DR.ÖĞR.ÜYESİ JALE ÖZATA DİRLİKYAPAN    
Adı : JALE
Soyadı : ÖZATA DİRLİKYAPAN
E-posta : ozata@ankara.edu.tr
Tel : 0312 3197714/202
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 Adı Soyadı: Jale Özata Dirlikyapan

 Doğum Tarihi: 14.07.1977

  Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

  Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İşletme

Hacette Üniversitesi

2000

 

 

 

 

Yüksek Lisans

Türk Edebiyatı

Bilkent Üniversitesi

2003

Doktora

Türk Edebiyatı

Bilkent Üniversitesi

2007

Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent: Türk Dili ve Edebiyatı - Lefke Avrupa Üniversitesi (2008-2010)

Halkla İlişkiler Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı (2012- )

Yayınları
Kitaplar:

- Georg Simmel: Sosyolog, Sanatçı, Düşünür. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2011. (Editör)

- Kabuğunu Kıran Hikâye: 1950 Kuşağı Türk Öykücülüğü. İstanbul: Metis Yayınları, 2010.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

- “İstanbul’un Edebiyatçı Mekânları”. Turkish Studies (International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic). Cilt 5/3. (Yaz 2010): 1092-1112.

- “Torbadan Çıkan Sanat: Dada”. Littera Edebiyat Yazıları (Journal for the Study and Research of World Literatures). Cilt 25. (Aralık 2009): 301-313.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

- 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul. “İstanbul’un Edebiyatçı Mekânları”. Atatürk Kültür Merkezi. 5-10 Ekim 2009, Ankara.(Yaşamın İstanbulcası ve İstanbul’da Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumları. Bildiriler II. İstanbul: 2011)

- “Öykünün Modernleşme Sürecinde İki Kadın Öykücü: Leyla Erbil ve Nezihe Meriç”. Bir Bilim Kategorisi Olarak “Kadın” Uluslararası Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 29 Nisan- 2 Mayıs 2008, Eskişehir.

- “Çağdaş Türk Romanı”. Edebiyat Buluşması Sempozyumu Bildirileri: 30 Eylül-02 Ekim 2002: Prizren-Priştine. Haz. Prof. Dr. Tacida Zubçeviç-Hafız. Prizren: Balkan Türkleri Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2005. 71-81.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

- “Yavaşça Acele Eden Metin: Dede Korkut Hikâyeleri”. Folklor/Edebiyat 60 (2009/4): 7-12.

- “Nahit Sırrı Örik’in Öykülerinde Varolmayan Aşklar”. Türkbilig 18 (Güz 2009): 133-143.

- “Metafor ve Metonimi: Ahmet Muhip Dıranas Şiirinde Katılaşmış Kavramlar Silinmiş Kişiler”. Pasaj 1 (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2005): 171-80.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

- “Türk Edebiyatında 1950 Kuşağı Öykücülüğü ve Bilge Karasu”. Altı Ay Bir Güz: Bilge Karasu Sempozyumu. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi. 13-14 Aralık 2010.

- “Oğuz Atay: Yaralı Bilincin Sancılı Alayları”. Genç Eleştirmenler Sempozyumu 8. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi. 9 Mayıs 2007.

- “Yazınsal Kavrayışta Köklü Bir Değişim: 1950 Kuşağı Öykücülüğü”. Genç Eleştirmenler Sempozyumu 7. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi. 9 Mayıs 2006.

- “Ahmet Muhip Dıranas Şiirinde Erotizm ve Aşk”. Arzunun Halleri: Türk Edebiyatında Aşk Sempozyumu. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi. 7 Aralık 2005.

- “Cöntürk’ten Bana Kalanlar”. Çağının Eleştirmeni: Hüseyin Cöntürk Sempozyumu. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi. 15 Aralık 2003.

- “Gece’de İktidar ve Yapısızlaşma”. Genç Eleştirmenler Sempozyumu 3. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi. 26 Nisan 2002.

- “Nurdan Gürbilek’le Gölgeli Metinlere Dönüş”. Genç Eleştirmenler Sempozyumu 2. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi. 11 Mayıs 2001.

- “Torbadan Çıkan Sanat: Dada”. Kuramlar ve Araştırmalar Sempozyumu. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi. 19 Aralık 2000.

Konuşmalar ve Verilen Seminerler:

- “Ahmet Muhip Dıranas”. TRT 2 Dize Programı. Hazırlayan ve Sunan: Hilmi Yavuz. 28 Kasım 2006.

- “1950-1980 The Modernist Novel”, Modern Turkish Literature Course, 8-26 Haziran 2009, Swedish Research Institute in Istanbul, 22 Haziran 2009.

- “1950-1980 The Modernist Short Story”, Modern Turkish Literature Course, 8-26 Haziran 2009, Swedish Research Institute in Istanbul, 22 Haziran 2009.

Diğer Yayınlar:

Yazılar:

- “Yazının da Yırtılıverdiği Yerde ‘Gösterilmeyen’ Kaynaklar”. Virgül 123 (Ekim 2008): 47-49.

- “Ahmet Muhip Dıranas Şiirinde Dökülen-Boşalan-Taşan Sular ve Arındıran Günahlar”. Yasakmeyve 10 (Eylül-Ekim 2004): 98-102.

- “Romanların İçinde ‘Endişe’li Yürüyüşler: Kör Ayna, Kayıp Şark”. Kanat 16 (Güz 2004): 4. (Aynı yazı Metis Yayınları’nın internet sitesinde de bulunabilir: http://www.metiskitap.com)

- “Cöntürk’ten Bana Kalanlar”. Edebiyat ve Eleştiri 74 (Mart-Nisan 2004): 117-120.

- “Büyü Bitti'de Tasavvuf ve Yeryüzü Buluşması”. Kitap-lık 59 (Mart 2003). 116-19. (Murat Dirlikyapan ile birlikte).

- “Roman Sanatı: Belirsizliğin Bilgeliği”. Akşam-lık (6 Eylül 2002): 3.

- “Uzayan Çocukluk ve Taklit Kötülük”. E 39 (Haziran 2002): 98-103.

- “Sözü Eyleme Dönüştüren Yazar: Sabahattin Kudret Aksal”. Kül 22 (Mart 2002): 23-29.

- “Gülen Doğu". Virgül 45 (Kasım 2001): 22-24.

- “Kitapçıdan Aldım Bir Tane". Kanat 7 (Güz 2001): 5.

- “Nurdan Gürbilek'le Gölgeli Metinlere Dönüş”. Edebiyat ve Eleştiri 55-56 (Temmuz-Ekim 2001): 55-56.

- “Cehâlet Özlemi İçinde İki Yetişkin: Kinyas ve Kayra”. Virgül 42 (Haziran-Ağustos 2001): 59-61.

Çeviriler:

- Chodorow, Nancy. Duyguların Gücü. Çev. Jale Özata Dirlikyapan. İstanbul: Metis Yayınları, 2007.

- Fichte, Johann Gottlieb. “Bilim Adamının Belirlenimi Üzerine Bazı Dersler”. Alman İdealizmi I: Fichte. Haz. Eyüp Ali Kılıçaslan ve Güçlü Ateşoğlu. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2006. 112-161.

- Kojève, Alexandre. “Hegel, Marx ve Hıristiyanlık”. Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi 2 (Mayıs 2008): 50-69. (Bu çeviri Doğu Batı Yayınlarından çıkacak Alman İdealizmi II: Hegel adlı kitapta da yayımlanacaktır.)

- Pöggeler, Otto. “Doğu-Batı Diyaloğu: Heidegger ve Lao-tzu”. Doğu Batı 40 (Mayıs-Haziran-Temmuz 2007).

Ödüller:

Kabuğunu Kıran Hikâye kitabıyla 2010 Memet Fuat Eleştiri İnceleme Ödülü.