DR.ÖĞR.ÜYESİ IŞIL ÖZAKCA GÜNDÜZ    
Adı : IŞIL
Soyadı : ÖZAKCA GÜNDÜZ
E-posta : ozakca@ankara.edu.tr
Tel : 03122033139
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler
2002- Lisans, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2005-Yüksek Lisans, Farmakoloji (Ankara Üniversitesi)
2011-Doktora, Farmakoloji (Ankara Üniversitesi)

Yayınlar:

Kayki-Mutlu, G., Arioglu-Inan, E., Ozakca, I., Ozcelikay, A.T., Altan, V.M. (2014) β3-Adrenoceptor-mediated responses in diabetic rat heart. Gen Physiol Biophys33: 99-109. 

Arioglu-Inan, E., Ozakca, I., Kayki-Mutlu, G., Sepici-Dincel, A., Altan, V.M. (2013) The role of insulin-thyroid hormone interaction on β-adrenoceptor-mediated cardiac responses. Eur J Pharmacol718: 533-43. 

Ozakca, I., Arıoglu-Inan, E., Esfahani, H., Altan, V.M., Balligand, J.-L., Kaykı-Mutlu, G., Ozcelikay, A.T. (2013). Nebivolol prevents desensitization of β-adrenoceptor signaling and induction of cardiac hypertrophy in response to isoprenaline beyond β1-adrenoceptor blockage. Am J Physiol Heart Circ Physiol304: H1267-76.

Basgut, B., Kayki, G., Bartosova, L., Ozakca, I., Seymen, A., Kandilci, H.B., Ugur, M., Turan, B., Ozcelikay, A.T. (2010). Cardioprotective effects of 44Bu, a newly synthesized compound, in rat heart subjected to ischemia/reperfusion injury. Eur J Pharmacol640: 117-23.

Arioglu, E., Guner, S., Ozakca, I., Altan, V.M., Ozcelikay, A.T. (2010). The changes in beta-adrenoceptor-mediated cardiac function in experimental hypothyroidism: the possible contribution of cardiac beta3-adrenoceptors. Mol Cell Biochem335: 59-66.

Ozakca, I., Arioglu, E., Guner, S, Altan, V.M., Ozcelikay, A.T. (2007). Role of beta3-adrenoceptor in catecholamine-induced relaxations in gastric fundus from control and diabetic rats. Pharmacology80: 227-238.

Besikci-Onay, A., Guner, S., Arioglu, E., Ozakca, I., Ozcelikay, A.T., Altan, V.M. (2007). The effects of chronic trimetazidine treatment on mechanical function and fatty acid oxidation in diabetic rat hearts. Can J Physiol Pharmacol85527-35.

 

Bildiriler:

Guner, S., Ozakca, I., Kandilci, H.B., Zoto-Mustafayeva, T., Duman-Dalkilic, B., Gurdal, H. 5-Hydroxytryptamine mediated vasocontraction and Ca2+/Calmodulin and Src-kinase dependent epidermal growth factor receptor transactivation in rat aorta. The FASEB Journal 28: 1065.7, Experimental Biology 2014, San Diego, USA, 26-30 Nisan 2014.   

Ozakca, I., Altan, V.M., Ozcelikay, A.T. Nebivololün metoprolol ile karşılaştırmalı olarak sıçan papiler kas ve torakik aortasındaki etkileri. Sözlü sunum. 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Türkiye,  4-7 Kasım 2013.

Ozcelikay, A.T., Ozakca, I., Arıoglu, E., Altan, V.M. Nebivolol but not metoprolol prevents functional, morphologic and molecular abnormalities induced by isoprenaline in rat heart. 6th European Congress of Pharmacology, EPHAR 2012, Granada, Spain, 17-20 Temmuz 2012.

Arioglu-Inan, E., Ozakca, I., Kayki-Mutlu, G., Sepici-Dincel A, Altan, V.M. The possible contribution of thyroid hormones to insulin effect on beta adrenoceptor mediated cardiac responses in diabetic rats. D&CVD 2012, Paris, France, 15-17 Kasım 2012.

Altunkaynak, H.O., Arıoglu, E., Ozakca, I., Kaykı, G., Ozcelıkay, A.T. Increased tolerance by diabetes against ischemia/reperfusion injury in rat heart is independent from heart rate. International Symposium on New Approaches in Cardiovascular Disorders, NACD2011, Ankara, Turkey, 4-8 Mayıs 2011.

Guner, S., Arıoglu, E., Ozakca, I., Altan, V.M. Functional consequences of diabetes-induced changes on the expression of cardiac β-adrenoceptors in rats. 4th Annual Meeting D&CVD EASD Study Group Meeting, Münich, Germany, 27-29 Ekim 2011.

Ozcelikay, A.T., Basgut, B., Kayki, G., Bartosova, L., Ozakca, I., Seymen, A., Kandilci, H.B., Ugur, M., Turan, B. Cardioprotective effects of 44Bu, a newly synthesized compound, in rat heart subjected to ischemia/reperfusion injury. ISHR 20. World Congress, Kyoto, JAPAN, 13-16 Mayıs 2010.

Kaykı, G., Arioglu, E., Ozakca, I., Ozcelikay, A.T., Altan, V.M.  (2010). The effects of diabetes on B3-adrenoceptor-mediated cardiac responses. 14th Annual Meeting of the European Council for Cardiovascular Research (ECCR), Nice, France, 9-11 Ekim 2009.

Arıoglu, E., Guner, S., Ozakca, I., Altan, V.M., Ozcelıkay, A.T. NATO Advanced Research Workshop on Translational Knowledge for Heart Health, İstanbul, Türkiye, Poster Bildirisi, 12-16 Mayıs 2008.

Guner, S., Arioglu, E., Ozakca, I., Besikci-Onay, A., Altan, VM., Ozcelikay, AT. The Effects of Prediabetes on Responsiveness and Expression of Cardiac Beta-adrenoceptors. 2nd International Congress on Prediabetes and the Metabolic Syndrome. Barcelona, Spain, 25-28 Nisan 2007.

Onay-Besikci, A., Guner, S., Arioglu, E., Ozakca, I., Ozcelikay, T., Altan, V.M. The effects of chronic trimetazidine treatment on mechanical parameters and fatty acid oxidation in 14 week diabetic rat hearts. Cardiac energy metabolism in Heart Failure: From Concepts To Therapies. Semiahwoo, Washington State, USA, 2006.

Guner, S., Besikci-Onay, A., Arioglu, E., Ozakca, I., Altan, VM., Ozcelıkay, AT. Substrate Metabolism and Function of Fructose-fed rat heart. Society for Heart and Vascular Metabolism. 4th Annual Metting, Semiahmoo, Washington, USA, 6-9 Eylül 2006.

Ozakca, I., Arıoglu, E., Guner, S., Altan, V.M., Ozcelikay, A.T. Deneysel diabetik  izole gastrik fundus preparatında beta 3 adrenoseptör yanıtlarındaki değişiklikler. 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi Özet Kitapçığı, İzmir, 2005.

 

Burslar:

TÜBİTAK Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı, 2002-2004

TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Burs Programı, 2005-2010

TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Burs Programı, Aralık 2008- Mayıs 2009;  “Farelerde Oluşturulan Metabolik Sendrom Modelinde Beta-Adrenoseptörler Ve Kardiomyopati”, Université Catholique de Louvain, IREC-FATH, Brüksel, Belçika

The European Society of Cardiology, BASIC SCIENCE SUMMER SCHOOL, 16-20 June 2013, European Heart House, Sophia Antipolis, Fransa

 

Projeler:

 Proje no: TUBİTAK 114S563

“Deneysel in vivo kardiyak hipertrofi modelinde nebivolol tedavisinin antihipertrofik etkinliğinin olası mekanizmaları." (Ekim 2014-Ekim 2017, 330.000 YTL, Yürütücü)

 Proje no: TUBİTAK 111S131

“Serotonin reseptör alttipleri aracılı gerçekleşen hücreiçi ve damar düz kası yanıtlarında epidermal büyüme faktörü reseptörlerinin rolü.” (Ekim 2011-Nisan 2014, 116.000 YTL).

 Proje no: TUBİTAK 110S179

“İnsulinin diabetik ratlarda β-AR’ler ile uyarılan kardiyak yanıtlar üzerindeki etkisine tiroid hormonlarının olası katkısı.” (Ekim 2010-Ekim 2012, 171.100 YTL).

Proje no: TUBİTAK 110S006

“Kronik izoprenalin infüzyonunun sıçan kalbindeki beta adrenoseptör alttipleri üzerindeki fonksiyonel ve moleküler etkisi.” (Mayıs 2010-Mayıs 2011, 20.650 YTL).

 Proje no: TUBİTAK 106S157

“Beta adrenoseptör alttiplerinin diabetin yol açtığı kardiyak komplikasyonlardaki olası rolü.” (Eylül 2006-Eylül 2008, 200.000 YTL).