PROF.DR. AYŞE ÖZFER ÖZÇELİK    
Adı : AYŞE ÖZFER
Soyadı : ÖZÇELİK
E-posta : ozferozcelik@gmail.com, oozcelik@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 319 14 50 - 1138
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Beslenme ve Diyetetik
Kişisel Akademik Bilgiler

 

1.      Adı Soyadı: Ayşe Özfer ÖZÇELİK
2.      Unvanı: Prof.Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Beslenme ve Diyetetik

Hacettepe Üniversitesi

1983

Y. Lisans

Beslenme

Ankara Üniversitesi

1987

Doktora

Beslenme Bilimleri

Ankara Üniversitesi

1993

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçent:  Mayıs 1996

Doçent                :  Kasım 1997                                

Profesör              :  Mart 2008  

 

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

        6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

 

Güler, B. Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Yiyecek Satın Alma-Hazırlama Davranışları Üzerinde Bir Araştırma.  Ankara Üniversitesi, 2002.

Birsen, E. B. Yetişkinlerin Yağ ve Kolesterol  Hakkında Bilgi Düzeyleri. Ankara Üniversitesi, 2004.

Çalış, C. Milas İlçesi ve Köylerinde Ailelerin Beslenme Alışkanlıkları. Ankara Üniversitesi, 2005.

Erman, Y.  Erkek ve Kadınların Diyet-Kanser İlişkisi  Hakkında Bilgi ve İnanışları. Ankara Üniversitesi, 2005.

Çinpolat, C. Tüketicilerin Besin Etiketleri Üzerindeki Bilgilere İlişkin Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi, 2006.

Talas, C. Kadınların Besin Güvenliği İle İlgili Davranışlarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, 2006.

Dibek, G. Gebe Kadınların, Gebe ve Çocuk Beslenmesi Konusundaki Bilgileri ve Beslenme Davranışları. Ankara Üniversitesi, 2007.

Çetin, E.C. Yetişkin Tüketicilerin Besin Tercihleri ve Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Tutumları Üzerine Cinsiyet Faktörünün Etkisi. Ankara Üniversitesi, 2007.

Kuşcu, F.Y. Nonalkolik Karaciğer Yağlanması Olan Hastaların Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, 2010.

Erem, S. Postmenopoz Dönemdeki Kadınların Kemik mineral Yoğunluğu, Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve Osteoporoz ile İlgili Bilgilerinin Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016.

Çırak, O. Farklı Spor Dallarındaki Adolesan Sporcuların Beslenme Durumu ve Beslenme Bilgisinin Saptanması, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017.

Aslan, NN. Gebelerin Besinlerle Aldığı İyot Miktarının ve İdrarla İyot Atımının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017.

Aslan Ceylan, J. Mardin Mutfak Kültürü Üzerinde Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017.

 

        6.2.  Doktora Tezleri

 

Yardımcı, H.  Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Yetişkin Kadınların Antropometrik Ölçümleri  ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi, 2005.

Mankan, E. Yabancı Turistlerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşleri: Ege Bölgesi Örneği, Ankara Üniversitesi, 2012.

Özdoğan, Y. Adolesanların Yeme Davranışı ve Beslenme Bilgilerini Saptamaya Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Ankara Üniversitesi, 2013.

 

7.     Yayınlar

 

        7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.Özçelik, A.Ö., Uçar, A. 2008. Turkish Academic Staffs’ Perception of Organic Foods. British Food Journal, 110 (9); 948-960.

2.Talas, C., Uçar, A., Özçelik, A.Ö. 2010. Attitudes of Women Towards Food Safety.  British Food Journal. 112(10); 1115-1123.

3.Özdogan, Y., Özcelik, A.Ö. 2011. Evaluation of the nutrition knowledge of sports department students of universities. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 8(11).

4.Özdoğan, Y., Uçar, A., Akan, L.S., Yılmaz, M.V., Sürücüoğlu, M.S., Çakıroğlu, F.P., Özçelik, A.Ö. 2012. Nutritional knowledge of mothers with children aged between 0-24 months. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (1); 173-175.

5.Sanlier, N., Ozcelik, A.O., Surucuoglu, M.S. 2012. Testing The Nutrition-Teaching Self-Efficacy Scale Developed For Primary School Teachers. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(4); 2109-2118.   

6. Ucar, A., Ozdogan, Y. Ozcelik, A.O.  2012. Does Nutrition Knowledge Change Nutrition

  Behavior?. HealthMED, 6(6); 2023-2029.

7. Ucar, A., Ozdogan, Y. Ozcelik, A.O.  2012. Consumer Attitudes toward Food Consumption  and Purchase in Turkey. Ecology of Food and Nutrition, 51; 492-504.

8.Ucar, A., Özçelik, A.Ö. 2013. Individuals’ Knowledge and Practices of the Cold Chain. Ecology of Food and Nutrition, 52; 116-129.

9.Yardımcı, H., Haklı, G., Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu F.P.  2016. Evaluation of Eating Attitudes of Turkish Adolescents Based on Certain Variables. The Anthropologist  24(3): 810-817.

10.Yardımcı, H., Haklı, G, Çakıroğlu F.P, Özçelik, A.Ö.2016. The correlation between body conception and actual body mass index among adolescents: some variables and their role.  Progress in Nutrition, 18(3), 222-230.

11.Baspinar, B., Eskici, G. Ozcelik, A.Ö. 2017. How coffee affects metabolic syndrome and its components. Food and Function. 8;2089-2101.

 

        7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Özçelik, A.Ö., Akan, L,S., Sürücüoglu, M.S., 2007. An Evaluation of Fast-Food   Preferences According to Gender. Humanity & Social Sciences Journal, 2(1); 43-50.

2.Özçelik, A.Ö., 2007. Food Handling Practices of Turkish Women Living in Ankara. Pakistan Journal of Social Sciences, 4(2); 240-246.

3.Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S., Akan, L.S. 2007. Nutrition Knowledge Level of Nurses in Turkey: Ankara as an Example. Pakistan Journal of Social Sciences, 4(3); 485-489.

4.Özçelik, A.Ö., Sürücüoglu, M.S., Akan, L.S. 2007. Survey on The Nutrition Knowledge Level of Turkish Physicians: Ankara as a Sample. Pakistan Journal of Nutrition, 6 (6); 538-542.

5.Kuyumcu, A., Karabudak, E., Tayfur, M., Elmacioglu, F., Özcelik, A.Ö, Besler, H.T. 2007. Short-Term Effects of Energy-Reduced Dieting on Weight Loss, Body Composition and Metabolism in Overweight Turkish Men. Pakistan Journal of Nutrition, 6 (6); 582-589.

6.Özçelik, A.Ö. Uçar, A. 2008.  Gender Differences in Adult's Knowledge About Dietary Fats,  Cholesterol, Fiber and Energy. Pakistan Journal of Nutrition, 7 (2); 234-239.

7.Talas, C., Ucar, A.  and Ozcelik, A.O. 2009. Women Food Safety Practices from Shopping to Eating in Ankara, Turkey. Pakistan Journal of Nutrition, 8 (9); 1422-1429.

8.Özdogan, Y., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S. 2010. The Breakfast Habits of Female University Students. Pakistan Journal of Nutrition, 9(9); 882-886.

9.Özdogan, Y., Özçelik, A.Ö. 2010. Nutrition Habits of Students Who Attend Sports Academies. e-Journal of New World Sciences Academy. 5(3); 247-258.

10.Yardimci, H., Ozdogan, Y., Ozcelik, A.O., Surucuoglu, M.S. 2012. Fast-Food Consumption Habits of University Students: The Sample of Ankara. Pakistan Journal of Nutrition 11 (3); 265-269.

11. Akan, L. Ozcelik, A.O., Surucuoglu, M.S. 2012. Turkish Version of the Dutch Eating Behaviour Questionnaire: In Evaluation of Eating Behaviour among a Group of Turkish University Student. Journal of US-China Medical Science, 9(3); 165-167.

12.Asil, E., Surucuoglu, M.S., Cakiroglu, F.P., Ucar, A., Ozcelik, A.O., Yilmaz, M.V., Akan, L.S. 2014. Factors That Affect Body Mass Index of Adults., Pakistan Journal of Nutrition 13 (5): 255-260.

13.Asil, E., Uçar, A., Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu, F.P., Sürücüoğlu, M.S., Yabancı, N., Yardımcı, H., Yılmaz, M.V., Akan, L.S. 2014. Yetişkinlerin Hipertansiyona Yönelik Bilgileri. DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, 1(1); 48-57.

14.Yardimci, H., Özcelik, A.O., Surucuoglu, M.S., Ozdogan Y. 2015. Relationship Between Hypertension and Consumption Frequency of Certain Foods.  Pakistan Journal of Nutrition, 14(2), 94-99.

15. Yardımcı, H, Hakli, G., Çakiroğlu, F.P., and Özçelik, A.Ö. 2015. Hygiene Knowledge of Food Staff in Catering Industry: A Sample From Turkey. SAGE Open, 5(2);  1–7.

                (DOI: 10.1177/2158244015580376).

16. Yardimci, H., Örmeci, F.Ö.,  Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S., Özdoğan, Y.2015. Nutrition Education in Preschool Children.The Journal of International Education Science, 2(5);  449-457

17.Yardimci, H, Özdoğan Y, Asil E, Hovland ED, Özçelik AO. 2016. An Evaluation of Adults' Water and Fluid Consumption. Online Journal of Health Allied Sciences. 15(3); 1-4.

18.Yardimci, H, Özdoğan Y., Ozcelik, A.Ö, Hovland,  E. D. 2016.  Turkish Adolescents’ adherence to the Mediterranean Diet.  The Anthropologist 25(1,2): 174-179.

19.Asil E, Uçar A,  Özdoğan Y, Yilmaz MV, Özçelik AÖ, Sürücüoğlu MS, Çakiroğlu FP,  Akan LS. 2016. Nutritional Knowledge and Behavior of Adults: Their Relations with Sociodemographic Factors. Pakistan Journal of Nutrition 15(6):532-539.

20.Hakli G, Asil E, Uçar A, Özdoğan Y, Yilmaz MV, Özçelik AÖ, Sürücüoğlu MS, Çakiroğlu FP, Akan LS. 2016. Nutritional Knowledge and Behavior of Adults: Their Relations with Sociodemographic Factors, Pakistan Journal of Nutrition, 15(6):532-539.

21.Özdoğan, Y., Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö.2017. Young Adults’ Milk Consumption Habits and Knowledge about Milk. Studies on Ethno-Medicine,11(1):106-113.

22.Kangalgil, M., Yardimci, H., Özçelik, A.Ö.2017. Evaluate the Eating Habits of Teachers Working in Various Primary Schools in Ankara. Journal of Scientific Research & Reports 15(5); 1-11.

 

        7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.Hasipek, S., Aktaş, N., Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu, F. P. 1991. Çevre Besin Kirliliği ve Beslenme Etkileşimi. Uluslararası Çevre’91 Kongresi (4-8 Eylül 1991). Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı. s. 183-194. İstanbul.

2.Hasipek, S., Aktaş, N., Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu, F. P. 1992. Ailenin Besin Tüketiminde Kadının Rolü. III. Milletlerarası Tüketicinin Korunması ve Tüketici Hakları Sempozyumu (14 Mart 1992). Türk Standartları Enstitüsü. s. 64-68. Ankara.

3.Hasipek, S., Aktaş, N., Çakıroğlu, F. P., Özçelik, A.Ö. 1992. Süt Çocuklarının Beslenmesinde Çevresel Kirlilik Faktörü. Uluslararası Çevre’92 Kongresi (13-17/05/1992). Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı. s. 146-151. İstanbul.

4.Çalış, C., Özçelik, A.Ö. 2006. Milas İlçesi ve Köylerinde Kadınların Yiyecek Hazırlama ve Pişirme Uygulamaları. I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi. Oluşum Yayıncılık. s.165-175. Ankara.

5.Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö. Şanlıer, N. 2008. Türkiye’de Çocuk Beslenmesi ile İlgili Yanlış İnanç ve Alışkanlıklar. Türk Edebiyatı II: Uluslar arası Çocuk Edebiyatı Kongresi, s.591-596, Bakı.

6.Sürücüoğlu, M.S. ve Özçelik, A.Ö. 2009.Yusuf Has Hacib’in Türk Beslenme Kültürüne Etkileri.6. Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri. Cilt IV, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s.2061-2074, Ankara.

7.Özdoğan, Y., Özçelik, A.Ö.2009. Nutrition Habits of The Children Working on The Streets. Rural Environment.Education. Personality, Proceedings of The 4th International Scientific Conference No:4, pp.98-106, Jelgava.

8.Çinpolat, C., Uçar, A. Özçelik, A.Ö. 2009. Nutrition Knowledge of Consumer According to the  Gender in Ankara, Turkey. Rural Environment. Education.Personality, Proceedings of The 4th International Scientific Conference No:4, pp.36-47. Jelgava.

 9.Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu, F.P., Uçar, A., Akan, L.S., Özdoğan, Y. 2009. Child Nutrition Knowledge of Women Who Have Children Age 0-5. Rural   Environment. Education. Personality, Proceedings of The 4th International Scientific Conference No:4, pp.131-138, Jelgava.

10.Sürücüoğlu, M.S. Özçelik, A.Ö., Energin, E. and Yılmaz, M.V. 2010. Consumers' Habits on Reading Food Labels. 5th CEFOOD Congress, 19-22 May, pp.308-313, Bratislava, Slovakia.

11.Uçar, A., Energin, E. and Özçelik, A.Ö. 2010. Adult Consumers' States of Being Influenced by Food Advertisements and the Factors They Observe When Buying Food. 5th CEFOOD Congress, 19-22 May, pp. 314-319, Bratislava, Slovakia.

12.Özçelik, A.Ö., Akan, L.S, Sürücüoğlu, M.S. 2005. A Resarch On Fast Food Preferences of Consumers in Ankara, Turkey. 2nd International Institute of Consumer Sciences (Incorporating Home Economics). 4th-6th July 2005. Liverpool, U.K.

13.Çinpolat, C. Özçelik, A.Ö.,  Uçar, A. 2006. İlköğretim Çağındaki Çocukların Yiyecek-İçecek Alımına Televizyon Reklamlarının Etkisi. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Limited Şirketi.  s.280. Ankara.

14.Özçelik, A.Ö., Özdoğan, Y. 2007. Tarhananın Türk Beslenme Kültüründeki Yeri ve Önemi. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38) Bildiri Özetleri Kitabı. 10-15 Eylül 2007. s.627-628, Ankara.

15.Sürücüoğlu, M. S., Özçelik, A.Ö. 2008. Türk Mutfak ve Beslenme Kültürünün Tarihsel Gelişimi. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38) Bildiri Özetleri Kitabı. 10-15 Eylül 2007. Cilt 3,s.1289-1310, Ankara.

16.Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S., Çakıroğlu, F.P., Özdoğan, Y., Uçar, A., Akan, L.S. 2008. Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Yaşayan Ailelerin Besin Tercihleri. VI.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı, Bayt Yayın Hizmetleri, s. 293-294, Ankara.

17.Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. 2008. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Zayıflama İle İlgili Bilgileri. VI.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı, Bayt Yayın Hizmetleri, s.251, Ankara.

18.Özdoğan,Y., Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö. Çakıroğlu, F.P., Aktaş, N. 2008. 15-17 Yaşındaki Adölesanların Yeme Davranışlarının Değerlendirilmesi. VI.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı, Bayt Yayın Hizmetleri, s.262-263, Ankara.

19.Sürücüoğlu,M.S., Özçelik, A.Ö. 2008. Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya Taşıdıkları Beslenme Kültürü. Türklerin ve Anadolu’nun Dünya Uygarlıklarındaki Yeri Uluslararası  Sempozyumu Bildiri Özetleri, (7-9 Mayıs 2008/Ankara), s.58. Ankara.

20.Özdoğan, Y. ve Özçelik, A.Ö. 2010. Yetişkin Tüketicilerin Besin Güvenliği Konusundaki Tutumları. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı, Bayt Yayın Hizmetleri, s.327-328, Ankara.

21.Özdoğan, Y., Uçar, A., Akan, L.S., Yılmaz, M.V., Sürücüoğlu. M.S., Çakıroğlu,  F.P.  ve Özçelik, A.Ö. 2010.  0-24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Beslenmesi Konusundaki Bilgileri. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı, Bayt Yayın Hizmetleri, s.329-330, Ankara.

22.Haklı, G., Energin, E., Yılmaz, M.V., Özdoğan, Y.,  Uçar, A.,  Akan, L.S., Özçelik, A.Ö. Sürücüoğlu. M.S. ve Çakıroğlu,  F.P. 2010. Yetişkinlerin Beslenme Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı, Bayt Yayın Hizmetleri, s.330-331, Ankara.

23.Akan, L.S., Energin,E., Haklı, G., Yılmaz, M.V., Özdoğan, Y., Uçar, A.,  Çakıroğlu,  F.P. Özçelik, A.Ö. ve Sürücüoğlu. M.S. 2010. Yaşlıların Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı, Bayt Yayın Hizmetleri, s.371, Ankara.

24.Yardımcı, H. ve Özçelik, A.Ö. 2010. Öğretmenlerin Ek Vitamin-Mineral Kullanma Durumları, Vitamin-Minerallerle İlgili Bilgi ve İnanışları VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı Bayt Yayın Hizmetleri, s.329, Ankara.

25.Altuntaş, N. ve Özçelik, A.Ö. 2010. Yetişkin Tüketicilerin Yiyecek Satın Alma Davranışlarının Değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı, Bayt Yayın Hizmetleri, s.405, Ankara.

26.Aktaş, N. ve Özçelik, A.Ö. 2010. İlköğretim Öğrencilerinin Diş Sağlığı ve Beslenme Alışkanlıkları. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı, Bayt Yayın Hizmetleri, s.431-432, Ankara.

27.Özdoğan, Y. ve Özçelik, A.Ö. 2011. Development of A Nutrition Knowledge Scale for Adolescents (Validity and Reliability Study). International Conference on New Trends in Education end Their Implications, Siyasal Kitabevi, pp. 349, Ankara.

28.Uçar, A., Özdoğan, Y., Özçelik, A.Ö. 2011. Adults‘ food safety awareness and behavior in Turkey. 11th European Nutrition Conference. Ann Nutr Metab, 58(Suppl 3), 61.

29.Örmeci, F., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M. 2011. Determination of mothers‘ knowledge about nutrition during diarrhea. Adults‘ food safety awareness and behavior in Turkey. 11th European Nutrition Conference. Ann Nutr Metab, 58(Suppl 3), 287.

30.Uçar, A. Özçelik, A.Ö. 2011. Evaluation of food puchasing behavior of consumers. 11th European Nutrition Conference. Ann Nutr Metab, 58(Suppl 3), 399.

31.Yardimci, H., Özçelik, A. 2011. Health Professionals‘ Beverage Consumption and Knowledge of Liquid Intake. 11th European Nutrition Conference. Ann Nutr Metab, 58(Suppl 3), 401.

32.Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö. 2011. İç Anadolu Mutfağı İçerisinde Nevşehir Mutfağının Yeri. I Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildiri Özetleri, Simter Ofset Matbaacılık, s.146, Nevşehir.

33.Akan, L., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S. 2011. Üniversite Öğrencilerinin Yeme Davranışının Alman Yeme Davranışı Anketinin Türk Versiyonu ile Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi Kongre Kitabı, s. 163-164.

34.Özdoğan, Y., Sürücüoğlu, M.S. Özçelik, A.Ö. 2011. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Adı Geçen Yiyecek ve İçecekler. Dünya Evliya Çelebi Yılında II. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu. Bildiriler, Lazer Ofset Matbaba Tesisleri San. Ltd.Şti., s.293-299, Ankara.

35.Aktaş, N., Özçelik, A.Ö. 2012. Besin Rehberi Görselleri: Farklı Ülkelerden Örnekler. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı, s.345, Antalya.

36.Kuşcu, F.Y., Özçelik, A.Ö. 2012. Nonalkolik Karaciğer Yağlanması Olan Hastaların Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı, s.306, Antalya.

37.Uçar, A.,  Yılmaz, M.V., Energin, E., Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu,F.P., Akan, L.S., Sürücüoğlu, M.S., Yabancı, N.,Yardımcı, H. 2012. Yetişkinlerin Hipertansiyona Yönelik Beslenme Bilgilerinin ve Alışkanlıklarının Incelenmesi. VIII.  Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi  (4-8 Nisan 2012/Antalya) Kongre Kitabı. DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm Ltd. Şti. Sayfa 244. Ankara.

38.Yabancı, N.,Yardımcı, H., Uçar, A., Energin,E.,  Akan, L.S., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S.,Yılmaz, M.V., Çakıroğlu, F.P. 2012. Yetişkinlerde Obezite Sıklığının Bazı Demografik Özellikler Ve Beslenme Alışkanlıklarına Göre Değerlendirilmesi. VIII.  Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi  (4-8 Nisan 2012/Antalya) Kongre Kitabı. DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm Ltd. Şti. Sayfa 275. Ankara.

39.Energin,E., Yılmaz, M.V., Özçelik, A.Ö., Uçar, A., Akan, L.S., Çakıroğlu,F.P., Sürücüoğlu, M.S. 2012. Kadınların Vücut Ağırlığına Etki Eden Faktörlerin Incelenmesi. VIII.  Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi  (4-8 Nisan 2012/Antalya) Kongre Kitabı. DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm Ltd. Şti. s. 277. Ankara.

40.Özdoğan, Y., Çakıroğlu,F.P., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S. 2012. Yetişkinlerin Vücut Ağırlığını Etkileyen Faktörler.  VIII.  Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi  (4-8 Nisan 2012/Antalya) Kongre Kitabı. DMR Kongre Organizasyon Hizmetleri Turizm Ltd. Şti. S.306. P008. Ankara.

41.Yılmaz, M.V., Ucar, A., Ozdogan, Y., Energin, E., Akan, L.S., Özcelik, A.O., Cakiroglu, F.P., Surucuoglu, M.S. 2012. Infant Feeding Practices of Mothers: The Case of Ankara. 2nd Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health, Moscow, Russia.

42.Yardimci, H.,  Ciracioglu, E., Ozcelik, A.O., Gürel, S. 2013. Milk consumption of college student.  Annals of Nutrition and Metabolism.   63(1); 837-838.   

43.Ciracioglu, E., Yardimci, H.,  Ozcelik, A.O. 2013. Meal Planning of High School Students in Turkey. Annals of Nutrition and Metabolism  63(1); 583-584.   

44.Yardimci, H.,  Ozcelik, A.O. 2013. Body Image of Adolescents and Its Correlation with Body Mass Index. Annals of Nutrition and Metabolism, 63(1); 1420.  

 45. Akan, L. S., Yilmaz, M. V., Energin, E., Ciracioglu, E., Yabancı, N., Yardimci, H., Uçar, A., Ozcelik, A.O., Surucuoğlu, M.S., Cakıroglu, F.P. 2013. Adults' Knowledge of Fat and Cholesterol. Annals of Nutrition and Metabolism,  63(1); 861.   

46.Uçar, A., Yilmaz, M. V., Energin, E., Ciracioglu, E., Yabancı, N., Yardimci, H., Akan, L. S., Cakıroglu, F.P., Ozcelik, A.O., Surucuoğlu, M.S. 2013. Adults' Consumption of Milk and Dairy Products in Turkey. Annals of Nutrition and Metabolism.  63(1);  843.

47. Sürücüoğlu, M.S., Özçelik,  A.Ö., Yardımcı, H. 2013. The Importance of Sherbets in Turkish Cuisine. The 2nd International Symposium on “ Traditional Foods from Adriatic to Caucasus. 24-26 October 2013 Struga/Macedonia.

48. Çıracıoğlu, E., Özçelik, A.Ö., Ak, H., Çeliker, G. 2014. Menstrual Siklus Dönemlerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Fizyolojik, Psikolojik ve Davranışsal Değişikliklere Etkisi. IX.  Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi  (2-5 Nisan 2014/Ankara) Kongre Kitabı. BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayım ve Tanıtım Ltd. Şti. Sayfa 198, P022, Ankara.

49.Mankan, E., Özçelik, A.Ö. 2014.Üniversite Öğrencilerinin Osteoporoz Risk Faktörleri İle İlgili Bilgileri. IX.  Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi  (2-5 Nisan 2014/Ankara) Kongre Kitabı. BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayım ve Tanıtım Ltd. Şti. Sayfa 200,  P024, Ankara.

50. Erem, S., Çırak, O., Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. 2014. Üniversite  Öğrencilerinin Beslenme İle İlgili tutum ve Davranışları. IX.  Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi  (2-5 Nisan 2014/Ankara) Kongre Kitabı. BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayım ve Tanıtım Ltd. Şti. Sayfa 270-271, P111, Ankara.

51. Yardımcı, H., Çıracıoğlu, E., Özçelik, A.Ö. 2014. Liseye Devan Eden Öğrencilerin Akdeniz Diyet Kalitesi İndeks Puanlarının (KIDMED) Bazı Parametrelerle İlişkisi. IX.  Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi  (2-5 Nisan 2014/Ankara) Kongre Kitabı. BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayım ve Tanıtım Ltd. Şti. Sayfa 274,  P116, Ankara.

52. Yardımcı, H., Özdoğan, Y., Özçelik, A.Ö. 2014. The Evaluation of The Nutrition Knowledge of Students Who Aged Between 18-24 Years Old. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, Russia – September 11-14, 2014, Paper ID: 0127.

53. Asil, E., Çıracıoğlu, E.D., Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. 2014. Depression Levels of College Students and Their Relation With Anthropometric Measures. Abstracts of the 36th ESPEN Congress Clinical Nutrition, 33(Supp 1); S205.

54. Çıracıoğlu, E.D., Asil, E., Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. 2014. Fluid Intake of Healthcare Professionals in Turkey. Abstracts of the 36th ESPEN Congress, Clinical Nutrition, 33(Supp 1); S198.

55.Yardımcı H., Ormecı F.O., Ozcelık A.O.,  Surucuoglu M.S. 2015. The Importance of Nutrition Education During Preschool Period. VII.  European Conference on Social and Behavioral  Sciences June 11-13, 2015 – Bucharest, Romania, Abstract No:2214.

56.Yardimci H., Ozcelik A.O. 2015. A Healthy Food in Turkish Cuisine: Bulgur. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, Sarajevo/ Bosnia and Herzigovina, 01-04  October, pp.92.

57.Keser A., Yardimci H., Ozcelik A.O., Sürücüoğlu M.S. 2015. Fermented Dairy Drinks. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, Sarajevo/ Bosnia and Herzigovina, 01-04  October, pp.196.

58.Yardimci H., Keser A., Sürücüoğlu M.S., Ozcelik A.O. 2015. A Tradition of Sharing: Ashure. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, Sarajevo/ Bosnia and Herzigovina, 01-04  October, pp.390.

59.Yardimci H., Ozcelik A.O., Özçelik F. 2015. A Healthy Special Drink: Turnip Juice and Its Effects on Health. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, Sarajevo/ Bosnia and Herzigovina, 01-04  October, pp.576.

60.Çırak O., Erem S., Aslan J., Yılmaz M.V., Özçelik A.Ö., Yardımcı H. 2015.  Üniversite Öğrencilerinin Vücut Ağırlıkları ve Enerji-Makro Besin Ögesi Alımların Değerlendirilmesi. Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 21-22 Kasım 2015,  Balçova- İzmir, pp. 17.

61.Aslan, J., Erem, S., Cirak, O., Yilmaz, M.V., Ozcelik, A.O., Yardimci, H. 2016. Nutritional Status Among University Students in Different Types of Housing. Rev Esp Nutr Hum Diet. 20 (Suppl. 1): 476 - 544

62.Aslan, J., Başpınar, B., Özçelik, A.Ö. 2016. Yetişkinlerin Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları. Uluslar arası Hayvansal Gıdalar Kongresi, 10-13 Kasım 2016, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı-Poster Bildiriler, P81, s.269-270, Kuzey Kıbrıs.

63.Başpınar, B., Aslan, J., Özçelik, A.Ö., Yardımcı, H. 2016. Konjuge Linoleik Asit ve Sağlık. Uluslar arası Hayvansal Gıdalar Kongresi, 10-13 Kasım 2016, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı-Poster Bildiriler, P82, s.273-274, Kuzey Kıbrıs.

64.Başpınar, B., Aslan, J., Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. 2016. Yoğurt ve Metabolik Sendrom. Uluslar arası Hayvansal Gıdalar Kongresi, 10-13 Kasım 2016, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı-Poster Bildiriler, P83, s.277-278, Kuzey Kıbrıs.

65.Çağıran-Yılmaz, F.Ç., Özçelik, A.Ö. 2016. Diyarbakır’ın Gizli Lezzeti: Sumak (Rhus Typhina). Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu. 2-5 Kasım 2016, Bildiri Özet Kitapçığı, s.239, Diyarbakır.

66.Cagiran -Yilmaz F, Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. 2016 Evaluation of Eating Habits in Final Year High School Students. 3rd International Conference on Nutrition &Growth, March 17-19 Vienna, Austria, p.353.

67.Yardimci H, Aslan J, Koç N, Özçelik AÖ 2016. Evaluating The Consumption and Use of Some Functional Foods In Adults. IUFoST 18th World Congress of Food Science  and Technology, Dublin,Ireland, 21st-25th,  p:675.

67.Yardimci H, Aslan J, Koç N, Özçelik AÖ 2016. The Consumption of Sugary Foods By 19-22 Year-Old-Young Adults. IUFoST 18th World Congress of Food Science  and Technology, Dublin,Ireland, 21st-25th,  p:678.

68.Aslan, J., Başpınar, B., Özçelik, A.Ö. 2016. Identification of The Dietary Supplement Consumption Status and Knowledge of Nutrition and Dietetics Students. IUFoST 18th World Congress of Food Science  and Technology, Dublin,Ireland, 21st-25th,  p. 676.

69.Aslan, J., Özçelik, A.Ö. Özçelik, F.2016. Nutrition and Dietetics Students’ Perspective of Genetically Modified Foods. IUFoST 18th World Congress of Food Science  and Technology, Dublin,Ireland, 21st-25th,  p. 677.

70.Aslan Ceylan, J, Baspinar B, Yardimci, H., Ozcelik A.O. 2017. Assessment of body weight, chronic disease and diet status of nutrition and dietetics students. 15TH Euro Fed Lipid Congress 27–30 August 2017. Uppsala, Sweden, p.220.

71. Aslan Ceylan, J., Baspinar, B., Ozcelik A.O.2017. How Freezing Affects the Antioxidant Content of Foods? 15TH Euro Fed Lipid Congress 27–30 August 2017. Uppsala, Sweden, p.221.

72. Aslan Ceylan, J, Baspinar B, Yardimci, H., Ozcelik A.O. 2017. Awareness and Consumption of Probiotic Foods By University Students. 15TH Euro Fed Lipid Congress 27–30 August 2017. Uppsala, Sweden, p.222.

73. Aslan Ceylan, J., Baspinar, B., Ozcelik A.O.2017. The Health Effects of Krill Oil. 15TH Euro Fed Lipid Congress 27–30 August 2017. Uppsala, Sweden. p.207

74.Aslan Ceylan, J, Baspinar B, Yardimci, H., Ozcelik A.O.2017. Yetişkinlerin sıvı tüketimi ile ilgili bilgilerinin değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi. 29 Haziran-1 Temmuz, 2017. S.0183, s.207,Aydın.

75.Aslan Ceylan, J, Baspinar B, Yardimci, H., Ozcelik A.O.2017. Sağlık personelinin kolesterol ile ilgili bilgileri. Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi. 29 Haziran-1 Temmuz, 2017, S-0414, s.434, Aydın.

76. Aslan Ceylan, J., Baspinar, B., Ozcelik A.O.2017. Natural medicine for the treatment of obesity: Saffron (Crocus sativus L.).  I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. 9-12 May, 2017,  P.1126, Konya.

77.Çağıran Yılmaz, F., Ozcelik A.O.2017. Potantial Benefits of fruit and Vegetables on Dementia. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. 9-12 May, 2017, p.629, Konya.

78. Aslan Ceylan, J., Baspinar, B., Ozcelik A.O.2017. Potential health benefits of Chamomile   Tea. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. 9-12 May, 2017, p.1150, Konya.

79. Aslan, N.N., Yardimci, H., Ozcelik A.O.2017. The Effect of Eating Habits on Dental Caries in Preschool Children. 4th World Conference on Health Sciences (HSCI-2017). 28-30 Nisan 2017-Antalya (sözel bildiri).

78. Aslan, N.N., Kangalgil M, Ozcelik A.O.2017. Effects of Curcumin on Breast Cancer. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. 9-12 Mayıs 2017, p.1763,Konya.

79. Kangalgil, M., Aslan, N.N., Ozcelik A.O.2017. Chia Seed (Salvia hispanica L.) and it’s Effects on Metabolic Diseases. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. 9-12 Mayıs 2017, p.158, Konya.

80.Erem, S.,Özçelik, A.Ö. 2017. Alternative Treatments in Menapousal Period. I.International Congrees On Medicinal And Aromatic Plants ’Natural And Healty Lıfe’ (TABKON 2017). 9-12 Mayıs 2017, p.664, Konya.

81.Baspinar, B., Ozcelik, A.O. 2017. Coffee and Type-II diabetes mellitus, International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species (BEWS2017), 3-5 Nisan 2017, Antalya, s.80. Sözel bildiri.

 82. Aslan, N.N.,Aslan Ceylan, J., Devran, B., Özçelik, A.Ö. 2017. Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Takviye Ürün Kullanma Durumlarinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi Bildiri Kitabı, 5-7 Ekim 2017, S:12, s.25, İzmir.

 83.Kangalgil, M., Özçelik, A.Ö. 2017. Serebral Palsili Çocuklarin Besin Tüketim Sıklıklarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi Bildiri Kitabı, 5-7 Ekim 2017, P:05, s.55, İzmir.

      84.Aslan, N.N., Özçelik, A.Ö. 2017. Gebe Kadınların İyot Bilgi Düzeyinin Saptanması. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi Bildiri Kitabı,, 5-7 Ekim 2017, P:34, s.84, İzmir.

 

    7.4.  Yazılan uluslararası kitaplarda bölümler

 

 1.Özçelik, A.Ö. , Örmeci, F.Ö. 2006. A Research on Nutrition Knowledge Level of Nursery School Teachers in Ankara,Turkey. Research on Education. (Ed. M.S. Giannakaki,  G.T. Papanikos, Y. Pozios and J.K. Richards). Athens Institute for Education and Research. pp. 429-439, Athens.

 2.Sabbağ ,Ç.,  Sürücüoğlu M.S., Özçelik, A.Ö., Akan, L.S. 2006. A Research on Nutrition Knowledge of Elementary School Teachers : A Sample of  Turkey. Research on Education. (Ed. M.S. Giannakaki,  G.T. Papanikos, Y. Pozios and J.K. Richards). Athens Institute for Education and Research. pp. 441-452, Athens.

   3.Ozcelik, A.O., Surucuoglu, M.S., Ucar, A. and Akan, L.S. 2007. The State of Academic Staff’s having Holiday and their Nutrition Habits on Holiday. Essays on Tourism Research. (Ed. M. Kefalaki and G.T. Papanikos), pp. 433-448, Athens.

    4.Özçelik, A.Ö., Sürücüoglu, M.S. and Özdogan, Y. 2007. Hygienic Rules To Be Observed At The Food and Beverages Departments of Accommodation Enterprises. Essays on Tourism Research, (Ed. M. Kefalaki and G.T )Papanikos,  Athens.

5.Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S., Akan, L.S. 2007.  Importance of Nutrition Education. 9th International Conference on Education. 28-29 May 2006. Athens Institute For Education and Research. Athens. Greece.

 

6.Özçelik, A.Ö., Yardimci, H. and  Uçar, A. 2008. The Impact of Nutrition Education Provided For Elementary School 5th Grade Students On Nutritional Knowledge. Change and Challenge in Education. (Ed. L.S. Woodcock), Athens Institute for Education and Research, pp. 165-176, Athens.

7.Uçar, A., Özçelik, A.Ö. 2011. University Student Attitudes Toward Organic Foods. Organic Food and Agriculture – New Trends and Developments in The Social Sciences. (Ed. M.Reed), InTech, pp. 90-108, Croatia.

 

        7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Hasipek, S., Aktaş, N., Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu, F.P. 1992. Özellikle Kırsal Alan Ailesinin Beslenmesini Etkileyen Yararlı ve Zararlı Alışkanlıklar. Gıda. 17(4); 275-280.

2.Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S. 1994. Ülkemizde 0-5 Yaş Grubu Çocuklarda Malnütrisyon. Sendrom. 6 (3); 51-54.

3.Soyuer, Ş., Özçelik, A.Ö. 1994. Yeterli-Dengeli Beslenme ve Besinlerin Saklanması Üzerine. Ziraat Dünyası. 425; 22-24.

4.Özçelik, A.Ö. 1996. Besinlerde Nitrat, Nitrit ve Sağlık Üzerine Etkileri. Standard. 35(410); 53-56.

5.Örmeci, Ö., Özçelik, A.Ö. 1994. Okul Öncesi Kurumlara Devam Eden Çocukların Beslenme Alışkanlıkları. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni. 26(3-4); 473-479.

6.Sürücüoğlu, M. S., Özçelik, A. Ö., Çakıroğlu, F. P. 1996. Yüzücülerin   Beslenme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeyleri. Performans. 2(1); 11-18.

7.Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu, F.P. 1996. Beslenme Şekilleri ve Bazı Antropometrik Ölçümlere Göre; 0-24 Aylık Çocuklarda Beslenme Değerlendirilmesi. Sendrom. 8(8); 76-79.

8.Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu, F.P., Sürücüoğlu, M.S. 1997. Çocukların Anne Sütü İle Beslenme Süresi ve Ek Besinlere Başlama Durumları. Gıda. 22(2); 123-127.

9.Hasipek, S., Özçelik, A.Ö. 1997. Ailelerin Dondurulmuş Besin Tüketme Alışkanlıkları. Standard. 36(424); 98-102.

10.Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M. S. 1998. Tüketicilerin “Fast-Food Türü” Yiyecek Tercihleri. Gıda. 23(6); 437-447.

11.Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö.1998.  Fast-Food Yiyeceklerin Besin Değerleri. Ekin. 2(5); 98-101.

12. Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A. Ö. 1999. Sarımsak. Ekin. 3(8); 98-102.

13.Sürücüoğlu, M. S., Özçelik, A. Ö.  1999. Niğde’nin Çamardı ve Bolu’nun  Mudurnu İlçelerinde; Ailelerin Yemek Servis Şekilleri, Yöresel Yemek Çeşitleri ve Özel Günlerde Yemek Hazırlama Durumları. Folklor Halk Bilim Dergisi. 5(46); 49-59.

14.Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu, F.P. 1999. Çalışanların Süt-Yoğurt-Peynir Tüketim Alışkanlıkları. Standard. 38(448); 34-38.

15.Özçelik, A.Ö. 2000. Sağlık Personelinin Beslenme Alışkanlıkları Üzerinde Bir Araştırma. Gıda. 25(2); 93-99.

16.Özçelik, A. Ö., Sürücüoğlu, M.S. 2000. Tıp Doktorlarının Beslenme Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi. 29(1); 11-16.

17.İç, E., Özçelik, F., Özçelik, A.Ö. 2001. Düşük Tuzlu ve Tamponlanmış Salamurada Hıyar Turşusu Fermentasyonu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 7(1); 27-33.

18.Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö. 2002. Şarap ve Kalp Sağlığı. Gıda. 27(6); 529-536.

19.Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S. 2002. Anneler ve Kızlarının Beslenme Bilgi Düzeylerinin Kıyaslanması. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2(2); 121-131.

20.Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö. 2003. Çubuk İlçesi Aşağı Çavundur Köyü Turşuculuğu. Folklor Halk Bilim Dergisi. 6(52); 35-43.

21.Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. 2010. Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Yetişkin Kadınların Beslenme Alışkanlıkları ve Antropometrik Ölçümleri Üzerinde Bir Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi, 38(1-2); 9-20.

22. Özdoğan, Y., Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S. 2012. Üniversite Öğrencilerinin Öğün Düzenleri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 29; 66-74.

23. Özdoğan, Y., Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. 2012. Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları. Karadeniz, 4(15); 139-149.

24. Yardımcı, H.,  Özçelik, A. Ö. 2012. Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Yaşayan Yetişkin Kadınların  Beslenme Alışkanlıkları. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 28(7); 87-101.

25.Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S. 2012.Yaşlılarda Hipertansiyon Durumu ve Beslenme alışkanlıkları. Ankara Sağlık Bilimleri dergisi, 1(2); 17-36.

26. Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. 2015. Üniversite Öğrencilerinin Öğün Düzenleri ve Beslenme Eğitiminin Beslenme Bilgisine Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 43(1); 19-26.

27.Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. 2015. Anne Sütü Oligosakkaritleri ve Sağlık Üzerine Etkileri. STED, 24(2); 69-72.

28. Asil E, Hakli G,  Yilmaz MV, Özdoğan Y, Uçar A, Çakiroğlu FP, Özçelik AÖ, Sürücüoğlu MS, , Akan LS. 2015. Cardiovascular Risk Factors According to Framingham Risk Scores in Individuals Aged 65 and Over.Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), 24: 129-134.

29. Erem, S., Özçelik, A.Ö. 2016.Menopozda Osteoporoz ve Beslenme. E-Sağlık Beslenme ve Diyeteteik Dergisi, 2(7); 42-53.

30.Mankan, E., Özçelik, A.Ö. 2016. Yabanci Turistlerin Türk Mutfağindaki Et Yemeklerine İlişkin Görüşleri. KesitAkademi Dergisi, 2(6); 164-177.

31.Aslan, N.N., Yardımcı, H, Özçelik, A.Ö. 2017.  Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin   Makro Besin ögesi Alımları ve Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4 (1); 39-48.

 32.Aslan, N.N. Özçelik, A.Ö. 2017.Anne Sütü ve Çocukluk Çağı Obezitesi. Türkiye Klinikleri Journal  of Nutrition and Dietetics, 3(2):88-94.

 

        7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Örmeci (Özçelik), A,Ö., Hasipek, S. 1987. Isparta İline Bağlı Senirkent İlçesi ve Köylerinde İlkokul Çocuklarının Beslenme Durumları Üzerinde Bir Araştırma. Diabet ve Endokrinoloji Yıllığı-6. Emek Matbaacılık Tesisleri. s.196-203. İstanbul.

2.Hasipek, S., Aktaş, N., Sürücüoğlu, M.S., Örmeci (Özçelik), A.Ö., 1990. Güneydoğu Anadolu Projesi Kapsamındaki Yöre Halkının Beslenmesini Etkileyen Faktörler ve Eğitimin Yeri ve Önemi. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi (8-12 Ocak 1990). Maya Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti., s. 776-788. Ankara.

3.Özçelik, A.Ö., Hasipek, S. 1995. Çeşitli Pişirme Yöntemlerinin Köftelerin Bazı Mineral İçeriklerine Etkisi. II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, (12-14/04/1995), Ankara.

4.Hasipek, S., Aktaş, N., Özçelik, A.Ö., Sevenay, N. 1997. Anaokuluna Devam Eden 3-6 Yaş Grubu Çocukların Bazı Antropometrik Ölçümleri Üzerinde Bir Araştırma. 10. Yapa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. MEB. Şura Salonu (22-25/05/1995). Kocaeli Ofset. s. 147-162. Ankara.

5.Hasipek, S., Özçelik, A.Ö. 1999. Ülkemizde Okulöncesi Çocuklardaki Beslenme Sorunları ve  Etkileyen  Faktörler. Cumhuriyet ve Çocuk. II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri (4-6 Kasım 1998). Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No:2. s. 581-592. Ankara.

6.Sürücüoğlu,M.S., Özçelik, A.Ö., Hasipek, S. 2001. Akdeniz Mutfağı İçerisinde Isparta Mutfağının Yeri. Isparta’nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu-II (16-17 Mayıs 1998). Bildiriler Cilt-3 Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No:15. Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi. s. 53-63. Isparta.

7.Sürücüoğlu,M.S., Özçelik, A.Ö., Çekal, N. 2001. İki Nesil Kadının Beslenme Alışkanlıkları ve Uygulamaları Üzerinde Bir Araştırma. I.Ulusal Yaşlılık Kongresi Bildirileri.  s.60-75. Ankara.

8.Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö. 2003. Antropometrik Yöntemlerle Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Ergonomi Kongresi. (16-18 Ekim 2003). Pamukkale Üniversitesi. s.259-271. Denizli.

9.Örmeci, F.Ö., Özçelik, A.Ö. 2004. Okul Öncesi Çocuklarda Beslenme. 48. Milli Pediatri Kongresi. 21-24 Eylül 2004. Samsun.

10.Çakıroğlu, F.P., Özçelik, A.Ö., Hasipek, S., Uçar, A. 2004. Çorum İli Mecitözü İlçesine Bağlı Bazı Köylerdeki Evli Kadınların Yiyecek Hazırlama ve Pişirme Uygulamaları. I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı). Bildiri Özetleri. Palme Yayıncılık. s. 120, Ankara.

11.Özçelik, A.Ö., Çakıroğlu, F.P., Hasipek, S., Uçar, A. 2004. Beden Kitle İndeksi 20’nin Altında Olan Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları. I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı). Bildiri Özetleri. Palme Yayıncılık. s. 130, Ankara.

12.Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A. Ö., Akan, L.S. 2005. İbni Sina ve Yusuf Has Hacib’in XI. Yüzyılda Beslenme ve Yaşlılıkta Beslenme Konusundaki Görüşleri. III. Ulusal Yaşlılık Kongresi. (16-19 Kasım 2005). Okullar Yayınevi. s. 176-191. İzmir.

13.Özçelik, A.Ö., Energin, M., Örmeci, F.Ö. 2006. Annelerin Beslenme Bilgi Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma. 42. Türk Pediatri Kongresi Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, Ayhan Matbaacılık.  s. 502-503, İstanbul.

14.Sürücüoğlu, M. S., Özçelik, A.Ö. 2006. Eski Çağlarda Anadolu’da Yapılan Seramik Mutfak Kapları. I. Denizli El Sanatları Kongresi, Gazi Kitapevi. s. 278-292, Denizli.

15.Özçelik, A.Ö., Yardımcı, H., Özdoğan, Y. 2007. 60-69 Yaş arasındaki Bireylerin Süt Grubu Besinleri Tüketim Alışkanlıkları. IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi. Ed. (V. Kalınkara, G. Akın), Gazi Kitabevi, s.91-104, Ankara.

16.Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö., Akan, L.S. 2007. Yaşlı Bireylerin Beslenme ve Diyet Konusundaki Tutumları. IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi. Ed. (V. Kalınkara, G. Akın), Gazi Kitabevi, s.41-53, Ankara.

17.Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S., Yılmaz, M.V. 2008. Şarap ve Sağlık. Ulusal Bağcılık-Şarapçılık Sempozyumu ve Sergisi. Bildiriler Kitabı, Dinç Ofset, s.171-178, Denizli.

18.Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö. 2009. Yaşlı Bireylerin Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler. V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası, s.110-121, Sivas.

19.Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S. 2009. 60 Yaş ve Üzeri Kadınların Güvenli Yiyecek Hazırlama Uygulamaları. V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası, s.143-153, Sivas.

20.Örmeci, F.Ö., Özçelik, A.Ö. ve Sürücüoğlu, M.S. 2009. Annelerin İshalde Beslenme İle İlgili Bilgileri. V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 07-09 Ekim 2009,  Gaziantep.

21.Dibek, G. ve Özçelik, A.Ö. 2009. Gebe Kadınların Beslenme Davranışları. V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 07-09 Ekim 2009,  Gaziantep.

22.Yardımcı, H., Uçar, A. ve Özçelik, A.Ö. 2009. Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi. Fiziksel Aktivite ve Sağlık Kongresi,  s.23, Ankara.

23.Mankan, E., Özçelik, A.Ö. 2009. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda Okuyan Öğrencilerin Süt, Yoğurt, Peynir Tüketim Alışkanlıkları. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu (21-23 Mayıs 2009) Bildiriler Özet Kitabı, Akın Ofset, s.152-153, Denizli.

24.Özçelik, A.Ö. 2011. Sağlıklı Yaşam İçin Toplumun Rolü. I. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu. Özet Kitabı. s.67-69, İstanbul.

25.Yılmaz, M.V.,  Özçelik, A.Ö. ve Sürücüoğlu, M.S. 2011. Beslenme ve Diyetetik Öğrencilerinin Kahvaltılık Gevrek Tüketim Durumları ve Bu Konudaki Düşünceleri. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, s. 164, Ankara.

26.Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S. 2011.Yaşlılarda Hipertansiyon Durumu ve Beslenme Alışkanlıkları. VI.Ulusal Yaşlılık Kongresi (12-13/05/2011), s.144-157, Yozgat.

27.Sürücüoğlu, M.S. Özçelik, A.Ö. 2011. Paloelitik Çağdan Günümüze Beslenme Alışkanlıkları. VI.Ulusal Yaşlılık Kongresi (12-13/05/2011), s.131-143, Yozgat

28. Sürücüoğlu, M.S. Özçelik, A.Ö. 2012. Divanü Lügat-it Türk’te Adı Geçen Yiyecek-İçecek ve Yemek İsimleri. Türkiye 11. Gıda Kongresi, Sim Matbabacılık Ltd. Şti., s. 15, Ankara.

29. Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. 2012.Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Ailelerin Süt, Yoğurt, Peynir Tüketim Alışkanlıkları. Türkiye 11. Gıda Kongresi, Sim Matbabacılık Ltd. Şti., s. 138, Ankara.

30. Yardımcı, H., Özyürük, H., Aksoy, H., Özçelik, A.Ö. 2013. Polislerin Çalışma Sistemlerinin Beslenme Alışkanlıklarına Etkisi. Hacettepe Beslenme ve Diyet Günleri IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 27-29 Haziran 2013,, s.58, Ankara.

31.Özdoğan, Y., Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. 2013. Lisans Eğitimi Alan ve Yurtta Kalan Öğrencilerin Öğün Düzenleri. Hacettepe Beslenme ve Diyet Günleri IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 27-29 Haziran 2013,, s.62, Ankara.

 32.Yılmaz, M.V.,  Özçelik, A.Ö. 2013. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumunun Saptanması.Hacettepe Beslenme ve Diyet Günleri IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 27-29 Haziran 2013,, s.56, Ankara.

33.Mankan, E., Özçelik, A.Ö. 2014. Yabancı Turistlerin Türk Mutfağına Ait Çorbaları Beğenme Durumları. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Gökçe Ofset Matbaacılık Yayıncılık, s.573, Ankara.

34.Özdoğan, Y., Uçar, A., Özçelik, A.Ö. 2014. Mardin’de Unutulmaya Yüz Tutmuş Lezzet: Dehüdüyet. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Gökçe Ofset Matbaacılık Yayıncılık, s.897, Ankara.

35. Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö. 2014. Fatih Devri Yemekleri. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Gökçe Ofset Matbaacılık Yayıncılık, s.605, Ankara.

36.Örmeci FÖ., Yardımcı H., Özçelik AÖ. 2015. Annelerin Anne Sütü ile ilgili Yanlış Davranışları. III. Uluslar arası Halk Kültürü Sempozyumu. TC. Kazan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü Kültür Yayınları, s.411-416, Ankara.

37. Özdoğan, Y., Yardimci, H., Ozcelik, A.Ö., Ciracioglu, E.D. 2015. The Knowledge of Fluids of Doctors, Nurses and Midwives. 1st Turkish Congress of One Health, Nisan 2015, Konya, Türkiye .

38.Başpınar, B, Aslan NN, Yardımcı, H., Özçelik A.Ö. 2016.  Gebelik Öncesinde Sahip Olunan ve Gebelikte Kazanılan Ağırlığın Uyku Kalitesi ve Süresi Üzerine Etkisi.  Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi 4. Kongresi, s:136 (Yayın No:2596753). (Poster Bildiri).

39.Aydın, R.K. Özçelik, A.Ö.2016. Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Yetişkinlerin Beslenme Alışkanlıkları ve Kalp Damar Hastalığı ile İlgili Bilgileri. Ulusal Obezite Kongresi, 8-11 Aralık 2016. PS 30, s 22, İstanbul.

40. Çağıran Yılmaz, F. Özçelik, A.Ö 2017.Soğuk depolamanın anne sütü içeriğindeki E ve C vitaminleri üzerine etkisi. 5. Fetal Hayattan Çocukluga 'İlk 1000 Gün' Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi (tam metin bildiri/sözlü sunum), 19-22 Mart 2017, Ankara.

41.Çırak, O., Yılmaz, M.V., Özçelik, A.Ö 2017. Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Fonksiyonel Besin İle İlgili Davranış, Bilgi ve Alışkanlıkları. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu.11-13 Mayıs 2017, s.93, Ankara.

42.Çırak, O., Asil, E.,Yı lmaz, M.V., Özçelik, A.Ö 2017 2017. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Besleme Değişim Süreçleri. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu.11-13 Mayıs 2017, P.35, s.108, Ankara.

42.Çağıran Yılmaz, F. Özçelik, A.Ö 2017. Nörodejeneratif Hastalıklarda Bakır, Cıva ve Demirin Etkisi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu.11-13 Mayıs 2017 (Özet Bildiri/Poster).P. 10 , s.83, Ankara.

43.Erem, S., Özçelik, A.Ö 2017. Postmenopoz Dönemindeki Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğu ve Osteoporoz İle İlgili Bilgilerinin Belirlenmesi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu.11-13 Mayıs 2017, , P. 1 , s Ankara.

 

 

        7.7.  Diğer yayınlar

 

Kendi bilim alanında yazılan kitaplar ve kitap bölümleri

 

7.7.1 Kitaplar

1.Hasipek, S., Örmeci (Özçelik), A.Ö. 1988. Ankara Üniversitesi İdari Kadrosunda Çalışan Evli Kadınların Beslenme Bilgi Düzeyleri İle Yiyecek Hazırlama ve Pişirme Uygulamaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1079. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 582. A.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Basım Ünitesi. 42 s. Ankara.

2.Hasipek, S., Örmeci (Özçelik), A.Ö. 1988. İnsan Sağlığı Açısından Önemli Bazı Doğal Toksik Maddeler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1060. Derlemeler: 41. A.Ü. Ziraat Fakültesi Baskı Ofset Ünitesi. 30 s. Ankara.

3.Güler, B., Özçelik, A.Ö. 2002. Çalışan ve Çalışmayan Kadınların Yiyecek Satın Alma-Hazırlama Davranışları Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Mezunlar Derneği Yayınları Bilim Serisi: 3. Ankara Üniversitesi Basımevi. 91s. Ankara.

4.Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö. 2006. Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Yetişkin Kadınların Antropometrik Ölçümleri ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Yayın No: 13. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 13. Ankara Üniversitesi Basımevi. 149 s. Ankara.

5.Erman, Y., Özçelik, A.Ö. 2007. Erkek ve Kadınların Diyet-Kanser İlişkisi Hakkında Bilgi ve İnanışları. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Yayın No: 16. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 16. Ankara Üniversitesi Basımevi 144s. Ankara.

6.Özdoğan, Y., Özçelik, A.Ö. 2017. Beslenme Bilgisi ve Yeme Davranışı Değerlendirme Ölçeği. Lambert Academic Publishing, 128 s., Saabrücken/Almanya.

 

7.7.2 Kitap bölümleri

1.Sürücüoğlu, M. S., Özçelik, A.Ö. 2004. Yaşlılıkta Beslenme. Yaşlılık: Disiplinler  Arası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler. Fersa Matbaacılık. s.135-160. Ankara.

2.Sürücüoğlu, M. S., Özçelik, A.Ö. 2005. Eski Türk Besinleri ve Yemekleri. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar. Cilt:12, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No:34. Birlik Matbaacılık.  s. 7-54. Ankara.

3.Sürücüoğlu, M.S., Akan, L.S., Özçelik, A.Ö. 2007. Kadınların Toplumda Yerleşmiş Beslenme İle İlgili Bazı Bilgi ve İnanışları. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Cilt:13-14. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No:36. Birlik Matbaacılık.  s. 25-43. Ankara.

4.Çalış, C. ve Özçelik, A.Ö. 2008. Muğla’nın Milas ilçesi ve köylerinde ailelerin beslenme alışkanlıkları. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Cilt:15. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No:37. Birlik Matbaacılık,  s. 445-548, Ankara.

5.Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö. 2009. Türk Mutfağında Etten Hazırlanan Kışlık Yiyecekler. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No:40, Cilt: 16, s.11-30, Ankara.

6.Özkosif, Ö.ve Özçelik, A.Ö. 2009. Artvin İli Arhavi İlçesi Mutfak Kültürü. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayın No:40, Cilt: 16, s.437-502, Ankara.

7.Özçelik, A.Ö. 2014. Toplum Diyetisyeni. Diyetisyenin Çalışma Rehberi (Ed. M.Tayfur), Hatiboğlu Yayınları: 172, Beslenme ve Diyetetik Dizisi:09, Birinci Baskı, s.93-105, Ankara.

8.Özçelik, A.Ö, Akbulut G., Bilgiç P., Yardımcı, H.,Yılmaz, E.,2016.  Sağlıklı Vücut Ağırlığının Sağlanması ve Korunması. Türkiye Beslenme Rehberi. Editör: Gülden Pekcan, Nevin Şanlıer, Murat Baş, Kayıhan Ajans, 1. Baskı, s.52-60,  ISBN:978-975-590-608-9, Türkçe, (Yayın No: 2847499).

9.Tayfur, M., Özçelik, A.Ö., Köksal, E., Göktaş, G., Yardımcı, H., Üner, O., Ilgaz, Ş., Bulanık, M. 2017.Çocukluk ve Ergenlikte Beslenme Danışmanlığı Önerileri.Birinci Basamak Sağlık Kurumları İçin Obezite ve Diyabet Klinik Rehberi. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1070, Alban Tanıtım Ltd. Şti. s.73-82, Ankara.

 

8.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Diyetisyenler Derneği

Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği