PROF.DR. ASUMAN ÖZEN    
Adı : ASUMAN
Soyadı : ÖZEN
E-posta : ozen@veterinary.ankara.edu.tr
Tel : 3170315/4442
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖL.
Kişisel Akademik Bilgiler

Eserler:

Araştırma makaleleri;

 

1.  Aştı, R.N.,Tanyolaç, A., Kurtdede, N., Özen, A (1997): T ve B lenfositlerin Ankara keçilerinin lenfoid dokularındaki dağılımı. Tr. J. of Vet. and Anim. Sci., 21, 99-105.

2.   Aştı, R.N., Kurtdede, N., Özen, A. (1999): Light and electron microscopic studies on alpha naphthyl acetate esterase activity of peripheral blood T lymphocytes in chicken. Dtsc. Tierarztl. Wschr., 106, 397-399.

3.   Özen, A. (1999): Östrus siklusunun farklı dönemlerinde ineklerin ovidukt epiteli üzerinde ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 46 (2-3), 321-330.

4.   Kurtdede, N., Aştı, R.N., Altunay, H., Özen , A. (2000): Ankara keçilerinin ileumu’ndaki Peyer plakları ve M hücreleri üzerinde ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 47(1), 39-49.

5.   Aştı, R. N. , Kurtdede, N. , Altunay, H., Özen, A. (2000): Ankara keçilerinin Konjuktiva ile ilişkili lenfoid dokusu (CALT) üzerinde ışık mikroskopik çalışmalar. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 47(1), 31-37.

6.    Aştı, R.N., Kurtdede, N. , Altunay, H., Özen, A. (2000): Electron microscopic studies on conjunctiva associated lymphoid tissue (CALT) in Angora goats. Dtsc. Tierarztl. Wschr., 107,196-198.

 7.   Özen, A. (2002): Light Microscopic Investigations on the Oviduct in Hens. Tr. J. of Vet. and Anim. Sci., 26, 1283-1288.

 8.  Özen,A.,Aştı,R.N.,Kurtdede,N.(2002): Light and electron microscopic studies on mast cells of the bovine oviduct. Dtsc. Tierarztl. Wschr., 109, 412-415

9. Ergün, E., Ergün, L., Özen, A., Aştı, R. N. (2004): Determination of alpha naphthyl acetate esterase activity in the peripheral blood leukocytes of ostrich (Strutio camelus masaicus). Revue Med. Vet., 155, (3), 147-150 .

10. Özen, A.,Ergün, L., Aştı, R. N. (2004): Histochemical studies on the cervical epithelium of  the cow in early and mid pregnancy. Indian Vet. J., 81, 1379-1382.

11. Ergün,L.,Özen,A.,Ergün,E.,Aştı,R.N. (2004): Alpha naphthyl acetate esterase activity in the peripheral blood leukocytes of turkey (Meleagris gallopova). Indian Vet. J., 81, 431-434.

12. A. Özen, L. Ergün, E. Ergün and N. Şimşek (2007): Morphological studies on ovarian mast cells of the cow.Tr. J. Vet. Anim. Sci., 31(2), 131-136.

13. A. Özen, L. Ergün, E. Ergün and N. Şimşek (2007):  Cytology of the corpus luteum during pregnancy and sexuel cycle in cows. Indian Vet. J., 84, 1075-1078.

14. Şimşek, N., Ergün, L., Ergün, E., Alabay B., Özen, A (2007): Ultrastructure of pancreatic alpha and beta cells in young quails (Coturnix coturnix japonica) fed aflatoxin. Dtsc. Tierarztl. Wschr., 114, 465-469.

15. Özen, A.,Ergün, E.,Kürüm,A.(2010): Histomorphology  of  the  oviduct  epithelium in the Angora  rabbit. Tr. J. Vet. Anim. Sci., 34(3): 219-226.

16. Ergün, E., Ergün, L. Özen, A., Kürüm, A. (2009): Ankara tavşanı Paneth hücrelerinin morfolojisi, histokimyası ve ince yapısı üzerinde çalışmalar. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 56 : 25-30.

17. Özen, A., Ergün,E., Kürüm,A. (2009): Light and electron microscopic studies on the oviduct epithelium of the Pekin duck (Anas platyrhynchos) . Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 56, 177-181.

18. Ergün, E., Ergün, L. Özen, A., Kürüm, A and Alev Gürol Bayraktaroğlu (2010): Histomorphology of the Brunner’s Glands in the Angora Rabbit. J. Anim.Vet. Adv., 9(5): 887-891.

19. Aştı, R. N., Kurtdede, N., Altunay, H., Alabay, B., Özen, A., Bayraktaroğlu, A.G. (2011): Histological and Immunohistochemical studies on the Furstenberg’s Rosette in cows. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 17, 2, 223-228.

20. Kürüm A, Özen A (2012):Akkaraman koyununda Seksüel siklus süresince ovidukt epitelinde meydana gelen değişimlerin ışık ve elektron mikroskobik olarak incelenmesi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 59 (4): 247-253.

21.Özen, A., Bayraktaroğlu, A.G., Alabay, B., Ceylan, A., Ertuğrul, T. (2013): Histomorphology of the porcine oviduct. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 60 (1): 7-13.

22. Özen, A., Ergün, E., Öztaş, E., Ergün, L., Özcan, Z., Alabay, B., Bayraktaroğlu, A. G., Kürüm, A., Erdoğan, E. (2013): Immunohistochemical Expression of Nitric Oxide Synthase Enzymes (iNOS, eNOS, nNOS) in the Estrual and Luteal Phases of the Sexual Cycle in the Cow Oviduct. Anat. Histol. Embryol., Feb 14. doi: 10.1111/ahe.12027. PMID: 23410122.

23. Özen A, Gül Sancak İ (2014): Mezenkimal kök hücreler ve veteriner hekimlikte kullanımı. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61,79-84.

24. Özen A, Bayraktaroğlu AG, Ertuğrul T, Özcan Z, Ceylan A, Özen D(2014): Domuz Oviduktunda Mast Hücreleri Üzerinde  Işık ve Elektron Mikroskobik Çalışmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg,61,9-14.

25. Ozen A, Gul Sancak I, Koch S, Von Rechenberg B(2013): Ultrastructural characteristics of sheep and horse mesenchymal stem cells (MSCs). Microscopy Research,1,17-23.

26. Özen A, Gül Sancak İ, Tiryaki M, Ceylan A, Alparslan Pınarlı F, Delibaşı T (2013): Mesenchymal Stem Cells (Mscs) in Scanning Electron Microscopy (SEM) World. Niche, 2013; 2: 22-4. DOI : 10.5152/niche.2013.162

27. Özen A, Ceylan A(2014): General Principles of Electron Microscopy preparation protocol. Niche journal. Ocak 2014. DOİ: 10.5152/niche.2014.131

28. Gül Sancak İ, Özen A, Alparslan Pınarlı F, Tiryaki M, Ceylan A, Acar U, Delibaşı T (2014): Limbal Stem Cells in dogs and cats their identification culture and differentiation into keratinocytes. Kafkas Üni Vet Fak Derg.  Cilt: 20 Sayı: 6 Sayfa: 909-914. DOI: 10.9775/kvfd.2014.11355.

29. Kürüm A, Özen A, Karahan S, Özcan Z (2014): Investigation of Mast Cell Distribution in the Ovine Oviduct During Oestral and Luteal Phases of the Oestrous CyclesKafkas Üni Vet Fak Derg. Cilt:  20 Sayı: 6 Sayfa: 915-920. DOI: 10.9775/kvfd.2014.11398.

30. İrem Gül Sancak, Asuman Özen, Alev Gürol Bayraktaroğlu, Ahmet Ceylan, Pınar Can (2016) Characterization of mesenchymal stem cells isolated from the adipose tissue of young and old dogs Ankara Univ Vet Fak Derg .cilt:63:3: .... 27.11.2015

31Asuman Özen, İrem Gül Sancak, Ahmet Ceylan, Özge Özgenç (2016) Adipose tissue derived stem cells Turk. J. Vet. Anim. Sci :40:137-141.

32. Ceylan A,  Özgenç Ö,  Altunbaş K, Korkusuz P,  Özen A (2017): Ultrastructure of rat umbilical cord stroma-derived mesenchymal stem cells.Turk. J. Vet. Anim. Sci :41, 464-470.

33. Taheri, H., Unal, M. A., Sevim, M., Gurcan, C., Ekim, O., Ceylan, A., Syrgiannis, Z., Christoforidis, KC., Bosi, S., Ozgenc, O., Gómez, MJ., Erken, MT., Soydal, Ç.,  Eroglu, Z., Bitirim, CV., Cagin, U., Arı, F., Ozen, A., Kuçuk, O., Delogu, LG.,  Prato, M., Metin, O., Yilmazer A. (2020). Photocatalytically Active Graphitic Carbon Nitride as an Effective and Safe 2D Material for In Vitro and In Vivo Photodynamic Therapy. Small, 1904619.Yazılan kitap bölümleri:

        1. Özfiliz N, Erdost H, Ergün L, Özen, A. (2011)  :Temel Veteriner Histoloji ve    Embriyoloji. T.C.          Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2322 Açıköğretim  Fakültesi Yayını No: 1319.

        2. Girgin A, Liman N, Özfiliz N, Özcan Z, Erdost H, Ergün L, Zık B, Özen A, Ergün E, Kocamış H         (2011): Temel Histoloji. Nobel Akademik yayıncılık, Ankara.

 

 

       Ulusal ve uluslararası kongre sunumları:

 

1-      Özen, A., Ergün, L., Aştı, R.N.: Histochemical studies on the cervical epithelium of the cow in early and mid pregnancy. International Science Conference.’’Science in Globalization in 21c., Marking 45th. Anniversary of Union of Scientists in Stara Zagora .1-2 Haziran 2006, Stara Zagora, Bulgaristan.

 

2-      Özen, A., Aştı R.N, Kurtdede,N.: İnek Oviduktu mast hücreleri üzerinde ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar. VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 18-21 Mayıs 2004, Mersin.

 

3-      Şimşek, N., Ergün, L., Ergün, E., Alabay, B., Özen, A: Ultrastructure of pancreatic alpha and beta cells in young quails (Coturnix coturnix japonica) fed aflatoxin.IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , 20-23 Mayıs 2008, Adana.

 

4-      Özen, A., Ergün, L., Ergün, E., Şimşek, N.: Morphological studies on ovarian mast cells of the cow. IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 20-23 Mayıs 2008, Adana.

 

5-      Özen, A., Astı, R.N.: Östrus Siklusunun Farklı Dönemlerinde İneklerin Ovidukt Epiteli Üzerinde Işık ve Elektron Mikroskopik Çalışmalar. IV. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 8-11 Eylül 1998, Diyarbakır.

 

6-      Aştı, R.N., Tanyolaç, A., Kurtdede, N., Özen, A: T ve B lenfositlerin Ankara Keçilerinin Lenfoid Dokularındaki Dağılımı. III. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 1996, Eskişehir.

 

7-      R.N. Aştı, N. Kurtdede, H. Altunay, A. Özen: Ankara Keçilerinin Konjunktiva ile ilişkili Lenfoid Dokuları (CALT) üzerinde Işık ve Elektron Mikroskopik Çalışmalar.VI. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2002, İstanbul.

 

8-      Aştı, R.N., Kurtdede, N., Özen, A: Tavukların Perifer kan T Lenfositleri üzerinde Histokimyasal Çalışmalar. III. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 1996, Eskişehir.

9-  Aştı, R. N., Kurtdede, N., Altunay, H., Alabay, B., Özen, A., Bayraktaroğlu, A.G. : Histological and Immunohistochemical studies on the Furstenberg’s Rosette in cows.X.ulusal Histoloji Embriyoloji Kongresi,17-20 Mayıs 2010. Çeşme İZMİR

10- Özen, A., Ergün,E., Kürüm,A. : Light and electron microscopic studies on the oviduct epithelium of the Pekin duck (Anas platyrhynchosX.ulusal Histoloji Embriyoloji Kongresi,17-20 Mayıs 2010.Çeşme İZMİR

11- GülSancak İ,Özen A,Alparslan Pınarlı F,Tiryaki M,Acar U,Ceylan A,Delibaşı T:Limbal Stem Cells in dogs and cats their identification culture anddifferentiation into keratinocytes. 1. Kök Hücre ve ücresel Tedaviler Kongresi, Kocaeli,20-23 Mart 2014.


12- Özen, A., A.G. Bayraktaroğlu., Ertuğrul, T., Özcan, Z., Ceylan, A, Özen, D, (2014). “Domuz oviduktunda mast hücreleri üzerinde ışık ve elektron mikroskobik çalışmalar”, XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27-30 Mayıs, Ankara.


13- Ahmet Ceylan, Asuman Özen, Tuğrul Ertuğrul, Alev Gürol Bayraktaroğlu, Belma Alabay (2014). “Domuzlarda Oviduktun Histomorfolojisi”.  XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 27-30 Mayıs, Ankara.


14- Ozen A, Gul Sancak I, Koch S, Von Rechenberg B(2013): Ultrastructural characteristics of sheep and horse mesenchymal stem cells (MSCs) (sözlü sunum).


15-  Kürüm   A, Özen  A, Karahan  S, Özcan Z:  Östral ve Luteal Dönemlerde Akkaraman Koyunu Oviduktunda Mast Hücrelerinin İncelenmesi. XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27-30 Mayıs 2014, Ankara.


16- Gül Sancak İ, Özen A,  Bayraktaroğlu A.G,  Ceylan A, Can P.:Characterization of mesenchymal stem cells isolated from the adipose tissue of young and old dogs. 2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapıes. 15-18 October 2015,Antalya (Poster ).


17-  Gul Sancak İ, Özgermen B, Özen A, Pınarlı F A, Acar U,Tiryaki M, Delibaşı T: Healing effects of limbal derived mesenchymal stem cells in corneal diseases in 4 cats and 2 dogs: Preliminary Report. 2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapıes. 15-18 October 2015, Antalya (Sözlü sunum ).


18.Özen,A.: Veteriner hekimlikte kök hücre uygulamaları.XIII.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi ,30 Nisan-3 Mayıs 2016 Çeşme /İzmir.


19.Ceylan A,Özgenç Ö,Altunbaş K, Korkusuz P, Özen A:An Observation of fine structure of umbilical cord stroma derived mesenchymal stem cell. II.International Congress on advances in veterinary sciences and Technics. 4-8 Ekim 2017.Skopje-Makedonya.Katıldığı Sempozyumlar:

 

1- 3. Kök Hücre Sempozyumu. 30 Kasım-1 Aralık 2012 Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü.

 

2-  Electron Microscopy Inaugural Symposium. Zurich University Center for Microscopy and Image Analyses.April 3, 2013, Irchel Campus, Lecture Hall Y 15-G19.

 

Görevlendirmeler:

Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Musculoskeletal Research Unit (MSRU)  7 Ocak- 7 Nisan 2013. Competence Center for Applied Biotechnology and Molecular Medicine (CABMM).

 

 

AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER :

 

1. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006- 2009.

 

2. Temel Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı , 2010-2012.

 

3. Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, 2012- 

 PROJELER:

 

1- Östrus siklusunun farklı dönemlerinde ineklerin ovidukt epiteli üzerinde ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar. Proje No: 95.30.00.06. Yardımcı araştırmacı.

 

 

2- Ankara keçilerinin ileumu’ndaki Peyer Plakları ve M hücreleri üzerinde ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar. Proje No: VHAG-1229. Yardımcı araştırmacı. 

 

3-   T ve B lenfositlerinin Ankara keçilerinin lenfoid dokularındaki dağılımı. Proje No:95.10.00.03. Yardımcı araştırmacı.

 

4- İneklerde meme dokusunun Furstenberg Rozeti üzerinde ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar  Proje No:2001.08.10.030. Yardımcı araştırmacı.

 

5-    Farklı Siklus Dönemlerinde İnek Oviduktunda Nitrik Oksit Sentaz Enzimlerinin (i-NOS, e-NOS, n-NOS) İmmunohistokimyasal Olarak Gösterilmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 09B3338002. Proje yürütücüsü.

 

6-  Kedi ve Köpek limbal kök hücrelerinin izolasyonu ve üretimi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje no: 14A0239001. Proje yürütücüsü.


7- Tübitak Projesi : Proje No:114S075 .FazlaYağlı beslenme sonrasında hipotalamus damarlarında görülen değişikliklerin incelenmesi: Beyin kan bariyeri ve pestisitler.(yardımcı araştırıcı)


8- Genç ve yaşlı köpeklerin yağ dokusundan elde edilen mezenkimal hücrelerin karakterizasyonu. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 14H0239003. Proje yürütücüsü.


9-  Tübitak Projesi: Proje No: 1140890. Kedi ve köpeklerde korneal hastalıklarda limbal kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin iyileşmeye etkisi .(Yardımcı araştırıcı).


10- Tübitak Projesi : Proje No: 115O280. Köpeklerde kuru göz sendromunun kontakt lensler üzerinde üretilen limbal kaynaklı mesenkimal  kök hücreler ile tedavisi.( Danişman).


11-Köpeklerde yağ doku kökenli MSCslerin beta -TCP ve beta TCP/kollagen içerikli biyomateryallerde kemiğe farklılaştırılması,Proje No:17L0239015 Proje yürütücüsü. 


12- Yağ doku kökenli mezenkimal kök hücrelerin izolasyonu, Proje no: VF1913. 

 Değerlendirme:

Değerlendirme VEDEK ULUSAL AKREDİTASYON, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Lisans Programı Değerlendirme, Erzurum, Değerlendirme, 11.11.2019 - 15.11.2019 (Ulusal)