PROF.DR. AYNUR ÖZ ÖZCAN    
Adı : AYNUR
Soyadı : ÖZ ÖZCAN
E-posta : ozaynur@humanity.ankara.edu.tr, aynurozozcan@ yahoo.com
Tel : 90 312 310 32 80/1715
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

1991    Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.

1991 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Öğretmenlik Sertifikası programını tamamladı.

1991-1993 Ankara Aydınlık evler Ticaret- Meslek Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

1993 Ankara Üniversitesi  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

1993 Taşkent Devlet Üniversitesi’nin davetlisi olarak bir ay Özbekistan’a gitti.

1994     Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisans  eğitimini tamamladı.

1995 Moskova Devlet Üniversitesi Asya Afrika Enstitüsü’nün bir aylık dil kursuna katıldı.

1996 Taşkent Devlet Üniversitesi’nin daveti ile Türkiy Filologiya Bölümünde misafir öğretim   elamanı olarak bir yıl çalıştı.

1999  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  Anabilim Dalında Doktora  eğitimini tamamladı.

2002 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı.

2002 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  Bölümü, Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı  olarak çalışmaya başladı.

2010 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  Bölümünde Doçent olarak çalışmaya başladı.

13.04.2010 Doçent unvanını aldı.

2011 Doçent kadrosuna atandı.

2015 Profesör kadrosuna atandı.

  

YAYINLAR

Tezler

Yüksek lisans:

Özbekçe ve Yeni Uygurca Arasındaki Fonetik Ayraçlar Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Ankara, 1994. s. XII+226. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Canpolat)

Doktora:

Özbek Türkçesinde İsimler Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Ankara, 1999. s. XXXII+669.          (Tez Danışmanı:  Prof. Dr. İristay Kuçkartayev).

Kitap:

Öz Özcan A., (2009) Kadınlarla ilgili Özbek Atasözleri, Grafiker yayıncılık, Ankara. (ISBN: 978-975-6355-29-9).

Öz Özcan., (2018) Prof.Dr. İristay Kuçkartayev’in Türkiye’deki Bilimsel Mirası, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Yazılan uluslararası kitaplarda bölüm :

Öz, A., “Özbek Edebiyatında Tiyatro Türü Üzerine”, Türkler 19, Ankara, 702-711, Ankara, (2002).

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Öz Özcan, A., (2018)  “Kız Çocuklarıyla İlgili Uygur Atasözleri”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Haziran, 5(2), 274-284, Ankara. (Tarandığı İndeks: Modern Language Associtation, International Bibliography (MLA)DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.2.16.

Özcan, A., (2016) “Özbek ve Türk Atasözlerinde Bir Sözünün Kullanımı”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , 13(3), Eylül 2016, 123-137,  Ankara, (Tarandığı İndeks: Modern Language Associtation, International Bibliography (MLA)). DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.35.

Özcan, A., (2016) “Prof.Dr. İristay Kuçkartayev: Hayatı ve Eserleri”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , 13(3), Eylül 2016, ,  9-23, Ankara, (Tarandığı İndeks: Modern Language Associtation, International Bibliography (MLA)). DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.24.

Özcan, A., (2016) “ Bilim Babam Prof.Dr. İristay Kuçkartayev”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , 13(3), Eylül 2016, 24-27,  Ankara, (Tarandığı İndeks: Modern Language Associtation, International Bibliography (MLA)). DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.3.25.

Özcan, A., (2015) “Çiçeklerle İlgili Özbek Atasözleri”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , 12(1), Mart 2015, 7-17,  Ankara, (Tarandığı İndeks: Modern Language Associtation, International Bibliography (MLA)). DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.1.2

Özcan, A., (2015)    “ Cedit Dramasına Işık Tutan Bir Eser: Cedid Draması” Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , 11(4), Aralık, 452-464,  Ankara, (Tarandığı İndeks: Modern Language Associtation, International Bibliography (MLA)). DOI: 10.1501/MTAD.11.2014.4.62.                                                                                                                                                                                                                                

Öz Özcan, A., (2012)  “Özbek Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde Emir-Seslenme Ünlemleri”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , Haziran, 9(2), 106-118, Ankara. DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.2.16.

Öz Özcan, A., (2011) “Başaklı Bitkilerle İlgili Özbek Atasözleri”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , 8(2), Haziran, 98-109,  Ankara, (2011). (Tarandığı İndeks: Modern Language Associtation, International Bibliography (MLA)).

Öz Özcan, A., (2007) “Çağdaş Özbek Edebiyatında Ali Şir Nevayî”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 4(3), Eylül,  141-155, Ankara. (Tarandığı İndeks: Modern Language Associtation, International Bibliography (MLA). ( DOI: 10.1501/MTAD).

Öz Özcan, A., (2006) “Alpamış Destanında Mizahî Unsurlar”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 3(3), Eylül,  31-49,  Ankara. (Tarandığı İndeks: Modern Language Associtation, International Bibliography (MLA). ( DOI: 10.1501/MTAD).

Öz Özcan, A., (2006)“On  the Snonyms of  the Verb “ölmåq” ( to die) in Uzbek Language”     Central Asiatic Journal, Harrassowitz  Verlag,  50(2), 298-310. (Tarandığı indeks:Art & Humanities Citation Index (AHCI) ve ISI).

Öz Özcan, A., (2005) “Özbek Türkçesinde olumsuz yapıda kullanılan fiiller”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , 2(1), Mart, 52-67,  Ankara. (Tarandığı İndeks: Modern Language Associtation, International Bibliography (MLA). ( DOI: 10.1501/MTAD).

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Öz Özcan, A., (2008) “Özbek ve Türkiye Türkçesinde “kesinlik” Bildiren Modal Sözler”, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Prof.Dr. M. Cihat Özönder’in Anısına 2, sayı: 9 Güz,447-459, Ankara.

Öz, A., (2001) “Özbek Türkçesi Edebî Dilinde Sıfat Fiiller”, Türkoloji Dergisi , cilt: XIV, sayı: 1, 213-229, Ankara. Tarandığı indeks: Turkologisher Anzeiger).

Öz, A., (2000) “Hayvanlarla ilgili Özbek Atasözleri”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , sayı: 9, Bahar, 114-160, Ankara. (Tarandığı indeks: Turkologisher Anzeiger).

Öz, A., ve  Kuçkartayev İ., (2000) Özbek Edebiyatından Seçmeler IV”, (Prof. Dr. İristay Kuçkartayev ile birlikte) Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , sayı: 10, Güz, 391-437, Ankara.(Tarandığı indeks: Turkologisher Anzeiger).

Öz, A., ve  Kuçkartayev İ., (1999) “Özbek Edebiyatından Seçmeler III”, (Prof. Dr. İristay Kuçkartayev ile birlikte) Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , sayı: 8, Güz, 312-359, Ankara. (Tarandığı indeks: Turkologisher Anzeiger).

Öz, A., (1998) “Güney-Doğu (Uygur-Karluk) Grubunda Şahıs Zamirleri”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi , cilt: 38, sayı: 1-2, 479-501, Ankara.

Öz, A., ve  Kuçkartayev İ., (1998) “Özbek Edebiyatından Seçmeler II”, (Prof. Dr. İristay Kuçkartayev ile birlikte) Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , sayı: 6, Güz, 573-610 Ankara. (Tarandığı indeks: Turkologisher Anzeiger).

Öz, A., ve  Kuçkartayev İ., (1996) “Özbek Edebiyatından Seçmeler”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , sayı: 2, Güz, 318-349, Ankara, (1996) (Tarandığı indeks: Turkologisher Anzeiger).

Öz, A., (1996) “Özbek ve Türk Tilleride Tüşüm Kelişigi”, (Özbek Türkçesiyle) Milliy Mustakıllik Til ve Edebiyat Meseleleri, İlmiy İşler Toplamı, 105-110. Taşkent.

Öz, A., (1996) “Özbek Türkçesinde İkileme”, Türkoloji Dergisi, cilt: 12, sayı: 1, 280-311, Ankara. Tarandığı indeks: Turkologisher Anzeiger).

Bilimsel dergi ve gazetelerdeki yayınlar:

Öz, A.,  (2000)  “Prof. Dr. İristay Kuçkartayev'i Kaybettik”, Türk Dili , sayı: 590, Şubat, 211-217. Ankara, (2001).

Öz, A.,  (1997) “Ahmed Yesevî'nin Yurdunda”, Kırım, yıl: 5, sayı: 18, Ocak-Şubat-Mart, 37-39, Ankara.

Öz, A.,  (1997) “Nevâyî Yaşıyor”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi , Ali Şir Nevayî Özel Sayısı , sayı: 13, Haziran, 39-44, Ankara.

Öz, A., (1996) “Ming Merte Eşitgenden Köre... (Bin kez duymaktansa...)”, (Özbek Türkçesiyle) Halk Sözi , Taşkent, 1 Mart, (1996).

Öz, A., “Taşkent Hatıraları”, Kırım, yıl: 5, sayı: 12, Temmuz-Ağustos-Eylül, 19-23, Ankara, (1995).

 

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

Öz Özcan, A., (2018) “Kutadgu Bilig’de Eş Anlamlı İsimler”. VIII. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, Kırgızistan (Karakol), 22-26 Eylül 2018.

Öz Özcan, A., (2017) “Özbek Atasözlerinde “Bor-Yo’q” Sözlerinin Kullanım Özellikleri” . VIII. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, Ankara, 22-26 Mayıs 2017.

Öz Özcan, A., (2013) “Özbek Yar-yar Koşıklarında Benzetme”, IV. Uluslar arası Türk Kültürü Kurultayı 21-24 Mart 2013 Fethiye,  Türkü- Trkülerimiz Türküler ve Öyküleri, Ankara, Eylül 2013, 539-557.

Öz Özcan, A., (2014) “Ana ile ilgili Özbek ve Türk Atasözleri”. Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi Halide Edip Adıvar’ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına, Muğla, 20-22 Ekim 2014.

Öz Özcan, A., (2009) “Özbek Atasözleri”, Tarihselden Moderne Özbekistan: Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, 13-17 Temmuz 2009.

Killli G., Erdem M., Öz Özcan A., (2009)“Türk Diyalekt Coğrafyası Araştırmaları: “Türk Diyalekt Atlası”nın Hazırlanmasına Giriş ve Özbek Ağızları” Tarihselden Moderne Özbekistan: Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, 13-17 Temmuz 2009.

Öz Özcan, A., (2008) “Özbek ve Türkiye Türkçesinde Olumsuz Duygu Bildiren Ünlemler”, VI. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Ankara 20-25 Ekim (2008).

Öz Özcan, A., (2004) “Özbek ve Türkiye Türkçesinde Olasılık-Tahmin Bildiren Modal Sözler”, V. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, Ankara, 20-26 Eylül 2004, 2253-2264, Ankara, (2004).

Öz, A., (2000) “Özbek Türkçesi Edebî Dilinde Geçmiş Zaman Şekilleri ve Türkiye Türkçesine Aktarılması”, IV. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Çeşme, 25-29 Eylül 2000, 1309-1316. Ankara, (2007).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

Öz, A., (2004) “Özbek Türkçesi Edebî Dilinde Fiillerde Olumsuzluk Kategorisi”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002 bildiriler 8-10 Mayıs 2002 , 49-56, Ankara, (2004).

Özcan, A., (2003) “Türkiye Türkçesi ve Yeni Uygur Türkçesindeki ortak kelimeler üzerine”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu 2003, Mustafa Canpolat Armağanı, 161-169,  Ankara (2003).

 

Kitap çevirileri:

Öz, A., ve Kuçkartayev ,  İ., Kelinler Kozgalanı (Gelinlerin İsyanı) (Said Ahmed’in aynı adlı eserinin aktarması), Ecdad Yayınları, Ankara, (1997).

Öz, A.,  ve Şimşek Canpolat, A., Alpamış Destanı, (İkinci cildi, 229-493), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, (2000).

 

Makale ve hikaye çevirileri: (Seçme yapılmıştır)

Öz, A., “Lâtin Esaslı Özbek Alfabesinin Yeni Taslağı” (yazar: İristay Kuçkartayev), Kırım, yıl: 3, sayı: 11, Nisan-Mayıs-Haziran,  33-35, (1995).

Öz, A., ve Usmanova, Ş.,  “Sirli Mabed”, (Ömer Seyfeddin’in Gizli Mabet adlı hikâyesinin Özbek Türkçesine aktarılması), Özbekistan Edebiyatı ve Sen’eti, Taşkent, Ocak (1998).

Öz, A., “Gafur Gulam” (Hayatı ve eserlerinden seçmeler), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Özbek Edebiyatı, 15-II, Kültür Bakanlığı, 329-334, Ankara,  (2000).

Öz, A., “Batu”, (Hayatı ve eserlerinden seçmeler), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Özbek Edebiyatı, 15-II, Kültür Bakanlığı, 334-340, (Ankara, 2000)

Öz, A., “Sabir Abdulla”, (Hayatı ve eserlerinden seçmeler), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Özbek Edebiyatı, 15-II, Kültür Bakanlığı, 343-348, Ankara, (2000).

Öz, A., “Uygun”, (Hayatı ve eserlerinden seçmeler), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Özbek Edebiyatı, 15-II, Kültür Bakanlığı, 356-362, Ankara, (2000).

Öz, A., “Abdulla Kahhar”, (Hayatı ve eserlerinden seçmeler), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Özbek Edebiyatı, 15-II, Kültür Bakanlığı, 362-365, Ankara, (2000).

Öz, A., “Hamid Alimcan” (Hayatı ve eserlerinden seçmeler), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Özbek Edebiyatı, 15-II, Kültür Bakanlığı,  375-379, Ankara, (2000).

Öz, A., “Mirtemir”, (Hayatı ve eserlerinden seçmeler), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Özbek Edebiyatı, 15-II, Kültür Bakanlığı, 385-390, Ankara, (2000).

Öz, A., “Zülfiye”, (Hayatı ve eserlerinden seçmeler), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Özbek Edebiyatı, 15-II, Kültür Bakanlığı, 394-398, Ankara, (2000).

 

Uluslararası sempozyumda düzenleyici olarak yer alma

Tarihselden Moderne Özbekistan: Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, 13-17 Temmuz 2009.

  

Danışmanlığında tamamlanan tezler

Yüksek lisans

Munira AHMED, Uygur Halk Destanlarından Şah Adilhan Destanı. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, 2003.

Sayed Farid S. Mahmod, Afganistan Özbek Türkçesinde Birleşik İsimler. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, 2012.

Asaludin Nazamudin,  Sebzvan Koşıkları (İnceleme-Metin-Sözlük). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, 2012.

Doktora

Giray Erhan “ Pirimkul Kadirov’un Romanları Üzerine Bir İnceleme” Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, 2016.

Danışmanlığında devam eden tezler

Yüksek lisans:

Kalkancı Ayşe, “Özbek ve Uygur Türkçesinde Edatlar”

Doktora:

Karakuyu Mehmet, “Özbek Türkçesinde Basit cümleler”

 

DİĞER ETKİNLİKLER (Radyo ve Televizyon Programları)

14. 05.2000 “ Alpamış Destanı’nın Türkçe Çevirisi” Avrasya Türkiye’den Programı.

07.03.2010 “Özbekistan” Doğudan Batıya Ayak İzleri TRT Radyo1.

 

 GÖREVLER

 Projelerde Yaptığı Görevler:

Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı Projesi: Kültür Bakanlığı Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı Antolojisi, Özbek Edebiyatı (14-15-16.) ciltler Kültür Bakanlığı, Ankara, 2000.  Bu proje kapsamında kırk tane Özbek yazar ve şairin hayatı ve eserlerinden örnekleri Türkçeye aktardı.

 (Uluslararası) Türk Projesi, Yeni Türkiye, “Özbek Edebiyatında Tiyatro Türü Üzerine” adlı yazının yazarı, Türkler 19, 702-711, Ankara, 2002.

 

İdari Görevler:

Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Türk lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı (2002-2006-2011-).

 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (Journal of Modern Turkish Studies; ISSN 1304-8015) Yayın Kurulu Üyeliği.

 

Editörlük- Konuk Editörlük

 

(Konuk Editör) Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Prof.Dr. İristay Kuçkartayev’in Anısına, cilt 13, sayı 3 (Eylül 2016).

 

Ağırlıklı Çalışma Alanları

Özbek Türkçesi Grameri, Özbek Türklerinin yazılı ve sözlü edebiyatı, Özbek atasözleri.