DOÇ. DR. ÖZGÜR AÇIK    
Adı : ÖZGÜR
Soyadı : AÇIK
E-posta : ozacik@science.ankara.edu.tr, acikozgur@gmail.com
Tel : 312-2126720-1220
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ozgur-acik
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ

 Adı Soyadı: Özgür AÇIK

 Doğum Tarihi ve Yeri: 11-11-1978 / Antakya

 Adres: Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,             Tel: 0312-212 67 20 (dahili:1220)

             Fizik Bölümü, 06100 Tandoğan,                  e-posta: ozacik@science.ankara.edu.tr  

             Ankara         

 Eğitim Durumu

 Doktora  Ekim 2009, Ankara Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim dalı

                Tez Başlığı: Geometrik Kuantum Mekaniği ve Gözlenebilirlerin Cebirsel Yapıları

                      

Yüksek Lisans Haziran 2004, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim dalı

                          Tez Başlığı: Clifford Cebirleri ve Fizikteki Uygulamaları

                          

 Lisans       Haziran 2001, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği

      Bölümü

 

Çalışma Deneyimi

 2002 - 2009:   Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Araştırma Görevlisi

 2009-2017: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Dr. Araştırma Görevlisi

 2017-2020Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Doç. Dr. Araştırma Görevlisi

 2020-devam ediyor: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Doçenti

Yayın Listesi

1) Ö. Açık ve Ü. Ertem, Generalized symmetry superalgebras, J. Math. Phys. 62, 052303 (2021).


2) Ü. Ertem, Ö. Sütemen, Ö. Açık ve A. Çatalkaya, Choices of spinor inner products on M-theory backgrounds, Nucl. Phys. B, 961, 115248 (2020).


3) Ö. Açık, A. Çatalkaya, Ü. Ertem ve Ö. Sütemen, Motion of membranes in spacetimes with torsion, Class. Quantum Grav. 36, 195010 (2019).


4) Ö. Açık ve Ü. Ertem, Spin raising and lowering operators for Rarita-Schwinger fields, Phys. Rev. D 98, 066004 (2018).


5) Ö. Açık, Spin 1/2 and spin 3/2 field solutions in plane wave spacetimes, Gen. Relativ. Gravit., 50, 33 (2018).


6) Ö. Açık, Field Equations from Killing Spinors, J. Math. Phys. 59, 023501, (2018).


7) Ö. Açık ve Ü. Ertem, Transgression field theory at the interface of topological insulators, Advances in Applied Clifford Algebras 27, 2235-2245 (2017).


8) Ö. Açık ve Ü. Ertem, Hidden Symmetries and Lie Algebra Structures from Geometric and Supergravity Killing Spinors, Class. Quantum Grav. 33, 165002 (2016).


9) Ö. Açık ve Ü. Ertem, Higher-degree Dirac Currents of Twistor and Killing Spinors in Supergravity Theories, Class. Quantum Grav. 32, 175007 (2015).


10) Ü. Ertem ve Ö. Açık, Couplings of Gravitational Currents with Chern-Simons Gravities, Phys. Rev. D 87, 044052 (2013).


11) Ü. Ertem ve Ö. Açık, Generalized Chern-Simons Modified Gravity in First-Order Formalism, Gen. Relativ. Gravit. 45, 477 (2013).


12) Ö. Açık, Ü. Ertem, M. Önder ve A. Verçin, Basic Gravitational Currents and Killing-Yano Forms, Gen. Relativ. Gravit. 42, 2543 (2010).


13) Ö. Açık, Ü. Ertem, M. Önder ve A. Verçin, Killing-Yano Forms of a Class of Spherically Symmetric Space-Times: A Unified Generation of Higher Forms, J. Math. Phys. 51, 022502 (2010).


14) Ö. Açık, Ü. Ertem, M. Önder ve A. Verçin, First-order Symmetries of Dirac equation in Curved Background: A Unified Dynamical Symmetry Condition, Class. Quantum Grav. 26, 075001 (2009).