ARŞ.GÖR. ÖMER ORKUN    
Adı : ÖMER
Soyadı : ORKUN
E-posta : orkun@ankara.edu.tr, omerorkun@yahoo.com.tr
Tel : 0312 317 0315/ 4349
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Ömer ORKUN, DVM, Ph.D., Doç.Dr. 
E-Posta: omerorkun@yahoo.com.trorkun@ankara.edu.tr 

Adres: Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Protozooloji ve Entomoloji Ünitesi 06110 Altındağ/ANKARA 

Tel: +90 312 317 03 15/4349

Fax: +90 312 316 44 72

MEZUN OLDUĞU OKULLAR

Lisans: 2011-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Doktora: 2015-Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tez: Ankara İli ve Çevresindeki Kenelere Ait Bazı Ekolojik ve Epidemiyolojik Veriler) 

Görev

2012-2019 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji ABD Araştırma Görevlisi 

2019- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji ABD Öğretim Üyesi (halen aynı anabilim dalında Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır) 

 

Çalışma alanları: Keneler, Kene kaynaklı hastalıklar, Kene ekolojisi, Kene kaynaklı hastalıkların Epidemiyolojisi, Entomoloji, Protozooloji, Moleküler filogenetik, Yaban hayatı. 

Mesleki Üyelikler

-Türkiye Parazitoloji Derneği

-COST (European Cooperation in Science and Technology): Yönetim Komitesi üyesi (MC member); Aksiyon no: CA15116 ve CA18208

Verilen Dersler

Entomology (Lisans-İngilizce)

Protozoology (Lisans-İngilizce)

Bal Arısı ve Hastalıkları (Lisans-Türkçe)

Honey Bee Diseases (Lisans-İngilizce)


YAYINLAR ve BİLDİRİLER

BİLİMSEL MAKALELER

1- Güven E., Nalbantoğlu S., Orkun Ö., Akçay A., Koçak A. Kırşehir İli Mucur Yöresinde Sığırlarda Görülen EimeriaTürlerinin Yaygınlığı. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi16 (3): 483-486, 2010.

2- Karaer Z, Guven E, Nalbantoglu S, Kar S, Orkun O, Ekdal K, Kocak A, Akcay A. Ticks on humans in Ankara, Turkey. Experimental Applied Acarology54: 85-91, 2011.

3- Aştı C., Özbakış G., Azrug A. F., Orkun Ö., Nalbantoğlu S., Çakmak A., Burgu A. Farklı İllere ait buzağı dışkı bakısı sonuçları. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi18: 209-214, 2012.

4- Karaer Z., Orkun Ö., Sürsal N. Sığır, koyun ve keçilerde coccidiosis. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri3(2): 1-8, 2012.

5- Güven E., Çakmak A., Orkun Ö., Akçay A., Koçak A. Prevalence of Babesia bigemina and Theileria annulata in Cattle in Eregli, Turkey. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi1 (1): 18-21, 2012.

6- Orkun Ö., Deniz A., Güven E. Kırşehir Yöresi Sığırlarında Theileria annulata ve Theileria orientalis/buffeli Varlığının Multiplex-PCR Yöntemiyle Saptanması. Türkiye Parazitoloji Dergisi36: 9-11, 2012.

7- Orkun Ö., Guven E. A new species of Haemoproteus from a tortoise (Testudo graeca) in Turkey, with remarks on molecular phylogenetic and morphological analysis. The Journal of Parasitology99 (1): 112-117, 2013.

8- Orkun Ö., Karaer Z., Çakmak A., Nalbantoğlu S. Spotted fever group rickettsiae in ticks in Turkey. Ticks and Tick-borne Diseases5: 213-218, 2014.

9- Demirel Kaya F., Orkun Ö., Çakmak A., İnkaya A.Ç., Ergüven S. Diyabetik bir hastada Sarcophaga spp. larvalarının neden olduğu kutanöz miyazis. Mikrobiyoloji Bülteni48 (2): 356-361, 2014.

10- Orkun Ö., Karaer Z., Çakmak A., Nalbantoğlu S. Identification of tick-borne pathogens in ticks feeding on humans in Turkey. PLoS Neglected Tropical Diseases8(8): e3067, 2014.

11- Koylu M. T., Gokce G., Uysal Y., Araz E., Orkun O., Cakmak A., Nalbantoglu S. Unexpected cause of conjunctival infection. Saudi Medical Journal36 (4): 502-503, 2015

12- Demirel Kaya F., Orkun Ö., Çakmak A., Öcal M., İnkaya AÇ., Ergüven S. A Case of Extensive wound myiasis caused by Lucilia serricata (Diptera: Calliphoridae) in a patient with maxillary sinus squamous cell carcinoma, in Turkey. Journal of Arthropod-Borne Diseases10(2): 268-271, 2016.

13- Yahyaoğlu M., Karabay O., Gürcan Ş., Tuna N., Orkun Ö. Kene ısırığı sonrası tularemi seroprevalansının araştırılması. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi1(2): 1-5, 2016.

14- Celebi ARC., Orkun O. A rare case of tick infestation of the eyelid: case report and literature review. Revista Brasileria de Oftalmologia75 (2): 144-146, 2016

15- Orkun Ö., Emir H., Karaer Z. Ticks threatening lineage of Anatolian wild sheep (Ovis gmelinii anatolica) and determination of their tick-borne pathogens. Veterinary Parasitology228: 77-84, 2016

16- Orkun Ö., Karaer Z., Çakmak A., Nalbantoğlu S. Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in ticks in Turkey: A broad range tick surveillance study. Infection, Genetics and Evolution52: 59-66, 2017.

17- Kuscu F., Orkun O., Ulu A., Kurtaran B., Komur S., Inal A.S., Erdogan D., Tasova Y., Aksu H.S.Z. Rickettsia sibirica mongolitimonae infection, Turkey, 2016. Emerging Infectious Diseases23(7): 1214-1216, 2017.

18- Orkun Ö., Karaer Z. Molecular characterization of Babesia species in wild animals and their ticks in Turkey. Infection, Genetics and Evolution55: 8-13, 2017.

19- Orkun Ö., Koç N., Sürsal N., Çakmak A., Nalbantoğlu S., Karaer Z. Molecular characterization of tick-borne blood protozoa in stray dogs from Central Anatolia Region of Turkey with a High-Rate Hepatozoon infection. Kafkas Univiversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi24(2): 227-232, 2018

20- Orkun Ö., Karaer Z. First record of the tick Ixodes (Pholeoixodeskaiseri in Turkey. Experimental and Applied Acarology74: 201-205, 2018.

21- Orkun Ö., Nalbantoğlu S. Hepatozoon canis in Turkish red foxes and their ticks. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports13: 35-37, 2018.

22- Orkun Ö. Türkiye’de yayılış gösteren bazı ixodid kene türlerinin 16S rDNA filogenisi temelli moleküler karakterizasyonu. Türkiye Parazitoloji Dergisi42: 122-129, 2018.

23- Orkun Ö., Çakmak A. Molecular identification of tick-borne bacteria in wild animals and their ticks in Central Anatolia, Turkey. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases63: 58-65, 2019.

24- Orkun Ö., Çakmak A., Nalbantoğlu S., Karaer Z. Molecular detection of a novel Babesia sp. and pathogenic spotted fever group rickettsiae in ticks collected from hedgehogs in Turkey: Haemaphysalis erinacei, a novel candidate vector for the genus BabesiaInfection, Genetics and Evolution69: 190-198, 2019.

25- Orkun Ö. Molecular investigation of the natural transovarial transmission of tick-borne pathogens in Turkey. Veterinary Parasitology273: 97-104, 2019

 

BİLDİRİLER

1. Koçak A., Nalbantoğlu S., Güven E., Ekdal K., Orkun Ö., Karaer Z., Çakmak A., Ankara’da Evcil Hayvan Parkı ve Hayvanat Bahçesindeki Çeşitli Hayvanlarda Coccidia Türlerinin Araştırılması. 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1-7 Kasım, Adana, p.219, 2009.

2. Güven E.,Orkun Ö, Nalbantoğlu S., Çakmak A., Karaer Z. Pediculosis: a neglected problem in humans. Fourth International Conference on Phthiraptera 13-18 Haziran Ürgüp Kapadokya, Turkey, 2010.

3. Aştı C., Özbakış G., Azrug A.F., Orkun Ö., Nalbantoğlu S., Çakmak A., Burgu A. Değişik İllere ait Buzağı Dışkı Bakısı Sonuçları. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, 4-10 Eylül, Kars, p. 189-190, 2011.

4. Orkun Ö., Güven E., Deniz A., Çakmak A., Karaer Z. Kırşehir Yöresi Sırlarında Theileria annulata ve Theileria orientalis/buffeli Varlığının Multiplex-PCR Yöntemiyle Saptanması. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, 4-10 Eylül, Kars, p. 219-220, 2011.

5. Hekimoğlu O., Özer N., Orkun Ö., Karaer Z. Ankara ilinde yaygın bulunan kene türleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, p. 867, 2012.

6. Orkun Ö., Karaer Z., Çakmak A., Nalbantoğlu S. Leucocytozoonosis in long-legged buzzards (Buteo rufinus), Turkey. International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife 7-11 Ağustos Vilnius, Litvanya, 2013.

7. Orkun Ö., Karaer Z., Çakmak A., Nalbantoğlu S. Ankara’daki İnsanlara Tutunan Kenelerde Babesia, Borrelia ve Rickettsia Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül-5 Ekim, Denizli, p. 127-128, 2013.

8. Orkun Ö., Karaer Z., Çakmak A., Nalbantoğlu S. Ankara İli ve Çevresindeki Kızıl Şahinlerde (Buteo rufinusLeucocytozoon Türlerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül-5 Ekim, Denizli, p. 147, 2013.

9. Orkun Ö., Karaer Z. Türkiye’deki Kene Türleri; Biyoloji ve Konak Tercihleri. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül-5 Ekim, Denizli, p. 124, 2013.

10. Orkun Ö., Emir H., Karaer Z. Anadolu Yaban Koyununun (Ovis gmelinii anatolica) Soyunu Tehdit Eden Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklarının Tanımlanması ve Mücadelesi. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, 5-9 Ekim, Erzurum, p. 71-72, 2015.

11. Koç N., Sürsal N., Orkun Ö., Çakmak A., Nalbantoğlu S, Karaer Z. Ankara İli Gölbaşı İlçesindeki Barınak Köpeklerinde Babesia canis Seroprevalansının Belirlenmesi. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, 5-9 Ekim, Erzurum, p. 160, 2015.

12. Sürsal N., Koç N., Orkun Ö., Çakmak A., Nalbantoğlu S, Karaer Z. Ankara İli Gölbaşı İlçesindeki Köpeklerde Neospora caninum'un Seroprevalansının Belirlenmesi. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, 5-9 Ekim, Erzurum, p. 160-161, 2015.

13. Orkun Ö., Karaer Z., Çakmak A., Nalbantoğlu S. Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in ticks in Turkey: a broad range tick study. 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 22-25 April, Viyana/Avusturya, 2017.

14. Orkun Ö., Çakmak A. Türkiye’deki yabani hayvanlarda ve kenelerinde kene-kaynaklı bakteriyel patojenlerin identifikasyonu: Candidatus Rickettsia goldwasserii’nin ilk bildirimi. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 25-29 Eylül, Eskişehir, p. 367-368, 2017.

15. Orkun Ö., Karaer Z. Türkiye’deki yabani hayvanlarda ve kenelerinde Babesia türlerinin moleküler karakterizasyonu: Yaban tavşanlarında yeni bir Babesia spp. genotipi varlığının kanıtı. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 25-29 Eylül, Eskişehir, p. 431-432, 2017.

16. Orkun Ö. Molecular investigation of the natural transovarial transmission of tick-borne pathogens in Turkey. XV International Congress of Acarology, 2-8 September, Antalya/Turkey, p. 61, 2018

17. Orkun Ö., Çakmak A., Nalbantoğlu S., Karaer Z. Molecular detection of a novel Babesia sp. and pathogenic SFG rickettsiae in ticks collected from hedgehogs in Turkey: Haemaphysalis erinacei, a novel candidate vector for genus Babesia. 14th International Conference on Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases, 6-9 November, Sitges/Spain, 2018.

18. Orkun Ö., Çakmak A., Nalbantoğlu S., Karaer Z. Turkey tick news: preliminary results from a molecular investigation into the presence of tick-borne pathogens in host-seeking ticks in Anatolia. 13th International Symposium on Ticks and Tick-borne Diseases, 28-30 March, Weimar/Germany, p. 145-146, 2019

19. Orkun Ö., Emir H. Türkiye’de doğal olarak yaşayan çeşitli yabani hayvanlardan kan emen keneler ve bu kenelerdeki kene-kaynaklı patojenlerin identifikasyonu: Theileria capreoli, Hepatozoon ursi ve Candidatus Rickettsia barbariae’nin Türkiye’deki ilk bildirimleri. 21. Parazitoloji Kongresi, 28 Eylül-3 Ekim, Çeşme, İzmir, p. 334-335, 2019.

 

KİTAPLARDA BÖLÜM

1. Eren H., Karagenç T., Orkun Ö. (2015). Rickettsiales. Dumanlı N., Karaer Z. (eds.). Veteriner Protozooloji. 2. Baskı. Medisan Yayın Serisi: 80, Ankara, s. 241-252. ISBN 978-975-7774-79-2.

2. Karaer Z., Orkun Ö., Nalbantoğlu S. (2015). Arthropodolojiye Giriş. Karaer Z., Dumanlı N. (eds.). Arthropodoloji. Medisan Yayın Serisi: 81, Ankara, s. 1-24. ISBN 978-975-7774-80-8.

3. Karaer Z., Orkun Ö., Çiçek H. (2015). Crustacea. Karaer Z., Dumanlı N. (eds.). Arthropodoloji. Medisan Yayın Serisi: 81, Ankara, s. 303-308. ISBN 978-975-7774-80-8.

4. Çiçek H., Orkun Ö. (2016). 4. Kanatlılarda (Tavuklarda, Hindi, Ördek ve Kazlarda) Görülen Parazit Hastalıkları. 4.1. Kanatlılarda Dolaşım Sisteminde Görülen Protozoon Hastalıkları. Leucocytozoonosis. Özcel M.A. (Koord), Karaer Z. (ed) Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları Cilt 1, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, s.512-515. ISBN 978-605-87556-1-1 (Tk), 978-605-87556-2-8 (1.c) 2. Baskı.

5. Çiçek H., Orkun Ö. (2016). 4. Kanatlılarda (Tavuklarda, Hindi, Ördek ve Kazlarda) Görülen Parazit Hastalıkları. 4.1. Kanatlılarda Dolaşım Sisteminde Görülen Protozoon Hastalıkları. Plasmodium Enfeksiyonları. Özcel M.A. (Koord), Karaer Z. (ed) Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları Cilt 1, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, s.516-519. ISBN 978-605-87556-1-1 (Tk), 978-605-87556-2-8 (1.c) 2. Baskı.

6. Çiçek H., Orkun Ö. (2016). 4. Kanatlılarda (Tavuklarda, Hindi, Ördek ve Kazlarda) Görülen Parazit Hastalıkları. 4.1. Kanatlılarda Dolaşım Sisteminde Görülen Protozoon Hastalıkları. Haemoproteus Enfeksiyonları. Özcel M.A. (Koord), Karaer Z. (ed) Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları Cilt 1, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, s.520-522. ISBN 978-605-87556-1-1 (Tk), 978-605-87556-2-8 (1.c) 2. Baskı.

7. Çiçek H., Orkun Ö. (2016). 4. Kanatlılarda (Tavuklarda, Hindi, Ördek ve Kazlarda) Görülen Parazit Hastalıkları. 4.1. Kanatlılarda Dolaşım Sisteminde Görülen Protozoon Hastalıkları. Aegyptianellosis. Özcel M.A. (Koord), Karaer Z. (ed) Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları Cilt 1, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, s.523-524. ISBN 978-605-87556-1-1 (Tk), 978-605-87556-2-8 (1.c) 2. Baskı.

 

BİLİMSEL PROJELER

1- Ankara ve Civarındaki Kene Türleri: Kenelerin Mevsimsel Aktiviteleri, Konak İlişkileri ve Kenelerde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Varlığının Moleküler Olarak Saptanması. Ankara Üniversitesi BAP, Yardımcı Araştırıcı, 2014-2016.

2- Ankara ve Civarındaki Kene Türlerine Ait Bazı Ekolojik ve Epidemiyolojik Veriler. Ankara Üniversitesi BAP, Yardımcı Araştırıcı, 2014-2017.