PROF.DR. ALPER ÖZER    
Adı : ALPER
Soyadı : ÖZER
E-posta : ozer@politics.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/alper-ozer
Kişisel Akademik Bilgiler