ÖĞR. GÖR. MERYEM ORAKÇI    
Adı : MERYEM
Soyadı : ORAKÇI
E-posta : orakci@ankara.edu.tr
Tel : 0312 316 62 65/1211
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler


Doğum Yeri: İstanbul

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Lisans: Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (2008-2011)

Doktora: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (2011-2018)

Yabancı Dil: İngilizce, Yunanca

Doktora Tezi: Karamanlıca Kaynaklarda Türkçe Konuşan Ortodokslar ve Türk-Yunan İlişkileri (1897-1930)

Yüksek Lisans Tezi: Selam Gazetesi'ne Göre Rodos Müslümanları (1926-1936)

YAYINLAR

Orakçı, M., Rodos Müslümanları, Selam Gazetesi 1926-1936, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2012.

Orakçı, M., “Bilge Karasu”, Türkiye’nin Birikimleri -2- Edebiyatçılar, İlke Yayıncılık, İstanbul, 2013.

Orakçı, M., "Karamanlıca Bir Gazete: Terakki", Cultural Encounters In The Turkish-Speaking Communities Of The Late Ottoman Empire, Ed. Evangelia Balta, Isis Yayıncılık, İstanbul, 2014.

Editörlük

Sakarya Zaferi ve Haymana IV. (EDİTÖR Temuçin Faik Ertan ile), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2016.