DOÇ.DR. OĞUZ ÖZBEK    
Adı : OĞUZ
Soyadı : ÖZBEK
E-posta : oozbek@sports.ankara.edu.tr
Tel : 0312 221 16 01 - 212 98 61 - 600 01 00 - 1636
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


ÖZGEÇMİŞ


Adı Soyadı: Oğuz ÖZBEK


Doğum Tarihi: 15.06.1964

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Önlisans

Sınıf Öğretmenliği

Selçuk Üniversitesi

1984

Lisans

Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Gazi Üniversitesi

1993

Y. Lisans

Eğitim Yönetimi ve Planlaması/ Eğitim Yönetimi ve Teftişi

Ankara Üniversitesi

1997

Doktora

Eğitim Yönetimi ve Planlaması/ Eğitim Yönetimi ve Teftişi

Ankara Üniversitesi

2003

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Ankara Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu  

1997-2000

Öğr. Gör.

Ankara Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu  

2000-2003

Dr.Öğr.Gör.  

Ankara Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu 

2003-2010

Yrd.Doç.

Ankara Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu  

2010-2014

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

2014-…….

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Serkan Yaldız (2013), “İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğrenci ve Anne-Baba Tutumları”.

 

Yasin Tekin (2013), “Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetlerine İlişkin Halkın Görüşleri”.

 

Ümran Yahşi (2014), “Gençlik Ve Spor Bakanlığı Personelinin Örgüt İklimi Algıları İle Örgütsel Yaratıcılık Düzeyleri”.

 

Meltem Kızıllıyallı (2014), ”Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Kadınların Spor Etkinliklerine Katılımlarına İlişkin Görüşleri”.

 

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

Hüseyin Gökçe (Devam ediyor), “Rekreasyonel Etkinliklerin Ergenlerin Öz Yeterlikleri, Sınav Kaygısı ve Serbest Zaman Doyum Düzeyleri Üzerine Etkisi”.

 

Özge Ercan (Devam ediyor), ”İletişim Şirketlerinin Spor Sponsorluğu“.

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

Proje Yürütücüsü: “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Sosyalleşme Düzeyi Ölçme Aracı Geliştirilmesi”  başlıklı 12-B5552001 numaralı proje, Ankara Üniversitesi BAP desteği ile yürütüldü.  Proje Başlama Tarihi: 01.03.2012 - Proje Bitiş Tarihi:01.08.2012

 

 

Proje Yürütücüsü: “Rekreasyonel Etkinliklerin Ergenlerin Öz Yeterlikleri, Sınav Kaygısı ve Serbest Zaman Doyum Düzeyleri Üzerine Etkisi” başlıklı proje, Ankara Üniversitesi BAP desteği ile yürütüldü Proje Başlama Tarihi: 23.12.2013 - Proje Bitiş Tarihi: 23.8.2014

 

 

 

 

 

İdari Görevler :

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardımcısı: 28.06.2010 - 12.09.2012

 

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı  (23 Nisan 2014-………………)

 

Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı (23 Nisan 2014-………………)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :  

2013-Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği

2014- Spor Bilimleri Derneği

 

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

Güz

Türkiye’nin Yönetim Yapısı

2

Drama

2

2

Spor Hukuku

2

Bilimsel Araştırma Etiği (Yl.)

3

Türk Spor Hukuku Açısından Kanun ve Yönetmelikler(Yl.)

3

Spor Yönetiminde Etik (Dr.)

3

Bahar

 Sporda Örnek Olay Analizi

2

 Spor ve Etik

1

 Spor Politikası

2

Bilimsel Araştırma Etiği (Yl.)

3

Türk Spor Hukuku Açısından Kanun ve Yönetmelikler(Yl.)

3

Spor Yönetiminde Liderlik Yaklaşımları  (Dr.)                                       

3

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


A1. O.,Özbek,(2013).  “Doping And Entry Examinations To Schools Of Physical Education And Sports”. International Journal of  Physical Education, Volume L, Issue 1, 28-39.

 

A2. O.,Özbek,(2013),“Physical Education Teachers’ Types of Analysing Professional Ethical Dilemmas”, Life Science Journal,10(1), 2670-2678.

 

A3. O.,Özbek,(2009). ”Physical Education Teacher Candidates and Professional Codes of    Ethics”. The Sport Journal, Fall, Volume 12, Number 4.

A4. F. Koçak, O., Özbek, (2010)."Decision Making Self-Esteem And Desicion making Styles Of Turkish Tennis Referees", Ovidius Annal, Series Physical Education and Sport /Science, Movement And Health, Issue 2, Supplement, s. 494 - 496.

 

 A5. S. Çeyiz, O., Özbek, (2014). “Intreaction Between Globalisation and Sports”, International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue, 1, p. 487-495.

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

B1. O., Özbek, (2008). “Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavlarına Giren Adaylar Ve Antrenörlerinin Doping Kullanımına İlişkin Görüşleri”. 1. Dünya Adli Bilimler ve Spor Kongresi,  27-30 Kasım, Ankara, Sözel Bildiri,s. 233-234.

 

B2. T., Özen, O., Özbek, (2008).“Televizyon Spor Programlarının İçerik Analizi” Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim, Bolu  Poster Bildiri, 979-981.

 

B3. E., Atar, O., Özbek,(2008). “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Davranışları” Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim, Bolu,  Poster Bildiri, s.883-885.

 

B4.  Ü., Yahşi, O., Özbek, (2010). "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Değer Yönelimleri", 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım, Antalya, Poster Bildiri, s. 214-216.

 

B5. B. M., Çiftçi, O.,Özbek, (2010). "Lisanslı Sporcuların Güdülenmeye ilişkin Görüşleri", 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım, Antalya, Poster Bildiri,630-632.

 

B6. C., Ergün, O.,Özbek, (2010).  "Amatör Futbolcuların Şikeye İlişkin Görüşleri", 11.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım, Antalya, Poster Bildiri, 208-210.

 

B7.  F. Koçak, O., Özbek, (2010)."Decision Making Self-Esteem And Desicion Making Styles Of Turkish Tennis Referees",10. International Scientific Conference “perspectives In Physical Education And Sport” 21-23 May, Constanta, Romanya. Poster Bildiri, s. 64.

 

B8. F., Koçak, O. Özbek, (2012). “Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırma Etiğine İlişkin Görüşleri”, II. Uluslararası Beden Eğitim ve Sporda Sosyal Bilimler Kongresi, 31 Mayıs-2 Haziran, Ankara. Sözel Bildiri, s. 37-38. 

 

B9. T., Altınay, O., Özbek, (2012).“Spor Seyircisinin Sporda Şiddete İlişkin Görüşleri”, II. Uluslararası Beden Eğitim ve Sporda Sosyal Bilimler Kongresi, 31Mayıs-2 Haziran, Ankara. Poster Bildiri, s. 263. 

 

B10. T., Cankurtaran, O.,Özbek, (2012). “Öğrenci Algılarına Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Kurumsal İmajı”. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.12-14 Aralık, Denizli. Poster Bildiri, s. 1836-1838.

 

B11. O.,Özbek, E., Özge (2013). “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Sosyalleşme  Düzeyi Ölçme Aracı Geliştirilmesi” Uluslarası Balkan Spor Bilimleri Sempozyumu.   30 Mayıs – 2 Haziran, Makedonya, Poster Bildiri, s. 143

 

B12. M., Kızılyallı, O., Özbek (2014). “Opinions Of Ankara University Students On Women Participation In Sporting Activities” Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor   Sempozyumu 4-5 Eylül Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Sözel Bildiri s. 64

 

B13. A., S., Yaldız, O., Özbek, (2014).” Students And Parents’ Attitudes Towards Pyhsical Education Course In Schools”, 13th International Sport Sciences Congress, 07-09 Kasım, Konya, Sözel Bildiri, p. 147-148.

     

B14. S., Çeyiz, O., Özbek, (2014). ”Level Of Tendency Towards Academic Misconduct Of The Students And Parents’ Attitudes Towards Pyhsical of Sports Sciences”, 13th International Sport Sciences Congress, 07-09 Kasım, Konya, Sözel Bildiri, p. 150-151.

 

B15. Y., Tekin, O., Özbek, (2014). ”Opinion Of Puplic From Sports Serrvices of Local Authorities”, 13th International Sport Sciences Congress , 07-09 Kasım, Konya, Sözel Bildiri, p. 280-281.

 

B16. Ü., Yahşi, O., Özbek, (2014). ”Ministry of Youth And Sports’ Staff Perception of The Organizational Creativity levels”, 13th International Sport Sciences Congress, 07-09 Kasım, Konya, Poster Bildiri, p. 491-492.

 

 

B17. Ö., Tekçe, K., Koçak, O., Özbek, (2014). “The Attitudes of Athletes Towards Sociallly Perception Themselves In Sports: A Study for Scale Developing, Validity   and Realibility” 13th International Sport Sciences Congress, 07-09 Kasım, Konya, Sözel Bildiri, p. 491-492.

 

B18. S. Çeyiz, O., Özbek, (2014). “Intreaction Between Globalisation and Sports”, 3rd International Conference on Science Culture and Sport, 24-26 May, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina.   p. 157.

 

 

C2. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

C2.1. O., Özbek, (2008). Beden Eğitimi Öğretmeni Meslek Etiği. Spor Yayınevi: Ankara, 96 sayfa. 

 

C2.2.O., Özbek,(2000). “Stratejik Yönetim ve Planlama”, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, (Editör: C. Elma, K. Demir), Anı Yayınevi, Ankara, s.301-310.

 

C2.3. C. Ergün O. Özbek, (2013). “Amatör Futbolcuların Şike ve Teşvik Primine İlişkin Görüşleri” Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu “Av. Ömer Remzi Arıkan” Armağanı, (Editör: Tacar Çağlar), Ankara, s.348-375.

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


D1. T. Cankurtaran, O., Özbek, (2015). “Öğrenci Algılarına Göre beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Kurumsal İmajı” International Journal of Human Sciences, (12), 1, s.1-14.

D2. O., Özbek, Ö., Ercan, (2014). Beden Eğitimi Öğretmenleri İçin Mesleki Sosyalleşme Düzeyini Ölçme Aracının Geliştirilmesi, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi,  Cilt: 5, Sayı: 16, s.80-93.


D3. O., Özbek, E., Şanlı. (2011)."Karate Branşındaki Üniversite Elit Sporcularının Bu Branşa Yönelme Nedenleri Ve Beklentileri", Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 5,  Sayı 3, s. 203-214.

 

D4. C., Çendek, O., Özbek. (2010). "Ulusal Günlük Gazetelerde Sporun Yer Alışı", Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, s. 27-36.

 

D5. E., Atar, O.,Özbek, (2009). “Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Davranışları”, Spormetre, Cilt: 7 sayı: 2, s. 51-59.

 

D6. M., Kelepçe, O., Özbek,(2008). “Gençlik ve Spor genel Müdürlüğü Personelinin  Örgütsel Sosyalleşme  Düzeyleri”, Spormetre, Cilt:6, Sayı:3, s. 113-123.

     

D7. İ., Kasırga, O., Özbek,  (2008). “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Örgüt İklimi”. Spormetre, Cilt:6, Sayı:2, 59-68.

 

D8. G., Şahin, O., Özbek,(2008).  “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyonlarında Görev Yapan Personelin Sponsorlukla ilgili Görüşleri”. Spormetre, Cilt:6 Sayı:2, s. 75-80.

     

D9. O., Özbek, (1999). “ Sporda Etik Dışı Davranış Alanları Ve Etik İlkeler” Gazi Beden Eğitimi  Ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:IV, Sayı:4, s. 38-50.

 

D10. O., Özbek, (1999). “Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun  Örgütsel İklimi” Çağdaş Eğitim, 24 (255), s. 39-46.

  

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

 

E1. H., Sunay, O., Özbek, (1997). “Spor Eğitimi Ve Liderlik” . 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, 5-6 Haziran 1997, Bildiriler Kitabı, Cilt :1, s. 175-178.

 

E2. Ö., Yılmaz, O., Özbek, (2009). “Futbol Hakemlerinin Basındaki İmajı” III. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, 9-11 Ocak 2009, Antalya, Poster Bildiri, s. 62.

 

E3. O., Özbek, (2010)."Köy Enstitülerinde Beden Eğitimi ve Spor", Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Değişim Projesi Olarak Köy Enstitüleri Sempozyumu, 14-17 Nisan 2010, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Sözlü Bildiri, s. 739-747.

 

E4. O., Özbek,(2009). "Olimpizm Ve Sporda Dopingle Mücadele”, Yeni Dünya Düzeninde    Olimpizm Sempozyumu, 24-26 Nisan 2009, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Poster Bildiri, s. 44-46.

 

 

F. Diğer yayınlar:

 

F1. F., Gürsel, S., Diler, O., Özbek, (2000). “Engelliler  İçin Spor Merkezi”, Türkiye’de Spora Katılımı Artıracak Uygulamalar, Gökçe Karataş Vakfı Yayınları, Ankara, s.133-

     148.

 

F2. O., Özbek, (2007). ”The Levels of Compliance of Physical Education Teachers with  Professional    Ethics  Codes”  (ED494885).  Online Submission, http://www.eric.ed.gov/. 2007.01.07