ARŞ.GÖR. ESENGÜL ÖZDEMİR    
Adı : ESENGÜL
Soyadı : ÖZDEMİR
E-posta :
Tel : 0312 596 10 19
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Bitki Koruma
Kişisel Akademik Bilgiler

Çalışma Alanları : Nematoloji, Biyolojik Mücadele

e-posta: ozdemire@ankara.edu.tr

Tel: 0312 596 10 19  

Eğitim ve Akademik Deneyim

Araş.Gör          2015                  Ankara Üniversitesi

Araş. Gör         2014                  Şırnak Üniversitesi

Araş. Gör.        2012-2014         Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doktora            2015-                 Ankara Üniversitesi

Yüksek Lisans  2012-2015        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Lisans            2008-2012     Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

Yabancı Dil 

İngilizce, Almanca

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

Biyolojik Mücadele Derneği

Society for Invertebrate Pathology

Balkan Environmental Association

Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri

2009-2010 University of Maribor, Faculty of Agriculture, Slovenia. Erasmus Student  Exchange Programme: Ziraat Mühendisliği lisans 2. sınıf eğitimimi burada tamamladım.

Mayıs 2013-Ekim 2013 Polytechnic University of Madrid, College of Agriculture, Entomology Laboratory, Spain. Internship: Prof. Dr. Pilar Medina Velez danışmanlığında, Akdeniz Meyve Sineği Ceratitis capitata’nın bütün gelişme dönemleri üzerine farklı uçucu yağların repellent, toksik ve üreme davranışı etkilerinin belirlenmesi üzerine çalışmalarda bulundum. Deneme sonuçlarının istatiksel olarak nasıl değerlendirileceği üzerine eğitim aldım.

21/06/2015-26/08/2015 Agriculture&Agri-Food Canada, Saskatoon Research Center, Canada. Researcher: Prof. Dr. Dwayne Hegedus danışmanlığında, Droplet digital PCR (ddPCR) kullanımı ile ilgili eğitim aldım ve bu bağlamda, Pamuk yaprak kurdu Spodoptera littoralis’in baculovirus enfeksiyonunda farklı vücut dokularındaki seçilmiş çeşitli genlerin ekspresyonlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalarda bulundum.

9-13 Ağustos 2015: International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control and the 48th Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology, Vancouver, Canada.

24–27 Ağustos 2015: XVIII. International Plant Protection Congress, Berlin, Germany

16-17 Mayıs 2014: Second Student Scientific Conference. "Ecology and Environment", Shumen, Bulgaria.

Uluslararası Ödüller

Best presentation award, 2014, Shumen University, Bulgaria

Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay (workshop), yaz okulu düzenlemesi gibi etkinliklerde alınan görevler

Organizasyon Komitesi Üyeliği: 4th ESENIAS Workshop: International Workshop on IAS in Agricultural and Non-Agricultural Areas in ESENIAS Region 16-17 December 2013 Çanakkale, Turkey.

Bilim Kurulu Üyeliği: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 11. Öğrenci Kongresi, 16 Nisan 2015, Ankara, Türkiye

Organizasyon Komitesi Üyeliği: 5th Entomopathogens and Microbial Control Congress, 9-11 September 2015, Ankara, Turkey

Oturum Başkanlığı: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 14. Öğrenci Kongresi, 18 Nisan 2018, Ankara, Türkiye

Projeler:

Ankara İli Tarım Dışı Alanlarda Bulunan Entomopatojen Nematodların ve Simbiyotik Bakterilerinin Tanımlanması ve Etkinliklerinin Belirlenmesi-Ankara Üniversitesi BAP (22.02.2018 - 22.02.2021) (Araştırıcı)

Kastamonu Orman Alanlarındaki  Kabukböceği (Coleoptera: Scolytidae) Türlerinde  Bulunan  Akar ve  Nematod Türlerinin Belirlenmesi-Kastamonu Üniversitesi BAP (2018-2020) (Araştırıcı)

Yayınlar

Ozdemir E., İnak E., 2018. Adli Entomolojide DNA ve Entomotoksikoloji. Adli Bilimler Dergisi, 17(4): 37-43.

Ozdemir E., Gozel U., 2018.  Nematicidal Activities of Essential Oils against Meloidogyne incognita on Tomato Plant. Fresenius Environmental Bulletin. 27(6): 4511-4517. 

Ozdemir E., İnak E., 2018. Adli Entomoloji ve DNA Temelli Yaklaşımlar: Böcekler yalan söylemez.  Bilim ve Ütopya. Haziran 2018, Sayı 288, Yıl: 24. 

Ozdemir E., Inak E., Alpkent Y.N., 2018. CRISPR/Cas9 and Pest Control. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018, Van, Turkey.

Ozdemir E., Bayram Ş., 2017. Entomopatojen nematodlar ve simbiyotik bakterileri. Türk Bilimsel  Derlemeler Dergisi 10 (1): 06-12, 2017   E-ISSN:  2146-0132.

Ozdemir E., Gözel U., 2017. Efficiency of Some Plant Essential Oils on Root-Knot Nematode Meloidogyne incognita. Journal of Agricultural Science and Technology A, 178-183 doi:10.17265/2161-6256/2017.03.005

Ozdemir E., Toprak, U. Çavdar S., Bekkaoui D., Hegedus D., 2015. New target sites in pest control: Examining the role of REPAT proteins in defence against baculoviruses. International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control and the 48th Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology, 9-13 August 2015, Vancouver, Canada. (Sözlü sunum)


Toprak U., Hegedus D., Ozdemir E., Baldwin D., Coutu C., Bekkaoui D., Bayram Ş., Gürkan M. O., 2015. Perithtopic matrix proteomics of the cotton leaf worm, Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae): Targets for pathogens infecting per os. International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control and the 48th Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology, 9-13 August 2015, Vancouver, Canada.


Özdemir E., Toprak U., Bekkaoui D., Hegedus D., Gömeç S., Caner E., Canlı H., 2015. Insect intestinal mucins in Spodoptera littoralis: Sacrifices of baculoviral infections. 5th Entomopathogens and Microbial Control Congress, 9-11 September 2015, Ankara, Turkey. (Sözlü sunum)


Gömeç S., Özdemir E., Caner E., Hegedus D., Toprak U., 2015. Modeling midgut defense in response to pathogens in Spodoptera littoralis (Lepidoptera:Noctuidae). 5th Entomopathogens and Microbial Control Congress, 9-11 September 2015, Ankara, Turkey.


Ozdemir E., Gözel U., 2015.  Efficacies of some plant essential oils on root knot nematode Meloidogyne incognita XVIII. International Plant Protection Congress 24–27 August 2015, Berlin, Germany


Ozdemir E., Gözel U., 2015. Determining the efficacies of some plant essential oils on root-knot nematode Meloidogyne incognita XVIII. International Plant Protection Congress 24–27 August 2015, Berlin, Germany


Toprak U., Gürkan M.O., Gömeç S., Özdemir E., Caner E., 2015. Efficacy of different formulations of Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus with synergistics targeting midgut defense under greenhouse conditions. 5th Entomopathogens and Microbial Control Congress, 9-11 September 2015, Ankara, Turkey.


Özdemir, E., Gözel, Ç., Musdağı, S., Harman, Y., Gözel, U.,2014. A Potential Threat to Nematode Diversity on Kazdağı (Ida Mountain) in Turkey: Gold Mining. Second Student Scientific Conference. "Ecology and Environment", May 16-17, Shumen, Bulgaria. (Sözlü sunum)


Özdemir, E., Gözel, Ç., Musdagi, S., Kılıç, T., Gözel, U., 2014. Nematodes as Indicators of Pesticide Contamination on Soil: A Case Study in Çanakkale. Second Student Scientific Conference. "Ecology and Environment", May 16-17, Shumen, Bulgaria.


Soğuksu, S., Kavdır, Y., Gözel U., Gözel, Ç., Özdemir, E. Effect of Olive Oil Solid Waste and Green Walnut Husk on Plant Parasitic and Saprophytic Nematodes in Natural Area, 2014. Second Student ScientificConference. "Ecology and Environment", May 16-17, Shumen, Bulgaria.


Sahin, A. K., E. Erdem, B. Polat, A. Ozpinar, 2013.Ten economically important alien plant pest species in Turkish agriculture.4th ESENIAS Workshop: International Workshop on IAS in Agricultural and Non-Agricultural Areas in ESENIAS Region 16-17 December 2013 Çanakkale, Turkey.


Erdem, E., 2013. A new approach to control the Colorado Potato Beetle Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae): Botanicals. 4th ESENIAS Workshop: International Workshop on IAS in Agricultural and Non-Agricultural Areas in ESENIAS Region 16-17 December 2013 Çanakkale, Turkey.


Erdem, E., P. M. Velez, 2014. Laboratuvar Koşullarında Dört Farklı Uçucu Yağın Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) Üzerine Akut Toksisiteleri.Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi 3-5 Şubat 2014, Antalya.  


Erdem, E., A. K., Sahin, 2013. Bitkisel Kökenli İnsektisitlerin Biyoçeşitlilik Ve İnsan Sağlığına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Su ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2013, Muğla- Marmaris.


Toplumsal Etkinlikler

Gazete Makaleleri

http://www.koykoop.org/images/koophaber/gazete_ocak_2013.pdf 

http://www.koykoop.org/images/koophaber/gazete_subat_2013.pdf 

http://www.koykoop.org/images/koophaber/gazete_nisan_2013.pdf                  

http://www.koykoop.org/images/koophaber/gazete_mayis_2013.pdf  

http://www.koykoop.org/images/koophaber/gazete_mart_2013.pd

http://www.koykoop.org/images/koophaber/gazete_kasim_2012.pdf                        

Verilen Eğitimler

Ankara Üniversitesi Uygulama Çiftlikleri çalışanları için bitki koruma ürünleri kullanımları ve kullanım sırasında alınması gereken güvenlik önlemleri (Eğitici)