ARŞ.GÖR. SERKAN ÖZBİLGİN    
Adı : SERKAN
Soyadı : ÖZBİLGİN
E-posta : ozbilgi_siln@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : +903122033039
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Adres

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi AbD 06100, Tandoğan/ANKARA

Tel

+90312203103

Faks  

+903122031081

E-mail

ozbilgin@pharmacy.ankara.edu.tr

Medeni hali

Evli

Uyruğu

T.C

Doğum tarihi

01.02.1983

Doğum yeri

Antalya

  

EĞİTİM

Doktora  

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı 2010 -2015

Yüksek lisans    

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı 2007 - 2010

Lisans 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2002 - 2006MESLEKİ DENEYİM

 2007 -                         Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi         Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi

YABANCI DİL BİLGİSİ

 İngilizce                       İyi derecede

 

YAYINLAR/BİLDİRİLER/PROJELER

1- SCI/SCI-Expanded kapsamında yer alan yayınlar

          1. BAHADIR-ACIKARA, Ö, ÖZBİLGİN, S., SALTAN-İŞCAN, G., 

                DALL’ACQUA, S., RJAŠKOVÁ, V., ÖZGÖKÇE, F., SUCHY, V.,   

                ŠMEJKAL, K (2018). Phytochemical analysis of Podospermum and 

                Scorzonera n-hexane extracts and the HPLC quantitation of     

                 triterpenes. Molecules, 23, 1813, 1-12.

2. ÖZBILGIN, S., AKKOL KÜPELI, E., SÜNTAR, İ, TEKIN, M., SALTAN-İŞCAN, G (2018). Wound-healing activity of some species of Euphorbia L. Rec. Nat. Prod., In press, DOI: 10.25135/rnp.81.18.03.255

           3. ÖZBILGIN, S., BAHADIR-ACIKARA, Ö., AKKOL KÜPELI, E., 

                  SÜNTAR, İ, KELEŞ, H., SALTAN-İŞCAN, G (2018). In vivo wound-

                  healing activity of Euphorbia characias subsp. wulfenii: Isolation and

                  quantification of quercetin glycosides as bioactive compounds. J

                  Ethnopharmacol. 224, 400-408.

4.  ÖZBILGIN S, AKKOL KUPELİ E, ERGENE ÖZ B, ILHAN M, SALTAN G, BAHADIR ACIKARA Ö, TEKIN M, KELES H, SÜNTAR I (2018). In vivo activity assessment of some Tanacetum species used as traditional wound healer along with identification of the phytochemical profile by a new validated HPLC method. Iran J Basic Med Sci, 21, 145-152. doi: 10.22038/IJBMS.2018.24258.6055

5. ERDOGAN ORHAN I, SENOL S,SEVER YILMAZ B, ALTUN M. L, ÖZBILGIN S, YAZGAN A.N, YÜKSEL E, SALTAN G (2018). Neuroprotective Potential Viburnum orientale Pallas Through Enzyme Inhibition and Antioxidant Activity Assays. South African Journal of Botany, 114, 126-131.

6. ÖZBEK H, BAHADIR ACIKARA Ö, KESKIN I, KIRMIZI N. I, ÖZBILGIN S, ERGENE ÖZ B, KURTUL E, ÖZRENK B, C, TEKIN M, SALTAN G (2017). Evaluation of hepatoprotective and antidiabetic activity of Alchemilla mollis. Biomedicine&Pharmacotherapy (86), 172.

7. SALTAN G,SÜNTAR I, ÖZBILGIN S, ILHAN M, DEMIREL M. A, ERGENE  ÖZ B, KELES H, AKKOL E (2016). Viburnum opulus L A remedy forthe treatment of endometriosis demonstrated by rat model of surgically induced endometriosis. Journal of Ethnopharmacology, 193, 450-455., Doi: 10.1016/j.jep.2016.09.029

8. ERGENE ÖZ B, ILHAN M, ÖZBILGIN S, AKKOL E, BAHADIR ACIKARA Ö, SALTAN G, KELES H, SÜNTAR I (2016). Effects of Alchemilla mollis and Alchemilla persica on the woundhealing process. Bangladesh Journal of Pharmacology, 11(3), 577-584., Doi: 10.3329/bjp.v11i3.26024

9. KÜPELİ AKKOL E, DEMİREL MA, BAHADIR ACIKARA O, SÜNTAR İ, ERGENE B, İLHAN M, ÖZBİLGİN S, SALTAN S, KELEŞ H, TEKİN M (2015). Phytochemical analyses and effects of Alchemilla mollis (Buser) Rothm. and Alchemilla persica Rothm. in rat endometriosis model. Arch. Gynecol. Obstet., 02/2015; DOI: 10.1007/s00404-015-3665-3666.

10. ILHAN M, ERGENE B, SÜNTAR I, OZBİLGİN S, SALTAN ÇİTOĞLU G, DEMİREL MA, KELEŞ H, ALTUN ML, KÜPELİ AKKOL E (2014). Preclinical evaluation of antiurolithiatic activity of Viburnum opulus L. on sodium oxalate-induced urolithiasis rat model. Evid. Based. Complement. Alternat. Med. 01/2014; 2014:578103. DOI: 10.1155/2014/578103.

11.  ERYILMAZ M, ÖZBİLGİN S, ERGENE B, SEVER YILMAZ B, ALTUN ML, SALTAN G (2013). Antimicrobial activity of Turkish Viburnum species. Bangladesh J. Bot., 42(2): 355-360.

 

2- Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 

1.  ÖZBİLGİN S, ERGENE B, ALTUN ML, SEVER YILMAZ B, SALTAN G, YÜKSEL E (2015). HPLC method for the analysis of chlorogenic acid of Viburnum tinus L. and Viburnum orientale Pallas. Turk. J. Pharm. Sci., 12(1): 231-236.

2.  ÖZBİLGİN S, SEZGİN-BAYINDIR Z, SALTAN G, YÜKSEL N (2015). In Vitro Phytoequivalency of Artichoke Extracts (Cynara scolymus L.) and Their Drug Products. Turk. J. Pharm. Sci., 12(2): 147-156.

3. ÖZBİLGİN S, SALTAN ÇİTOĞLU G (2012). Uses of Some Euphorbia Species in Traditional Medicine in Turkey and Their Biological Activities. Turk. J. Pharm. Sci., 9(2): 241-256.

 

3- Diğer Yayınlar

 

1. ÖZBİLGİN S, SALTAN G (2011). Mitolojiden gelen modern bir fitofarmakoterapötik. Cynara scolymus L. (Enginar). Modern Fitofarmakoterapi ve Doğal Farmasötikler Dergisi, 1(4): 25-34.

 

4- Uluslararası Kitap Bölüm Yazarlığı

 

1.  BAHADIR ACIKARA Ö, SALTAN ÇİTOĞLU G, OZBİLGİN S, ERGENE B (2012). Affinity chromatography and importance in drug discovery, Column Chromatography, Chapter 3, MARTIN DF, MARTIN BB (ed.) In Tech, p.: 59-97.

 

5- Ulusal Kitap Bölüm Yazarlığı

 

1.ÖZBİLGİN S, SALTAN G (2017). Euphorbia helioscopia (Feribanotu). In: DEMİREZER Ö, ERSÖZ T, SARAÇOĞLU İ, ŞENER B,  KÖROĞLU A, YALÇIN F.N. Bitkiler ve Etkileri. (FFD Monografları) 3. Baskı. Ankara, nobel tıp kitapevleri. s.: 447-453.

2. ÖZBİLGİN S (2011). Cynara scolymus (Enginar). In: DEMİREZER Ö, ERSÖZ T, SARAÇOĞLU İ, ŞENER B. Tedavide kullanılan bitkiler. (FFD Monografları) 2. Baskı. Ankara, nobel tıp kitapevleri. s.: 183-188.


6- Uluslararası Sözlü Sunum Listesi


           1.    ÖZBILGIN S, BAHADIR ACIKARA Ö, SÜNTAR I, AKKOL

      E,SALTAN G (2017). Anti-inflammatory and Wound-healing         

      Activity of Euphorbia characias subsp. wulfenii and Bioassay-

      guided Isolation of Quercetin-3-O-galactoside. EURO-PPS 2017,

      Progressive PharmSciences:Technology, Research and

       Development, 19-21 Haziran, Valensiya, İspanya.


    7- Ulusal Sözlü Sunum Listesi

    1. Özbilgin S., Bayındır-Sezgin Z., Saltan G., Yüksel N

     Püskürterek Kurutma Yöntemi Ile Enginar Yapragı Ekstresinin

    Hazırlanması Ve Piyasada Bulunan Enginar Yaprak Ekstresi

    Içeren Preparatların In vitro

  Fitoesdegerlik Kontrolü. XX. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantısı,  

   2012, Antalya, Türkiye

8- Uluslararası Poster Sunum Listesi


            1. BAHADİR ACİKARA, O., OZBİLGİN, S., ERGENE OZ, B., 

               KURTUL, E., SALTAN ISCAN, G. Compounds from aerial parts

                 of Scorzonera tomentosa. 12th International Symposium on

                 Pharmaceutical Sciences, Ankara, 26-29 Haziran 2018.


            2. ERGENE ÖZ, B. BAHADIR ACIKARA, Ö., ÖZBİLGİN, S., İLERİ,

                 H.K., SALTAN İŞCAN, G. New HPLC method for the pharmacopoeia

               analysis of Viola Herba Cum Flore. 12th International Symposium on

               Pharmaceutical Sciences, Ankara, 26-29 Haziran 2018.

 

            3. ÖZBİLGİN, S., ERGENE-OZ, B., BAHADİR-ACİKARA, Ö., SALTAN-

                İŞCAN, G. ınfluence of different extraction mode on the yield of

                 hyperoside and vitexin-2-O-rhamnoside from Crataegus monogyna.

               12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara,

                26-29 Haziran 2018.

 

            4.  İLERİ , H.K., ERGENE ÖZ, B., ÖZBİLGİN, S., BAHADIR ACIKARA, 

            Ö., YAYLACI, B., SALTAN İŞCAN, G. Quantitative analysis of flavonoids

                   of Crataegus monogyna and Crataegus oxyacantha by high

                 performance liquid chromatography, 12th International Symposium   

                 on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 26-29 Haziran 2018.

5. YAVUZCAN H, SEÇER F. S, ERYILMAZ M, ÖZBILGIN S, ERGENE ÖZ B, TEKIN H. C, SALTAN G (2017). Potential antimicrobial activities of seagrasses, Zostera spp. from Aegean Sea against Edwardsiella tarda ATCC 15947. Veterinary Medicine in Service of People, 6-7 Ekim, Stara Zagora, Bulgaristan.

6. BAHADIR ACIKARA Ö, ERGENE ÖZ B, ÖZBILGIN S, KURTUL E, SALTAN G (2017). Dihydroisocoumarins and Flavonoids from Scorzonera latifolia aerial parts. Trends in Natural Product Research PSE Young Scienstists Meeting Lille, 28 Haziran-1 Temmuz, Lille, Fransa.

7. BÜLBÜL M, ÖZBEK HI, BAHADIR ACIKARA Ö, ÖZBILGIN S, ERGENE ÖZ B, KURTUL E, KESKIN I (2017). Investigation of the effects of some endemic species of Onobrychis sp. on colon cancer cells. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 18-21 Mayıs, Antalya, Türkiye.

8. YAVUZCAN H, ERYILMAZ M, BAHADIR ACIKARA Ö, ÖZBILGIN S, ERGENE ÖZ B, SEÇER F. S, SALTAN G (2016). Potential antimicrobial activities of seagrasses Zostera spp from Aegean Sea against Vibrio alginolyticus ATCC 17749. HYDROMEDIT 2nd International Congress on Applied Ichthyology and Environment, 10-12 Kasım, Messolonghi, Yunanistan.

9. ÖZBİLGİN S, SALTAN G, SÜNTAR I, KÜPELİ AKKOL E, BAHADIR ACIKARA Ö (2015). Isolation and Quantification of Quercetin Glycosides in Euphorbia characias L. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 9-12 June, Ankara, Turkey.

 10. ÖZBİLGİN S, SALTAN G, SÜNTAR İ, KÜPELİ AKKOL E, BAHADIR ACIKARA Ö (2015). Anti-inflammatory and Wound-healing Activity of Euphorbia characias L., and Bioassay-guided Isolation of Some Flavonoids. The 63rd International Congress and Annual Meeting of The Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 23-27 August, Budapest, Hungary.

11. KÜPELI AKKOL E, DEMIREL MA, BAHADıR ACıKARA Ö, SÜNTAR İ, ERGENE B, İLHAN M, ÖZBILGIN S, SALTAN G, KELEŞ H, TEKIN M (2014). Investigations on the activity of Alchemilla mollis (Buser) Rothm. and Alchemilla persica Rothm. in the experimentally induced endometriosis model in rats and phytochemical characterization of the active extract. 9th Symposium on  International Chromatography of Natural Products, 26-29 Mayıs, Lublin, Poland.

12. ÖZBİLGİN S, BAHADIR ACIKARA Ö, SALTAN ÇİTOĞLU G, DALL’ACQUA S, SMEJKAL K, ÖZGÖKÇE F (2013). A new Hgh Performance Liquid Chromatographic Analysis For Major and Minor Triterpenes in Scorzonera Species. Workshop on Plant Products Chemistry International Symposium on Medicinal-Aromatic Plants, 4-7 June, İzmir, Turkey.

13. ŞENOL S, ERDOĞAN ORHAN İ, ÖZBİLGİN S, YAZGAN AN, SEVER YILMAZ B, ALTUN ML, SALTAN G (2012). Exploring in vitro neurobiological activity of Viburnum orientale Pallas through enzyme inhibition and antioxidant assays. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 26-29 June, Ankara, Turkey.

14. ÖZÇELİK H, ÇOBAN T, ÖZBİLGİN Ö, YAZGAN AN, SEVER YILMAZ B, ALTUN ML, SALTAN G (2012). Total phenol and flavonoid content and radical scavenging capacity of some Turkish Viburnum species. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 26-29 June, Ankara, Turkey.

15.  ÖZBİLGİN S, ALTUN ML, SEVER YILMAZ B, ERGENE B, SALTAN G (2012). HPLC method for the analysis of chlorogenic acid of Viburnun tinus L. and Viburnum orientale Pallas. 13th International Congress of The Society For Ethnopharmacology (ISE 13), 2-6 September, Graz, Austuria.

16.  ÖZBİLGİN S, SEZGİN BAYINDIR Z, SALTAN G, YÜKSEL N (2012). In Vitro Pharmaceutical Equivalency of Artichoke Extracts And Their Drug Products, 9th Central European Symposium On Pharmaceutical Technology, 20-22 September, Dubrovnik, Croatia.


17. ÖZBİLGİN S, SALTAN G, BAHADIR Ö (2010). Chemical Constituents of Cynara Scolymus Spray Dried Leaf Extract. The 58th International Congress and Annual Meeting of The Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 29 August-2 September, Berlin, Germany.

18. ÖZBİLGİN S, SALTAN G (2010). Phytoequivalance and quality control analysis of several preparations of Cynara scolymus L. utilized for liver and digestive disorders. 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries (6th CMAPSEEC), 18-22 April, Antalya, Turkey.

19. SALTAN G, ÖZBİLGİN S (2009). High performance liquid chromatographic analysis of chlorogenic acid of Cynara scolymus L. Plants from High Altitude-Phytochemistry and Bioactivity, 26-29 April, Tyrol, Austria.

 

9- Ulusal Poster Sunum Listesi

 

1. ÖZBILGIN S, SALTAN G, SÜNTAR I, AKKOL E, BAHADIR ACIKARA Ö (2016). Euphorbia characias subsp.  wulfenii’den Izole Edilen Fenolik Bilesiklerin Hyaluronidaz, Kolajenaz ve Elastaz Enzimi Üzerindeki Inhibitör Aktivitelerinin Arastırılması. 22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 31 Ağustos-5 Eylül, Trabzon, Türkiye.(Tam Metin Bildiri/Poster)

2. ÖZBEK H, BAHADIR ACIKARA Ö, ERGENE ÖZ B, ÖZBILGIN S,KIRMIZI N. I, ÖZRENK B.D , TEKIN M, SALTAN G (2017). Onobrychis türlerinin farelerde alloksan ile olusturulmus diyabet modelinde antidiyabetik etkilerinin arastırılması. 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)  

3. ÖZBİLGİN S, ERYILMAZ M, ERGENE B, SEVER YILMAZ B, ALTUN ML, SALTAN G (2012). Türkiye'de yetişen Viburnum türlerinin antimikrobiyal aktivitesi. 20. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 10-13 Ekim, Antalya, Türkiye.

 4.  ALTUN ML, SEVER YILMAZ B, ÖZBİLGİN S, ERGENE B, SALTAN G (2012). Viburnum tinus L. ve Viburnum orientale Pallas türlerinde YBSK yöntemi ile klorojenik asit miktar tayini. 20. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 10-13 Ekim, Antalya, Türkiye.

5.  SALTAN G, BAHADIR Ö, ÖZBİLGİN S (2010). Türkiye de Yetişen Bazı Scorzonera Türlerinde Bulunan Analjezik Etkili Bileşiklerin YBSK ile Araştırılması. 19. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 27-30 Ekim, Mersin, Türkiye.

6.  ÖZBİLGİN S, SALTAN G, BAHADIR Ö (2010). Püskürtmeli Kurutulmuş Cynara scolymus L. Ekstresinin Hazırlanması. 19. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 27-30 Ekim, Mersin, Türkiye.

 

10- Bilimsel Etkinlikleri

 

A-   Ulusal Projeler

1. Endüstriyel Ölçekte Endometriosis Tedavisinde Kullanım Potansiyeli Olan Bitkisel Ürün Eldesi (Teknokent) 2018- Devam Ediyor)

2. Metabolik Sendrom Tedavisinde Kullanım Potansiyeli Olan Bitkisel Kaynakların Bitkisel İlaç Hammaddesi ve Bitmiş Ürün Olarak Değerlendirilmesi (Teknokent) (2017- Devam Ediyor)

3. Halk Arasında Böbrek Taşlarına Karşı Kullanılan Gilaburu ( Viburnum opulus L.) Meyvelerinden İlaç Sanayinde Değerlendirilmek Üzere “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün” Hazırlanması (Teknokent) 2017 (Tamamlandı)

   4.Gülçin SALTAN, Serkan ÖZBİLGİN. Türkiye’de Halk Arasında Yara İyileştirici Olarak Kullanılan Bazı Euphorbia L. Türleri Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar. Bilimsel Araştırmalar (BAP), Lisansüstü Tez Projesi, 2013-2015 (Tamamlandı)

   5.Gülçin SALTAN, Özlem BAHADIR ACIKARA, Serkan ÖZBİLGİN, Burçin ERGENE. Türkiye'de Yetişen Bazı Scorzonera L. Türlerinin Fenolik Bileşiklerinin Araştırılması. Bilimsel Araştırmalar (BAP) Projesi, 2013-2016 (Tamamlandı).

    6.Deniz Çayırı (Zostera spp.) Ölü Yaprak Ekstraktının Patojen Bakterilere Karşı Antimikrobiyal Aktivitesinin ve Artemia naupliileri’nin Bakteriyel Yükünü Azaltmada Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi. TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi, 2015-2017 (Tamamlandı).

   7.Güvenli ve etkili bitki çayı demleme makinesi yazılımının geliştirilmesi amacıyla çay olarak kullanılan bitkilerin etkinlik ve güvenilirliklerinin araştırılması, Ankara Üniversitesi, Ar-Ge Projesi (Teknokent), 2014-2015 (Tamamlandı).


   8.Türkiye de Yetisen Crataegus Alıç Türlerinin Yaprak Ve Çiçeklerinin Bitkisel Ilaç Hammaddesi ve Bitmis Ürün Olarak Degerlendirilmesi Ankara Üniversitesi, Ar-Ge Projesi (Teknokent), 2016-2017 (Tamamlandı).B-   Seminer Sunumu

 

1.   Diyabet ve Diyabette Kullanılan Bitkisel Ürünler, 2011

(Doktora Semineri)

2. Kronik İnflamasyon Hastalıklarda ve Kanser oluşumunda Transkripsiyon Faktörü (NF-КB) Etkisi, 2011

(Doktora Semineri)

3. Monascus purpureus Went. (Çin Mayası), Eczacılıktaki Önemi ve Kullanılışı, 2008

(Yüksek Lisans Semineri)

 C- Doktora sonrası Araştırma

              University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno,

              Department  of Natural Drugs, Faculty of Pharmacy Çek

              Cumhuriyeti/Brno  (3 ay)

 D- Dergi Editörlüğü

             Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Editör Yardımcılığı

    11- Diğer Bilgiler

 

Bilimsel Toplantı Organizasyonları

 

1. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Tarafından Düzenlenen ‘11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences’ isimli sempozyumda Sosyal Komite Üyeliği (Isops 11, 2015)

2.  ‘20. Ulusal Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı’ Sosyal Komite Üyeliği (20. Bihat, 2012)

3. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Tarafından Düzenlenen ‘9th International Symposium On Pharmaceutical Sciences’ isimli sempozyumda Sosyal Komite Üyeliği (Isops 9, 2009)

 

ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR  

Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği (FFD)

Ankara Eczacı Odası (AEO)