PROF.DR. ÖZLEM UĞUR    
Adı : ÖZLEM
Soyadı : UĞUR
E-posta : ougur@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 5958172
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ