PROF.DR. OĞUZ YILMAZ    
Adı : OĞUZ
Soyadı : YILMAZ
E-posta : oyilmaz@ankara.edu.tr, oyilmaz56@gmail.com
Tel : (312)5961511
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/oguz-yilmaz
Kişisel Akademik Bilgiler


 

Prof. Dr. Oğuz YILMAZ

Telefon :

(312) 5961511

 

 

E-posta :

oyilmaz@ankara.edu.tr

Adres :

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE

 

Doğum Tarihi ve Yeri : 13/3/1956 – Ankara

Bilimdalı :              Peyzaj Mimarlığı

Yabancı Dil :          İngilizce

Uzmanlık Alanları : PEYZAJ TASARIMI -Kentsel Peyzaj Tasarımı-Tarihsel Alanlar Peyzaj Tasarımı-Rekreasyon      Alanları Peyzaj Tasarımı-Eğitim Kuruluşları Peyzaj Tasarımı-Sağlık Kuruluşları Peyzaj Tasarımı

 

Eğitim ve Akademik Deneyim

Prof. Dr.

2000

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Doç. Dr.

1993

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Dr.

1987

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD.
Yalova Termal Yöresinin Turistik Planlamasında Peyzaj Mimarlığı Kriterlerinin Saptanması.

Aras. Gör.

1981

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Lisans

1981

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

 

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası üyesi ve Başkanı

Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUM, SEMİNER VE TOPLANTILAR

• Eski Kent Dokuları ve Geleneksel Mimarimiz, 1987 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Ankara.

• I.,II. Çağdaş Yasamda Çim Alanlar Sempozyumu, 1992,1993, Ankara.

• Ulusal Jeoloji Kongresi, 1993, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara.

• Toprak ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı, 1994, DSI, Ankara.

• Mogan ve Eymir Gölleri Çevre Kurultayı,1995, Gölbaşı Ankara.

• Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Çankaya Belediyesi ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü işbirliği ile yapılan hizmet içi eğitim programı çerçevesinde "Peyzaj Mimarlığında Uygulamalar" (eğitmen olarak ) 1996

• Çevre Planlama ve Tasarım Haftası '96 Etkinlikleri, AÜ. 50. Yıl 26-30 Kasım 1996 Ankara. (Düzenleme Kurulu Üyesi Olarak)

• 1996 Çankaya Belediyesi Balkon, Teras Düzenleme Yarışması (Jüri Üyesi Olarak)

• "Manyas Gölü Ekolojik Risk Analizi ve Yönetim Planı Hazırlanması". Avrupa Birliği "Life 97" Programı Ortak Projesi Açıklama Toplantısı. 1997. Bandırma

• Peyzaj Mimarlığı-Çevre Planlama-Jeoloji."Konulu bildiri ile 46.Türkiye Jeoloji Kurultayı. 1993.

• T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. D.S.İ. Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı. 1995. Ankara

• "Ankara Metropoliten Kent Halkının Rekreasyonel Eğilimleri ve Kent Yakın Çevresi Açık Yeşil Alanları ile İlişkileri". Konulu bildiri ile “Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım” Sempozyumu. 1996. Ankara

• Ulusal Fiziki Planlama Semineri. Mimarlar Odası. Mayıs 2002 Ankara.

• 2. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Öğrenci Sempozyumu. 27-28 Mart 2003. A.Ü. Ziraat Fakültesi. Ankara

• Korunan Alanlarda Ekoturizm Çalıştayı. 11-12 Mart 2004. (Yönetici Olarak) Çevre Bakanlığı. Ankara.

• "Türkiye’de Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ile ilgili gelişmeler ve Peyzaj Mimarlarının hedefleri " konulu bildiri ile Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi. 2004. İstanbul.

• Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2005. Erzurum.

• ECLAS-Uluslararası Avrupa Peyzaj Mimarlığı Okulları Toplantısı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2005. Ankara.

• Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu Toplantısı. Bilkent Üniversitesi. Güzel Sanatlar Fakültesi. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 2006. Ankara.

• Beypazarındaki Yeniden Yapılanmaya Peyzaj Mimarlığının Katkıları.Beypazarında Kırsal Kalkınmada Tarım, Turizm ve Çevre Çalıştayı. 2-3 Kasım 2006. Beypazarı

• "Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ve Türkiye" konulu bildiri ile Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu Toplantısı. Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 2007. Ilgaz/Ankara.

• Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu Toplantısı. Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 2008. Tekirdağ.

• Peyzaj Mimarlığı I. Ulusal Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalıştayı. 2009. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Ankara.

• "Keep Kids Active" (Çocuklar İçin Sağlıklı Çevreler Tasarlamak) Uluslararası Çalıştayı. 16-17 Nisan 2009. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Ankara.

• Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu Toplantısı. Süleyman Demirel Üniversitesi. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Mayıs 2009. Isparta.

• "Türkiye'de Peyzaj Planlama ve Tasarımı Sorunları" konulu sempozyum. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 12-13 Kasım 2009, Ankara.

Ödüller

PROJE YARIŞMALARI

 

1980. "Eskişehir Fuarı ve Dinlence, Eğlence, Kültür Alanları Kentsel Tasarım “Yarışması" (Yardımcı Eleman). 4. ÖDÜL

1884. "Adana Kültür, Eğlence Vadisi Kentsel Tasarım Proje Yarışması" (Yardımcı Eleman). 4. ÖDÜL

1988. "Gaziantep 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması " (Danışman). 3. MANSİYON

1990. "Celal Bayar Anıt Mezarı Yarışması" (Danışman). 3. ÖDÜL

2001. "Gölbaşı Koruma Alanı Peyzaj Tasarımı Yarışması" (Proje Yürütücüsü). 4. MANSİYON

2006. "Van Beşyol Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması. (Danışman). 3. ÖDÜL.

2008. "Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması. 3. MANSİYON.

 

 

Verdiği Lisans Dersleri

·         Peyzaj Tasarımı

·         Tasarım Stüdyosu 1

·         Tasarım Stüdyosu 2

·         Kentsel Tasarım Stüdyosu

 

 

Verdiği Lisansüstü Dersleri

·         Eğitim Kuruluşlarında Peyzaj Tasarımı

·         Sağlık Kuruluşlarında Peyzaj Tasarımı

·         Kentsel Peyzaj Tasarımı

 

 

 

 

Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları

  Z. Özlem ÖZTÜRK. 1995. Ankara Çankaya İlçesi Güven Mahallesi Mevcut Alan Kullanım Kararları ve Açık-Yeşil Alanlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma.

  Zeynep YALÇINKAYA. 1995. Antalya Köprülü Kanyon Milli Parkının Doğa Sporlarına Yönelik Olarak Koruma-Kullanım Dengesi Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma.

  Yonca ÖZGÜL. 1996. Ankara Çankaya ilçesi Çankaya Mahallesi Mevcut Alan Kullanım Kararları ve Açık-Yeşil Alanlarının Saptanması Üzerinde Bir Araştırma.

  Nurcan ÖNEN. 1996. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kampüslerinde Arboretum Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma.

  Ayşe ÖZDEMİR. 1996. Yapı Yüzeylerinin Bitkilendirilmesi Üzerine Bir Araştırma.”

  Özcan Nihan YÜCEER. 1999. AŞTİ – Tandoğan Arası Ankaray Hattı İle Yaya – Taşıt Ulaşımı İlişkilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma.

  Serap ÖNER. 1999. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüs Alanı Peyzaj Planlaması

  Ülkü DUMAN. 1999. Toplu Konut Alanlarında Ekolojik Planlama İlkelerinin Ankara – Eryaman 5. Etap Örneğinde İrdelenmesi.

  Ahmet BENLİAY. 2000. Bilgisayar destekli tasarım sürecinde peyzaj tasarım projelerinin sunum tekniklerinin A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlık kampüsü projesi örneğinde irdelenmesi.

  Duygun BAŞTANLAR.2001. Ekoturizmin Göksu Deltası Örneğinde İrdelenmesi

  Gönül DENİZ. 2002. Temalı Park ve Bahçelerin Planlama-Tasarım İlkeleri

  H. Ülgen BEKİŞOĞLU. 2002. Safranbolu Yörük Köyü Tarihi Çevresinin Peyzaj Planlaması

  Yasemin Koç. 2006. İmrahor Vadisinin Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması.

  B. Oğuz AYOĞLU. 2010. Zafer Anıtı-Güvebpark-TBMM Kent Aksının Varolan Durumunun İrdelenmesi ve Cunhuriyet Aksı Olarak Yeniden Tasarımı.

  Mualla AYDINER. 2010. Manisa Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi. (Af Öğrencisi)

 

 

Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları

  Osman UZUN. 1999. Düzce Asarsuyu Havzası Peyzaj Değerlendirmesi ve Yönetim Modelinin Geliştirilmesi.

  Ülkü DUMAN YÜKSEL. 2005. Ankara Kentinde Kentsel Isı Adası Etkisinin Yaz Aylarında Uzaktan Algılama ve Meteorolojik Gözlemlere Dayalı Olarak Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma.

  M. Kıvanç AK. 2010. Akçakoca Kıyı Bandı Örneğinde Görsel Kalitenin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma.


      Duygu ÖZKIR. 2013. Peyzaj Planlama ve Bileşenlerinin Türkiye'deki Mekansal Planlama Kademelenmesiyle Bütünleştirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi.


Devam Eden Araştırma Projeleri


Tamamlanmış Araştırma Projeleri

     KURUM, E, PERÇİN, H., ŞAHİN, Ş.ve YILMAZ, O. Payamlıtepe ve Hacıkadın Ormaniçi Rekreasyon Alanlarının Peyzaj Tasarımları. Destekleyen : Diger (2013-) 

  KURUM, E, PERÇİN, H., ŞAHİN, Ş.ve YILMAZ, O. Kentsel Mekan Karakterinin Peyzaj Planlama Ve Tasarımıyla Geliştirilmesi: Libya-Derne Kenti Örneği Destekleyen : Diğer
Destekleyen : Diger (2010-11)

  ŞAHİN, Ş., O.YILMAZ, F.GÜRBÜZ, C.BİLGİLİ. "Kentsel Peyzaj Planlama Kapsamında Yeşil Alanların İklim Kontrolü Üzerine Bir Araştırma: Ankara Kenti Örneği"
Destekleyen : BAP (2007-2009)

  ÇELEM, H., O. YILMAZ, N. AKPINAR ve Arkadaşları. "Manyas Gölü Ekolojik Risk Analizi ve Yönetim Planı Hazırlanması". Avrupa Birliği Life 97 Programı Ortak Projesi. A.Ü.Z.F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, T.C. Çevre Bakanlığı, T.C. Orman Bakanlığı. Ankara, Türkiye.
Destekleyen : AB (1997-2000)

  ÇELEM, H., O. YILMAZ, N. AKPINAR, N. KARADENİZ, Ecological Risk Analysis and Management Planning of Manyas Lake Destekleyen : AB (Life 97 Project) (1997-2000)
Destekleyen : AB (1997-2000)

  KOÇ, N., M.E. YAZGAN, H. PERÇİN, O.YILMAZ.İç Anadolu Bölgesi Doğal Bitki Örtüsünün Kayalık, Taşlık Ortam Örneklerinden Peyzaj Mimarlığında Yararlanma Olanakları. TÜBITAK ÇAG 74 No'lu Araştırma Projesi. Ankara.
Destekleyen : TUBITAK (-1987)

  Yalova - Termal Yöresinin Turistik Planlamasında Peyzaj Mimarlığı Kriterlerinin Saptanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. (313 Sayfa)
Destekleyen : Diger (-1987)

  BAŞAL, M., O. YILMAZ, N. AKPINAR, ve Arkadaşları. "Orta Kızılırmak Havzası 5322 no'lu ekolojik Biriminin Tarımsal Sit – Rekreasyon Öncelikli Alan Kullanım Deseninin Belirlenmesi". TÜBİTAK TARP 1900 no'lu proje. Ankara, Türkiye.
Destekleyen : TUBITAK (-1998)

Yayınlar

  Akten, M.,O.Yılmaz,A.Gül.2009. Alan Kullanım Planlamasında Rekreasyonel Alan Kullanım Ölçütlerinin Belirlenmesi: Isparta Ovası Örneği. S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi.Seri:A, Sayı: 2.

  UZUN, O., YILMAZ, O. 2009. Düzce Asarsuyu Havzası Peyzaj Degerlendirmesi Yönetim Modelinin Gelistirilmesi. A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi.15 (1) 79-87.

  Özdemir, A. YILMAZ, O. (2009). İlköğretim okulları bahçelerinin çocuk gelişimi ve sağlıklı yaşam üzerine etkilerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 181, 121-130. Özet/Tam metin

  Özdemir, A., YILMAZ, O. (2008). Assessment of outdoor school environments and physical activity in Ankara’s primary schools. Journal of Environmental Psychology, 28(3), 287-300.

  YILMAZ, O.YÜKSEL Ü., D. 2008. Ankara Kentinde Kentsel Isı Adası Etkisinin Yaz Aylarında Uzaktan Algılama ve Meteorolojik Gözlemlere Dayalı Olarak Saptanması ve Değerlendirilmesi. G.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi.Yıl:2008, Sayfa No:937

  Yılmaz, O., Uzun, O. 2007. Ekological Land Clasification Approach To River Basin Management. İnternational Congress River Basin Management. Vol.1, Page 174.Antalya.

  YILMAZ, O., Şahin, Ş., Çakcı, I., Yılmaz, T., Memlük, M. 2006. "Tasarım ve Planlamada Ortak Eğitim" Uluslararası Mevcut Durumun Yapısal Analizi, PEMAT 2006, Eğitimde Yeni Açılımlar, Bilkent Üni, ANKARA.

  YILMAZ, O.,“Ankara’nın En İyi 5 Parkı”, Ankara Magazin, Yıl:4, Sayı: 32, Kasım, Kapital Medya, s: 78.

  Oğuz, D., “Ankara’nın Yeni Yüzünde Neler Görmek İstiyorsunuz?”, Ankara Magazin, Yıl:4, Sayı: 30, Nisan, Kapital Medya, s: 27.

  YILMAZ, O., “Başkentte Yatırım Pusulası Hangi Yönleri Gösteriyor.”, Ankara Magazin, Yıl:3, Sayı: 23, Kasım, Kapital Medya, s: 36.

  PERÇİN, H, YILMAZ, O., 2001. Yaya Bölgeleri, Peyzaj Mimarları Odası Yayınları 2001/1 . Ankara .

  BAŞAL M.,YILMAZ, O., Akpınar, N., vd., Özdemir,A.,2000. “TARP-1900: Orta Kızılırmak Havzası 5322 Ekolojik Biriminin Tarımsal Sit-Rekreasyon Öncelikli Alan Kullanım Deseninin Oluşturulması,” Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Simpozyumu,TÜBİTAK, 28 s.,Ankara.

  MEMLÜK, Y. ve O. YILMAZ., 1999. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı. 1. Ulusal Kentsel Tasarım Kongresi. Bildiriler Kitabi. M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi. İstanbul. s: 77

  YAZGAN, M. E. ve YILMAZ, O., 1988. “Bonsai”. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları 1, Ankara.

  PERÇİN, H., O.YILMAZ. 1997. “Bitki Tanıma ve Değerlendirme - 1 Uygulama Klavuzu”. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları : 1492, Uygulama Klavuzu : 246.

  BAŞAL M., O. YILMAZ ve diğerleri.1997. Peyzaj Konstrüksiyonu Ders Kitabı,2.BaskıA.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1485, Ders Kitabı: 445, Ankara

  YILMAZ, O., E. Kurum, N. Akpınar. 1996. Ankara Metropoliten Kent Halkının Rekreasyonel Eğilimleri ve Kent Yakın Çevresi Açık Alanları İle İlişkileri. Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu, Ankara.

  BAŞAL M., N.Akpınar, O.YILMAZ, E.Kurum, 1995. Sivrihisar-Kaymaz Altın Madeni Doğa Onarımı ve Alan Kullanım Planlaması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1414 Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:790,ISBN:975-482-260-3, Ankara.

  MEMLÜK, Y., O. Yılmaz, Z. Dilaver ve Ark., 1995. Orman İçi Rekreasyon Planlamasına Bir Örnek: Gaziantep Burç Ormanları. 1. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi. K.T.Ü. Trabzon.

  BAŞAL, M., O. YILMAZ ve diğerleri.1995. “Sivrihisar - Kaymaz Altın Madeni Doğa Onarımı ve Alan Kullanım Planlaması.” Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1414 Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 791, Ankara.

  MEMLÜK, Y., O. YILMAZ, N. VE AKPINAR., 1994. Tarih Boyunca Anadoluda Su Kullanımının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi. T.C. Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı. Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü. Su Ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı Bildirileri. Ankara.

  YILMAZ, O.,M. Başal. 1993.Yalova Termal Yöresinin Turıstik Planlamasında Peyzaj Mimarlığı Kriterlerinin Saptanması, Doktora Tez Özeti, Z.F.YıllığıCilt 41 Sayı 1-2, Ankara.

  YILMAZ, O., 1993. “Maki Bitkileri”. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1326, Ders Kitapları: 325. Ankara.

  BAŞAL M., O. YILMAZ ve diğerleri.Peyzaj Konstrüksiyonu Ders Kitabı,A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1322, Ders Kitabı: 381,Ankara.

  YAZGAN, M. E. ve YILMAZ, O., 1992. “Bahçede Çiçek”. Peyzaj Mimarlığı Dergisi Sayı 2, Ankara.

  YAZGAN, M. E. ve YILMAZ, O., 1991. “İkebana Çiçek Düzenleme Sanatı”. Bahçe-Sera Dergisi, Sayı 4, Teknik Yayıncılık Tanıtım A.Ş., İstanbul.

  YAZGAN, M. E. ve YILMAZ, O., 1991. “Bonsai Yetiştirme Teknigi”. Bahçe-Sera Dergisi, Sayı 2, Teknik Yayıncılık Tanıtım A.Ş., İstanbul.

  YAZGAN, M.E. ve YILMAZ, O., 1989. “İç Mekan Bitkilerinde Toprak”. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları 1, Ankara.

  ÇELEM,H.,PERÇİN,H., ARSLAN,M., YILMAZ,O., 1988. İç Anadolu Ekolojik Koşullarda Krizantemlerde Verim ve Kalite Yönünden Uygun Çeşitlerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma . A.Ü.Z.F. Yayınları 1081, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:548 21 s. Ankara.

  ÇELEM,H.,PERÇİN,H., ARSLAN,M., YILMAZ,O., 1988. İç Anadolu Ekolojik Koşullarda Krizantemlerde Verim ve Kalite Yönünden Uygun Çeşitlerin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma . TÜBİTAK . Doğa Dergisi 15. (1991) 866-879. Ankara.

 YILMAZ, O. ve ŞAHİN, Ş., 1987. "İç Mekan Bitkilerinin Gelişim Esasları: Gelişimde Bitki Fizyolojisi". Serada Üretim Aylık Dergisi, Aralık 1987, Sayı 49-50TAGEY Yayıncılık, Sayfa 242-252, Ankara.

  YILMAZ, O. ve ŞAHİN, Ş., 1987. "İç Mekan Bitkilerinin Gruplandırılması". Serada Üretim Aylık Dergisi, Ekim 1987, Sayı 48, TAGEY Yayıncılık, Sayfa 226-229, Ankara.

 

 

Diğer

Katıldığı ve Yürüttüğü Projeler:

 

1982 Ankara Atatürk Kültür Merkezi Peyzaj Projesi.

1983 Başbakanlık Devlet Konukevi Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulaması.

1984 Ankara Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Peyzaj Projesi.

1985 Ankara - Esenboğa Karayolu Peyzaj Planlaması.

1986 T.C. Başbakanlık Devlet Arşiv Sitesi Çevre Düzenlemesi.

1987 Anıtkabir Barış Parkı Rölöve ve Revizyon Projesi 1.

1987 Hacı Bektaş Veli Külliyesi Çevre Düzenleme Öneri Projesi.

1988 Bolvadin - Horan Parkı ve Kültür Alanı Peyzaj Projesi.

1990 Sivas - Selimiye Kültür Merkezi ve Parkı Peyzaj Projesi.

1991 Ankara - Onkoloji Hastanesi Çevre Düzenleme Projesi.

1992 Ankara - Anıt park Peyzaj Projesi.

1995 Trabzon - Uzungöl Doğa Koruma Alanı Peyzaj Projesi.

1995 Gaziantep - Burç Ormanları Peyzaj Projesi.

1997 Amasya - Yalı boyu Promenat Alanı Peyzaj Projesi.

2000 Ankara - Sayıştay Çevre Düzenleme Projesi.

2000 Van - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü Peyzaj Tasarım Projeleri.

2002 Anıtkabir Barış Parkı Rölöve ve Revizyon Projesi 2.

2002 Adıyaman - Kent Parkı Peyzaj Projesi

2007 Ürdün - Komutanlık yerleşkesi peyzaj tasarımı

2010 Libya – Darnah Kentsel Peyzaj Tasarımı