PROF.DR. ARİF TANJU ÖZÇELİKAY    
Adı : ARİF TANJU
Soyadı : ÖZÇELİKAY
E-posta : ozcelikay@ankara.edu.tr
Tel : 03122033135
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

EĞİTİM 

Doktora                : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., 1992

Yüksek Lisans    : Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,Farmakoloji Ab.D.,1987

Lisans                  : Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,1985

                                    

 

ÜNVANLAR

Profesör                      : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., 2002

Doçent                         : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., 1995

Araştırma Görevlisi    : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., 1987

 

BURSLAR

Mart, 2006 – Ağustos 2006         : Manitoba Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyovasküler Araştırma Merkezi, Ziyaretçi Araştırmacı  Bursu, Winnipeg , KANADA 

Ocak, 1994 – Ekim 1994   : Louvain Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doktora sonrası araştırma bursu, Brüksel, BELÇİKA

 

ÖDÜLLER

2001-2002 yılları Novartis Farmakoloji Araştırma Üçüncülük Ödülü

1993-1994 yılları Sandoz Farmakoloji Araştırma Üçüncülük Ödülü.

 

ARAŞTIRMA  PROJELERİ

- Kronik İzoprenalin İnfüzyonunun Sıçan Kalbindeki Beta Adrenoseptör Alttipleri Üzerindeki Fonksiyonel ve Moleküler Etkisi. TÜBİTAK Hızlı Destek 110S006 (Yürütücü Tamamlandı).

- Sıçanlarda Fruktozla oluşan insulin rezistansı ve hiperinsülineminin kalpteki β-adrenerjik reseptörler üzerinde yolaçtığı olası değişiklikler. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (Yürütücü Tamamlandı).

- Sıçanlarda fruktoz ile oluşturulan hiperinsülinemi ve hipertansiyon üzerine sodyum molibdat’ın etkisi.  TÜBİTAK araştırma altyapısını Destekleme Programı (SBAG-AYD-230,Yürütücü Tamamlandı).

 

- Organik ve İnorganik Molibdenyum Bileşiklerinin Diyabetik Sıçanların Biyokimyasal ve  Metabolik Parametreleri ÜzerineEtkileri:  Karşılaştırmalı Bir  Çalışma. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (Yürütücü, Tamamlandı).

 

- Streptozotosin Diabetik Sıçanların Kardiovasküler Parametreleri  Üzerine Sodyum molibdat Tedavisinin Etkisi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (Yürütücü Tamamlandı).

 

- Diyabetik Sıçanların Kan Basıncı ve Damar Yanıtları Üzerine in vivo L-arjinin Tedavisinin Etkisi. TÜBİTAK araştırma altyapısını Destekleme Programı (SBAG-AYD-162,Yürütücü Tamamlandı).

 

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE  DOKTORA TEZLERİ

Yüksek Lisans Tezleri

-       Burcu Gözpınar Sıvaslıgil (2011) Kardiyak İskemi Reperfüzyon Hasarının Oluşumunda Persistent Sodyum Akışının Rolü

-       R.Nergiz Özşahin (2007) COX-2 inhibitörlerinin Klinik Farmakolojisi 

-        Işıl Özakça (2005) Streptozotosin diyabetik sıçan izole gastrik fundus preparatında β-adrenoseptör yanıtlarındaki olası değişiklikler

-        Yıldırım Çapan (2004) Statinlerin Antilipidemik Etkileri

-       Enise Ergün (2003) Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sisteninin Hipertansiyon Patogenezindeki Rolü: ADE inhibitörleri ve Anjiyotensin II reseptör blokerlerinin klinik farmakolojisi 

-        Ebru ARIOĞLU (2002) Streptozotosin Diyabetik Sıcanların Kalp-Damar Yanıtları Üzerinde Sodyum Molibdat Tedavisinin Etkisi

-       Arzu Sölpüker (2002) Vanadyum’un İnsülin Benzeri Etkileri: Diyabet Tedavisi için Yeni Bir yaklaşım

-       Şahika Güner (2000) Sıçanlarda Fruktoz ile Oluşturulan Hiperinsülinemi ve Hipertansiyon Üzerine Sodyum Molibdat’ın Etkisi

-      Volkan Taşyaran  (1999) Kronik Diyabetik Sıçanların Kan Basıncı ve Damar Yanıtları Üzerinde L-arjinin Tedavisinin Geri Döndürücü Etkileri

-      N. Gonca Alpaslan (1999) Kronik Molibdat Tedavisinin STZ-Diayabetik Sıçanlardaki Metabolik ve Toksik Etkileri

-      Suna Meral  (1997) Diyabetik Sıçanların Damar Yanıtları Üzerine in vivo L-arjinin Tedavisinin Etkisi

 

 

Doktora Tezleri

 -     Hande Özge Altunkaynak (2012) Kronik STZ-Diyabetik Sıçan Kalbinde İskemi-Reperfüzyon Hasarı ve Ardkoşullamanın Koruyucu Etkinliğinin İncelenmesi

-       Işıl Özakça (2011) Kronik İzoprenalin İnfüzyonunun Sıçan Kalbindeki Beta Adrenoseptör Alttipleri Üzerindeki Fonksiyonel ve Moleküler Etkisi 

-       Ebru Arıoğlu (2008) Hipotroidizmin Kardiyak Performans Üzerindeki Etkisine Beta 3 Adrenoseptörlerin Olası Etkisi 

-       Şahika Güner (2006) Sıçanlarda Fruktozla Oluşturulan İnsülin Rezistansı ve Hiperinsülineminin Kalp Fonksiyonları ve Adrenerjik Reseptörler Üzerinde Yolaçtığı Olası Değişiklikler

 

ÜYELİKLERİ

Türk Farmakoloji Derneği

International Society for Heart Research (ISHR)

 

İDARİ GÖREVLER

- Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Sağlık Bilimleri Proje Değerlendirme Grubu (PDG) Üyeliği.

- Meslek Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı

- Fakülte Kurulu Üyeliği (Devam ediyor)

- Ankara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyeliği (Devam ediyor)

- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Değerlendirme Kurulu Üyeliği (Devam ediyor)

- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (Devam ediyor)

 

KİTAP YAZARLIĞI

Advance in Biochemistry in Health and Disease. Diabetic Cardiomyopathy, Biochemical and Molecular Mechanisms ,Part II Cellular Mechanisms of Diabetic Cardiomyopathy. Roles of PKC isoforms in development of Diabetes-induced Cardiovascular Complications ,Turan B, Dhalla NS (Eds) , Vol 9, pp 269-284, Springer 2014.  

 

SCI’de yer alan dergİlerdekİ yayınlar

- Kayki-Mutlu G, Arioglu-İnan E, Ozakça I, Ozcelikay AT, Altan VM. : β3-adrenoceptor-mediated responses in diabetic rat heart. Gen. Physiol. Biophys. 33:99-109, 2014.

- Ozakca I, Arioglu Inan E, Esfahani H, Altan VM, Balligand JL, Kayki Mutlu G, Ozcelikay AT.: Nebivolol prevents desensitization of β-adrenoceptor signaling and induction of cardiac hypertrophy in response to isoprenaline beyond β1-adrenoceptor blockage. Am J Physiol Heart Circ Physiol. May;304(9):H1267-76,  2013 

 

- Onay-Besikci A, Suzmecelik E, Ozcelikay AT.: Carvedilol suppresses fatty acid oxidation and stimulates glycolysis in C2C12 cells. Can J Physiol Pharmacol. 90(8):1087-93, 2012.

 

- Ebru Arıoğlu, Şahika Güner, Işıl Özakça, V.Melih Altan, A.Tanju Özçelikay: The changes in β-adrenoceptor mediated cardiac function in experimental hypothyroidism: The possible contribution of cardiac β3-adrenoceptors. Molecular and Cellular Biochemistry, 335:59-66, 2010.

 

- Bilgen Basgut , Gizem Kayki , Ladislava Bartosova , Isil Ozakca  , Aytac Seymen , H. Burak Kandilci , Mehmet Ugur  , Belma Turan  , A.Tanju Ozcelikay: Cardioprotective effects of 44Bu, a newly synthesized compound, in rat heart subjected to ischemia/reperfusion injury. European Journal of  Pharmacology , 640: 117-123, 2010.

 

- Harjot K. Saini, Vijayan Elimban, A.Tanju Özçelikay and Naranjan S. Dhalla Mechanisms of Cardiodepression by a Na+-H+ Exchange inhibitor MIA on the Heart : Lack of Beneficial Effects in Ischemia-Reperfusion Injury. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 85(1): 67-78, 2007.

 

- Altan V.M, Arioglu E, Güner Ş, .Özçelikay A.T.: The Influence of Diabetes on Cardiac β-Adrenoceptor Subtypes Heart Failure Reviews, Mar;12(1):58-65, 2007.

 

- Işıl Özakca   Ebru Arıoğlu   Şahika Güner   V. Melih Altan    A. Tanju Özçelikay: The Role of β3-Adrenoceptor in Catecholamine-Induced Relaxations in Gastric Fundus from Control and Diabetic Rats. Pharmacology, 80:227-238, 2007

 

- Arzu Onay-Besikci , Sahika Guner , Ebru Arioglu , Isil Ozakca, A. Tanju Ozcelikay , V.Melih Altan : The effects of Chronic trimetazidine treatment on mechanical function and fatty acid oxidation diabetic rat hearts. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 85: 527-535,  2007

 

- Degim IT, Gumusel B, Degim Z, Ozcelikay AT, Tay A, Guner S: Oral administration of liposomal insulin. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 6, 2945–2949, 2006.

 

- Bukan N, Sancak B, Yavuz Ö, Koca C, Tutkun F, Özçelikay AT, Altan N: Lipid peroxidation and scavenging enzyme levels in the liver of streptozotocin-induced diabetic rats. Indian Journal of Biochemistry and Biophysics 40: 447-450, 2003.

 

- Tay A. Özçelikay A.T.. Altan V.M.: Effects of L-arginine on blood pressure and metabolic changes in fructose-hypertensive rats. American Journal of  Hypertension 15: 72-77, 2002.

 

- Dinçer Ü.D, Bidasee K.R, Güner Ş, Tay A,.Özçelikay A.T., Altan V.M.:. The Effects of Diabetes on Expression of 1-, 2- and 3-adrenoceptors in rat hearts.Diabetes 50:455-461, 2001.

 

- Güner S, Tay A, Altan V.M., Özçelikay A.T.: Effect of sodium molybdate on fructose-induced hyperinsulinemia and hypertension in rats.Trace elements and electrolytes 18(1):39-46, 2001.

 

- Özçelikay A.T.,  Tay A,  Güner Ş,  Taşyaran V,  Yıldızoğlu-Arı N,  Dinçer Ü.D., Altan V.M,: Reversal effects of  L-arginine treatment on blood pressure and vascular responsiveness  of streptozotocin-diabetic rats. Pharmacological Research 41(2):201-209, 2000.

 

- Dincer U.D., Özcelikay A.T., Demirel Yilmaz E,: .The effects of chronic L-NAME and L-arginine administration on b-adrenergic responsiveness of STZ-diabetic rat atria. Pharmacological Research 41(5):565-570, 2000.

 

- Yöntem Ö, Sahilli M, Karasu, Ç, Özçelikay A.T., Altan V.M., Ari N.: Troglitazone has no effect on KATP channell opener induced-relaxation in rat aorta and in human saphenous veins from patients with Type 2 diabetes. Life Science 68(5):557-568, 2000.

 

- Özçelikay A.T., Tay A,  Dinçer D, Meral S,  Yıldızoğlu-Arı N,  Altan V.M.: The effects of chronic L-arginine treatment on vascular responsiveness of streptozotocin-diabetic rats. General Pharmacology, 33(4):299-306, 1999.

 

- Dincer U.D, Onay A, Ari N, Özcelikay A.T., Altan V.M: The effects of diabetes on beta-adrenoceptor mediated responsiveness of human and rat atria. Diabetes Research and Clinical Practice,  40(2):113-122, 1998.

 

- Özturk Y, Aydin S, Özcelikay A.T., Altan V.M, Yildizoglu-Ari N: Calmodulin content and in vitro contractility of duodenum from streptozotocin-induced diabetic rats: effects of insulin therapy and calmodulin antagonism. European Journal of Pharmacology, 321(1):59-65, 1997.

 

- Becker D.J., Reul B., Özçelikay A.T., Buchet J.P., Henquin J.C., Brichard S.M.: Oral selenate improves glucose homeostasis and partly reverses abnormal expression of liver glycolytic and gluconeogenic enzymes in diabetic rats.Diabetologia, 39: 3-12, 1996.

 

- Özçelikay A.T., Becker D.J., Ongemba L.N., Pottier A.M., Henquin J.C., Brichard S.M.: Improvement of glucose and lipid metabolism in diabetic rats treated with molybdate.American Journal of Physiology, (Endocrinology and Metabolism), 33(2):E344-E353, 1996.

 

- Aydın S., Öztürk Y., Altan V.M., Yıldızoğlu-Arı N., Özçelikay A.T.: Effect of insulin treatment on smooth muscle calmadulin levels in rats with long-term streptozotocin-diabetes.Molecular and Cellular Endocrinology, 116(1): 67-73, 1996.

 

- Özçelikay A.T., Pekiner C., Arı N., Öztürk Y., Özüarı A., Altan V.M.: "The Effect of Vanadyl Treatment on Vascular Responsiveness of Streptozotocin-Diabetic Rats".Diabetologia, 37: 572-578, 1994.

 

- Öztürk Y., Yıldızoğlu-Arı N., Pekiner C., Özçelikay A.T., Altan V.M.: "Vanadate Treatment Reverses Gastrointestinal Complications in the Streptozotocin-Diabetic Rats".General Pharmacology, 25:1109-1114, 1994.

 

- Öztürk Y., Aydın S., Altan V.M., Yıldızoğlu-Arı N., Özçelikay A.T.:  "Effect of Short- and Long-term Streptozotocin-Diabetes on Smooth Muscle Calmodulin Levels in the Rat". Cell Calcium, 16: 81-86, 1994.

 

- Ozansoy G., Karasu Ç., Özçelikay A.T.:  "The Effect of Oral Vanadyl Treatment on The Reactivity of Tracheal Smooth Muscle Obtained from Insulin-dependent Diabetic Rats".General Pharmacology, 24:115-119, 1993.

 

- Öztürk Y., Yıldızoğlu-Arı N., Altan V.M., Özçelikay A.T.:  "Effect of Insulin on the Decreased ß-Adrenergic Responses of Duodenum and Atrium Isolated From Streptozotocin Diabetic Rats".General Pharmacology, 24:217-223, 1993.

 

- Özüarı A., Öztürk Y., Yıldızoğlu-Arı N., Özçelikay A.T., Altan,V.M.: "The Effects of Glyburide and Insulin on the Cardiac Performance in Rats with Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus". General Pharmacology, 24:165-169, 1993.

 

- Özçelikay A.T., Altan V.M., Yıldızoğlu-Arı N., Altınkurt O., Onur F., Öztürk Y.: "Basal and Histamine-Induced Gastric Acid Secretion in Alloxan Diabetic Rats". General Pharmacology, 24:121-126, 1993.

 

- Özçelikay A.T., Yıldızoğlu-Arı N., Özüarı A., Öztürk Y., Altan V.M. : "The Effect of Vanadate on Alloxan-Diabetic Rat Atria". Diabetes Research & Clinical Practice, 19:189-194, 1993.

 

- Öztürk Y., Altan V.M., Özçelikay A.T., Yıldızoğlu-Arı N.:  "Beneficial Effect of Insulin on the Decreased Gastrointestinal ß-Adrenergic Responses in Streptozotocin - Diabetic Rats: A Contributing Role of Protein Biosynthesis".Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Therapie, 317:81-92, 1992.

 

- Öztürk Y., Özçelikay A.T., Altan V.M., Altınkurt O.: "Linear Modeling of the Effect of Intravenous Histamine Infusion on Rat Gastric Acid Secretion: A Biostatistical Evaluation by Splitting the Time-Effect Curves". Methods & Findings of Experimental & Clinical Pharmacology, 13:463-469, 1991.

 

- Öztürk Y., Yıldızoğlu-Arı N., Özüarı A., Özçelikay A.T., Altan V.M.: "Decreased ß-Adrenergic Responses of Rat Small Intestine Due to Non-Insulin Dependent Diabetes". Diabetes Research and Clinical Practice,  9:123-127, 1990.

 

- Özçelikay A.T., Altınkurt O., Öztürk Y., Yıldızoğlu-Arı N., Altan V.M.: "Biostatistical Modelling For the Effect of Intravenous Histamine Infusion on the Rat Gastric Acid Secretion". Journal of Pharmacological Methods, 24:241-250 1990.

 

 - Altan V.M., Öztürk Y., Yıldızoğlu-Arı N., Nebigil C., Lafçı D., Özçelikay A.T: "Insulin Action on Different Smooth Muscle Preparations". General Pharmacology, 20:529-535, 1989.