PROF.DR. FATMA GÜLGÜN OZANSOY    
Adı : FATMA GÜLGÜN
Soyadı : OZANSOY
E-posta : ozansoy@ankara.edu.tr
Tel : 203 31 36
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

Doktora:  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Fizyoloji, 1986

Lisans:  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 1976

 

MESLEKİ DENEYİM

Prof. Dr.: Ankara Üniv Ecz. Fak, 2004-

Doç.Dr: Ankara Üniv., Ecz Fak, 1994-2004

Öğr.Gör: Ankara Üniv, Ecz Fak, 1989-1994

Arş Gör: Ankara Üniv, Eczacılık Fak, 1980-1986

 

İDARİ GÖREVLER

 Komisyon Üyeliği:  Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu (2002-2013)

 Yönetim Kurulu Üyeliği  (1997-2000)   


 ÇALIŞMA ALANLARI 

Diyabetik dislipidemi ve tedavisi,

Diyabetik kardiyovasküler komplikasyonlar, tedavi yaklaşımları

Oksitatif stres ve antioksidanlar

Deneysel menapoz ve vasküler komplikasyonları , tedavi yaklaşımları      


PROJELER

·         Yetişkin Sıçanlarda yeni bir deneysel tip 2 diyabetik model üzerinde  çalışmalar:  Torasik aortada Pioglitazon ile insülin etkileşimi.   ( TÜBİTAK ,SBAG-AYD-460; Araştırıcı)

·   Antioxidants and aldose reductase blockade in prevention of late diabetic complications: study on new pyridoindole derivatives.   ( TÜBİTAK, SBAG 2397, Ankara Üniversitesi BAP 2001-08-03-031; Araştırıcı)

·      Diyabetik farelerde gelişen ventrikül miyosit disfonksiyonu üzerine statin tedavisinin etkileri   (Ankara Üniversitesi BAP 2005 08 03 053; yönetici)

·   Diyabetik ovariektomize sıçanlarda oluşan vasküler disfonksiyonda östrojen reseptörlerinin rolü ve östrojen tedavisinin etkisi ( Ankara Üniversitesi BAP 2007 08 03 004 HP; yönetici)

·         Diyabetik şıçanlarda düşük doz fluvastatin tedavisinin periferik dokularda oksidatif / nitrosatif stres üzerine etkileri  (Ankara Üniversitesi, BAP  2008 08 03 061; araştırıcı)

·   Gliko-oksidatif yaşlanma modeli olarak STZ-diyabetik sıçanlar: Piridoindol  SmE1C2’nin vasküler reaktivite, endotel fonksiyonları ve doku  protein   oksidasyonu üzerine etkileri Ankara Üniversitesi, BAP- 10B336002 , araştırıcı )   

·          Yüksek yağlı diyetle beslenen streptozotosin-diyabetik sıçan modelinde aliskiren tedavisinin insülin direnci ve kardiyovasküler bozukluklar üzerindeki etkileri. (Ankara Üniversitesi, BAP  12B3336006; araştırıcı)


SCI KAPSAMINDAKİ YAYINLAR


·            Ceylan-Isik AF, Ari N, Stefek M, Sotnikova R, Ozansoy G, Horakova L, Karasu Ç., Effects of a long-term treatment with an antioxidant pyridoindole on vascular responsiveness in diabetes-induced aging rats. Curr Aging Sci. 4(2):150-7, 2011.

 

·          Cumaoğlu A, Ozansoy G, Irat AM, Arıcıoğlu A, Karasu C, Arı N., Effect of long term, non cholesterol lowering dose of fluvastatin treatment on oxidative stress in brain and peripheral tissues of streptozotocin-diabetic rats., Eur J Pharmacol. 654(1):80-5,  2011.


·        Ceylan-Isik AF, Erdogan-Tulmac OB, Ari N, Ozansoy G, Ren J., Effect of 17beta-oestradiol replacement on vascular responsiveness in ovariectomized diabetic rats. Clin Exp Pharmacol Physiol. 36(11):e65-71, 2009.


·           Sahilli M, Irat AM, Işik AC, Karasu C, Ozansoy G, Ari N.,A lack of synergistic interaction between insulin and pioglitazone on reactivity of rat aorta from chronically high dose insulin-treated diabetic rats. Gen Physiol Biophys. 26(1):48-55, 2007.


·        Ceylan A, Karasu C, Aktan F, Ozansoy G.Simvastatin treatment restores vasoconstriction and the inhibitory effect of LPC on endothelial relaxation via affecting oxidizing metabolism in diabetic rats. Diabetes Nutr Metab  17(4):203-10, 2004.


·           Ozansoy G, Güven C, Ceylan A, Can B, Aktan F, Oz E, Gönül B., Effects of simvastatin treatment on oxidant/antioxidant state and ultrastructure of streptozotocin-diabetic rat lung. Cell Biochem Funct.;23(6):421-6, 2005.


·        Ceylan A, Karasu C, Aktan F, Güven C, Can B, Ozansoy G. Effects of simvastatin treatment on oxidant/antioxidant state and ultrastructure of diabetic rat myocardium. Gen Physiol Biophys. 22(4):535-47, 2003.


·            Ozansoy G, Akin FB. Effects  of gemfibrozil treatment on vascular reactivity of streptozotocin-diabetic  rat aorta. J. Pharm Pharmacol.;56(2):241-6, 2004.


·     Irat AM, Aktan F, Ozansoy G.Effects of L-carnitine treatment on oxidant/antioxidant state and vascular reactivity of streptozotocin-diabetic rat aorta. J. Pharm. Pharmacol. 55(10):1389-95, 2003.


·           Ulusu NN, Sahilli M, Avci A, Canbolat O, Ozansoy G, Ari N, Bali M, Stefek M, Stolc S, Gajdosik A, Karasu C.Pentose phosphate pathway, glutathione-dependent enzymes and antioxidant defense during oxidative stress in diabetic rodent brain and peripheral organs: effects of stobadine and vitamin E. Neurochem Res.;28(6):815-23, 2003.


·        Ozansoy G, Akin B, Aktan F, Karasu C.Short-term gemfibrozil treatment reverses lipid profile and peroxidation but does not alter blood glucose and tissue antioxidant enzymes in chronically diabetic rats. Mol Cell Biochem.;216(1-2):59-63, 2001.


·        Karasu C, Ozansoy G, Bozkurt O, Erdoğan D, Omeroğlu S. Changes in isoprenaline-induced endothelium –dependent and independent relaxations of aorta in long –term STZ-diabetic rats:reversal effect of dietary vitamin E. Gen Pharmacol.;29(4):561-7, 1997.


·        Karasu C, Ozansoy G, Bozkurt O, Erdoğan D, Omeroğlu S. Antioxidant and tryglyceride-lowering effects of vitamin E associated with the prevention of abnormalities in the reactivity and morphology of aorta from streptozotocin-diabetic rats. Antioxidants in Diabetes -ınduced Complications (AIDC) Study Group.  Metabolism.;46(8):872-9, 1997 .


·      Ozansoy G, Karasu C, Altan VM.The effects of acetylcholine on insulin-dependent and non-insulin-dependent diabetic rat tracheal segments. Gen Pharmacol.;24(1):159-64,1993 .


·        Ozansoy G, Karasu C, Ozçelikay AT. The effect of oral vanadyl treatment on the reactivity of tracheal smooth muscle obtained from insulin-dependent diabetic rats. Gen Pharmacol.;24(1):115-9,1993. YÖNETİLEN TEZLER


Doktora


     Hormon yerine koyma tedavisinin postmenapozal diyabetik sıçanlarda dislipidemi ve vasküler reaktivite üzerine etkileri, Aslı F.Işık –Ceylan, 2007,


  Diyabetik ovariektomize sıçanlarda oluşan vasküler disfonksiyonda östrojen reseptörlerinin rolü ve östrojen tedavisinin etkisi, Tamila Akhayeva, 2010,      


Yüksek Lisans


Diyabetik dislipidemi ve tedavi yöntemleri,Yeliz Ortunç , 2001.

Anjiyotensin II reseptör blokerlerinin kardiyovasküler hastalıkların tedavisindeki rolü.   Pınar Odyakmaz, 2003.

Aldosteron reseptör antagonistlerinin konjestif kalp yetmezliğinin tedavisindeki rolü.  Evre Alan Bildirgen, 2005.

Menapoz sonrası kullanılan hormon yerine koyma tedavisinin kardiyovasküler hastalıklardaki rolü. Tuğba Danacı, 2005.

Konjestif kalp  yetmezliği tedavisinde endotelin ve endotelin reseptör antagonistlerinin rolü. Başak Küçükgül, 2005.

Leptin ve kardiyovasküler hastalıklar. Tülin Baran, 2009.

Statinlerin kardiyovasküler sistem üzerindeki pleitropik etkileri. Serhat Dadakoğlu, 2009.

Endokannabinoid sistem ve kardiyometabolik risk. Muhammed Katre, 2009.

Direkt renin inhibitörleri ve hipertansiyon tedavisindeki rolü. Hatice Uzun , 2009.

Adiponektin ve kardiyovasküler hastalıklar.  Zinat Abedel All, 2010

Polikistik over  sendromu ve tedavisi.  Deniz Kurulay, 2012.

Kalsitonin geni ilişkili peptidin migren tedavisi  üzerindeki olası rolü. Ayça  Oluş İbas , 2012.

STZ-diyabetik sıçanlarda oluşan vasküler koplikasyonların tedavisinde L-Karnitin rolü. Ali Murat İrat, 1998.

vasküler sistemde diyabetin neden olduğu komplikasyonların önlenmesinde gemfibrozilin olası rolü. Bilge Akın, 1999.

HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinden simvastatinin diyabetik sıçanlarda oluşan metabolik ve vasküler komplikasyonların tedavisindeki rolü. Aslı F Ceylan, 2001.

Overektomize sıçanlarda yerine koyma tedavisinin atorvastatin ile kombinasyonunun kardiyovasküler sistem üzerindeki etkisinin araştırılması. Şafak Ulusoylar, 2006.

Keten tohumu  ve diyabetik kardiyovasküler   komplikasyonlar., Nilay Tarhan, 2012.