin Bir Yöntem. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1350, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 746, 18 s., Ankara.

·  ERDOĞAN,D. ve A.ONURBAŞ, 1994. Küçük Güçlü Bir Dizel Motorunun Yakıt Olarak Kullanılan Bazı Bitkisel Yağlarla Ölçülen Performans Değerleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt: 44, Fasikül No: 1-2, s.7-16,

·  GÜRHAN,R. ve A.ONURBAŞ, 1994. Çekilen ve Kuyruk Milinden Hareketli Toprak İşleme Aletlerinin Güç ve Enerji Gereksinimlerinin İrdelenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt: 44, Fasikül No: 1-2, s. 23-31, Ankara.

·  ONURBAŞ,A. ve R.GÜRHAN, 1994. Traktörlerde Frenleme İvmesi Üzerine Ek Ağırlığın Etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s.1-6, Antalya.

·  ONURBAŞ,A., 1993. Tarımda Kullanılan Sabit Patlamalı Motorlarda Çeşitli Gaz Yakıtların Kullanımını Sağlayacak Karıştırıcı Geliştirilmesi. TÜBİTAK Doğa Dergisi Cilt 17, Sayı 3; s. 559-568, Ankara.

·  ONURBAŞ,A., 1993. Orta Anadolu’da Buğday Üretiminde Farklı Traktör Güç Düzeyleri İçin Enerji Etkinlik Değerlerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1337, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 744, 30 s., Ankara.

·  GÜRHAN,R. ve A:ONURBAŞ, 1992. Sulama Amaçlı Pompa Seçimi. TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası, Cilt 8, Sayı: 96, s.19-23,Ankara.

·  ERDOĞAN,D. ve A.ONURBAŞ, 1991. Termik Motorlar İçin Alternatif Yakıtlar. MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Sayı: 6, s.13, Ankara

·  ONURBAŞ,A., 1990. Gaz Yakıtların Motorlarda Kullanılabilirliği. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt 2, No:1, s. 39-44, Ankara.

·  ONURBAŞ,A., ÇİLİNGİR,İ. ve B.G.TUNALIGİL, 1990. Ağaç İlaçlamalarında Yüzey Kaplama Değerlerinin Saptanması. 4. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Bildiri Kitabı, s.319-330, Adana.

·  KADAYIFÇILAR,S. ve A.ONURBAŞ, 1989. Tarımsal Üretimdeki İş Gücü Verimliliğinin Artırılmasında Ergonominin Yeri. MPM Yayını, Verimlilik Dergisi, No: 4, s.133-144, Ankara.

·  EROL,M.A. ve A.ONURBAŞ, 1988. Serbest Piyasa Ekonomisinde Ortak Makine Kullanım Yolları. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Sayı: 2, s. 15-18, Ankara.

·  ELİÇİN, A.K., KILIÇKAN, A. ve AVCIOĞLU, A.O., 2009. Mikroalglerden Biyodizel Üretimi. 25.Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Sayfa :273 - 278, 01-03 Ekim 2009, Isparta