DR.ÖĞR.ÜYESİ LEVENT ÖZBEK    
Adı : LEVENT
Soyadı : ÖZBEK
E-posta : ozbek@ankara.edu.tr
Tel : 2126720
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

1966 yılında Ceyhan’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ceyhan’da tamamladı. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. 1987-1989 yılları arasında Emlak Bankası Otomasyon Müdürlüğü’nde bilgisayar programcısı olarak çalıştı. 1989-1991 yılları arasında GATA’da askerlik görevini yaptı. 1991-1992 yılları arasında tekrar bankadaki işini sürdürdü. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Ana bilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladı. 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1996-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Ana bilim Dalı’nda Doktorasını tamamladı.  Halen aynı bölümde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır.

İlgi Alanları :

Mathematical modeling and simulation in Neurology— Control systems—Economy

Statistical analysis of biological signals (such as sleep EEG in psychiatric evaluation)Compartment models—Kalman filtering—Target Tracking—

Felsefe—Edebiyat—Şiir

web sayfası:  mgn.me/ozbek

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Levent Özbek 

2.      Doğum Tarihi: 20/09/1967

3.      Unvanı: : Yard.Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Matematik

Ankara Üniversitesi

1987

Y. Lisans

İstatistik Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1992

Doktora

İstatistik Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1998

 

5.      Akademik Unvanlar:

      Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2001-

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

            . Sinem Özkara  Torun, Uygu EEG’sinde Karşılaşılan İğciklerin Sezimi  

Üzerine Bir Çalışma, A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

            . Ceren Şenol, EEG Sinyallerinin Zaman Serileri İle Modellenmesi,  A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

             . Emine Çerçioğlu, Hedef Takibinde Uyarlı Kalman Filtresi’nin Kullanımı Üzerine Bir Çalışma, A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

         . Abdullah Olgun, Mitokondri Genomundan Evrimsel Olarak Nükleer Genoma Transfer Olan Genlerde Kodon Kullanım Farkına Bağlı Mutasyon Etkisi, A. Ü. Biyoteknoloji, Biyoinformatik, 2007.

             . Haydar Ankışhan, Gürültülü Ses Sinyali İyileştiremesine İkili Kalman Filtre Yaklaşımı, A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.

   . Ayla Alcan, Makro Ekonomik Modellerde Bilinmeyen Parametre Vektörünün İlerletilmiş   Kalman Filtresi İle  Tahmin Edilmesi Üzerine Bir Çalışma,    A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.

6.2. Doktora Tezleri

 Esin K. Babacan, Kısıtlı Durum Kalman Filtresi ve Bazı Uygulamaları, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, 2009.

 Cenker Biçer, Uyarlı Kalman Filtresi ve Bazı Özellikleri, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, 2011.

7.     Yayınlar

 

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

- “Stability of the adaptive fading extended Kalman filter with the matrix forgetting factor”,

Cenker Biçer, Esin KOKSAL BABACAN, Levent OZBEK, Turk J Elec Eng & Comp Sci, Vol.20, No.5, 2012. SCI.

   – “Online Estimation of Capillary Permeability And Contrast Agent Concentration in Rat Tumors”, Özbek L, Efe M, Babacan EK, Yazıhan, N., Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Volume: 39, Issue: 2, Pages: 283-293, 2010.

  - “Analysis Of Real Oil Prices Via Trend-Cycle Decomposition”, Özbek L, Özlale U, Energy Policy, Volume: 38, Issue: 7, Pages: 3676-3683, 2010.

  - “Stochastic Stability of The Discrete-Time Constrained Extended Kalman Fitler”, Levent Özbek, Esin Köksal Babacan, Murat Eefe, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Volume 18, Issue 2, 211-224, 2010.

 -  “Stability of The Extended Kalman Filter When The States Are Constrained”,  Babacan, EK; Ozbek, L; Efe, M., IEEE Transactions on Automatic Control   Volume: 53   Issue: 11   Pages: 2707-2711, 2008.

 - “Analyzing Time-Varying Effects of Potential Output Growth Shocks”,  Ozlale, U; Ozbek, L, Economics Letters,  Volume: 98, Issue: 3, Pages: 294-300, 2008.

 - “Employing The Extended Kalman Filter in Measuring The Output Gap”, Ozbek, L; Ozlale, U

Journal Of Economic Dynamics & Control, Volume: 29, Issue: 9, Pages: 1611-1622, 2005.

- “An Adaptive Extended Kalman Filter with Application To Compartment Models”, Ozbek, L; Efe, M., Communications In Statistics-Simulation And Computation, Volume: 33, Issue: 1, Pages: 145-158, 2004.

 - “Evaluation Of Convergence Rate in The Central Limit Theorem For The Kalman Filter”, Aliev, FA; Ozbek, L

IEEE Transactions On Automatic Control, Volume: 44,   Issue: 10, Pages: 1905-1909, 1999.

 - Comments on "Adaptive Fading Kalman Filter With An Application",  Ozbek, L; Aliev, FA Automatica, Volume: 34, Issue: 12, Pages: 1663-1664, 1998.

 

 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 - “Decomposition of Motor Unit Firing Pattern Using Kalman Filtering”, Levent Özbek, Murat Efe, Bülent Cengiz, Çağri Temuçin, Fikri Öztürk, Gazi University Journal of Science, 23(2):155-162 (2010).

- “Industrialization in Animal Agriculture: A Kalman Filter Analysis”, Oya S. Erdogdu, Levent Ozbek,  Journal of Modern Applied Statistical Methods, Vol. 8, No. 1, 243-252, 2009.

      - "Fading Kalman Filter for Manoeuvring Target Tracking", Efe, M. and Özbek, L., Journal of the Turkish Statistical Assocation, Vol.2, Number 3, pp.193-206, 1999.

      - “Employing Extended Kalman Filter in a Simple Macroeconomic Model”, L.Özbek, Ümit Özlale, Fikri Öztürk, Central Bank Review 1, 53-65, 2003.7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler (SCI)

    - A fuzzy model based control of well mixed reactor with cooling jacket,  Alpbaz, M; Zeybek, Z; Ozbek, L, et al. Computational Intelligence, Volume: 1226, Pages: 546, 1997.

   - “Prediction of the effects of mitochondrial genetic code's evolutionary reassignment on protein structure by ab initio modeling”, Olgun, A; Ozbek, L, Drugs Of The Future   Volume: 32   Pages: 145-145   Supplement: A , JUL 2007

 

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      - Özbek, L. and Efe, M. (2001), "Online Estimation of State and Parameters in Compartmental Models Using Extended Kalman Filter", NATO Science Series, Nonlinear Dynamics in Life and Social Sciences, W. Sulis and I Trofimova (Eds.) IOS Press, Vol.320, pp. 262-271.

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      - Özbek, L. (2000), "Durum-Uzay Modelleri ve Kalman Filtresi", Gazi Ünv. Fen Bilimleri Ens. Dergisi, Cilt 13, No:1, s. 113-126.

- Özbek, L. (2000), "Uyarlı Kalman Filtresi", Gazi Ünv. Fen Bilimleri Ens. Dergisi, Cilt 13, No:2, s. 369-380.


- Özbek, L. (2000), "Rasgele Dizi ve Pi", Matematik Dünyası, Cilt: 9, Sayı :1, 26-28.

      - Özbek, L. (2001), "Sistem Tanılamada Uyarlanır Kalman Süzgeci ve Sıcaklık Denetimi İçin Bir Uygulama Çalışması", Galatasaray Ünv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 1, No. 2, Sayfa. 15-28.

      - Özbek, L. (2002), "Olasılık ve Olasılık Öğretimi Üzerine Bir Çalışma", Matematik Dünyası, Mayıs, Cilt. 11 Sayı. 2. Sayfa. 19-23.

      - Özbek, L. (2003), “Yeniden Pi”, Pivolka 2(5), sayfa 8-11.

- Oya S. Erdogdu, Levent Özbek, (2005), “Türkiye’de Tüketim Eğilimi ve Maliye Politikası”, İktisat - İşletme ve Finans Dergisi sayı 235, sayfa: 29-35.

      - Esin Köksal, Levent Özbek, Fikri Öztürk, (2005), “İlerletilmiş Kalman Filtresi ve Sistem Belirleme Üzerine Bir Çalışma”,  Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi.  Sayı 25 sayfa 9-18.

- Levent Özbek (2009), “Rasgelelik Üzerine Düşüncelerde Bir Gezinti”, Koridor Dergisi, Sayı 9,   Sayfa, 4-7.

 - Esin Köksal Babacan, Levent Özbek,(2009), “Lineer Regülatör Parametrelerinin Kalman Filtresi Kullanılarak En Çok Olabilirlik Yöntemiyle Tahmini”,  Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, Sayı 34, 93-100 .

      - Levent Özbek (2011), “Eğitim Üzerine Saçmalamalar“, Eleştirel Pedagoji, Yıl 3, Sayı 14, Sayfa:16-18.

    - “Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi “ Cenker BİÇER,  Esin KÖKSAL BABACAN, Levent ÖZBEK, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 1, Cilt 25, 2013, Sayfa 71-76.

        “Uyarlı Kokusuz Kalman Filtresi”, E.K. Babacan, L. Ozbek, C.Biçer, Balıkesir Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt-13, Sayı 1, 2011, 59-67.

        “Eğitim Üzerine Saçmalamalar”, L. Özbek, Eleştirel Pedagoji Dergisi, yıl3, Sayı 14, 2011, 16-18.

 - “Müslüm’den Çıktık Yola Pink Floyd’da Verdik Mola”, L. Özbek, Koridor, Yıl 5, Sayı 19, 2011, Sayfa 2-3.

        - “İçinde her şey olan bir dergi var mı abi”, L. Özbek, Passage, Sayı 17, 2013, Sayfa 13.

 

 7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

- Özbek, L. and Öztürk, F. (1993), "Kalman Filtresi ve Gayrisafi Milli Hasıla Üzerine bir Uygulama", 1. Uluslararası Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, s. 99-105.

- Bayramov, İ. and Özbek, L. (1994), "Dağılımların İstatistiksel Yakınlık Ölçüsüne Dayalı Yeni, Tutarlı ve Parametrik Olmayan Uyum İyiliği Testi", Devlet İstatistik Enstitüsü, Araştırma Sempozyumu'94, Ankara, Türkiye, s. 27-40.

- Özbek, L. (1996), "Dinamik Modellerde Ardışık Tahmin, Geri Beslemeli Kontrol ve Kamu Kesimi Madencilik Sektörü Üzerine Bir Uygulama", Devlet İstatistik Enstitüsü, Araştırma Sempozyumu'96, Ankara, Türkiye, s. 192-197.

- Aliev, F. and Özbek, L. (1996), "Kalman Filtresi İçin Yakınsama Hızlarının Değerlendirilmesi", Devlet İstatistik Enstitüsü, Araştırma Sempozyumu'96, Ankara, Türkiye, s.182-185.

- Özbek, L., Öztürk, F. and Aliev, F. (1996), "Kalman Filtresinde Kayıpları Önlemek İçin Bir Yöntem" Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı , İstanbul, Türkiye, Boğaziçi Ünv. Yayın No: 588, s. 31-38.

- Özbek, L. (1997), "A Study on Adaptive Kalman Filter", Bulletein of the International Statistical Institute ISI 97, Proceeding Books 2, pp. 299-300, Istanbul, Turkey.

- Temiz, Ö., Şener, E., Ören, İ., Yalçın, İ., Akdi, Y., Özbek, L. (1997), "The Multivariate QSAR Analysis of some Novel Subsituted Benzoxazoles Against S.aureus Using the PLS Regression Method", 5 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey, Book of Abstract AÜ Ecz. Fak. Yay. No: 77, s. 106.

- Temiz, Ö., Ören, İ., Akdi, Y., Özbek, L. (1997), "Qsar Analysis of Some Novel Substituted Benzoxazoles Against C.Alicans Using the PLS Regression Method", First International Sysmposium on Pharmaceutical Chemistry, Ankara, Turkey, Book of Abstract, p. 027..

- Özbek, L. ve Efe, M. (2000), "Çoklu Radar Sisteminden Gelen Bilgilerin Uyarlı Kalman Filtresi İle Birleştirilmesi", IEEE SİU'2000, Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, 12-14 Haziran, Antalya/Türkiye, Bildiriler Kitabı s. 353-358.

- Özbek, L. (2000), "Olasılık ve Olasılık Öğretimi Üzerine Bir Çalışma", IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000, Hacettepe Ünv. Eğitim Fak. 6-8 Eylül 2000, Ankara / Türkiye.

- Efe, M., Özbek, L. (2001), “Parazit Yankıların Olduğu Bir Ortamda Hedef Takibi İçin Bir Adaptif Filtre”, SİU 2001, 9.Sinyal İşleme Kurultayı, 25-27 Nisan, Gazimagusa, KKTC, Sayfa. 273-278.

- Kırışkan, A., Şenol, C., Özbek, L., Öztürk F. (2003), “Canlılarda Verhults Çoğalma Modeli”, 3.İstatistik Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, Bildiriler Kitabı, Sayfa 100-103.

- Şenol, C., Kırışkan, Özbek, L., Öztürk F. (2003), “Etkileşimli İki Tür Canlı Topluluğu İçin Çoğalma Modeli”, 3.İstatistik Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, Bildiriler Kitabı, Sayfa 104-107.

- Özbek, L. (2003), “Yeniden Pi (II)”, 3.İstatistik Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, Bildiriler Kitabı, Sayfa 108-111.

- Özbek, L., Cengiz, B., Temuçin, Ç. (2003), “Motor Ünite Aksiyon Potansiyelinin Dipol Modeli İle Simülasyonu”, 3.İstatistik Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, Bildiriler Kitabı, Sayfa 281-284.

- Özbek, L., Bağcı, A., (2003), “Bazı Olasılık Problemlerinin Simülasyonu”, 3.İstatistik Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, Bildiriler Kitabı, Sayfa 303-306.

- Özbek, L., Öztürk, F. (2003), “Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon ”, 3.İstatistik Kongresi, 16-20 Nisan, Antalya, Bildiriler Kitabı, Sayfa 307-310.

- Ç. Temuçin, L.Özbek, B.Cengiz, C. Atakan, F. Öztürk (2003), “Synaptic Transmission: A study for modelling and simulation of end plate action potential”, 2nd National Congress of Neuroscience, Bursa, Turkey, April 16-20, Neuroanatomy, 2003, Vol(2) Supp. 1, page 17.

-Levent Özbek, Bülent Cengiz, Fatih Özdağ, Zeki Odabaşı (2003), Myopatik MÜP ile Normal MÜP Ayrımına Yönelik Bir Çalışma: Küçüklük İndeksi, Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 27 Mayıs – 31 Mayıs 2003 Gaziantep

-Levent Özbek, Bülent Cengiz, Çağrı Temuçin (2003), Motor Ünite Aksiyon Potansiyelinin Modellemesi ve Simülasyonu Üzerine Bir Çalışma, Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 27 Mayıs – 31 Mayıs 2003 Gaziantep.

-Bülent Cengiz, Levent Özbek, Çağrı Temuçin, Cemal Atakan (2003), Motor Ünite Potansiyeli Ateşleme Sürecinin Modellenmesi ve Simülasyonu Üzerine Bir Çalışma, Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 27 Mayıs – 31 Mayıs 2003 Gaziantep

-Levent Özbek, Fikri Öztürk, (2003), Lineer Olmayan Kesikli-Zaman Durum-Uzay Modelleri ve İlerletilmiş Kalman Filtresi Üzerine Bir Çalışma, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Mayıs 2003, Gazi Üniversitesi, Ankara.

-Levent Özbek, Tuğba Özaslan, (2003), Dinamik Lineer Modellerde Ağırlıklandırılmış Ardışık En Küçük Kareler Yöntemi ve Kalman Filtresinin  Kullanımı Üzerine Bir Çalışma, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Mayıs 2003, Gazi Üniversitesi, Ankara

-Fatih Özdağ, Bülent Cengiz, Ü.Hıdır Ulaş, Zeki Odabaşı, Levent Özbek, Okay Vural. (2002) Kantitatif Emg De Amplifikatör Sensivitesinin Mup Normalliğini Saptama Üzerine Etkisi, 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresi, 8-13 Haziran, Trabzon.

-Levent Özbek, Fuat Özgen, Levent Sütçigil, Hamdullah Aydın (2004), Depresif ve Normal Deneklerin Uyku EEG’leri Arasındaki Yapısal Farklılıkların İtakura Uzaklık Ölçüsüyle Değerlendirilmesi, 6.Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, 7-9 Kasım, Çeşme-İzmir, Bildiriler Kitabı, 98-103.

-Levent Sütçigil, Fuat Özgen, Levent Özbek, Hamdullah Aydın, Sinan Yetkin (2004), Uyku Skorlamasina İstatistiksel Bakiş, 6.Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, 7-9 Kasım, Çeşme-İzmir, Bildiriler Kitabı, 50-55.

- Cem Doğan, Levent Özbek, (2009), Teorik Bir çerçeve Olarak İktisadi Modellerde Etkinlik Sorunsalı ve Kalman Filtresi’nin Kullanımı, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 24-25 Eylül 2009, İzmir. Bildiriler Kitabı, 333-346.

-. Levent Özbek, Cem Doğan, (2009),  A Modelling Initiative To Analyze The Effects Of Short – Term Fiscal Policies: A Simulation Study On A Random Data Set Through Kalman Filter Method, International Conference on Social Sciences, 10-11 September 2009, İzmir. Selected Proceedings, pp. 27-40.

 

- Haydar Ankışhan, Murat Efe,Levent Özbek, (2010), “Renkli Gürültülü Ses Sinyali İyileştirlmesine İkili Kalman Filtre Yaklaşımı”, SIU2010 - IEEE 18.Sinyal İşleme Ve İletişim Uygulamaları Kurultayı – Diyarbakır.

- Cenker Biçer, Levent Özbek, Esin Köksal Babacan (2011), Uyarli Kalman Filtresi İle Gps Tabanli Navigasyon, Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya, Bildiriler Kitabı, s.334.

- Esin Köksal Babacan, Levent Özbek, Cenker Biçer, (2011), Uyarli Kokusuz Kalman Filtresi, Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya, Bildiriler Kitabı, s.336.

- Levent Özbek, Davetli Şair ve konuşmacı, Uluslar arası İstanbul Şiir Festivali, 26 Nisan-1 Mayıs 2011, İstanbul.

 

7.7.  Kitaplar

- Öztürk, F., Özbek, L., Kaya, M.F. (1993), İS 351 İstatistik Laboratuvarı, Ders Kitabı, A.Ü.F.F. İstatistik Böl.,

- Özbek, L. ve Şahin, M. (1995), Ders Geçme ve Kredi Sistemine Göre Bilgisayar 4, Ders Kitabı, Ecem Yayıncılık,

-F. Öztürk, L.Özbek (2004), Matematiksel Modelleme ve Simülasyon, Gazi Yay.

      - L. Özbek, E.K. Babacan, B. Başkır, Algoritma Tasarımına Giriş: Bazı Matematiksel ve İstatistiksel Uygulamalar, Gazi Kitabevi, Nisan 2010.

       - Levent Özbek, Kimsesiz Şiirler, Gazi Kitabevi, Mart 2010.

 Görevler:

 -Ankara Ünv. Fen Fak. İstatistik Bölümü, İstatistiki Bilgi Sistemleri ABD Başkanı

 

Dergi Editörlüğü

 -Koridor, Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, Dergi Editörü ve Yazı İşleri Müdürü

 

Dergi Yayın ve Danışma Kurulu Üyelikleri

 -Eleştirel Pedagoji , H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi

 

Araştırma Konuları

         Mathematical modeling and simulation in Neurology, Control systems, Economy

         Statistical analysis of biological signals (such as sleep EEG in psychiatric evaluation)

         Compartment models,     Kalman filtering.

Eğitim :

B.Sc. (1987), Ankara University Faculty of Science Deparment of Mathematics.

M.Sc. (1993), Ankara University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Statistics

Thesis : Discrete Time State Space Models, Recursive Estimation.

Ph.D. (1998), Ankara University Graduate School of Natural and Applied Science Department of Statistics

Thesis : Discrete Time State Space Models Recursive Estimation and Convergence Problems.

Çalışma :

1987-1992      : Computer programmer, Emlak Bank.

1992-1996      : Reserch Assistant, Ankara University, Faculty of Science, Department of   Statictics.

1996-2001 : Instructor, Ankara University, Faculty of Science, Department of Statictics.

                       2001-        : Assistant Prof.Dr., Ankara University, Faculty of Science, Department of Statistics

Yaz Okulu:

- Beyin Dinamiği Multidisipliner Yaz Okulu, TÜBİTAK, 19-30 Temmuz 1999, Diyarbakır, Türkiye.

- NATO-ASI, Nonlinear Dynamics in Life and Social Sciences, April 25 - May 6, 2000 Moscow, Russia

- NATO-ASI, Multisensor and Data Fusion, 25 june-7 July 2000, Pitlochry, Scotland, United Kingdom.

 

Yurt Dışı Araştırma Merkezi

1.4.2012- 1.10-2012, Ziyaretçi Öğretim Üyesi, ilk 3 ay YÖK bursu, Virginia Commonwealth Unv. Virginia Institute of Psychiatric and Behavior Genetics Richmond, VA, USA.


2010-2013 Atıflar

 

Comments on adaptive fading Kalman filter with an application

Authors: Ozbek L.; Aliev F.A.

Source: Automatica, Volume 34, Number 12, December 1998 , pp. 1663-1664(2)

 

 

1-GPS/VISNAV integrated relative navigation and attitude determination system for ultra-close spacecraft formation flying, Xiaoliang Wang, Xiaowei Shao, Deren Gong, and Dengping Duan, Journal of Systems Engineering and Electronics Vol. 22, No. 2, April 2011, pp.283–291

 

2-Multiple Fading Factors Kalman Filter for SINS Static Alignment Application

GAO Weixia, MIAO Lingjuana,*, NI Maolinb, Chinese Journal of Aeronautics 24 (2011) 476-483

 

3-Computer Aided Design For Aero-engine Fuel Piston Pump, FU Jiang-feng    LI Hua-cong    PENG Kai    HAN Xiao-bao, Computer Simulation,2012, 29(3)

 

4-Application of adaptive fading filter technique in transfer alignment of inertial navigation systems, GAO Qing-wei, ZHAO Guo-rong, WU Fang, WANG Xi-bin, Systems Engineering and Electronics 2010, 32(12) 2648-2651

 

5-An Adaptive Approach to Vision Measurement for Rendezvous and Docking with Non-cooparative Target in Space, Chinese Space ana Technology, ,2011, 6, 76-84.

 

6-ONLINE ESTIMATION OF CAPILLARY PERMEABILITY AND CONTRAST AGENT CONCENTRATION IN RAT TUMORS, Ozbek, Levent; Efe, Murat; Babacan, Esin Koksal; et al.,  HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS  Volume: 39   Issue: 2   Pages:283-293, JUN 2010

 

7-Stochastic stability of the discrete-time constrained extended Kalman filter

Ozbek, Levent; Babacan, Esin Koeksal; Efe, Murat, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES  Volume: 18  Issue: 2   Pages: 211-223, 2010

 

8-Stability of the adaptive fading extended Kalman fitler with the matrix forgetting factor

Cenker Biçer, Esin KöKSAL BABACAN, Levent ¨ÖZBEK, Turk J Elec Eng & Comp Sci, Vol.20, No.5, 2012.

 

9-Limited Memory Kalman Filtering Algorithm with

Exponential Fading Factor, GUO Meng, LIU Wanli, http://www.paper.edu.cn,

2011, 1-12.

 

10- A Dynamical Approach of Riccati Difference Equations to Non Linear Filters Stability in Constrained State Estimation Systems, Elizabeth, S.; Jothilakshmi, R., 2012 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMMUNICATION CONTROL AND COMPUTING TECHNOLOGIES (ICACCCT)  Pages: 141-147   Published: 2012


Employing the extended Kalman filter in measuring the output gap, Levent Ozbek, Umit Ozlale, Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 29, Issue 9, September 2005, Pages 1611–1622

 

1-Revisiting the empirical existence of the Phillips curve for India, B. Karan Singha, A. Kanakaraj , T.O. Sridevi, Journal of Asian Economics 22 (2011) 247–258.

2-International Monetary Fund, Vietnam: Bayesian Estimation of Output Gap, Wojciech S. Maliszewski, Release Date: © June, 2010, ISBN : 978-1-45520-053-5, 1-23

 

3-Globalization and flattening of Phillips Curve in Turkey between 1987 and 2007

Serkan Çiçek, Economic Modelling 29 (2012) 1655–1661

  

4-An Assessment of Inflation Modelling in India, BK Singh - 2012 - icrier.org,

INDIAN COUNCIL FOR RESEARCH ON INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS, 1-27

 

5-Integrated Decısıon Makıng For Plannıng And Control Of Dıstrıbuted Manufacturıng Enterprıses Usıng Dynamıc-Data-Drıven Adaptıve Multı-Scale Sımulatıons (Dddams), By Nurcin Celik, Ph.D. Department Of Systems And Industrıal Engıneerıng, In The Graduate College, The Unıversıty Of Arızona, 2 0 1 0

 

 Evaluation of convergence rate in the central limit theorem for the Kalman fitler, Automatic Control, IEEE Transactions on Oct 1999, Author(s): Aliev, F.A. Ozbek, L. Volume: 44  , Issue: 10 Page(s): 1905 - 1909 

 

1-Robust Filtering Through Coherent Lower Previsions

Alessio Benavoli, Marco Zaffalon, and Enrique Miranda, IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, VOL. 56, NO. 7, JULY 2011

 

 

2-Factorial Design for Efficient Experimentation, Spall, J.C. 
Control Systems, IEEE, Oct. 2010, Volume: 30  , Issue: 5 , Page(s): 38 – 53.

 

3-A Dynamical Approach of Riccati Difference Equations to Non Linear Filters Stability in Constrained State Estimation Systems, Elizabeth, S.; Jothilakshmi, R., 2012 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMMUNICATION CONTROL AND COMPUTING TECHNOLOGIES (ICACCCT)  Pages: 141-147   Published: 2012

 


Stability of the Extended Kalman Filter When the States are Constrained

Automatic Control, IEEE Transactions on Dec. 2008
Author(s): Babacan, E.K. Ozbek, L.; Efe, M. 
Volume: 53  , Issue: 11, Page(s): 2707 - 2711 

1-Full-order Extended High Gain Observers for a class of nonlinear systems, Decision and Control (CDC), 2012 IEEE 51st Annual Conference on 10-13 Dec. 2012 Boker, A.-M.M.A. 
Khalil, H.K. , 5912 - 5917 

 

2- Stability of the adaptive fading extended Kalman filter with the matrix forgetting factor Cenker Biçer, Esin KOKSAL BABACAN, Levent  OZBEK, Turk J Elec Eng & Comp Sci, Vol.20, No.5, 2012

3- Constrained kalman filtering for nonlinear dynamical systems with observation losses Control and Decision Conference (CCDC), 2012 24th Chinese
23-25 May 2012, Zhen Luo, Huajing Fang; Lisha Xia, 2972 - 2977 

 

4-State Estimation for Equality and Inequality-Constrained Systems, A Thesis  For the degree of Master of Control System Engineering, By SAIKAT SUR, Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering and Technology, JADAVPUR UNIVERSITY, Kolkata – 700 032, India, 2010 .

5-A Dynamical Approach of Riccati Difference Equations to Non Linear Filters Stability in Constrained State Estimation Systems, Elizabeth, S.; Jothilakshmi, R., 2012 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMMUNICATION CONTROL AND COMPUTING TECHNOLOGIES (ICACCCT)  Pages: 141-147   Published: 2012

 


Analysis of real oil prices via trend-cycle decomposition

Levent Özbek, Ümit Özlale, Energy Policy, Volume 38, Issue 7, July 2010,

Pages 3676–3683

 

 

1-Oil exploration and perceptions of scarcity: The fallacy of early success

Kristofer Jakobsson,  Bengt Söderbergh, Simon Snowden, Chuan-Zhong Li, Kjell Aleklett

Energy Economics 34 (2012) 1226–1233.

 

2-System analysis approach for the identification of factors driving crude oil prices, Qiang Ji, Computers & Industrial Engineering 63 (2012) 615–625

 

3-How Crude Oil Price is Formed: Exploration, Production, Refining and Sale

Magsud Ibrahimov* and Rashid Ziyadli, World Journal of Social Sciences

Vol. 3. No. 1. January 2013 Issue. Pp. 109 – 118


Online estimation of the state and parameters in compartmental models using extended Kalman filter

Author(s): Ozbek, L; Efe, M

Book Editor(s): Sulis, W; Trofimova, I

Conference: NATO-Advanced-Study-Institute on Nonlinear Dynamics in the Life and Social SciencesLocation: LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIV, MOSCOW, RUSSIA Date: APR 25-MAY 06, 2000 
Source: NONLINEAR DYNAMICS IN THE LIFE AND SOCIAL SCIENCES  Book Series: NATO SCIENCE SERIES, SERIES A: LIFE SCIENCE   Volume: 320   Pages: 262-271   Published: 2001

 

  

1-Minimal Models to Capture the Dynamics of a Rotary Unmanned Aerial Vehicle

Rejina Ling Wei Choi, Christopher E Hann and XiaoQi Chen, 2012 19th International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice (M2VIP), 28-30th Nov 2012, Auckland, New-Zealand.

 


Levent Ozbek, Esin Koksal Babacan, Murat Efe , Stochastic stability of the

discrete-time constrained extended Kalman filter, Turk J Elec Eng &

Comp Sci, Vo1.18, No.2, 2010, 211 -223.

 

A Dynamical Approach of Riccati Difference Equations to Non Linear Filters Stability in Constrained State Estimation Systems, Elizabeth, S.; Jothilakshmi, R., 2012 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMMUNICATION CONTROL AND COMPUTING TECHNOLOGIES (ICACCCT)  Pages: 141-147   Published: 2012

 


L. Ozbek, M. Efe, An Adaptive Extended Kalman Filter with

Application to Compartment Models, Communication in Statistics Simulation

and Computation, Vol 3, pp. 145-158, 2004.

 

1- A Dynamical Approach of Riccati Difference Equations to Non Linear Filters Stability in Constrained State Estimation Systems, Elizabeth, S.; Jothilakshmi, R., 2012 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMMUNICATION CONTROL AND COMPUTING TECHNOLOGIES (ICACCCT)  Pages: 141-147   Published: 2012

 

 2- IV-02 Using Stochastic Control Methods and Pharmacokinetics to Individualise Drug Therapy: A Case Study with the Enzyme Inhibitor Imatinib. Ben Francis, PAGE. Abstracts of the Annual Meeting of the Population Approach Group in Europe. 

ISSN 1871-6032, Reference:, PAGE 21 (2012) Abstr 2315 [www.page-meeting.org/?abstract=2315]

 

2007-2010 Atıf lar

 

Title: Estimating the output gap in a changing economy
Author(s): Kara Hakan; Ogunc Fethi; Ozlale Umit; et al.
Source: SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL  Volume: 74   Issue: 1   Pages: 269-289   Published: JUL 2007

 

Title: Adaptive divided difference filtering for simultaneous state and parameter estimation
Author(s): Subrahmanya Niranjan; Shin Yung C.
Source: AUTOMATICA  Volume: 45   Issue: 7   Pages: 1686-1693   DOI: 10.1016/j.automatica.2009.02.029   Published: JUL 2009

 

 

Title: Robust Filtering Through Coherent Lower Previsions
Author(s): Benavoli Alessio; Zaffalon Marco; Miranda Enrique
Source: IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL  Volume: 56   Issue: 7   Pages: 1567-1581   DOI: 10.1109/TAC.2010.2090707   Published: JUL 2011

 

Title: Factorial Design for Efficient Experimentation GENERATING INFORMATIVE DATA FOR SYSTEM IDENTIFICATION
Author(s): Spall James C.
Source: IEEE CONTROL SYSTEMS MAGAZINE  Volume: 30   Issue: 5   Pages: 38-53   DOI: 10.1109/MCS.2010.937677   Published: OCT 2010

 

Title: Stochastic Observability Test for Discrete-Time Kalman Filters
Author(s): Bageshwar Vibhor L.; Gebre-Egziabher Demoz; Garrard William L.; et al.
Source: JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS  Volume: 32   Issue: 4   Pages: 1356-1370   DOI: 10.2514/1.38128   Published: JUL-AUG 2009

 

Title: Use of the Kalman filter for inference in state-space models with unknown noise distributions
Author(s): Maryak JL; Spall JC; Heydon BD
Source: IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL  Volume: 49   Issue: 1   Pages: 87-90   DOI: 10.1109/TAC.2003.821415   Published: JAN 2004

 

Title: The Kalman-Levy filter
Author(s): Sornette D; Ide K
Source: PHYSICA D  Volume: 151   Issue: 2-4   Pages: 142-174   DOI: 10.1016/S0167-2789(01)00228-7   Published: MAY 1 2001

 

Title: Multiple Fading Factors Kalman Filter for SINS Static Alignment Application
Author(s): Gao Weixi; Miao Lingjuan; Ni Maolin
Source: CHINESE JOURNAL OF AERONAUTICS  Volume: 24   Issue: 4   Pages: 476-483   DOI: 10.1016/S1000-9361(11)60055-1   Published: AUG 2011

 

Title: The Stability Analysis of the Adaptive Fading Extended Kalman Filter Using the Innovation Covariance
Author(s): Kim Kwang-Hoon; Jee Gyu-In; Park Chan-Gook; et al.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS  Volume: 7   Issue: 1   Pages: 49-56   DOI: 10.1007/s12555-009-0107-x   Published: FEB 2009

 

Title: Adaptive two-stage Kalman filter in the presence of unknown random bias
Author(s): Kim Kwang Hoon; Lee Jang Gyu; Park Chan Gook
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING  Volume: 20   Issue: 7   Pages: 305-319   DOI: 10.1002/acs.900   Published: SEP 2006

 

Qiang Ji (2011), System analysis approach for the identification of factors driving crude oil prices, Computers & Industrial Engineering xxx (2011) xxx–xxx, in press

 

 

  Kitaplarda Yapılan Atıflar

 -Fundamentals of Stochastic Filtering, Alan Bain-Dan Crisan, Springer, 2009.

 

 -MANAGERIAL ECONOMICS, Mark Hirschey, 11th Edition, 2007.