PROF.DR. MEHMET EMİN ÖZAFŞAR    
Adı : MEHMET EMİN
Soyadı : ÖZAFŞAR
E-posta : ozafsar@ankara.edu.tr, ozafsar@gmail.com
Tel : 03122126800-262
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Temel İslâm Bilimleri
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mehmet-emin-ozafsar
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar

Ankara üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis Anabilim Dalı 

Özgeçmiş

 • 25.02.1963 de doğdu
 • İlkokulu Ankara İhsan Sungu İlkokulunda, Liseyi Ankara Merkez İHL’de okudu (1982) 
 • 1987’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
 • 1987’de Yüksek Lisansa çalışmalarına başladı
 • 1988-1989 yıllarında MEB bursu ile Mısır’da inceleme ve araştırmalarda bulundu
 • 1989’da “Kevseri, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Hadisçiliği” teziyle Yüksek lisansını tamamladı
 • 1990’da Doktora çalışmalarına başladı
 • 1990’da VGM Kültür ve Tescil Şubesinde mütercim olarak çalıştı
 • 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hadis Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu
 • 1994 yılında Burdur’da askerlik görevini yaptı
 • 1995 yılında Prof. Dr. Talat Koçyiğit’in danışmanlığında hazırladığı “Fıkhi Hadiler ve Değerlendirilmesindeki Esaslar” başlıklı teziyle Hadis Doktoru oldu
 • 1996-2000 yıllarında Kırgızistan Osh İlahiyat Fakültesi konuk öğrencilerine Hadis Usulü ve Hadis Tarihi dersleri verdi
 • 1998-1999’da bir müddet İngiltere’de çalışmalarda bulundu
 • 26.11.1999’da Doçent unvanını aldı, 19.12.2000’de Doçentlik kadrosuna atandı
 • İslami Araştırmalar Dergisi Yayın kurulu üyeliği yaptı
 • 2000-2001 öğretim yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi
 • Bir grup hadis uzmanı arkadaşıyla birlikte 2002 yılından itibaren yılda bir defa gerçekleştirilen ve on sene devam eden ‘Gerede Hadis Meclisi’ başlıklı akademik forum etkinliğini başlattı.
 • Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptı
 • Ankara İlahiyat Vakfı Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyelikleri yaptı
 • 2004 yılından itibaren MEB Din öğretimi Genel Müdürlüğü müfredat geliştirme çalışmalarına, DİB Hizmet içi Eğitim çalışmaları, İhtisas Merkezi Program çalışmaları, Personel Yeterlikleri, Kitap editörlükleri gibi muhtelif eğitsel çalışmalara katkı sağladı
 • III. Din Şurasına (2004), IV-V ve VI. Olağanüstü Din Şuralarına üye olarak iştirak etti
 • “İslamiyat” dergisi Yayın kurulu üyeliği ve Genel Yayın Yönetmenliği yaptı (2006-2007)
 • 2005-2007 arasında TDV Yayın kurulu üyeliği ve Kurul sekreterliği yaptı
 • 2005 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte “Hadislerle İslam I-VII” projesini başlattı. Proje tasarımı, içeriklendirme, alt yapı kurulumu, metin üretimi, bilimsel okuma, redaksiyon ve son okuma başta olmak üzere projenin yayım süreçlerine etkin katkı sağladı. 2012 yılında basımını Koordine ettiği eserin, pek çok yabancı dile çevrilmesi süreçlerine de nezaret etti. 
 • 2006 yılında Profösörlük kadrosuna atandı
 • 2007 yılında DİB’de Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi
 • 10 yıl yürüttüğü başkan yardımcılığı süresince başta Başkanlık Teşkilat Yasası ve ona bağlı ikincil mevzuat olmak üzere yasal ve hukuki düzenlemelere, Başkanlığın yeniden Yapılandırılmasına, yeni insan kaynakları rejiminin oluşturulmasına, sınav sistemlerinin esasa bağlanmasına, kurumsal kapasitenin artırılması ve nitelikli personel temini, yetiştirilmesi ve istihdamına etkin katkı sağlamıştır. Diyanet’in Strateji planlarının şekillenmesine, Kamuoyu araştırmalarının yürütülmesine, İl, İlçe müftüleri kongre ve çalıştaylarının, Din Şuralarının (III-V ve Olağanüstü Din Şurası) planlanma ve icrasına katkı sağlamıştır.
 • “Diyanet TV”, “Diyanet Radyo”, “Kur’an Radyo” ve “Risalet Radyo”larının kurulum ve yapılanma süreçlerini modere etmiş, Diyanet’in medya ve sosyal medya alanındaki enstrümanlarının belli bir noktaya gelmesine rehberlik etmiştir. Radyo-TV Yayın Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. Yayın siyasetlerinin belirlenmesine, program üretimine, değerlendirme ve uygulamalara riyaset etmiştir. Tv programları “Divan”, “Önce Çocuk”, “ Sabit ve Değişken”, “Elif Lam Mim”, “Diyanete Soralım”, “Bad-ı Saba”, “Hayatın Kıyısında”, “Bir de Bana Sor”,  “Eksen İnsan”, “Genç İlahiyat”, “Dini Haber Analiz”, “Mizan”, “Akıl Çıkmazı”, “Stockholm Treni Belgeseli (26 Bölüm)”, “Hadislerle İslam Belgeseli”, “Prof. Dr. M.S. Hatiboğlu Belgeseli”, “Afrika Belgeseli (18 Bölüm)”, “Tarihin Satır Arası”, “Farklı Bakış”, “Şeker Hoca- Çizgi filim”, “ İl İl Manevi İklim”  gibi yüzlerce programın fikir, içerik ve uygulamasına öncülük etmiştir.  Diyanet Tv Ramazan programlarının Topkapı Sarayı, Fatih Camii, Süleymaniye Camii ve Ayasofya gibi anıtsal mekanlarda gerçekleştirilmesine özel önem vererek bu yayınların yurt içinde ve yurt dışında geniş kitlelere erişimine gayret göstermiştir.
 • Süreli, görsel ve Basılı yayınlarda hem nicelik hem de nitelik olarak dönüşüm sağlanmasına, Yayın kongrelerine, Ortak Akıl toplantılarına, Yabancı Dil ve Lehçelerde yayınlar strateji, program ve yayın üretimine önem vermiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatının genişlemesine, daha etkin ve kapsamlı çalışmasına gayret etmiş. Norveç, İtalya ve Kanada Diyanet vakıflarını kurmuştur. Başkanlıkça gerçekleştirilen ‘Avrasya Şuraları’, ‘Balkan Müftüleri Buluşmaları’, ‘Avrupa Dini Liderler Platformu’, ‘Afrika Dini Liderler Zirvesi’, ‘Latin Amerika Müslümanları Buluşması’, ‘Asya Pasifik Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Buluşması’ gibi uluslararası organizasyonların program ve icrasını modere etmiştir. Eğitim Paydaşları Eşgüdüm toplantılarının planlanmasına ve UİP projesinin gelişimine önem vermiştir. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferanslarına kılavuzluk etmiş, başta ABD’deki “Diyanet Center of America” olmak üzere yurt dışında yürütülen yatırım ve tesislerin çalışmalarına nezaret etmiştir. Kongo Cumhuriyeti (2009) ve Somali (2011) başta olmak üzere Afrika ülkelerine yönelik Din hizmetlerinin koordinasyonuna bizzat rehberlik etmiş, eğitimden insani yardıma, Cami ve dini tesislerin inşasından ikili ilişkilerin geliştirilmesine kadar uzanman kapsamlı “Somali Din Hizmetleri çerçeve programının” hazırlanmasını modere etmiştir.
 • Terör Mağduru Bölgelere Yönelik Eylem Planını koordine etmiş ve uygulamalarına nezaret etmiştir (2016)
 • Üç dönem TDV Mütevelli Heyeti Üyeliği yapmıştır. Vakfın başta kurumsal kapasitesinin artırılması ve yeniden yapılanması, yayın, eğitim ve diğer hizmet alanlarına katkı sunmuştur.
 • TDV Vakıf Yayın ve Matbaacılık şirketi İcra Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. Yayın portföyünün genişletilmesi, yayın standartlarının geliştirilmesi, kurumsal kimlik ve görsel bütünlüğün sağlanmasına, Ulusal ve Uluslararası Yayın fuarlarına katılıma ve modernize edilmiş fonksiyonel Kitabevlerinin açılmasına öncelik vermiştir. 
 • TDV İLKSAY başkanlığını yürütmüştür. Vakıf yayınlarının nicelik ve niteliğini artırmak amacıyla ‘Yayın Siyaset Belgesi’ denilebilecek yayın kategorileri, türleri ve çerçevesini içeren temel referans metninin hazırlanmasını sağlamıştır. 
 • Başkanlıkça halen devam etmekte olan “Konulu Tefsir Projesinin” başlatılmasına ve şekillenmesine destek vermiş, Bilim Kurulunda bulunmuştur
 • TDV’nin kurucu vakıf olduğu 29 Mayıs Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliği yapmıştır
 • Fakültede Lisans düzeyinde Hadis, Hadis Usulü ve Hadis Tarihi dersleri verdi. Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri verdi. Yüksek Lisans ve Doktora tezleri yönetti.
 • Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 • İngilizce ve Arapça bilmektedir
 • Evli ve üç çocuk babasıdır 

v YAYINLAR

1.     Uluslararası Yayınlar

 • ‘Three Stages of Hadith Science in its History’, (Muslim Education Quarterly, Volume 22, No. 1-2, 2005, The İslamic Academy, Cambridge, U.K
 • ‘The Profile of A Classical Ottoman Scholar Zahid Effendi, His Career of Knowledge and His Sufi Personality’, will be published (İslamic Studies)

2.     Uluslararası Toplantı/Konferans/Panelde Sunumlar

 • ‘Religion and Politics: New Trends and Perspectives, Commonsense Politics  and Religious Diplomacy’, Kazakistan
 • ‘Küresel Barış İçin Yeni Bir Hümanizmaya Duyulan İhtiyaç: Teoloji Eğitimi ve Kendini Bilme Öğretisi’, Teoloji Konferansı III, Moskova-2009
 • ‘Kendi Geleneğinin Eleştirisi Olarak Hadis İlmi/ Hadithwissenchaft als Kritik der eigenen Tradition “Geistiges Erbe des Islam I: Islamische Theologie heute” Johann Wolfgang Goethe- Universitate Frankfurt am Main, İnternational Symposium, (27-28 April 2007, Frankfurt- Germany
 • ‘Uluslararası Düzceli M. Zahid Kevseri Sempozyumu’, Düzenleyen, Düzce Bld.- Sakarya İlahiyat F., (Düzce-24-25 Kasım 2007), Müzakere
 • ‘İnsan Onurunun İslam ve Hristiyan Geleneklerindeki Temelleri’, A.Ü. İlahiyat Fakültesi ve Eugen Biser Vakfı ortak çalışması, (3-4 Ekim 2005) Türkiye-Ankara

3.     Türkçe Yayınlanan Tam Metinli Makaleler

 • ‘Hadis İlminde Alan Evrilmesi’, ( İslamiyat, 6 (2003), sayı 4, s.105-120.)
 • ‘Osmanlı Eğitim, Kültür ve Sanat Hayatında Hadis’, (Türkler Ansiklopedisi, XI (2002) s.356-369)
 • ‘Sıbai ve İslam Sosyalizmi’, ( İslamiyat, c. 5, sayı 2 (2002), s. 147-155)
 • ‘Hadis’in Neliği Sorunu ve Akademik Hadisçilik’, ( İslamiyat, c. III, sayı 1 (2000) s.33-53)
 • ‘Kültür Tarihimizde Re’y Eser Çatışması; Dini, psikolojik, Sosyo-kültürel Temelleri’, (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLI (2000), s.225-274
 • ‘Hadis Tarihinde Kadın Gerçeği Üzerine’, (İslami Araştırmalar, XIII (2000) sayı 2, s. 189-2002)
 • ‘Hadisçilerin Peygamber Tasavvuru/Anlayışı’, ( Diyanet İlmi Dergi (Özel Sayı-2000) s.307-330)
 • ‘Rivayet İlimlerinde Eser Karizması ve Müslim’in el-Camiu’s-Sahih’i’, ( Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXXIX (1999) s.287-356)
 • ‘Aziz Mahmud Hüdayi Örneğinde Sufilerin Varlık ve Tarih Tasavvuru’, ( İslamiyat, c. II, sayı 3 (1999) s. 185-195)
 • ‘Polemik Türü Rivayetlerin Gerçek Mahiyeti’, ( İslamiyat, (1998), c.I,  sayı 3, s. 19-48)
 • ‘Sistematik Usul Dönemleri Öncesinde Rivayetlerin Muhteva Tahlili ve Şeybani Örneği’, ( İslami Araştırmalar, (Sünnet Özel Sayısı-1997) c. X, sayı 1-2-3, s.75-85)

4.     Vaka takdimi, Özet, Makale/Kitap Eleştirisi

 • ‘Bir Sempozyumun Anatomisi’, (İslami Araştırmalar Dergisi, Hadis-Sünnet Özel Sayısı, (1997)v. 1-4, s………….. 
 • ‘Ebu Reyye ve Kitabı Üzerine’, (İslami Araştırmalar, (1991) c. 5, sayı 1, s. 63-72)
 • ‘Muhammedi Sünnet’in Aydınlatılması Adlı Eser Üzerine Bir Aydınlatma’, (İslami Araştırmalar, (1989) c. 3, sayı 4, s.218-224)

5.     Türkçe Kitaplar

 • Hadisi Yeniden Düşünmek, OTTO y., 4.bsk. (Ankara-2017), s. 415.
 • İdeolojik Hadisçiliğin Tarhi Arka Planı- Mihne Olayı ve Haşeviye Olgusu, OTTO y., 2. bsk., (Ankara-2015), s. 151.
 • Hadis ve Kültür Yazıları, OTTO y., 2. bsk., (Ankara-2015), s. 189.
 • Oryantalist Yaklaşıma İtirazlar, OTTO y., 2.bsk. (Ankara-2015), s.149.

·         Hadis İlmine Giriş, dem y., (İstanbul-2009), s. 167.


6.     Türkçe Kitap Bölüm Yazarlığı

 

·         Hadislerle İslam, I-VII, DİB y., I. baskı (Ankara-2013)

 

 • ‘İmanın Toplumsal Boyutu’, İslam’a Giriş- Ana Konularıyla Yeni Yaklaşımlar, DİB y., (Ankara-2006), s.127-140
 • ‘Toplumsal Dayanışma ve Kardeşlik’, İslam’a Giriş- Ana Konularıyla Yeni Yaklaşımlar, DİB y., (Ankara-2006), s. 374-387
 • ‘Simak b. Harb’, İslam Ansiklopedisi (DİA)
 • ‘Tezkiretu’l-Huffaz’, İslam Ansiklopedisi (DİA)
 • ‘Ukayli’, İslam Ansiklopedisi (DİA)
 • ‘Vehb b. Münebbih’ İslam Ansiklopedisi (DİA)
 • ‘Veki’ b. Cerrah’, İslam Ansiklopedisi (DİA)
 • ‘Zayıf’, İslam Ansiklopedisi (DİA)
 • ‘Zühd ve Rekaik’, İslam Ansiklopedisi (DİA)
 • ‘Ez-Zühd ve’r-Rekaik’, İslam Ansiklopedisi (DİA)
 • ‘Zühli’, İslam Ansiklopedisi (DİA)

 

7.     Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 

 • ‘İslam’da İletişim Konsepti ve Haber Ahlakı’ DİB Sempozyum, Elazığ-2006 
 • ‘Fıkıh Sisteminde Hadislerin Anlaşılması’, Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu-KURAV, (Bursa-2004), Baskı t. Bursa-2005
 • ‘Hadis İlminde Metin Eksenli Birikimin Güncelleştirilmesi Sorunu’, Gerede Hadis Toplantısı III., (Gerede-2004)
 • ‘Hz. Peygamber ve İrfani Gelenek’, HEV sempozyumu, Darende,2004
 • ‘Kur’anla Yaşamak’, FV Kur’an Sempozyumu, Kayseri-2004
 • ‘İslam Kültüründen İnsan Manzaraları’, Ülkemizde Engelliler Gerçeği ve İslam, DİB, ( 20-21 Aralık 2003)

s.137-152

 • ‘Hadis/Sünnet ve Kültür’, İslamın Anlaşılmasında Sünnet’in Yeri ve Değeri Sempozyumu, DİB, (Ankara-2001), bsk. TDV y., 2003.
 • ‘Ebu’s-Suud Efendi’nin Tefsirinde Rivayet Kullanımı’, İskilipli Alimler Sempozyumu( 23-25 Mayıs 1997), TDV y., (Ankara-1998), s. 278-288
 • ‘Kevseri’nin Yetişmesinde Gümüşhanevi Dergahının Katkısı’, İlim ve Sanat, ( Mayıs-Temmuz 1998), sayı 48., s. 95-98
 • ‘Kevseri; Hayatı’, Kevseri Sempozyumu, bsk.,  (İstanbul-1996)., s.29-54
 • ‘Kevseri; Hadis Yönü’, Kevseri Sempozyumu, bsk.,  (İstanbul-1996)., s.29-54

 

8.     Kitap/Kitap Bölümü Çevirileri

 

 • Sünnetin Neliği Sorunu, M.Y. Guraya, OTTO y., 4.bsk., (Ankara-2015), s. 152.
 • Riyazu’s-Salihin’den 1001 Hadis Seçkisi,  Hakim y., Ufkayolculuk, (Ankara-2015), 415
 • Riyazu’s-Salihin- Metin ve Çeviri, I-III, DİB y., (Ankara-2012), (Ortak Çeviri)
 • Sünnet Müdafası, M. Ebu Şehbe, I-II, Rehber y.,  (Ankara-1990) (Ortak çeviri)
 • Kitabu’z-Zühd, Ahmed b. Hanbel, I-II, (İstanbul-1993), Ortak Çeviri)

 

9.     Makale Çevirileri

 • ‘Tarih-i Hikmette Sufiyyun’, Tahir Harimi (Balcıoğlı), İslamiyat, (1999) cilt 1, sayı 3, s.171-184
 • ‘Tarih Kaynaklarımıza Kayıtsız Şartsız Teslim Olmamaya Çağrı-’, İmaduddin Khalil, Soruşturma 4/Tarih Siyer (antoloji), Sor y., Ankara-1991, s.130-165,
 • ‘İslam’da Eğitim-Education in İslam’, I. Goldziher, İslami Araştırmalar, 1988, cilt 2., sayı 7, s.79-94 (Ortak çeviri)

 

10. Ulusal/Uluslarası Toplantı/Kongre/Sempozyumlarda Konuşma

 

 • “Dini Bilginin Güncellenmesi Sorunu”, Din İşleri Yüksek Kurulu, DİB, 30.03.2017, Ankara
 • “Diyanet Hizmetleri ve Gelecek Perspektifi”, İlçe Müftüleri Kongresi II, 26.02.2017, Afyonkarahisar
 • “Yaşayan Veya Yaşanan Sünnet”, Anadolu İlahiyat Akademisi, 26.02. 2015, Ankara
 • “Hz. Peygamber ve İnsanlığa Mesajı”, Sguare Toplantı Salonu, 20.04.2015, Brüksel-Belçika
 • “Din Görevlilerinin Misyonu”, İlçe Müftüleri Kongresi, 26.12.2012, Manvgat-Antalya
 • “Hadis Şerhi Üzerine” Çerçeve sunum, Gerede Hadis Meclisi VI, (28-29 Temmuz 2007), Gerede-Bolu
 • “Hz. Muhammed” konulu konferanslar, Bremen ve Osnabrug, 08-09 Nisan 2007, Almanya
 • Kur’an Sempozyumu VIII, (Yozgat-14-15 Mayıs 2005), (Müzakereci)
 • ‘İslami Kimlik Sorunu’, İslamiyat Toplantıları III, (Bursa-Uludağ 27-Ağustos 2005), (Katılımcı)
 • Dini Yayınlar Kongresi III, DİB, (28-30 Ekim 2005), (Konuşmacı)
 • ‘Dinin Dünya Barışına Katkısı’ DİB Sempozyum, (Adana-20-21 Nisan 2005), (Konuşmacı)
 • ‘Din Hizmetlerinin Önemi ve Sorunları’, DİB, (02 Ekim 2004), (Konuşmacı)
 • Dini Yayınlar Kongresi, DİB, ( 31 Ekim-02 Kasım 2003), (Müzakereci)
 • ‘Din Eğitiminin Sorunları’, İslamiyat II , (Kızılcahamam- 25-28 Ağustos 2003), (Katılımcı)
 • ‘İslamilik Sorunu’, İslamiyat Toplantıları I, (Kızılcahamama-25-28 Ağustos 2003), (Panelist)
 • ‘İslam’ın Anlaşılmasında Sünnet’in Yeri ve Değeri Sempozyumu’, DİB, (Ankara-2001) (Müzakereci)

11.Yayımını Koordine Ettiği Eserler

 • Hak Dini, Kur’an Dili, Elmalılı M. Hamdi Yazır, I-XIII, (Osmanlıca orijinal metin) İstanbul-2015
 • Düreru’l-Hukkam Şerhu Mecelleti’l-Ahkam, Ali Haydar Efendi, I-IV, İstanbul-2016
 • İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüd, Sava Paşa, I-II, DİB, İstanbul-2016
 • Mevlid Külliyatı, Ed. Bilal Kemikli, I-III, DİB, İstanbul-2016
 • Essentials of İslam, A Textbook For High School Student, Edit., İ. Eriş, Authors, A. Ekşi- A. Sacid Türker- A. Meydan- R. Sahan- K. Adıyaman- H. Özket, Trans., B. N. Erdoğan- E. B. Demirtaş- H. Zor- N. Ayşe Özkul- S. Şimşek, DİB, Ankara-2016  
 • The History of İslam, A Textbook for High School Students, Edit.,  İ. Eriş, Authors, E. Özbay-E. Koç- A. Yapıcı- A. Türkan- M. Baydaş- İ. Hemiş, DİB, Ankara-2015
 • Comparative History of Religions, A Textbok For High School Student, Edit., İ. Eriş, Authors, E. Özbay-E. Koç- A. Yapıcı- A. Türkan- M. Baydaş- İ. Hemiş, DİB, Ankara-2015
 • Fıqh, A Textbook For High School Student, Edit., İ.Eriş,  Arthur, A. Ekşi- A .Sacid Türker - A. Meydan- R. Sahan- K. Adıyaman- H. Özket, Trans., B. N. Erdoğan- E. B. Demirtaş- H. Zor- N. Ayşe Özkul- S. Şimşek, DİB, Ankara-2015
 • Rethoric, A Textbook For High School Student, Edit., İ. Eriş,  Arthur, A. Ekşi- A. Sacid Türker- A. Meydan- R. Sahan- K. Adıyaman- H. Özket, Trans., B. N. Erdoğan- E. B. Demirtaş- H. Zor- N. Ayşe Özkul- S. Şimşek, DİB, Ankara-2015
 • Siyar- The Biography of Prophet Muhammad, A Textbook For High School Student, Edit., İ. Eriş,  Arthur, A. Ekşi- A. Sacid Türker- A. Meydan- R. Sahan-K. Adıyaman- H. Özket, Trans., B. N. Erdoğan- E. B. Demirtaş- H. Zor- N. Ayşe Özkul- S. Şimşek, DİB, Ankara-2015   
 • İntroduction to The Holy Qur’an, A Textbook For High School Student, Edit., İ. Eriş, Authors, F. Salman- N. Yılmaz, Trans., B. N. Erdoğan- E. B. Demirtaş- H. Zor- N. Ayşe Özkul- S. Şimşek, DİB, Ankara-2015 
 • İntroduction to The Holy Qur’an-2, A Textbook For High School Student, Edit., İ. Eriş, Authors, F. Salman- N. Yılmaz, Trans., B. N. Erdoğan- E. B. Demirtaş- H. Zor- N. Ayşe Özkul- S. Şimşek, Edit., DİB, Ankara-2015 
 • İslam, Sanat ve Estetik, VI. Dini Yayınlar Kongresi Kitabı, İstanbul-2014
 • Sabit ve Değişken, I-III, DİB, İstanbul-2014
 • ‘Asr Suresi Tefsiri, A.H. Akseki, Sad., Ertuğrul Özalp, DİB, İstanbul-2014
 • İhlas Suresi Tefsiri, Elmalılı M. Hamdi Yazır, DİB, İstanbul-2014
 • Mişkatu’l-Envar-Nurlar Alemi, İmam-ı Gazali, Terc. Şadi Eren, DİB, İstanbul-2014
 • İhlas Suresi Tefsiri, İbn Sina, Terc. A. H. Akseki, Terc., A. Faruk Güney, DİB, İstanbul-2014
 • Suret’ul-Halas fi Tefsir-i Sureti’l-ihlas, Taşköprüzade Ahmed Efendi, Tahk-Terc., Ahmet Süruri- A. Faruk Güney, DİB, İstanbul-2014 
 • Divan-ı İlahiyat, Eşrefoğlu Rumi, Yay. Haz., Mustafa Tatcı, DİB, Ankara-2014
 • Divan-ı İlahiyat, Alvarlı Muhammed Lütfi, Yay. Haz., Bilal Kemikli, DİB, Ankara-2014
 • Divan-ı İlahiyat- Seçmeler, Vahib Ümmi, Yay. Haz., Mustafa Tatcı, DİB, Ankara-2014
 • Divan-ı İlahiyat, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Yay. Haz. M. Kayahan Özgül, DİB, Ankara-2013
 • Divan-ı İlahiyat, Ümmi Sinan, Yay. Haz., Sadık Yalsızuçanlar, DİB, Ankara-2013
 • Divan-ı İlahiyat-Seçmeler, Sun’ullah Gaybi, Yay. Haz., Bilal Kemikli, DİB, Ankara-2013
 • Divan-Seçemeler, Kaygusuz Abdal, Yay. Haz., Mustafa Sever, DİB, Ankara-2013
 • Fetret Çağında Hikmet Burcundan Şiirler-Seçki, Yay. Haz., Sadık Yalsızuçanlar, DİB, Ankara-2013
 • Şeyh Galip Divanı, Yay. Haz. Naci Okcu, DİB, Ankara-2013
 • Divan, Niyazi-i Mısri, Yay. Haz., Mustafa Tatcı, DİB,  Ankara-2013
 • Hadislerle İslam- Hadislerin Hadislerle Yorumu, I-VII, Yay. Haz., Akademik Heyet, DİB, Ankara-2013
 • Riyazu’s-Salihin- Metin ve Çeviri, M. Nevevi, I-III,  Çev. M. E. Özafşar- B. Erul, 2012
 • Divan- Seçmeler, Yunus Emre, Yay. Haz. Mustafa Tatcı, DİB, Ankara-2012
 • Safahat, M. A. Ersoy, Yay. Haz., M. Ertuğrul Düzdağ, DİB, Ankara-2011
 • Temel İslam Bilgileri, İnancım, Edit. M.E. Özafşar-R. Doğan, 2. bsk., Ankara-2007
 • Temel İslam Bilgileri, İbadetim, Edit. M.E. Özafşar-R. Doğan, 2. bsk., Ankara-2007
 • Temel İslam Bilgileri, Ahlakım, Edit. M.E. Özafşar-R. Doğan, 2. bsk., Ankara-2007
 • Dinimizi Öğreniyoruz, Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Kitabı, Edit., A. Durmuş,  İçerik Danışm., M. E. Özafşar ve diğ., TDV y., Ankara-2007