DOÇ. DR. ÖMER ORKUN    
Adı : ÖMER
Soyadı : ORKUN
E-posta : orkun@ankara.edu.tr, omerorkun@yahoo.com.tr
Tel : 0312 317 0315/ 4349
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/omer-orkun-33343
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Ömer ORKUN, DVM, Ph.D., Doç.Dr. 
E-Posta: omerorkun@yahoo.com.trorkun@ankara.edu.tr 

Adres: Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Protozooloji ve Entomoloji Ünitesi 06110 Altındağ/ANKARA 

Tel: +90 312 317 03 15/4349

Fax: +90 312 316 44 72

 

MEZUN OLDUĞU OKULLAR
Lisans: 2011-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Doktora: 2015-Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tez: Ankara İli ve Çevresindeki Kenelere Ait Bazı Ekolojik ve Epidemiyolojik Veriler) 

Görev

2012-2019 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji ABD Araştırma Görevlisi 

2019- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji ABD Öğretim Üyesi (halen aynı anabilim dalında Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır) 

 

Çalışma alanları: Keneler, Kene kaynaklı hastalıklar, Kene ekolojisi, Kene kaynaklı hastalıkların Epidemiyolojisi, Entomoloji, Protozooloji, Moleküler filogenetik, Yaban hayatı. 

Mesleki Üyelikler

-Türkiye Parazitoloji Derneği

-COST (European Cooperation in Science and Technology): 

- CA15116 Understanding and combating African Swine Fever in Europe- Yönetim Komitesi üyesi (MC member) (2016-devam ediyor)

- CA18208 Novel tools for test evaluation and disease prevalance estimation- Yönetim Komitesi üyesi (MC member) (2019-devam ediyor)

 

Verilen Lisans Dersleri

VME301 Entomology (Lisans-İngilizce)

VME316 Protozoology (Lisans-İngilizce)

VME403 Honey Bee Diseases (Lisans-İngilizce)

VET403 Bal Arısı ve Hastalıkları (Lisans-Türkçe)


YAYINLAR ve BİLDİRİLER

BİLİMSEL MAKALELER

1.     Orkun Ö., Çakmak A., Nalbantoğlu, S., Karaer Z. Turkey tick news: A molecular investigation into the presence of tick-borne pathogens in host-seeking ticks in Anatolia; Initial evidence of putative vectors and pathogens, and footsteps of a secretly rising vector tick, Haemaphysalis parvaTicks and Tick-borne Diseases11: 101373, 2020.

2.     Orkun Ö. Molecular investigation of the natural transovarial transmission of tick-borne pathogens in Turkey. Veterinary Parasitology273: 97-104, 2019

3.     Orkun Ö., Çakmak A., Nalbantoğlu S., Karaer Z. Molecular detection of a novel Babesia sp. and pathogenic spotted fever group rickettsiae in ticks collected from hedgehogs in Turkey: Haemaphysalis erinacei, a novel candidate vector for the genus BabesiaInfection, Genetics and Evolution69: 190-198, 2019.

4.     Orkun Ö., Çakmak A. Molecular identification of tick-borne bacteria in wild animals and their ticks in Central Anatolia, Turkey. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases63: 58-65, 2019.

5.     Orkun Ö. Türkiye’de yayılış gösteren bazı ixodid kene türlerinin 16S rDNA filogenisi temelli moleküler karakterizasyonu. Türkiye Parazitoloji Dergisi42: 122-129, 2018.

6.     Orkun Ö., Nalbantoğlu S. Hepatozoon canis in Turkish red foxes and their ticks. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports13: 35-37, 2018.

7.     Orkun Ö., Karaer Z. First record of the tick Ixodes (Pholeoixodeskaiseri in Turkey. Experimental and Applied Acarology74: 201-205, 2018.

8.     Orkun Ö., Koç N., Sürsal N., Çakmak A., Nalbantoğlu S., Karaer Z. Molecular characterization of tick-borne blood protozoa in stray dogs from Central Anatolia Region of Turkey with a High-Rate Hepatozoon infection. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi24(2): 227-232, 2018

9.     Orkun Ö., Karaer Z. Molecular characterization of Babesia species in wild animals and their ticks in Turkey. Infection, Genetics and Evolution55: 8-13, 2017.

10.  Kuscu F., Orkun O., Ulu A., Kurtaran B., Komur S., Inal A.S., Erdogan D., Tasova Y., Aksu H.S.Z. Rickettsia sibirica mongolitimonae infection, Turkey, 2016. Emerging Infectious Diseases23(7): 1214-1216, 2017.

11.  Orkun Ö., Karaer Z., Çakmak A., Nalbantoğlu S. Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in ticks in Turkey: A broad range tick surveillance study. Infection, Genetics and Evolution52: 59-66, 2017.

12.  Orkun Ö., Emir H., Karaer Z. Ticks threatening lineage of Anatolian wild sheep (Ovis gmelinii anatolica) and determination of their tick-borne pathogens. Veterinary Parasitology228: 77-84, 2016

13.  Celebi ARC., Orkun O. A rare case of tick infestation of the eyelid: case report and literature review. Revista Brasileria de Oftalmologia75 (2): 144-146, 2016

14.  Yahyaoğlu M., Karabay O., Gürcan Ş., Tuna N., Orkun Ö. Kene ısırığı sonrası tularemi seroprevalansının araştırılması. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi1(2): 1-5, 2016.

15.  Demirel Kaya F., Orkun Ö., Çakmak A., Öcal M., İnkaya AÇ., Ergüven S. A Case of Extensive wound myiasis caused by Lucilia serricata (Diptera: Calliphoridae) in a patient with maxillary sinus squamous cell carcinoma, in Turkey. Journal of Arthropod-Borne Diseases10(2): 268-271, 2016.

16.  Koylu M. T., Gokce G., Uysal Y., Araz E., Orkun O., Cakmak A., Nalbantoglu S. Unexpected cause of conjunctival infection. Saudi Medical Journal36 (4): 502-503, 2015

17.  Orkun Ö., Karaer Z., Çakmak A., Nalbantoğlu S. Identification of tick-borne pathogens in ticks feeding on humans in Turkey. PLoS Neglected Tropical Diseases8(8): e3067, 2014.

18.  Demirel Kaya F., Orkun Ö., Çakmak A., İnkaya A.Ç., Ergüven S. Diyabetik bir hastada Sarcophaga spp. larvalarının neden olduğu kutanöz miyazis. Mikrobiyoloji Bülteni48 (2): 356-361, 2014.

19.  Orkun Ö., Karaer Z., Çakmak A., Nalbantoğlu S. Spotted fever group rickettsiae in ticks in Turkey. Ticks and Tick-borne Diseases5: 213-218, 2014.

20.  Orkun Ö., Guven E. A new species of Haemoproteus from a tortoise (Testudo graeca) in Turkey, with remarks on molecular phylogenetic and morphological analysis. The Journal of Parasitology99 (1): 112-117, 2013.

21.  Orkun Ö., Deniz A., Güven E. Kırşehir Yöresi Sığırlarında Theileria annulata ve Theileria orientalis/buffeli Varlığının Multiplex-PCR Yöntemiyle Saptanması. Türkiye Parazitoloji Dergisi36: 9-11, 2012.

22.  Güven E., Çakmak A., Orkun Ö., Akçay A., Koçak A. Prevalence of Babesia bigemina and Theileria annulata in Cattle in Eregli, Turkey. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi1 (1): 18-21, 2012.

23.  Karaer Z., Orkun Ö., Sürsal N. Sığır, koyun ve keçilerde coccidiosis. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri3(2):1-8, 2012.

24.  Aştı C., Özbakış G., Azrug A. F., Orkun Ö., Nalbantoğlu S., Çakmak A., Burgu A. Farklı İllere ait buzağı dışkı bakısı sonuçları. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi18: 209-214, 2012.

25.  Karaer Z., Guven E., Nalbantoglu S., Kar S., Orkun O., Ekdal K., Kocak A., Akcay A. Ticks on humans in Ankara, Turkey. Experimental Applied Acarology54: 85-91, 2011.

26.  Güven E., Nalbantoğlu S., Orkun Ö., Akçay A., Koçak A. Kırşehir İli Mucur Yöresinde Sığırlarda Görülen Eimeria Türlerinin Yaygınlığı. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi16 (3): 483-486, 2010.

 

BİLDİRİLER

1.     Orkun Ö. Preliminary results of the study investigating the presence of ASF virus in wild boars and their ticks in Turkey. Final international conference of the COST Action ASF-STOP- Understanding and Combating African Swine Fever in Europe, 29-30 January, Brescia/Italy, p. 26, 2020. (Sözlü bildiri)

2.     Orkun Ö., Emir H. Türkiye’de doğal olarak yaşayan çeşitli yabani hayvanlardan kan emen keneler ve bu kenelerdeki kene-kaynaklı patojenlerin identifikasyonu: Theileria capreoli, Hepatozoon ursi ve CandidatusRickettsia barbariae’nin Türkiye’deki ilk bildirimleri. 21. Parazitoloji Kongresi, 28 Eylül-3 Ekim, Çeşme, İzmir, p. 334-335, 2019. (Sözlü bildiri)

3.     Orkun Ö., Çakmak A., Nalbantoğlu S., Karaer Z. Turkey tick news: preliminary results from a molecular investigation into the presence of tick-borne pathogens in host-seeking ticks in Anatolia. 13th International Symposium on Ticks and Tick-borne Diseases, 28-30 March, Weimar/Germany, p. 145-146, 2019. (Poster bildiri)

4.     Orkun Ö., Çakmak A., Nalbantoğlu S., Karaer Z. Molecular detection of a novel Babesia sp. and pathogenic SFG rickettsiae in ticks collected from hedgehogs in Turkey: Haemaphysalis erinacei, a novel candidate vector for genus Babesia. 14th International Conference on Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases, 6-9 November, Sitges/Spain, 2018. (Sözlü bildiri)

5.     Orkun Ö. Molecular investigation of the natural transovarial transmission of tick-borne pathogens in Turkey. XV International Congress of Acarology, 2-8 September, Antalya/Turkey, p. 61, 2018. (Sözlü bildiri)

6.     Orkun Ö., Karaer Z. Türkiye’deki yabani hayvanlarda ve kenelerinde Babesia türlerinin moleküler karakterizasyonu: Yaban tavşanlarında yeni bir Babesia spp. genotipi varlığının kanıtı. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 25-29 Eylül, Eskişehir, p. 431-432, 2017. (Poster bildiri)

7.     Orkun Ö., Çakmak A. Türkiye’deki yabani hayvanlarda ve kenelerinde kene-kaynaklı bakteriyel patojenlerin identifikasyonu: Candidatus Rickettsia goldwasserii’nin ilk bildirimi. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 25-29 Eylül, Eskişehir, p. 367-368, 2017. (Sözlü bildiri)

8.     Orkun Ö., Karaer Z., Çakmak A., Nalbantoğlu S. Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in ticks in Turkey: a broad range tick study. 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 22-25 April, Viyana/Avusturya, 2017. (Sözlü bildiri)

9.     Sürsal N., Koç N., Orkun Ö., Çakmak A., Nalbantoğlu S, Karaer Z. Ankara İli Gölbaşı İlçesindeki Köpeklerde Neospora caninum'un Seroprevalansının Belirlenmesi. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, 5-9 Ekim, Erzurum, p. 160-161, 2015. (Poster bildiri)

10.  Koç N., Sürsal N., Orkun Ö., Çakmak A., Nalbantoğlu S, Karaer Z. Ankara İli Gölbaşı İlçesindeki Barınak Köpeklerinde Babesia canis Seroprevalansının Belirlenmesi. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, 5-9 Ekim, Erzurum, p. 160, 2015. (Poster bildiri)

11.  Orkun Ö., Emir H., Karaer Z. Anadolu Yaban Koyununun (Ovis gmelinii anatolica) Soyunu Tehdit Eden Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklarının Tanımlanması ve Mücadelesi. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, 5-9 Ekim, Erzurum, p. 71-72, 2015. (Sözlü bildiri)

12.  Orkun Ö., Karaer Z. Türkiye’deki Kene Türleri; Biyoloji ve Konak Tercihleri. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül-5 Ekim, Denizli, p. 124, 2013. (Sözlü bildiri)

13.  Orkun Ö., Karaer Z., Çakmak A., Nalbantoğlu S. Ankara İli ve Çevresindeki Kızıl Şahinlerde (Buteo rufinusLeucocytozoon Türlerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül-5 Ekim, Denizli, p. 147, 2013. (Sözlü bildiri)

14.  Orkun Ö., Karaer Z., Çakmak A., Nalbantoğlu S. Ankara’daki İnsanlara Tutunan Kenelerde Babesia, Borrelia ve Rickettsia Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül-5 Ekim, Denizli, p. 127-128, 2013. (Sözlü bildiri)

15.  Orkun Ö., Karaer Z., Çakmak A., Nalbantoğlu S. Leucocytozoonosis in long-legged buzzards (Buteo rufinus), Turkey. International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife 7-11 Ağustos Vilnius, Litvanya, 2013. (Poster bildiri)

16.  Hekimoğlu O., Özer N., Orkun Ö., Karaer Z. Ankara ilinde yaygın bulunan kene türleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, p. 867, 2012. (Poster bildiri)

17.  Orkun Ö., Güven E., Deniz A., Çakmak A., Karaer Z. Kırşehir Yöresi Sırlarında Theileria annulata ve Theileria orientalis/buffeli Varlığının Multiplex-PCR Yöntemiyle Saptanması. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, 4-10 Eylül, Kars, p. 219-220, 2011. (Poster bildiri)

18.  Aştı C., Özbakış G., Azrug A.F., Orkun Ö., Nalbantoğlu S., Çakmak A., Burgu A. Değişik İllere ait Buzağı Dışkı Bakısı Sonuçları. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, 4-10 Eylül, Kars, p. 189-190, 2011. (Sözlü bildiri)

19.  Güven E., Orkun Ö, Nalbantoğlu S., Çakmak A., Karaer Z. Pediculosis: a neglected problem in humans. Fourth International Conference on Phthiraptera 13-18 Haziran Ürgüp Kapadokya, Turkey, 2010. (Poster bildiri)

20.  Koçak A., Nalbantoğlu S., Güven E., Ekdal K., Orkun Ö., Karaer Z., Çakmak A., Ankara’da Evcil Hayvan Parkı ve Hayvanat Bahçesindeki Çeşitli Hayvanlarda Coccidia Türlerinin Araştırılması. 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım, Adana, p.219, 2009. (Sözlü bildiri)

 

KİTAP BÖLÜMLERİ 

1. Eren H., Karagenç T., Orkun Ö. (2015). Rickettsiales. Dumanlı N., Karaer Z. (eds.). Veteriner Protozooloji. 2. Baskı. Medisan Yayın Serisi: 80, Ankara, s. 241-252. ISBN 978-975-7774-79-2.

2. Karaer Z., Orkun Ö., Nalbantoğlu S. (2015). Arthropodolojiye Giriş. Karaer Z., Dumanlı N. (eds.). Arthropodoloji. Medisan Yayın Serisi: 81, Ankara, s. 1-24. ISBN 978-975-7774-80-8.

3. Karaer Z., Orkun Ö., Çiçek H. (2015). Crustacea. Karaer Z., Dumanlı N. (eds.). Arthropodoloji. Medisan Yayın Serisi: 81, Ankara, s. 303-308. ISBN 978-975-7774-80-8.

4. Çiçek H., Orkun Ö. (2016). 4. Kanatlılarda (Tavuklarda, Hindi, Ördek ve Kazlarda) Görülen Parazit Hastalıkları. 4.1. Kanatlılarda Dolaşım Sisteminde Görülen Protozoon Hastalıkları. Leucocytozoonosis. Özcel M.A. (Koord), Karaer Z. (ed) Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları Cilt 1, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, s.512-515. ISBN 978-605-87556-1-1 (Tk), 978-605-87556-2-8 (1.c) 2. Baskı.

5. Çiçek H., Orkun Ö. (2016). 4. Kanatlılarda (Tavuklarda, Hindi, Ördek ve Kazlarda) Görülen Parazit Hastalıkları. 4.1. Kanatlılarda Dolaşım Sisteminde Görülen Protozoon Hastalıkları. Plasmodium Enfeksiyonları. Özcel M.A. (Koord), Karaer Z. (ed) Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları Cilt 1, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, s.516-519. ISBN 978-605-87556-1-1 (Tk), 978-605-87556-2-8 (1.c) 2. Baskı.

6. Çiçek H., Orkun Ö. (2016). 4. Kanatlılarda (Tavuklarda, Hindi, Ördek ve Kazlarda) Görülen Parazit Hastalıkları. 4.1. Kanatlılarda Dolaşım Sisteminde Görülen Protozoon Hastalıkları. Haemoproteus Enfeksiyonları. Özcel M.A. (Koord), Karaer Z. (ed) Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları Cilt 1, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, s.520-522. ISBN 978-605-87556-1-1 (Tk), 978-605-87556-2-8 (1.c) 2. Baskı.

7. Çiçek H., Orkun Ö. (2016). 4. Kanatlılarda (Tavuklarda, Hindi, Ördek ve Kazlarda) Görülen Parazit Hastalıkları. 4.1. Kanatlılarda Dolaşım Sisteminde Görülen Protozoon Hastalıkları. Aegyptianellosis. Özcel M.A. (Koord), Karaer Z. (ed) Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları Cilt 1, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, s.523-524. ISBN 978-605-87556-1-1 (Tk), 978-605-87556-2-8 (1.c) 2. Baskı.

 

BİLİMSEL PROJELER

1- Ankara ve civarındaki kene kürleri: kenelerin mevsimsel aktiviteleri, konak ilişkileri ve kenelerde Kırım-Kongo kanamalı ateşi varlığının moleküler olarak saptanması. Ankara Üniversitesi BAP, Yardımcı Araştırıcı, 2014-2016.

2- Ankara ve civarındaki kene türlerine ait bazı ekolojik ve epidemiyolojik veriler. Ankara Üniversitesi BAP, Yardımcı Araştırıcı, 2014-2017.

3- Probiyotik kaynaklı ekzopolisakkaritlerin (EPS) kanatlı yemlerinde prebiyotik katkı olarak kullanılmasının araştırılması. TAGEM, Yardımcı Araştırıcı, 2015-2019.