DOÇ.DR. ÖZGE ÜLKER    
Adı : ÖZGE
Soyadı : ÜLKER
E-posta : oulker@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 203 31 26
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

I- Bireysel Bilgiler

Adı-Soyadı: Özge Ülker

Doğum yeri ve tarihi: İncesu-Kayseri/13.06.1979

Medeni durumu: Evli

İletişim Adresi ve Telefonu: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Tandoğan, Ankara

Tel: 0312 2033122

 II- Eğitimi

 

 

Doktora

2004-2010

 

 

ANKARA ÜNIVERSITESI

ECZACILIK FAKÜLTESI/ECZACILIK MESLEK BILIMLERI BÖLÜMÜ/FARMASOTIK TOKSIKOLOJI ANABILIM DALI

Tez adı: Kimyasalların radyoaktif olmayan lokal lenf düğümü yöntemi ile rölatif temas alerjisi potansiyelinin araştırılması ve yama testi sonuçları ile karşılaştırılması (2010)

Tez Danışmanı:(PROF. DR. MAHBUBE ASUMAN KARAKAYA)

 

 

 

Yüksek Lisans

2001-2004

 

 

ANKARA ÜNIVERSITESI

ECZACILIK FAKÜLTESI/ECZACILIK MESLEK BILIMLERI BÖLÜMÜ/FARMASOTIK TOKSIKOLOJI ANABILIM DALI

Tez adı: Bazı pro-enflamatuar sitokinlerin ve antioksidan enzimlerin kömür işçileri pnömokonyozunun gelişiminde ve klinik şiddetinde rolü  (2004)

Tez Danışmanı: (PROF. DR. MAHBUBE ASUMAN KARAKAYA)

 

 

Lisans

1997-2001

 

 

ANKARA ÜNIVERSITESI

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 


Yabancı Dili: İngilizce

III-Görevler 

DOÇENT ANKARA ÜNİVERSİTESİ/ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Projelerde aldığı Görevler

Sitokinlerin ve sitokin genlerindeki polimorfizmlerin kömür işçileri pnömokonyozunun gelişiminde ve klinik şiddetindeki rolü, BAP, Araştırmacı, 2002-2004 (ULUSAL)

Kozmetik formülasyonlarında kullanılan TiO2 katı nanopartiküllerinin  insan sağlığı için güvenliğinin in vitro testlerle araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, , 01/10/2013 - 01/10/2016 (ULUSAL)

Kimyasalların Radyoaktif Olmayan Lokal Lenf Düğümü Yöntemi ile Rölatif Temas Alerjisi Potansiyelinin Araştırılması ve Yama Testi Sonuçları ile Karşılaştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2007-2010 (ULUSAL)

Türkiye nin Çeşitli Bölgelerinden Toplanan İnsan İdrar Örneklerinde Oktratoksin A  OTA  Düzeylerinin Immunoaffinite Kolon   Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi  HPLC  İle Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2005-2008 (ULUSAL)

Borik asitin antioksidan aktivitesinin in vitro olarak hücre kültürlerinde araştırılması, BAP, Yönetici, 2012-2014 (ULUSAL)

IV-Eserler 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

1. ELKAMA AYLİN,ÜLKER ÖZGE,Teker Erim,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN,KARAKAYA ALİ ESAT (2018).  Investigation of hypersensitivity potential of diacetyl by detrmining cytokine profiles,. Human and Experimental Toxicology, Doi: 10.1177/0960327117695636 (Yayın No: 3483261)

2. YILMAZ SEZEN,ÜSTÜNDAĞ AYLİN,ÜLKER ÖZGE,DUYDU YALÇIN (2016). Protective effect of boric acid on oxidative DNA damage in chinese hamster lung fibroblast V79 cell lines.  Cell Journal, 17(4) (Yayın No: 1423986) 

3. CHAREHSAZ MOHAMMAD,SİPAHİ HANDE,CELEP MEHMET ENGİN,ÜSTÜNDAĞ AYLİN,ÜLKER ÖZGE,DUYDU YALÇIN,AYDIN AHMET,YEŞİLADA ERDEM (2015).  The fruit extract of Berberis crataegina DC  exerts potent antioxidant act ivity and protects DNA integrity.  DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 23(1), 24-34., Doi: 10.1186/s40199-015-0108-7 (Yayın No: 1423942) 

4. ARANCIOĞLU SEREN,ÜLKER ÖZGE,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2015).  Utilization of ex vivo LLNA BrdU ELISA to distinguish the sensitizers from irritants in respect of 3 endpoints lymphocyte proliferation  ear swelling and cytokine profiles.  International Journal of Toxicology, 34(1), 24-30., Doi: 10.1177/1091581814560613 (Yayın No: 1423826) 

5. ÜLKER ÖZGE,KAYMAK YEŞİM,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2014).  Investigation of allergenicity of some cosmetic mixtures by using ex vivo local lymph node assay BrdU endpoints. Internatioanal Archives of Allergy and Immunology, 164(4), 301-307., Doi: 10.1159/000366102 (Yayın No: 1423786) 

6. ÜLKER ÖZGE,KAYMAK YEŞİM,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2014).  Allergenicity evaluation of fragrance mix and its ingredients by using ex vivo local lymph node assay BrdU endpoints.  Food and Chemical Toxicology, 65, 162-167., Doi: 10.1016/j.fct.2013.12.036 (Yayın No: 1405601) 

7. ÜLKER ÖZGE,ATEŞ İLKER,ATAK YÜCEL AYŞEGÜL,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2013). Evaluation of non radioactive endpoints of ex vivo local lymph node assay BrdU to investigate select contact sensitizers.  Journal of Immunotoxicology, 10(1), 1-8., Doi: 10.3109/1547691X.2012.684157 (Yayın No: 1423701) 

8. ÜLKER ÖZGE,ATEŞ İLKER,ATAK YÜCEL AYŞEGÜL,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2011). Evaluation of auricular lymph node cell lymphocyte proliferation and cytokine production as non radioactive endpoints during murine contact allergy.  Journal of Immunotoxicology, 8(2), 131139., Doi: 10.3109/1547691X.2010.547996 (Yayın No: 1405700) 

9. ATEŞ İLKER,ÜLKER ÖZGE,AKDEMİR ÇİĞDEM,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2011).  Correlation of Ochratoxin A Exposure to Urinary Levels of 8 Hydroxydeoxyguanosine and Malondialdehyde in a Turkish Population.  Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 86(3), 258-262., Doi: 10.1007/s00128-011-0225-z (Yayın No: 1405750) 

10. AKDEMİR ÇİĞDEM,ÜLKER ÖZGE,BAŞARAN ALAATTİN,ÖZKAYA ŞENNUR,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2010).  Estimation of ochratoxin A in some Turkish populationas  an analysis in urine as a simple  sensitive and reliable biomarker.  Food and Chemical Toxicology, 48(3), 877-882., Doi: 10.1016/j.fct.2009.12.026 (Yayın No: 1423674) 

11. ÜLKER ÖZGE,YÜCESOY BERRAN,DEMİR ÖZGÜR,TEKİN İSHAK ÖZEL,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2008).  Serum and BAL cytokine and antioxidant enzyme levels at different stages of pneumoconiosis in coal workers.  Human & Experimental Toxicology, 27(12), 871-877., Doi: 10.1177/0960327108098332 (Yayın No: 1406052) 

12. ÜLKER ÖZGE,ÜSTÜNDAĞ AYLİN,DUYDU YALÇIN,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2008). Cytogenetic monitoring of coal workers and patients with coal workers  pneumoconiosis in Turkey. Environmental and Molecular Mutagenesis, 49(3), 232-237., Doi: 10.1002/em.20377 (Yayın No: 1459659) 

13. ÜLKER ÖZGE,BERRAN YÜCESOY,DURUCU MURAT,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2007). Neopterin as a marker for immune system activation in coal workers  pneumoconiosis.  Toxicology and Industrial Health, 23(3), 155-160., Doi: 10.1177/0748233707083527 (Yayın No: 1405967

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: 

Casarett and Doull’s Toksikolojinin Temelleri, Bölüm adı:(Kan Toksisitesi) (2017)., ÜLKER ÖZGE, Nobel Yayınevi, Editör:Sinan Süzen, Bulut Demirel, Ahmet Oğuz Ada, Gonca Çakmak Demircigil, Pınar Erkekoğlu, Basım sayısı:1, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3542066) 1.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 

1. Seren Arancıoğlu,ÜLKER ÖZGE,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2015).  İrritan Temas Dermatiti ve Allerjik Temas Dermatiti Mekanizma  Klinik Sonuçlar veTest Yöntemleri Bakımından Kıyaslanması. Türkiye Klinikleri J Pharm Sci, 4(2), 43-49. (Kontrol No: 1714689) 

2. ÜLKER ÖZGE,YÜCESOY BERRAN (2003).  Kronik akciğer hastalıkları ve sitokinler.  Sendrom, 15(10), 95-101. (Kontrol No: 1424045)

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler 1. Ulker OC, Ates I, Atak A, Karakaya A  Investigation of sensitizing potency of some cosmetic mixtures.  The 48th Congress of European Societies of Toxicology (/)(Yayın No:629018) 

2. Karakaya A, Akdemir C, Ulker OC, Başaran A, Ozkaya S  Estimation of ochratoxin A in some Turkish population  An analysis in urine as a simple  sensitive and reliable biomarker.  7th Congress of Toxicology in Developing Countries (CTDC) (/)(Yayın No:628459) 

3.Ulker O C., Yucesoy B., Demir O, Karakaya A  Serum and BALF cytokine levels at different stages of pneumoconiosis in coal workers.  6th International Congress of Turkish Society of Toxicology (/)(Yayın No:626483)

4.Ulker OC, Ustundag A, Duydu Y, Yucesoy B,  Karakaya  SCE and MN frequencies in coal workers and coal workers pneumoconiosis patients.  5th International Congress on Environmental Mutagens in Human Populations, (/)(Yayın No:626774)

5.Karakaya A, Ulker OC  Evaluation of cytokine production in auricular lymph nodes as an alternative endpoint during murine contact allergy.  The 47th Congress of the European Societies of Toxicology, XII International Congress of Toxicology (/)(Yayın No:628576)
6.Ulker OC, Ustundag A, Duydu Y, Yucesoy B,  Karakaya A,  Possible genotoxic risk in coal workers pneumoconiosis.  43rd Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX), 6th Congress of Toxicology in Developing Countries (/)(Yayın No:626309)
7.YILMAZ SEZEN,ÜSTÜNDAĞ AYLİN,ÜLKER ÖZGE,DUYDU YALÇIN  Investigation of antioxidant activity of boric acid in V79 cell cultures.  50th Congress of the European Societies of Toxicology (/)(Yayın No:1424325)
8.Karakaya A., Ulker OC., Ates I.  The murine local lymph node assay with non radioactive alternative endpoints.  The 48th Annual Meeting of the Society of Toxicology, (/)(Yayın No:627696)
9.Ulker OC, Yucesoy B, Demir O, Tekin IO, Karakaya A  Evaluation of antioxidant enzyme levels as biological markers at different stages of pneumoconiosis in coal workers.  The 45th Congress of the European Societies of Toxicology (/)(Yayın No:627442)
10.Karakaya A, Akdemir C, Basaran A, Ulker OC, Ozkaya S  Estimation of ochratoxin A in Turkish population  An analysis in urine as a simple  sensitive and reliable biomarker.  47th Annual Meeting of the Society of Toxicology (/)(Yayın No:627178)
11.Ulker OC, Yucesoy B, Demir O, Tekin IO  Serum and BAL antioxidant enzyme levels as markers of effect in CWP patients.  The 3th  Euro-Asian Conference on Hazardous Waste & Human Health (/)(Yayın No:626938)
12.Karakaya A, Ulker OC, Ateş I, Atak A  Evaluation of the non radioactive endpoints of  LLNA by applying moderate and weak sensitizers.  The 50th Annual Meeting of the Society of Toxicology (/)(Yayın No:628794)
13.Ulker OC, Karakaya A  Evaluation of alternative endpoints for non radioactive local lymph node assay by using two strong sensitizers.  The 46th Congress of the European Societies of Toxicology (/)(Yayın No:628275)
14.KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN,ÜLKER ÖZGE,YEŞİM KAYMAK  Comparative investigation of contact sensitization potency of fragrance mix ingredients by using ex vivo LLNA BrdU.  The 8th International Congress of Toxicology (/)(Yayın No:1424237)
15.Ulker OC, Ates I, Atak A, Karakaya A  Investigation of the utility of the non radioactive endpoints of ex vivo LLNA BrdU method by using some cosmetic mixtures.  The 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10) (/)(Yayın No:629200)
16.Karakaya A, Ulker OC, Ates I, Atak A  Evaluation of contact sensitizing potential of fragrance mix and balsam of peru by using the ex vivo LLNA BrdU method.  The 8th Congresses on Toxicology in Developing Countries (8th CTDC) (/)(Yayın No:629295)
17.Karakaya A., Ulker OC., Yucesoy B, Durucu M  Neopterin  A novel marker for immune activation in patients with CWP.  6th International Congress of Turkish Society of Toxicology, (/)(Yayın No:626661)
18.Karakaya A., Ulker OC, Yucesoy B, Demir O, Tekin IO,  Serum and BAL cytokine levels as markers at different stages in CWP patients.  The 3th  Euro-Asian Conference on Hazardous Waste & Human Health, March 27-30, 2008, Istanbul, Turkey. (/)(Yayın No:627279)
19.Ulker OC, Ates I, Karakaya A  The murine local lymph node assay with nonradioactive alternative endpoints.  The 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-9) (/)(Yayın No:628164)
20.Ulker CO, Yucesoy B, Tekin OI, Karakaya A  Neopterin as a marker for immune system activation in coal miners pneumoconiosis.  8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS8), (/)(Yayın No:626129)
21.ÜSTÜNDAĞ AYLİN,ÜLKER ÖZGE,teker erim,DUYDU YALÇIN,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2017). Investigation of the mutagenicity of the TiO2 nanoparticles by modified Ames II assay.  2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3746653)
22.ÜLKER ÖZGE (2017).  Gelişimsel nörotoksik kimyasallar ve in vitro 3 boyutlu beyin modeli.  3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3538142)
23.ÜLKER ÖZGE,ELKAMA AYLİN,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN,KARAKAYA ALİ ESAT (2017). Diasetilin aşırı duyarlılık Potansiyelinin sitokin profilleri ile incelenmesi.  3.U luslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3538145)
24.Helena Hogberg,Boulfid Monur,ÜLKER ÖZGE,Rita Sali,Haris Georgia,Kleenseng Andrea,Maertans Andrea,Pamies David,Smirnova Lena,Hartung Thomas (2016).  3D models and omics approaches to study developmental neurotoxicity.  52nd Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3483284)
25.ÜSTÜNDAĞ AYLİN,DUYDU YALÇIN,YALÇIN CAN ÖZGÜR,ÜLKER ÖZGE,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2016).  Assessment of the cytotoxic and genotoxic effects of TiO2 nanoparticles in A549 cells.  52nd Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX) (/)(Yayın No:3041823)
26.ÜLKER ÖZGE,Teker Erim,ÜSTÜNDAĞ AYLİN,DUYDU YALÇIN,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2016). Investigation of the mutagenetic effects of metal oxide nanoparticles.  52nd Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX) (/)(Yayın No:3042150)
27.ÜLKER ÖZGE,ÜSTÜNDAĞ AYLİN,DUYDU YALÇIN,YALÇIN CAN ÖZGÜR,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2016).  In vitro cytotoxicity and genotoxicity einvestigation of differently sized TiO2 nanoparticles.  52nd Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX, (/)(Yayın No:3042010)
28.Rita Sa,ÜLKER ÖZGE,Simirnova Lena,Hartung Thomas,Hogberg Helena (2016).  Developmental neurotoxicity of flame reterdants using a rat primary three dimensional organotypic in vitro model. 55th Annual Meeting and ToxExpo (/)(Yayın No:3041669)
29.KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN,ÜLKER ÖZGE,ÜSTÜNDAĞ AYLİN,DUYDU YALÇIN,YALÇIN CAN ÖZGÜR (2016).  In vitro cytotoxicity and genotoxicity studies of titanium dioxide  TiO2 nanoparticles.  55th Annual Meeting and ToxExpo, SOT (Society of Toxicology) (/)(Yayın No:3041270)
30.ELKAMA AYLİN,ÜLKER ÖZGE,Teker Erim,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN,KARAKAYA ALİ ESAT (2015).  Investigation of respiratory sensitization potency of diacetyl by determining cytokine release profiles in murine model.  International Gazi Pharma Syposium series (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3537599)
31.ÜSTÜNDAĞ AYLİN,ÜLKER ÖZGE,YALÇIN CAN ÖZGÜR,DUYDU YALÇIN,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2015).  Comparison of TiO2 nanoparticles genotoxicty in two different cell lines by using Commet Assay.  9th Congress of Toxicology in Developing Countries (CTDC) (/)(Yayın No:1715119)
32.KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN,ÜLKER ÖZGE,ÜSTÜNDAĞ AYLİN,YALÇIN CAN ÖZGÜR,DUYDU YALÇIN (2015).  Comparison of TiO2 nanoparticles genotoxicity in two different cell lines by using Commet Assay.  9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology (/)(Yayın No:1978620)
33.ÜLKER ÖZGE,ÜSTÜNDAĞ AYLİN,Erim Teker,DUYDU YALÇIN,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2015). Investigation of the genotoxic effects of TiO2 nanoparticles by using Ames test.  9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology (/)(Yayın No:1978375)
34.ÜLKER ÖZGE,Seren Arancıoğlu,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2015).  Cytokine profiles of lymph node cell cultures of irritant and allergen exposed mice groups.  11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (Özet Bildiri/)(Yayın No:1714809)
35.YALÇIN CAN ÖZGÜR,ÜSTÜNDAĞ AYLİN,ÜLKER ÖZGE,DUYDU YALÇIN,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN (2015).  Investigation of the TiO2 solid nanoparticles safety for human health by using in vitro tests.  11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (/)(Yayın No:1714120)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 

1. Akdemir C., Ulker OC, Basaran A., Ozkaya S, Karakaya A,  Estimating ochratoxin A levels in urinary in Turkish population as a sensitive biomarker.  7th Congress of the Turkish Society of Toxicology with International Participation (/)(Yayın No:628047) 

2. Ulker O, Kaymak Y, Karakaya A  Investigation of contact sensitization potency of fragrance mix and fragrance mix ingredients by using ex vivo nonradioactive local lymph node assay.  8th Congress of the Turkish Society of Toxicology with International Participation (/)(Yayın No:629428)

3. Karakaya A, Ulker O, Ates I, Atak A  Investigation of the dermal sensitization potential of cosmetic materials by using the ex vivo local lymph node assay BrdU.  8th Congress of the Turkish Society of Toxicology with International Participation, (/)(Yayın No:629548) 

4. Ulker OC, Karakaya A, Ates I  Investigation of allergy and irritancy potency of DNCB and paraphenylenediamine bu using nonradioactive LLNA.  7th Congress of the Turkish Society of Toxicology with International Participation, (/)(Yayın No:627797) 

5. ÜLKER ÖZGE,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN,ATEŞ İLKER  Fragrans karışımı ve peru balsamının temas allerjik kontakt dermatit oluşturma potansiyellerinin ex vivo LLNA BrdU yöntemi ile araştırılması.  Türk Toksikoloji Derneği II. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu (/)(Yayın No:1425522) 

6. ÜLKER ÖZGE,Helena Hogberg,Hartung Thomas (2017).  Bazı Yangın Önleyici Bileşiklerin Gelişimsel Nörortoksik Etkilerinin in vitro yöntemle araştırılması.  IV. Toksikoloji Sempozyumu (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3537582) 

7. ELKAMA AYLİN,Teker Erim,ÜLKER ÖZGE,KARAKAYA MAHBUBE ASUMAN,KARAKAYA ALİ ESAT (2014). Solunum Sensitizanları ile Temas Sensitizanlarının Sitokin Salım Profillerinin Karşılaştırılması.  III. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3537595)

V-Üniversite Dışı Deneyim
Misafir araştırmacı Oklahoma State University, (Yurtdışı Üniversite)2017-2018
Misafir Araştırmacı Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, (Yurtdışı Üniversite), 2014-2015

VI-Sertifika 

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeleri için Eğiticilerin Eğitimi  Sertifika Programı, Eğitimcilerin eğitimi, Ankara, Sertifika, 05.12.2016 -16.12.2016 (Ulusal) 

VII- Kurs

Epiderm, Epiderm, Bratislava, Kurs, 21.07.2016 -24.07.2016 (Uluslararası)

Gazi Üniversitesi 12. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Deney hayvanları kursu, Ankara, Kurs, 10.12.2012 -20.12.2012 (Ulusal)

 Developments in Risk Assessment: Basic Concepts and International Frameworks for    Evaluating Toxicity Data for Human Health Risk Assessment, Kasım 14, 2012, Antalya, Turkiye.

Chemicals regulation in EU. REACH and CLP- Legislation and Consequences, Kasım 15,     2012, Antalya, Turkiye. 

RA-Courses Course in Regulatory Toxicology , Düzenleyici Toksikoloji, Kuopio, Kurs, 25.08.2008 29.08.2008 (Uluslararası)

Workshop on Alternative Methods REduction, Refinement, Replacement to Animal Tests, Hayvan deneylerine alternatif yöntemler, Ankara, Kurs, 12.11.2007 -13.11.2007 (Uluslararası)

Kozmetik Ürün Güvenliliği, Kozmetkler ve risk değerlendirmesi, Ankara, Kurs, 04.05.2007 -04.05.2007 (Ulusal)

Partiküller ve İnsan Sağlığı: Kömür Madenciliğinden Nanoteknolojiye, Kömür madenciliği ve nanoteknoloji, Ankara, Kurs, 24.01.2006 -24.01.2006 (Ulusal)

VIII-Aldığı burslar:

5th International Congress on Environmental Mutagens in Human Populations, May 20-24, 2007, Antalya, Türkiye.

The 3th Euro-Asian Conference on Hazardous Waste & Human Health, March 27-30, 2008, Istanbul, Türkiye.

25-29 Ağustos 2008’de Finlandiya’nın Kuopio şehrinde düzenlenen “Regulatory Toxicology” konulu CASCADE kursuna burslu katılımcı 

TUBITAK 2219-Yurtdışı araştırma bursu, 2014- Johns Hopkisn University Center for Alternatives to Animal Testing