PROF.DR. HALİSE ÖZGÜVEN    
Adı : HALİSE
Soyadı : ÖZGÜVEN
E-posta : halisedevrimciozguven@yahoo.com
Tel : +903125957084
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

A.  EĞİTİM VE KLİNİK ÇALIŞMALAR

Adı Soyadı: Halise Devrimci ÖZGÜVEN

Doğum Tarihi: 1 Ağustos 1968

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1985-1991

Tıpta Uzmanlık

Erişkin Psikiyatri

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1991-1996  

Doçentlik

 

Erişkin Psikiyatri

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2004

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

1991-1996

Uz. Dr.

Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi

1996-1999

Uz. Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

1999-2004

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

2004-

 

Klinik Çalışmalar:

 

Ekim 1991-Kasım 1996

Ankara Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Psikiyatri  Anabilim  Dalı

Araştırma Görevlisi

 

Aralık 1996-Eylül 1999

Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi

Psikiyatri Uzmanı

 

Eylül 1999 – Aralık 2001  

Ankara Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Psikiyatri  Anabilim  Dalı

Ayakta Tedavi Birimi 

 

Aralık 2001-Mart 2002

Ankara Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Psikiyatri  Anabilim  Dalı

Erkek  Psikoz  Servisi

 

Nisan 2002-Mayıs 2004

Ankara Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Psikiyatri  Anabilim  Dalı

Kadın  Psikoz  Servisi

 

Eylül 1999- 2007

Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi

Psikiyatri Konsültanı ve süpervizorü

 

Haziran 2004-Mart 2009

Ankara Üniversitesi Tıp  Fakültesi  Psikiyatri  Anabilim  Dalı

Erişkin Ayaktan Tedavi Birimi 

 

Mart 2009- Ocak 2014

Ankara Üniversitesi Tıp  Fakültesi  Psikiyatri  Anabilim  Dalı

Gündüz Hastanesi Birimi

 

Ocak 2014- Sürüyor

Ankara Üniversitesi Tıp  Fakültesi  Psikiyatri  Anabilim  Dalı

Kadın Psikoz Servisi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:                                             

  1. Ankara Tabip Odası Üyesi
  2. Türkiye Psikiyatri Derneği Kurucu Üyesi
  3. Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği Üyesi
  4. Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Üyesi
  5. Schizophrenia International Research Society
  6. İntiharı Önleme Derneği Kurucu Üyesi

B.    TIPTA UZMANLIK TEZİ 

“İbni Sina Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği’nde Yatarak Tedavi Gören Kanser Hastaları ve Yakınlarında Psikiyatrik Morbidite”

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 1996

Danışman: Prof. Dr. Gülören Ünlüoğlu

CÇ. ULUSLAR ARASI HAKEMLİ BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

CÇ.1. Sayıl, I., O. Berksun, R. Palabıyıkoğlu, A. Oral, S. Haran, S. Güney, S. Binici, S. Geçim, T. Yücat, A. Beder, H. Özayar, D. Büyükçelik ve H. D. Ozguven, “Attempted Suicides in Ankara in 1995”, Crisis, 19, 1, 47-48 (1998).

 

CÇ.2. Ozguven, H. D., N. Kundakçı, H. Kumbasar ve A. Boyvat, “The Depression, Anxiety, Life Satisfaction and Affective Expression Levels in Psoriazis Patients”, Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology, 14, 4, 267-271 (2000).

 

CÇ.3. Sayil, I. ve H. Devrimci-Ozguven, “Suicide and Suicide Attempts in Ankara in 1998: Results of The Who/Euro Multicentre Study on Suicidal Behavior”  Crisis, 23, 1, 11-16 (2002).

 

CÇ.4. Oguz, Y., C. Atbaşoğlu, O. Öztürk ve H. D. Ozguven, “An Ethics Committee in Turkey: Physician Sexual Misconduct”, Hec Forum (Healthcare Ethics Committee Forum), 14, 3, 279-282 (2002).

 

CÇ.5. Devrimci-Ozguven, H. ve I. Sayıl, “Suicide Attempts in Turkey: Results of the

WHO/EURO Multicentre Study on Suicidal Behaviour”, Canadian Journal of Psychiatry, 48, 5, 324-329 (2003).

 

CÇ.6. Özgüven, H. D., Ç. Soykan, S. Haran ve T. Gençöz, “İntihar Girişiminde Depresyon ve Kaygı Belirtileri ile Problem Çözme Becerileri ve Algılanan Sosyal Desteğin Önemi”, Türk Psikoloji Dergisi, 18, 52, 1-11(2003).

 

CÇ.7. Atbaşoğlu, C., H. D. Ozguven ve Ş. Ölmez, “Dissociation Between Inattentiveness During Mental Status Testing and Social Inattentiveness on the SANS Attention Subscale”, Psychopathology, 36, 5, 263-268 (2003).

 

CÇ.8. Kılıç E. Z., H. Devrimci Ozguven, I. Sayıl,  “The Psychologıcal Effects Of Parental Mental Health On Chıldren Experıencıng Dısaster: The Experıence Of Bolu Earthquake In Turkey”, Family Process, 42(4), 485-495 (2003).

 

CÇ.9. Soykan Ç., H. Devrimci Ozguven, T. Gençöz, “Liebowitz Social Anxiety Scale: The Turkish Version”, Psychological Reports, 93, 1059-1069 (2003).

CÇ.10. Atbaşoğlu EC, Ozguven HD, Saka MC, Göker C. Rhabdomyolysis and coma associated with amisulpride: A probable atypical presentation of neuroleptic malignant syndrome (Letter to the Editor) Journal of Clinical Psychiatry, 65, 1724-1725 (2004).

CÇ.11. Saka MC, Atbaşoğlu EC, Özgüven HD, Şener Ö, Özay E. Cortical inhibition in first-degree relatives of schizophrenic patients assessed with transcranial magnetic stimulation. Int J Neuropsychopharm, 8: 1-5 (2005).

CÇ.12. Atbaşoğlu EC, Özgüven HD, Saka MC, Ölmez Ş. Relative sparing of executive functions in the early phase of schizophrenia. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 17:510-516 (2005).

CÇ.13. Baskak B, Atbaşoğlu C, Özgüven HD, Saka MC, Göğüş AK. The Effectiveness of Intramuscular Biperiden in Acute Akathisia: A double blind, randomized, plasebo controlled study. Journal of Clinical Psychopharmacology, 27: 289 – 294 (2007).

CÇ.14. Oner Ö, Özgüven HD, Öktem F, Yağmurlu B, Baskak B, Munir K. “Proton MR spectroscopy: higher right anterior cingulate N-asetylaspertate choline ratio in Asperger syndrome when compared with healthy controls" American Journal of Neuroradiology 28(8):1494-8 (2007).

CÇ.15. Ö. Aydemir, Eren İ, Savaş H, Oğuzhanoğlu NK, Koçal N,  Özgüven HD, Akkaya C, Başterzi AD, Karlıdağ R, Yenilmez Ç, Özerdem A, Kora K, Tamam L, Gülseren Ş, Oral ET, Vahip S. “Bipolar bozuklukta işlevsellik ölçeğinin geliştirilmesi, güvenilirlik ve geçerliği” Türk Psikiyatri Dergisi 18(4):344-352 (2007).

 

CÇ.16. Baskak SÇ, Özsan H, Baskak B, Özgüven HD, Kınıklı G. “Antipsikotik Tedavi Altında Olmayan Şizofreni Hastalarında Tedavi Öncesi Ve Sonrası T-Lenfosit Ve Alt Tip Oranları”   Türk Psikiyatri Dergisi 19(1):5-12 (2008).
 
CÇ.17. Yarpuz AY, Saadet ED, Şanlı HE, Özgüven HD “Akne Vulgaris Hastalarında Sosyal Kaygı Düzeyi Ve Bunun Klinik Değişkenler İle İlişkisi”,  Türk Psikiyatri Dergisi 19(1): 29-37 (2008).

 

CÇ.18. E.Tugba Ozel-Kizil, E. Cenk Akbostanci , Halise D. Ozguven, E.Cem Atbasoglu. “Secondary socıal anxıety ın movement dısorders”, Movement Disorders 23(5):641-5, (2008).

 

CÇ.19. Oner Ö, Özgüven HD, Öktem F, Yağmurlu B, Baskak B, Ölmez Ş, Munir K. “Asperger Sendromunda Proton Manyetik Rezonans Spektroskopi:  Noropsikolojik Testlerle Korelasyon”, Türk Psikiyatri Dergisi, 20(1): 22-27 (2009).

 

CÇ.20. Kocak OM, Nalcaci E, Devrimci-Ozguven H, Gunes E, Ergenc I. Evaluation of Cognitive Slowing in OCD by Means of Creating Incongruence Between Lexicon and Prosody. Psychiatry Research, 179(3):306-11 (2010).

CÇ21. Baskak B., Yolaç-Yarpuz A., Devrimci Özgüven H., Atbaşoğlu E.C.  Antipsikotik Kullanan Hastalarda Akatizinin Psikiyatrik Belirtiler, İntihar Eğilimi ve Diğer Hareket Bozuklukları ile İlişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47(4):307-313.

CÇ22. Özgüven H.D., Öner Ö., Baskak B., Öktem F., Ölmez Ş., Münir K. Theory of mind in schizophrenia and Asperger`s syndrome: relationship with negative symptoms. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2010; 20(1):5-13

CÇ23. Tug A, Ozguven HD. A long-term baby mix-up case in the Eastern Mediterranean rerion. World Health Organization Eastern Mediterranean Health Journal, 17(3):257-259, 2011.

CÇ24. Baskak B, Munir K, Ozguven HD, Koc E, Gedik G, Erkan D, Atbasoglu CE. Total exposure duration and proximity of cessation of cannabis use predict severity of sub-clinical psychotic symptoms among former users. Psychiatry Research 2012; 30;198(2):316-8.

CÇ25. Baskak B, Ozgüven HD, Ozel Kızıl ET, Erkan D, Koç E, Gedik G. Antisosyal bireylerde sağ yarı uzaya ilişkin görsel dikkat bozukluğuyla öfkenin ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 2012;23(3):171-7.

CÇ26. Balaban ÖD, Atagün Mİ, Ozgüven HD, Özsan HH. Psychiatric morbidity in patients with vitiligo. Düşünen Adam 2011; 24(4):306-313. (Basım tarihi: 2013)

CÇ27. Alptekin K, Ucok A, Ayer A, Unal A, Erol A, Ensari H, Atmaca M, Devrimci Ozguven H. Treatment Guidelines for Patients with Schizophrenia or Psychotic Disorder who are Hospitalized in a Psychiatry Clinic  KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI- BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY  SEP 2014; 24(3): 276-288.

CÇ28. Baskak B, Baran Z, Ozguven HD, Karaboga I, Oner O, Ozel Kizil ET, Hosgoren Y. Prefrontal activity measured by functional near infrared spectroscopy during probabilistic inference in subjects with persecutory delusions. Schizophr Res. 2015 Feb;161(2-3):237-43. doi: 10.1016/j.schres.2014.11.011. PMID:25439391

 

CÇ29. Çelebi MM, Başkak B, Saka T, Devrimci Özgüven H, Ülkar B, Atalar E. Psychiatric and functional evaluation of professional athletes following anterior cruciate ligament reconstruction. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(5):492-6. doi: 10.3944/AOTT.2015.14.0380. PMID:26422343

 

CÇ30. Uckun Z, Baskak B, Ozel-Kizil ET, Ozdemir H, Devrimci Ozguven H, Suzen HS. The impact of CYP2C19 polymorphisms on citalopram metabolism in patients with major depressive disorder. J Clin Pharm Ther. 2015 Dec;40(6):672-9. doi: 10.1111/jcpt.12320. PMID:26343256

 

CÇ31. Baskak B, Baran Z, Devrimci-Özgüven H, Münir K, Öner Ö, Özel-Kızıl T. Effect of a social defeat experıence on prefrontal actıvıty ın schızophrenıa. Psychiatry Res. 2015 Sep 30;233(3):443-50. doi: 10.1016/j.pscychresns.2015.07.017. PMID:26208745

CÇ32. Yücel MO, Devrimci Özgüven H, Sakarya A, Baskak B, Özel Kızıl ET, Sakarya D, Haran S. The Relationship of Verbal Working Memory and Theory of Mind in First Degree Relatives of Patients With Schizophrenia and Bipolar Disorder].  Turk Psikiyatri Derg. 2016 Spring;27(1):8-14. Turkish. PMID:27369680

 

CÇ33. Yuce-Artun N, Ozel-Kizil ET, Baskak B, Devrimci Ozguven H, Duydu Y, Suzen HS. Determination of sertraline and its metabolite by hıgh-pressure liquid chromatography in plasma. Revue Roumanie de Chimie 2015, 60(5-6), 543-548.

 

CÇ34. Yuce-Artun N, Baskak B, Ozel-Kizil ET, Ozdemir H, Uckun Z, Devrimci-Ozguven H, Suzen HS. Influence of CYP2B6 and CYP2C19 polymorphisms on sertraline metabolism in major depression patients. Int J Clin Pharm. 2016 Apr;38(2):388-94. doi: 10.1007/s11096-016-0259-8. PMID:26830411

CÇ35. Uckun Z, Baskak B, Özdemir H, Özel-Kizil ET, Devrimci Ozguven H, Suzen HS. Association Between the 5-HTTLPR Polymorphism and Response to Citalopram in Turkish Patients with Major Depressive Disorder. Turk J Pharm Sci. 2016; 13(2): 17-32.

CÇ36. Ates FE, Cangoz B, Ozel-Kizil ET, Baskak B, Baran Z, Devrimci-Ozguven H (2017). Frontal activity during a verbal emotional working memory task in patients with Alzheimer's disease: A functional near-infrared spectroscopy study. Psychiatry Research Neuroimaging 261 (2017) 29–34.

D. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA YA DA DERGİLERİNDE BASILAN BİLDİRİLER

D.1. Sayıl I, Oral A, Güney S, Ayhan N, Ayhan O, Devrimci H. Parasuicide in Ankara. XVI. IASP Congress, Crisis 1991, 1:35-37, Hamburg, Germany, 1-5 Sep 1991.

D.2. Yavuzer G, Devrimci-Özgüven H, Ekin S, Elhan A ve Ergin S, “Psychological Symptoms in Fibromyalgia Syndrome: Relationship of Clinical Parameters and General Health Status”, Proc. 8th World Congress of the International Rehabilitation Medicine Association, Abstracts, 324, Kyoto, August 31- September 4, 1997.

D.3. Kundakçı, N., H. D. Özgüven, H. Kumbasar ve A. Boyvat, “The Depression, Anxiety, Life Satisfaction and Affective Expression Levels in Psoriasis Patients”, Proc. 7th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,  Vol. 11, 165-166, Nice, October 7-11, 1998.  

D.4. Ozguven H., Sayıl I ve Berksun O, “Risk Factors for Completed and Attempted Suicides”, American Psychiatric Association 2000 Annual Meeting, Abstracts, 225, Chicago, May 13-18, 2000.  

D.5. Kılıç, E. Z., H. Özgüven, R. Uslu ve I. Sayıl, “Parental Psychopathology as a Risk Factor for Childhood PTSD”, 12. World Congress of Psychiatry, Abstracts Vol 2, 186,  Yokohama, August 24-29, 2002.  

D.6. Demir, B., A. Soykan, H. D. Özgüven, A. Göğüş ve T. Haller, “An Open Label Clinical Trial of Reboksetin in Patients with Major Depressive Disorder”, 15th ECNP (European Collage of Neuropsychopharmacology Congress, Abstracts, 12 (Suppl 3), 221, Barcelona, October 5-9, 2002.

D.7. Saka, M. C., E. C. Atbasoğlu, H. D. Ozguven, H. O. Sener ve  E. Ozay, “Evidence for Normal Cortical Inhibition in First-Degree Relatives of Schizophrenic Patients: A Preliminary Report”, Abstracts of the 9. International Congress on Schizophrenia Research, Colorado, Schizophrenia Research, Vol 60, 259, Elsevier, March 29-April 2, 2003.

D.8. Alptekin, K., I. Sayil, H. Devrimci-Ozguven, “The Distribution of Suicides in Turkey According to Cities and Gender”, XXII. World Congress of the International Association for Suicide Prevention (IASP), Final Programme and Abstract Book, s 213:3, Stockholm, Sweden, 10-14 September 2003.

D.9. Ozguven, H.D., Oner O, Baskak B, Oner P, Atbasoglu EC. The metabolic and clinical effects of olanzapine and quetiapine:preliminary findings from a randomized single-blind trial in patients with schizophrenia. Abstracts of the 12th Biennial Winterworkshop on Schizophrenia, Davos, Schizophrenia Research, Vol 67 (Supl 1) , 190-191, Elsevier, Feb 7-13, 2004.  

D.10. Atbasoglu EC, Ozguven HD, Saka MC, Ölmez S, Relative sparing of executive functions and set shifting abilities in the first five years of  schizophrenia. Abstracts of the 12th Biennial Winterworkshop on Schizophrenia, Davos, Schizophrenia Research, Vol 67 (Supl 1) , 241, Elsevier, Feb 7-13, 2004.

D.11. Sayıl I, Baskak B, Özgüven HD. Suicide Attepts Among Turkish Emigrants in Europa. Nationales Suizid Praventions Program fur Deutschland, Almanya-Ulm, 25-27 Mart 2004.  

D.12. Atbasoglu EC, Devrimci Ozguven H, Saka MC, Olmez S. Improvement in verbal working memory (VM) in a clinically stable sample with schizophrenia. The International Congress on Schizophrenia Research Savannah, USA, Schizophrenia Bulletin, Vol 31 (2),317, April 2-6 2005.

D.13. Aydemir Ö, Eren İ, Savaş H, Oğuzhanoğlu NK, Koçal N, Devrimci Özgüven H, Akkaya C, Başterzi AD, Karlıdağ R, Yenilmez Ç, Özerdem A, Kora K, Tamam L, Gülseren Ş, Oral T, Vahip S, “Development, Reliability and Validity of Bipolar Disorder Functioning Questionnaire”, Program & Abstract Book, p 178-179, International Conference on Mood Disorders, İstanbul, 30 March-1 April 2006.  

D.14. Atbasoglu EC, Devrimci Ozguven H, Baskak B, Saka MC, Olmez S, Ergun G. Improvement in social and occupational functioning at 1-year follow-up in patients with recent-onset schizophrenia: could enhanced supportive care replace specific interventions?  Turkish Journal of Psychiatry (Türk Psikiyatri Dergisi), 17 (Suppl 1), 126,  The World Psychiatric Association International Congress, İstanbul, TURKEY, July 12-16 2006.

 

D.15. Devrimci Ozguven H.  The Epidemiology of Suicidal Behavior in Turkey. Turkish Journal of Psychiatry (Türk Psikiyatri Dergisi), 17 (Suppl 1):100, The World Psychiatric Association International Congress, İstanbul, TURKEY, July 12-16 2006.

D.16. Baskak B, Atbasoglu C, Devrimci-Ozguven H, Saka MC, “The Effectiveness of Intramuscular Biperiden in Acute Akathisia: A Double Blind, Randomized, Plasebo Controlled Study”. Schizophrenia Bulletin, Vol 33 (2):420, International Congress on Schizophrenia Research, Colorado Springs, USA, 28 March-01 April 2007.

D.17. Devrimci-Ozguven H, Senturk V, Batıgun AD, Oncu B, Baskak B, Ozel-Kizil ET. Affectıve Temperaments And Suıcıde Probabılıty in Bıpolar Dısorder. The Seventh International Review of Bipolar Disorders, Roma, İtalya, 3-5 Mayıs 2007.

 

D.18.  Özgüven HD, Öner Ö, Baskak B, Yağmurlu B, Ölmez Ş, Saka MC,  Atbaşoğlu C, Öktem F, Münir K. “Comparison of Theory of Mind and Affect Recognition Between Subjects with Schizophrenia and Asperger Disorder”, 20th ECNP Congress, European Neuropsychopharmacology, 17 (Suppl 4):586 13-17 October 2007, Vienna, Austria.

 

D.19.  Özgüven HD, Öner Ö, Baskak B, Yağmurlu B, Ölmez Ş, Saka MC,  Atbaşoğlu C, Öktem F, Münir K. "Neuronal Integrıty, Emotıon Recognıtıon And Theory Of Mınd In Schızophrenıa And Asperger Dısorder: A Magnetıc Resonance Spectroscopy Study", Schizophrenia Research, 98 (Supp):120, 14th Biennial Winter Workshop on Schizophrenia and Bipolar Disorders, Montreux, Switzerland, February 3rd - 7th, 2008.

 

D.20. M.O. Yucel, H. Devrimci-Ozguven, E.T. Ozel-Kizil, S. Haran, M.C. Saka, E.C. Atbasoglu. “Theory of mind deficits in unaffected relatives of patients with schizophrenia and bipolar disorder”, European Neuropsychopharmacology, 19 (Suppl 3):322, 21th ECNP Congress, İstanbul, Turkey, 12-16 September 2009.

D.21. Celebi MM, Baskak B, Ozgüven HD, Atalar E, Ulkar B, Saka T, Ergen E. Post-operative psychiatric assessment of athletes with anterior cruciate ligament injury. 32nd World Congress of Sports Medicine, Poster’s Book, 27-30 September 2012, Roma.

D.22. Ates FE, Cangoz B, Ozel-Kizil ET, Baskak B, Baran Z, Devrimci-Ozguven H
Emotional working memory in Alzheimer's disease: a functional near-infrared spectroscopy study. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni - Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013;23(Ek 1):S90 

D.23. Zergeroglu, Simge Aykan; Gurses, Emre; Tuncali, Timur; Ozguven, H. D.”Resting-State EEG Alpha Power in Healthy Individuals with Autistic Traits” ACTA PHYSIOLOGICA   Volume: 215   Special Issue: SI   Supplement: 704  Pages: 22-22   Meeting Abstract: OC21   Published: SEP 2015

 

D.24. Balaban, O. D.; Atagun, M. I.; Ozguven, H. D.”Sensitivity of the tests measuring information processing in schizophrenia and bipolar disorder”  27th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP) Location: Berlin, GERMANY Date: OCT 18-21, 2014  Sponsor(s): European Coll Neuropsychopharmacol EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY   Volume: 24   Supplement: 2  Pages: S334-S334   Meeting Abstract: P.1.j.025   Published: OCT 2014

D.25. Demirbügen M, Baskak B, Kızıl-Özel T, Devrimci-Özgüven H, Süzen HS. The association of serotonin 2A receptor 102T/C polymorphism and nausea in citalopram treated patients. 11th Internetional Symposium on Pharmaceutical Sciences, 09-12 June 2015, Ankara, Turkey

D.26. Uçkun Z, Baskak B, Özdemir H, Ozel-Kizil ET, Ozguven H, Suzen S. CYP2C19*17 Polymorphism and Major Depression Patients Treated with Citalopram.11th Internetional Symposium on Pharmaceutical Sciences, 09-12 June 2015, Ankara, Turkey.

D.27. Ates , F. E., Cangoz, B., Özel Kizil, E. T., Baskak, B., Baran, Z. & Devrimci Ozguven, H. (2015, September). Frontal Activity During a Verbal Emotional Working Memory (EWM) Task in Patients with Alzheimer's Disease: A Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS) Study. Poster presented at the British Psychological Society Cognitive Psychology Section, Canterbury, UK.

D.28. Duman B, Kale EH, Yenihayat I, Baskak B, Özgüven HD. Investigation Of Cerebral Cortex Hemodynamic Activations Usıng FNIRS  During Mind Reading Task In Subjects Wıth Autism Spectrum Disorder Compared With Healthy Controls 30 th ECNP congress, Paris, 2017 France.

D.29. Ozguven Devrimci H, Hosgoren Alici Y, Kale E, Yenihayat I, Baskak B. Inefficient cortical processing in creativity tasks in bipolardisorder: an fNIRS study'. 30 th ECNP congress, Paris, 2017 France.

 

E. ULUSLAR ARASI KİTAPLARDA BÖLÜMLER

E.1. Ozguven, H. D., I. Sayil, B. Baskak and U. Bille-Brahe: Immigrants and Attempted Suicide in Europe , (in) Suicidal Behaviour : Theories and Research Findings,  Editors: D. De Leo, U. Bille-Brahe, A.J.F.M. Kerkhof, and A. Schmidtke, (Ed.) Hogrefe and Huber Publisher, Göttingen, p. 270-279 (2004).

E.2. Sayil, I. ve H. D. Ozguven: Suicidal Behaviour in Turkey, (in) Suicidal Behaviour in Europe, Editors: A. Schmidtke, D. De Leo, U. Bille-Brahe & A. Kerkhof, Hogrefe and Huber Publisher, Göttingen, p.225-232 (2004).

E.3. Baskak SC, Ozsan H, Baskak B, Ozguven HD, Kinikli G (2011) Peripheral Blood T-Lymphocyte and T-Lymphocyte Subset Ratios before and after Treatment in Schizophrenia Patients not taking Antipsychotic Medication. Yearbook of International Psychiatry and Behavioral Neurosciences. N. Boutros (Ed), New York, Nova Biomedical, 159-170 pp.

 

F. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

F.1. Özsan, H.H., H. Devrimci ve I. Sayıl, “Yatan Hastaların Vizitlere Karşı Tutumları Üzerine Araştırma”, Ankara Tıp Mecmuası, 46,307-314 (1993).

 

F.2. Sayıl, I., A. Oral, S. Güney, N. Ayhan, Ö. Ayhan ve H. Devrimci, “Ankara’da İntihar Girişimleri Üzerine Bir Çalışma”, Kriz Dergisi, 1, 2, 56-61 (1993).

 

F.3. Özsan, H. H., I. Sayıl ve H. Devrimci, “İntihar Olgusunun Adli Yönü Üzerine Bir Çalışma”, Düşünen Adam, 7, 1-2, 21-23 (1994).

 

F.4. Özgüven, H. D., “Tedaviyi Reddetme Hakkı ve Hastanın “Yeterliliği”nin Değerlendirilmesi”, 3P (Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji) Dergisi, 2, Ek 2, 41-44 (1994).

 

F.5. Özden, A., Ö. Erman, H. Erman, S. Canat, O. N. Ortaer, U. Ergun ve H. Devrimci,  “Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nden İki Merkezdeki Davranım Bozukluğu Olgularının Karşılaştırma Çalışması”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2, 3, 125-130 (1995).

 

F.6. Özgüven, H. D., “Süregelen İlerleyici Nörolojik Hastalıkların Psikolojik ve Etik Yönleri”, Nöropsikiyatri Arşivi, 33, 1, 39-44 (1996).

 

F.7. Çevik, A., A. Özden, H. Devrimci, Ş. Ünal, U. Ergun, G. Yavuzcan ve B. Öncü, “Group Psychotherapy with Delayed Turkish Adolescents”, J Ankara Medical School, 18, 1, 5-8 (1996).

 

F.8. Şenol, S., H. D. Özgüven, İ. Dağ ve Y. Oğuz, “Hekimler İçin Ötanazi, Ölüm ve Ölümcül Hastaya İlişkin Tutum Ölçeği (ÖTÖ)’nin Faktör Yapısı ve İç Tutarlığı”, 3P(Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji) Dergisi, 4, 3, 185-190 (1996).

 

F.9. Oğuz, Y., S. Şenol, H. D. Özgüven, M. Arıkazan, A. R. Özen ve Ş. Ünal, “Ankara’da Çalışan Hekimlerin Ötanazi İle İlgili Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Anket Çalışması”, 3P (Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji) Dergisi, 4, Ek 3, 43-48 (1996).

 

F.10. Özgüven, H. D., S. Köker ve S. Canat, “Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’nin Bir Ankara Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirliği”, 3P(Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji) Dergisi, 5, 3, 197-201 (1997).

 

F.11. Köker, S. ve H. D. Özgüven, “Psikiyatrik Kriz Durumunda ve Sonrasında Kimlik Duygusu Ölçeği-k Formundan Alınan Puanların Karşılaştırılması”, 3P (Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji) Dergisi, 5, 4, 266-270 (1997).

 

F.12. Sayıl, I., S. Haran, Ş. Ölmez ve H. Devrimci-Özgüven, “Ankara Üniversitesi Hastaneleri’nde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri”, Kriz Dergisi,  5, 2, 71-78 (1997).

 

F.13. Devrimci-Özgüven, H. ve E. T. Tuncer, “Uyum Bozukluğu”, Kriz Dergisi, 5, 2, 87-94 (1997).

 

F.14. Özgüven, H. D. ve M. Z. Sungur, “Sosyal fobi”, Türk Psikiyatri Dergisi, 9, 2, 128-138 (1998).

 

F.15. Sayıl, I., C. Pekyardımcı ve H. D. Özgüven, “Trafik Kazasına Uğrayan Kişilerde Akut Stres Bozukluğu Belirtileri”, Kriz Dergisi, 6, 1, 13-20 (1998).

 

F.16. Haran, S., H. D. Özgüven, Ş. Ölmez ve I. Sayıl, “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Ankara Numune Hastanesi’nde Çalışan Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik Düzeyleri”, Kriz Dergisi, 6, 1, 75-84 (1998).

 

F.17. Özgüven, H. D. ve G. Ünlüoğlu, “Kanser Hastaları ve Yakınlarında Psikiyatrik Morbidite”, 3P (Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji) Dergisi, 6, 3, 196-206 (1998).

 

F.18. Özgüven, H. D., S. Köker ve S. Canat, “İbni Sina Hastanesi’nde Yatarak Tedavi Gören Bir Grup Hastada Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Araştırılması”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 52, 1, 7-12 (1999).

 

F.19. Özgüven, H. D. ve I. Sayıl, “Ankara Üniversitesi Kriz Merkezi’ne Bir Yıl Boyunca Başvuran Yeni Vakaların Sorun Alanları ve Tanılarına Göre Değerlendirilmesi”,  Kriz Dergisi, 6, 1, 7-12 (1999).

 

F.20. Özgüven, H. D., “Psikiyatrik Kriz Vakalarında Hatalı Otomatik Düşünceler ve Fonksiyonel Olmayan Tutumların Sıklığı”, Kriz Dergisi, 6, 2, 8-14 (1999).

 

F.21. Yavuzer, G., H. D. Ozguven, H. Niyazoğlu, S. Ergin ve A. Elhan, “The Efficasy and Safety of Fluoxetine in Fibromialgia Patients: An Open Study”, Romatizma, 14, 3, 165-169 (1999).

 

F.22. Özgüven, H. D., N. Kundakçı ve A. Boyvat, “Psöriyazis Hastalarında İkincil Sosyal Anksiyete”, Türk Psikiyatri Dergisi, 11, 2, 121-126 (2000).

 

F.23. Yavuzer, G., H. Devrimci-Ozguven, S. Sarmer, S. Ergin ve H. Kumbasar, “Psychiatric Morbidity and Psychological Status in Fibromialgia Patients”, Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, 12, 1, 17-21 (2001).

 

F.24. Ozguven, H. D., Ö. Öner ve Ş. Olmez, “Asperger Bozukluğu Olan Bir Vakanın Klinik ve Nöropsikolojik Değerlendirmesi”, Türk Psikiyatri Dergisi, 12, 3, 233-240 (2001).

 

F.25. Sayıl, I., S. Canat, R. Akdur, E. Ö. Kılıç, R. Uslu, H. D. Ozguven, B. Öncü, S. Doğan, O. M. Koçak, M. Kendi, S. Aldemir, S. Çelik, D. Öztop, A. Yalçın, A. Yılmaz ve S. Güney, “Depremzede Ailelere Yönelik Koruyucu Müdahale Çalışması”, Kriz Dergisi, 9, 1, 1-12 (2001).

F.26. Özgüven, H. D., Ç. Soykan ve S. Haran, “İntihar Girişimlerinde Sorun Alanları ve Tetikleyiciler”, Kriz Dergisi, 11, 1, 13-24 (2003).

F.27. Özgüven, H. D., “İntihar Girişimlerinde Krize Müdahale”, Kriz Dergisi , 11, 1, 25-34 (2003).

F.28. Özgüven, H. D., Ç. Soykan ve H. Yazar, “Bir Yasak-Sevi Olgusuna Yaklaşım ve Karşılaşılan Güçlükler”, Türk Psikiyatri Dergisi, 14, 4, 311-318 (2003).

F.29. Paracıkoğlu, V., I. Sayıl, H. D. Özgüven, “Ankara’da intihar girişimleri üzerine bir izleme çalışması:Dünya Sağlık Örgütü / Avrupa Çok Merkezli İntihar Davranışı İzleme Çalışması Sonuçları”, Kriz Dergisi, 12, 2, 1-17 (2004).

F.30. Baskak B, Sayıl I, Özgüven HD. “Avrupa’da intihar girişiminde bulunan Türk göçmenlerin sosyodemografik analizi”, Kriz Dergisi, 2005, 13 (3): 9-14.

F.31. Devrimci Özgüven H. Genel tıbbi değerlendirme ve laboratuar incelemelerinin psikiyatrik vaka formülasyonuna katkısı. Psikiyatride Güncel, 2012;2(2):135-146.

F.32. Baskak B, Devrimci Özgüven H. Şizofreni Tedavisinde Psikoeğitimin Yeri. Psikiyatride Güncel, 2013; 3(2):127-137.

F.33. Sakarya A, Ozgüven HD. Bipolar bozuklukta intihar davranışı. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi 2013; 6(2):34-40.

F.34. Duman B, Devrimci-Özgüven H.  Features of Emergency Psychiatric Units and Crisis Intervention. Update in Psychiatry. 2015 (2) 73-81.

F.35. Devrimci Özgüven H, Hoşgören Alıcı Y. İntiharı Önleme. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2016;9(3):71-6.

F.36. ÖZGÜVEN HD, SAYAR D. Yaşlanma, Psikiyatrik Bozukluklar ve Egzersiz. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Medicine-Special Topics 2017; 3(2):106-114.

F.37. Eskin M, Devrimci Özgüven H. İntihar riskinin değerlendirilmesi. Psikiyatride Güncel, 2017; 7(1):15-26.

 

F.38. Devrimci Özgüven H, Sönmez İ. İntihar girişimlerinde ilk yardım: yapılması ve yapılmaması gerekenler. Psikiyatride Güncel, 2017; 7(1):27-36.

 

GH. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA YA DA DERGİLERİNDE BASILAN BİLDİRİLER

GH.1. Sayıl, I., A. Oral, S. Güney, H. Devrimci, N. Ayhan ve Ö. Ayhan, “Ankara’daki İntihar Girişimleri Üstüne Bir Çalışma”, 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri, 27, Antalya, 6-9 Kasım 1991.

GH.2. Devrimci, H., “Bilimsel Tıp ve Psikiyatri ile Alternatif Denen Tıpta Kümelendirme ve Nedensellik”, 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri, 47, Antalya, 6-9 Kasım 1991.

GH.3. Özgüven, H. D. ve S. Köker, “Psikiyatrik Krizde Kimlik Duygusu”, 4. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Bildiri Özetleri, P26, Adana, 7-9 Mayıs 1997.

GH.4. Sayıl I, Pekyardımcı C, Devrimci Özgüven H. “Yoldaki Şiddet”. 4. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Bildiri Özetleri, P27, Adana, 7-9 Mayıs 1997.                

GH.5. Yavuzer G., Devrimci H., Ekin S., Elhan A.H. ve Ergin S., “Fibromyalji Hastalarında Klinik Değişkenlerin Özellikleri ve Özürlülük ile İlişkileri”, Program ve Özet Kitabı, XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 154, Ankara, 15-18 Mayıs 1997.

GH.6. Sayıl, I., C. Pekyardımcı ve H. Özgüven Devrimci, “Trafik Kazasına Uğrayan Kişilerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri”, 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 237, Antalya, 1-4 Ekim 1997.

GH.7. Özgüven Devrimci, H., S. Koker ve S. Canat, “İbni Sina Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri”, 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, 210, Antalya, 1-4 Ekim 1997.

GH.8. Sayıl, I., R. Palabıyıkoğlu, O. Berksun, H. D. Özgüven, S. Haran, A. Oral, S. A. Binici ve S. Güney, “WHO/Avrupa Çok Merkezli Parasuisid Çalışması: Ankara’da İntihar Girişimleri Üzerine Çok Merkezli Epidemiyolojik Bir Çalışma”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bilimsel Çalışmalar Özet Kitabı, 141, Çeşme-İzmir, 29 Eylül-3 Ekim 1998.

GH.9. Özgüven, H. D. ve I. Sayıl, “Ankara Üniversitesi Kriz Merkezi’ne Bir Yıl Süresince Başvuran Yeni Vakaların Sorun Alanları ve Tanılarına Göre Dağılımı”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bilimsel Çalışmalar Özet Kitabı, 323, Çeşme-İzmir, 29 Eylül-3 Ekim 1998.

GH.10. Özgüven, H. D., “Psikiyatrik Kriz Vakalarında Hatalı Otomatik Düşünceler ve Fonksiyonel Olmayan Tutumların Sıklığı”, 6. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kapadokya, 28-31 Ekim 1999. (*Poster Bildiri İkincilik Ödülü almıştır)

GH.11. Sayıl, I., S. Canat, R. Akdur, E. Ö. Kılıç, R. Uslu, H. D. Özgüven ve B. Öncü, “Depremzede Ailelere Yönelik Koruyucu Müdahale Çalışması”,  36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Özet Kitabı, 78, Antalya, 3-7 Ekim 2000.

GH.12. Sayıl, I. ve H. D. Özgüven, “Türkiye’de İntihar Grişimlerinin Epidemiyolojisi”, 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Özet Kitabı, 5, Antalya, 3-7 Ekim 2000.

GH.13. Özgüven, H. D., “Stresin Yol Açtığı Psikiyatrik Tablolar”, Stres ve Allostatik Regülasyon Mekanizmaları Sempozyum Bildirileri, editör: Yarpuzlu AA, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Yayınları, 5, 155-168, Ankara, 15 Nisan 2002.

GH.14. Atbaşoğlu, C., H. D. Özgüven ve Ş. Ölmez, “SANS 23 (Muayenede Dikkat Eksikliği Maddesi) Dikkat Kusurunu Değil Sözel Becerilerdeki Kusuru Kestirmeye Yarıyor”, Bahar Sempozyumları VI, Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, Kongre Bildirileri, 71-72, Antalya, 24-28 Nisan, 2002.

GH.15. Saka, M.C., E.C. Atbaşoğlu, H.D. Özgüven, H.Ö. Şener, E. Özay,  “Şizofreni hastalarının birinci derece akrabalarında transkraniyel manyetik uyarım ile ölçülen kortikal inhibisyon”, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Program ve Kongre Bildirileri Özet Kitabı, Poster Bildiri, 2002.

GH.16. Soykan, Ç., H. D. Özgüven ve T. Gençöz, “Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirliği”, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Program ve Kongre Bildirileri Özet Kitabı, 212,  Marmaris, 22-27 Ekim, 2002.

 

GH.17. Atbaşoğlu EC, Özgüven HD, Ölmez Ş: Şizofrenide bir yıllık antipsikotik ilaç tedavisinin bilişsel işlevler üzerindeki etkisi (Sözel bildiri). Bahar Sempozyumları VII, Antalya,  Mayıs 2003. 

 

GH.18. Özgüven HD, “İntihar Davranışının Medyadaki Yansımaları ve Bunun Ruh Sağlığına Etkileri”, 10. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ankara, 5-7 Haziran 2003.

 

GH.19. Özgüven, HD, “Avrupa’da Göçmenler ve İntihar Girişimleri”, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Program ve Kongre Bildirileri Özet Kitabı, s.72-74, Antalya, 14-19 Ekim, 2003.

                                              

GH.20. Atbaşoğlu, C., H. D. Özgüven, M. C. Saka, Ş. Ölmez, “Şizofreninin İlk Beş Yılında Sözel Bellek Bozukluğu Yönetsel İşlevlerdeki Bozukluktan Daha Belirgin”, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Program ve Kongre Bildirileri Özet Kitabı, 213-217, Antalya, 14-19 Ekim, 2003.

 

GH.21. Atbaşoğlu EC, Özgüven HD, Saka MC, Ölmez Ş: Şizofrenide iki yıl içindeki nüksleri ve işlev düzeyini yordayan etmenler. Bahar Sempozyumları IX, Antalya, 13-17 Nisan 2005.

 

GH.22. Şentürk V, Devrimci-Özgüven H, Öncü B, Berksun O, Çevik A: İki uçlu bozuklukta epidemiyolojik özellikler. Özet Kitabı, s 143-144, 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erzurum,  15-20 Kasım 2005.

 

GH.23. Özel Kızıl ET, Akbostancı MC, Devrimci-Özgüven H, Atbaşoğlu EC. “Hareket Bozukluklarında İkincil Sosyal Anksiyete”, Program ve Bildiri Özet Kitabı, s 140-141, Türkiye Psikiyatri Derneği, Bahar Sempozyumları X, İstanbul, 28 Mart-2 Nisan 2006.

(*Poster Bildiri İkincilik Ödülü almıştır)

 

GH.24. Devrimci-Ozguven H, Yaşam Boyu Şizofreni: Güç Durumların Tedavisi (Panel I)- Şizofrenide İntihar Davranışı” 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 1-5 Kasım 2006.

 

GH.25. Öner Ö, Özgüven HD, Öktem F, Yağmurlu B, Ölmez Ş, Baksak B, Munir KM (2006) Asperger Sendromu olgularında proton magnetik rezonans spektroskopi bulgularıyla nöropsikolojik ölçümlerin ilişkisi. 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bildiri Kitabı, s:22, Antalya, 20-23 Nisan 2006.

 

GH.26. Öner Ö, Özgüven HD, Öktem F, Yağmurlu B, Ölmez Ş, Baksak B, Munir KM (2006) Asperger Sendromu ve normal kontrol olgularının proton magnetik rezonans spektroskopi ile incelenmesi. 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Bildiri Kitabı, s:21, Antalya, 20-23 Nisan 2006.

 

GH.27. Devrimci-Ozguven H, “Duygudurum bozuklukları ve şizofrenide genetik ve nörobiyolojik çalışmalar: Endofenotip yaklaşımı ile geçerli fenotipler bulundu mu?” (Panel)-“Duygudurum bozukluklarında beyin işlevleri ve yapısı ile ilgili endofenotipler”. 6. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, Özet Kitabı, Mersin, s.60, 4-8 Eylül 2007.

 

GH.28. Devrimci-Ozguven H, “Şizofrenide prodrom ve tedavi edilmemiş psikoz süresinin klinik seyir ve hastalık sonuçlarına etkisi”, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 14-19 Ekim 2008.

GH.29. Başgöze, A.S. Gönül, H.D. Ozguven, B. Baskak, E.T. Ozel, D. Gokcay, 10. Ulusal Nörobilim Kongresi konferansı dahilinde "10. Ulusal Nörobilim Kongresi Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "The contribution of emotional conflict resolution difference between healthy and depressed groups to the psychiatric scales", 176 pp., İstanbul, Türkiye, Nisan, 2011.

GH.30. HS Süzen, Z Uçkun, N Yüce-Artun, B Baskak, T Erguvan-Kızıl, H Özdemir, H Devrimci-Özgüven. The impact of genetic differences on SSRIs metabolism in depressed patients. Turk Heltox Toxicology Congress, 21-24 October, 2015, Çeşme, Turkey.

GH.31. Nihal Apaydın, Hikmet Emre Kale, İpek Çelikağ, Sertaç Üstün, Bora Baskak, Halise Devrimci Özgüven, Metehan Çiçek. Zaman algısı ve ödül sisteminin ilişkisi. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabı, 26-29 Mayıs 2016, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

GH.32. Nihal Apaydın, H. Emre Kale, İpek Çelikağ, Sertaç Üstün, Bora Baskak, Halise Devrimci Özgüven, Metehan Çiçek. Majör Depresif Bozukluğu olan Hastalarda Zaman Algısının Beyindeki Ödül Sistemi ile Olan İlişkisi. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabı, 26-29 Mayıs 2016, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

GH.33. Bora Baskak, Nilay Sedes, Halise Devrimci Özgüven, Işıl Karaboğa, Erguvan Tuğba Özel Kızıl, Yasemin Hoşgören, Melike Ezerbolat, Zeynel Baran, Özgür Öner, Gülşen Yetiş. Perseküsyon Sanrıları Olan Bireylerde Olasılığa Bağlı Çıkarsama Sırasında Prefrontal Aktivitenin Fonksiyonel Yakın Kızılötesi Spektroskopiyle Ölçümü. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabı, 26-29 Mayıs 2016, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

GH.34. Bora Baskak, Nilay Sedes, Halise Devrimci Özgüven, Tuğba Kızıl Özel, Melike Ezerbolat, Zeynel Baran, Kerim Münir, Özgür Öner. Şizofrenide Prefrontal Kortekste Sosyal Yenilgi Deneyiminin Etkisi. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabı, 26-29 Mayıs 2016, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

GH.35. Farhad Nassehi, Nihal Apaydın, İpek Çelikağ, Sertaç Üstün, Emre H. Kale, Bora Baskak, Halise Devrimci Özgüven, Metehan Çiçek. Major Depresif Bozukluğu Olan Hastalarda Dinlenim Bağlantısallık Ağları. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabı, 26-29 Mayıs 2016, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

GH.36. Nihal Apaydın, Tansu Birsoy, Arzu Ceylan Has, Emre Hikmet Kale, İpek Çelikağ, Sertaç Üstün, Bora Baskak, Halise Devrimci Özgüven, Metehan Çiçek. Majör Depsesif Bozukluğu Olan Hastalarda Ödül Sistemi ve Zaman Algısısıyla İlgili Beyin Bölgelerinde DTG ile Gözlenen Yaygın Beyaz Madde Değişimi. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabı, 26-29 Mayıs 2016, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

GH.37. Nihal Apaydın, Hikmet Emre Kale, İpek Çelikağ, Sertaç Üstün, Bora Baskak, Halise Devrimci Özgüven, Metehan Çiçek. Zaman algısı ve ödül sisteminin ilişkisi. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabı, 26-29 Mayıs 2016, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

 

GH.38. Bora Baskak, Nilay Sedes, Halise Devrimci Özgüven, Işıl Karaboğa, Erguvan Tuğba Özel Kızıl, Yasemin Hoşgören, Melike Ezerbolat, Zeynel Baran, Özgür Öner, Gülşen Yetiş. Perseküsyon Sanrıları Olan Bireylerde Olasılığa Bağlı Çıkarsama Sırasında Prefrontal Aktivitenin Fonksiyonel Yakın Kızılötesi Spektroskopiyle Ölçümü. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabı, 26-29 Mayıs 2016, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

 

GH.39. Bora Baskak, Nilay Sedes, Halise Devrimci Özgüven, Tuğba Kızıl Özel, Melike Ezerbolat, Zeynel Baran, Kerim Münir, Özgür Öner. Şizofrenide Prefrontal Kortekste Sosyal Yenilgi Deneyiminin Etkisi. 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi Bildiri Kitabı, 26-29 Mayıs 2016, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

 

GH.40. Ayidağa T, Devrimci Özgüven H. Anne Eliyle Gerçekleşen Bir Yapay Bozukluk Olgusu. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya. 16-20 Kasım 2016

 

GH.41. Ayidağa T, Devrimci Özgüven H. İşitsel Hallüsinasyon Değil Müzikal Obsesyon: Bir Vaka Sunumu. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya. 16-20 Kasım 2016

 

GH.42. Devrimci Özgüven H, Atmaca M, Baran Z, Cengisiz C, Çınar C, ve ark. Şizofreni hastalarında paliperidon palmitat tedavisinin etkililik ve güvenliliği: Çok merkezli retrospektif çalışma. 9. Ulusal Anksiyete Kongresi, Antalya, 8-12 Mart 2017.

 

GH.43. Oğuzhan Herdi, Halise Devrimci Özgüven . Sertraline Bağlı Akut Dar Açılı Glokom:Olgu Sunumu . 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa. 03-07 Ekim 2017

 

GH.44. Safiye Zeynep Tatlı, Halise Devrimci Özgüven. Birinci Trimesterde Paroksetin Maruziyeti: Olgu Sunumu. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa. 03-07 Ekim 2017

 

Iİ. TÜRKÇE KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIKLARI

Iİ.1. Özgüven H. D. ve S. Haran, “Tükenme”, (içinde) Kriz ve Krize Müdahale, editör: Sayıl, I.,  199-214, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2000.

 

Iİ.2. Sayıl, I. ve H. D. Özgüven, “Travma ve Psikiyatrik Sonuçları”, (içinde) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,editörler: Sayıl, I., H. D. Özgüven, 553-566, Antıp A.Ş., Ankara, 2000.

 

Iİ.3. Oguz, Y. ve H. D. Özgüven, “Psikiyatri ve Etik Sorunları”, (içinde) Klinik Etik, editörler: Demirhan, A. E., Y. Oguz, O. Elcioglu, H. Dogan, 354-369, Nobel Yayınevi, İstanbul, 2001.

 

Iİ.4. Özgüven, H. D., “İntiharların ve İntihar Girişimlerinin Epidemiyolojisi”, (içinde) İntihar, editör: Sayıl, I, 7-22, Ege Psikiyatri Yayınları, Meta Basım, Bornova-İzmir, 2002.

 

Iİ.5. Sayıl I, O. E. Berksun, H.D.Özgüven, “AÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı Yüksek-Lisans Programı”, (içinde) Bireyden Topluma Ruh Sağlığı, editör: I. Sayıl, 94-96, Erler Matbaacılık, İstanbul, 2004.

 

Iİ.6. Sayıl I, Z. Arıkan, N. Ayhan, M. Ay, B. Coşar, S. Candansayar, N.Dilbaz, G. Erdal, U.Ergun, H. Güz, H.Pınar, H.D.Özgüven, A. Sağduyu, T. Soydal, A. Uluşahin, “Ankara’da Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sektörizasyon Projesi: Mamak’da Bir Pilot Uygulama Modeli”, (içinde) Bireyden Topluma Ruh Sağlığı, editör: I. Sayıl, 97-105, Erler Matbaacılık, İstanbul, 2004.

 

Iİ.7. Özgüven H.D., S. Haran, “Tükenmişlik Sendromu”, (içinde) Bireyden Topluma Ruh Sağlığı, editör: I. Sayıl, 165-180, Erler Matbaacılık, İstanbul, 2004.

Iİ.8. Özgüven, H. D., “Depresyon: Klinik Belirti ve Bulgular”, (içinde) Depresyon (Ceptıp), editör: Coşar, B, 39-55, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2005.

Iİ.9. Saka, M. C., H. D. Özgüven, E. C. Atbaşoğlu, “Antipsikotik Kullanımına Bağlı Hareket Bozuklukları”, (içinde) Şizofreni Tedavi Kılavuzu, editörler:  K. Alptekin, E. C. Atbaşoğlu, 37-44, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi-No:3, Ankara, 2005.

 

Iİ.10. Saka, M. C., H. D. Özgüven, E. C. Atbaşoğlu, “Antipsikotik Kullanımına Bağlı Metabolik Bozukluklar”, (içinde) Şizofreni Tedavi Kılavuzu, editörler:  K. Alptekin, E. C. Atbaşoğlu, 45-50, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi-No:3, Ankara, 2005.

 

Iİ.11. H. D. Özgüven. “Psikiyatride Sınıflandırma Sistemleri ve Bu Sistemlerde Çocuk Psikiyatrisinin Yeri”, (içinde) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, editörler: Aysev AS, Taner YI, Golden Print, Ankara, 2007.

 

Iİ.12. H. D. Özgüven, Baskak B. “Genel Nörobiyoloji”, (içinde)Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, editörler: Aysev AS, Taner YI, Golden Print, Ankara, 2007, 109-121 pp

 

Iİ.13. Saka, M. C., H. D. Özgüven, E. C. Atbaşoğlu, “Antipsikotik ilaçların yan etkileri”, (içinde) Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, editörler:  H. Soygür, K. Alptekin, E. C. Atbaşoğlu, H. Erken, 385-425, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi-No:6, Ankara, 2007.

 

Iİ.14. Yağcıoğlu EA, H. D. Özgüven, K. Alptekin, “Şizofrenide Tedaviye Direnç”, (içinde) Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, editörler:  H. Soygür, K. Alptekin, E. C. Atbaşoğlu, H. Erken, 476-499, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi-No:6, Ankara, 2007.

 

Iİ.15. Halise Devrimci Özgüven. Özkıyım riskinin değerlendirilmesi (İçinde) Depresyon Sağaltım Kılavuzu Kaynak Kitap. (Editörler) Olcay Yazıcı, Timuçin Oral, Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, s. 35-54, Ankara, Nisan 2008,

 

Iİ.16. Tunç Alkın, Ömer Aydemir, Ayşe Devrim Başterzi, Sinan Gülöksüz, Numan Konuk, Halise Devrimci Özgüven, Süheyla Ünal, Simavi Vahip, Aylin Yazıcı. Psikiyatri Uzmanlık Eğitiminde Amaçlar ve Hedefler (İçinde) Psikiyatride Uzmanlık Eğitimi Yeterlik ve Eğitimin Akreditasyonu. (Editörler) Raşit Tükel, Tunç Alkın, Aylin Uluşahin. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, s. 49-106, Ankara, Nisan 2009.

 

Iİ.17. Özgüven HD, Baskak B (2012) Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisinde Egzersizin Yeri. Kronik Hastalıklar ve Egzersiz, Prof. Dr. Ali Murat Zergeroğlu (Ed), Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi (Baskıda).

 

Iİ.18. Baskak B, Özgüven HD. Disosiyatif Bozukluklar. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven (Ed), Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2014, Ankara, pp. 183-191.

Iİ.19. Özgüven HD, Baskak B. Depresyon. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven (Ed), Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2014, pp.87-103.

JK. DİĞER YAYINLAR

JK.1.TÜBİTAK Proje Rapor Kitapları:

JK.1.1. Sayıl, I., H. Devrimci-Özgüven, G. Rol, O. Berksun ve S. Haran, “İntihar Girişimleri Üzerine Çok Merkezli Bir Çalışma”, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu tarafından 1781 (197S059) proje no’su ile desteklenmiş ve proje bitiminde ilgili kurum tarafından kitap halinde basılmıştır. Ankara, Aralık 2000.

JK.1.2. H. Devrimci-Özgüven, Özgür Ö, Yağmurlu B, Ölmez Ş, Saka MC, Atbaşoğlu C, Öktem F. “Şizofreni ve Asperger Bozukluğu Olgularında Duygu Tanıma,  Zihin Kuramı Ve Bunun Nöronal İntegrite ile İlişkisinin Magnetik Rezonans Spektroskopi Yoluyla İncelenmesi” Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu tarafından 105S141-HD-34 proje no’su ile desteklenmiş ve proje bitiminde ilgili kurum tarafından kitap halinde basılmıştır. Ankara, Aralık 2006.

 
JK.2. Editör ve Editör Yardımcısı Olarak Görev Yaptığı Yayınlar:

JK.2.1. 3P (Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji) Dergisi Alkol Bağımlılığı Ek Sayısı; Editör Yardımcılığı, Cilt 4, Ek sayı 2, Haziran 1996.

JK.2.2. 3P (Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji) Dergisi Ötanazi Ek Sayısı; Editör Yardımcılığı, Cilt 4, Ek sayı 3, Eylül 1996.

JK.2.3. 3P (Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji) Dergisi Psikiyatri ve Felsefe Ek Sayısı; Editör Yardımcılığı, Cilt 7, Ek sayı 3, Eylül 1999.

JK.2.4. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Editör Yardımcılığı, Antıp A.Ş., Ankara, 2000.

JK.2.5. Özgüven HD. Türkiye Klinikleri STAMED, Editörlük, Ankara, Kasım 2008.

JK.2.6. Özgüven HD. Psikiyatride Güncel. Türkiye Psikiyatri Derneği Sürekli Eğitim / Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi. Konuk Yayın Yönetmeni. Bahar Sayısı (Volum 7, Sayı 1), 2017.

 

JK.3. Hakemsiz Bilimsel Dergilerde, Popüler Bilim Dergilerinde ya da Hakemli Dergilerde Hakem Değerlendirmesi Olmaksızın Yayımlanan Makaleler:

 

JK.3.1. Yiğit, A., İ. Haktanır ve H. Devrimci, “Fenitoin Toksisitesine Bağlı Diskinezi”, Nöroloji, 20, 1, 45-48 (1993).

 

JK.3.2. Özgüven, H. D., A. Çevik ve Ö. Çermik, “Depresyon ve Somatizasyon”, Psychomed1, 2, 45-48 (1995).

 

JK.3.3. Özgüven, H. D., “Psikiyatrik Kriz Kavramı ve Krize Müdahalenin Koruyucu Ruh Sağlığındaki Yeri”, Mised (Türk Eczacılar Birliği Meslek İçi Eğitim Dergisi), 1-2, 85-88 (2001).

 

JK.3.4. Özgüven, H. D., “İntihar Girişimlerinde İlk Yardım”, Galenos, 7(95), 25-29 (2004).

 

JK.3.5. Özgüven, H. D., “Dil Sorunları”, Türk Psikiyatri Dergisi, 16, 1, 65-66 (2005).

JK.3.6. Saka M.C., S. Can, H. D. Ozguven, E. C. Atbaşoğlu, “Antipsikotik İlaçların Yan Etkileri”, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi Şizofreni Özel Sayısı, 1, 12, 58-66 (2005).

JK.3.7. H. D. Ozguven, Baskak B, “Şizofreni ve nöroplastiklik”, Psike, 1, 77-97, 2007.

JK.3.8. H. D. Ozguven, Baskak SÇ, Atipik depresyon ve başka türlü adlandırılamayan depresyonlar”, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi Depresyon Özel Sayısı, 3, 47, 19-25 (2007).

JK.3.9. Özgüven HD. Depresyonun klinik belirtileri ve tanı ölçütleri. Türkiye Klinikleri STAMED, Kasım 2008: 19-25.

JK.3.10. Özgüven HD. İntihar davranışının epidemiyolojisi. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi İntihar Davranışı Özel Sayısı 2008, 1(3):1-7.

JK.3.11. Özgüven HD. İntihar davranışı riskinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi İntihar Davranışı Özel Sayısı 2008, 1(3):8-14.

JK.4. Çeviriler ve Çeviri Editörlükleri:

 

JK.4.1. Kingdon, D., R. Jenkins R, “Ulusal Sağlık: İngiltere’de İntiharın Önlenmesi”, Çev: Özgüven H. D., Kriz Degisi, 4, 1, 7-12 (1996).

 

JK.4.2. Beskow, J., W. Danuta, “İsveç’de İntiharın Önlenmesi ile İlgili Ulusal Bir Program”, Çev: Özgüven H. D., Kriz Degisi, 4, 1, 13-16 (1996).

 

JK.4.3. Petterstol, N., “Norveç’de İntiharın Önlenmesi ile İlgili Ulusal Program”, Çev: Özgüven H. D., Kriz Degisi, 4, 1, 17-22 (1996).

 

JK.4.5. Gersons, B.P.R., “Travma ve Geçiş: TSSB ve Kriz Teorisine Yansıması”, Çev: Özgüven H. D., Kriz Degisi, 5, 1, 1-6 (1997).

 

JK.4.6. Slaby AE, Dubin WR, Baron DA, ”Diğer Psikiyatrik Aciller” (içinde) “Comprehensive Textbook of Psychiatry” (Ed.) Sadock BJ, Sadock VA. Çev: Özgüven H. D., Baskak B., s. 2453-2471 (2006).

 

JK.4.7. Current Opinion in Psychiatry, Türkçe Baskı Çeviri Editörü: H. Devrimci Özgüven, 3(2), 2007.

 

JK.4.8. Current Opinion in Psychiatry, Türkçe Baskı Çeviri Editörü: H. Devrimci Özgüven, 3(3), 2007.

 

JK.4.9. Current Opinion in Psychiatry, Türkçe Baskı Çeviri Editörü: H. Devrimci Özgüven, 4(1), 2008.

 

JK.4.10. Current Opinion in Psychiatry, Türkçe Baskı Çeviri Editörü: H. Devrimci Özgüven, 4(2), 2008.

 

JK.4.11. Current Opinion in Psychiatry, Türkçe Baskı Çeviri Editörü: H. Devrimci Özgüven, 4(3), 2008.

 

JK.4.12. Current Opinion in Psychiatry, Türkçe Baskı Çeviri Editörü: H. Devrimci Özgüven, 5(1), 2009.

 

JK.4.13. Psychiatric Clinics of North America, İntihar Davranışı: Gelişimsel Bir Bakış. Türkiye Baskısı Çeviri Editörü: H. Devrimci Özgüven, 3(2), Mayıs 2009.

 

JK.4.14. Current Opinion in Psychiatry, Türkçe Baskı Çeviri Editörü: H. Devrimci Özgüven, 5(1), 2010.

 

JK.4.15. Current Opinion in Psychiatry, Türkçe Baskı Çeviri Editörü: H. Devrimci Özgüven, 5(2), 2010.

 

JK.4.16. Current Opinion in Psychiatry, Türkçe Baskı Çeviri Editörü: H. Devrimci Özgüven, 5(3), 2010.

 

 

L. ULUSLAR ARASI ATIFLAR (2017)

 

  • Author ID: 7003845064
  • SCOPUS taraması ile ulaşılan yayın sayısı: 23 adet
  • SCOPUS taraması ile ulaşılan atıf sayısı: 243
  • H faktörü: 7

 

M. DOÇ. DR. HALİSE DEVRİMCİ ÖZGÜVEN’İN SON BEŞ YILDA HAKEMLİ DERGİLERDEKİ BİLİMSEL YAYIN SAYISI TOPLAMININ, ANABİLİM DALINDA GÖREV YAPMAKTA OLAN PROFESÖRLERİN YAYIN TOPLAMLARI ORTALAMASININ ÜZERİNDE OLMASI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Uluslararası Yayın ve Bildiriler 2007 kitabı baz alınarak hesaplanmıştır.

2006 yılında AÜTF Psikiyatri AD’den bu kitap için herhangi bir bildirimde bulunulmamış, bu nedenle Doç.Dr. Halise Devrimci Özgüven’in 2006 yılındaki yayın ve bildirileri de hesaplamaya katılmamış, hesaplamada 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yılı yayın ve bildirilerine yer verilmiştir.

Öğretim Üyesi başına düşen yayın+bildiri ortalama sayısı (2002-2007)=1,09

Doç. Dr. Halise Devrimci Özgüven’in yayın+bildiri ortalama sayısı (2002-2007)=6,0

 

N. DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

N.1. Projelerde Yaptığı Görevler:

N.1.1. “WHO/EURO Network on Suicide Research and Prevention

(projenin eski adı “WHO/EURO Multicentre Study on Suicidal Behaviour”)

     “İntihar Girişimleri Üzerine Çok Merkezli Bir Çalışma”

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Işık Sayıl

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ve TÜBİTAK-Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu (proje no: SBAG-1781, 1998) tarafından desteklenmiştir ve bu çalışmada halen Avrupa’dan 26 merkez bulunmaktadır. 1989’dan beri sürmekte olan bu projeye Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye’yi temsil eden merkez olarak, 1996’da katılmıştır ve proje halen sürmektedir. Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenen      “İntihar Girişimleri Üzerine Çok Merkezli Bir Çalışma”  adlı bölümü 2000 yılında tamamlanmıştır.  Uz. Dr. Halise Devrimci Özgüven, yardımcı araştırmacı olarak, projede araştırıcılık yapmış, verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve bilimsel yazıların yazılmasında aktif rol almıştır.

 

N.1.2. “Şizofrenide Klasik ve Yeni Antipsikotiklerin Bilişsel İşlevler Üzerindeki Etkileri”

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Cem Atbaşoğlu

Türkiye Psikiyatri Derneği Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. Projeye 2000 yılında başlanmış ve 2004 yılında tamamlanmıştır. Uz. Dr. Halise Devrimci Özgüven, yardımcı araştırmacı olarak, projede araştırıcılık yapmış, verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve bilimsel yazıların yazılmasında aktif rol almıştır.

 

N.1.3. “Ketiapin ve Olanzapin’in Vücut Kitle İndeksi, Plazma Lipid, Açlık Kan Şekeri ve Serum Leptin konsantrasyonlarına Etkileri”

     Proje Yöneticisi: Uz. Dr. Halise Devrimci Özgüven

    Araştırmacı başlangıçlı bağımsız bir projedir ve Astra-Zeneca ve Lilly İlaç Şirketleri tarafından desteklenmiştir. Uz. Dr. Halise Devrimci Özgüven, bu çalışmayı projelendirmiştir, projede verilerin toplanmasından, değerlendirilmesinden ve yazılmasından sorumludur. Proje 2004 yılında tamamlanmıştır.

                                   

N.1.4. “Marmara Depreminden Etkilenen Okullara Yönelik Psikososyal Müdahale”

Uz. Dr. Halise Devrimci Özgüven, TC Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF Türkiye Ofisi’nin birlikte yürüttüğü bu hizmet amaçlı projede Eylül 1999-Aralık 1999 tarihleri arasında Eskişehir İli Grup Lideri olarak çalışmıştır.

 

N.1.5. “Ankara’da Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Sektörizasyonu Projesi”

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Işık Sayıl

Uz. Dr. Halise Devrimci Özgüven, yardımcı araştırmacı olarak, Ankara’daki altı büyük hastanenin (AÜTF Psikiyatri AD, HÜTF Psikiyatri AD, GÜTF Psikiyatri AD, BÜTF Psikiyatri AD, Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği, SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği) ve T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü bu projede, 1996 yılından, projenin tamamlandığı 2001 yılına kadar çalışmış ve çalışmanın projelendirme, uygulama, pratisyen hekimlerin eğitimi, hasta takip ve süpervizyonu aşamalarında yardımcı araştırmacı olarak aktif rol almıştır.

 

N.1.6.“Asperger Bozukluğu Olgularında Magnetik Rezonans Spectroskopi Görüntülemesi Projesi”

Proje Yöneticisi: Uz. Dr. Özgür Öner

Bu proje “Fogarty International Center and National Institute of Mental Health / International Mental Health and Developmental Disabilities Programme” tarafından desteklenmiştir. Uz. Dr. Halise Devrimci Özgüven, yardımcı araştırmacı olarak, projede araştırıcılık yapmakta, verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve bilimsel yazıların yazılmasında aktif rol almaktadır. ve 2005 yılında tamamlanmıştır.

 

N.1.7. “Şizofreni ve Asperger Bozukluğu olgularında duygu tanıma, zihin kuramı ve bunun nöronal integrite ile ilişkisinin magnetik rezonans spektroskopi yoluyla incelenmesi”

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Halise Devrimci Özgüven

Bu proje TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu (proje no: SBAG-105S141-HD-34, 2005) ve “Türkiye Psikiyatri Derneği Araştırma Fonu” tarafından desteklenmiştir. 2005 yılında başlanan bu proje 2006 yılında tamamlanmıştır. Doç. Dr. Halise Devrimci Özgüven, bu çalışmayı projeşlendirmiş, yönetmiş, verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve bilimsel yazıların yazılmasında rol almıştır.

 

N.1.8. “Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale Programı”

Proje Yürütücüsü: T.C. Sağlık Bakanlığı

     Doç. Dr. Halise Devrimci Özgüven, bu projede 2008 yılından beri “Danışmanlık” görevi yapmaktadır ve proje T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Proje devam etmektedir.

 

N.1.9. “Şizofreni, Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu Olguları ve Şizofreni Olgularının Birinci Derece Yakınlarının Magnetik Rezonans Görüntüleme Yoluyla İncelenmesi”

     Proje Yürütücüsü: Dr. Martha Shenton, Doç. Dr. Özgür Öner

          2008- sürüyor

          Doç. Dr. Halise Devrimci Özgüven, yardımcı araştırmacı olarak, projede araştırıcılık yapmakta, verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve bilimsel yazıların yazılmasında aktif rol almaktadır. Bu çalışmanın bütçesi “Fogarty International Center Mental Health and Developmental Disabilities Program” ve “National Institute of Mental Health Fogarty International Research Collaboration  Award” tarafından sağlanan burs ile karşılanmaktadır.

 

N.1.10. “Sağlıklı Kontroller ve Major Depresyonlu Hasta Populasyonlarında Duygusal Çelişki Çözümlemenin Beyindeki Fonksiyonel Lokalizasyonu ve Etken Nöroanatomik Morfolojik Faktörlerin İncelemesi”

          Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Didem Gökçay

          2009- sürüyor

Bu proje TÜBİTAK - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini  Destekleme Programı(1001) tarafından desteklenmiştir (proje no: 109E081, 2009). Doç. Dr. Halise Devrimci Özgüven, yardımcı araştırmacı olarak, projede araştırıcılık yapmakta, verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve bilimsel yazıların yazılmasında aktif rol almaktadır.

 

N.1.11. Metabolik, Serotonerjik Ve Nörotrofin Genlerdeki Polimorfizmlerin Ve Plazma İlaç Düzeylerinin Antideprasan Tedavide İlaç Yanıtı Ve Yan Etkiler Üzerindeki Etkisi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sinan Süzen

          2009- sürüyor. Bu proje TÜBİTAK - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı(1001) tarafından desteklenmiştir (Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu / proje no: SBAG-109S147, 2009). Doç. Dr. Halise Devrimci Özgüven, yardımcı araştırmacı olarak, projede araştırıcılık yapmakta, verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve bilimsel yazıların yazılmasında aktif rol almaktadır.

N.1.12. “MET reseptör tirozin kinaz CC polimorfizmi olan otizm spektrum bozukluklu    bireylerde sosyal bilişsel beceriler sırasındaki beyin korteksi hemodinamik yanıtları “

     Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven

     Bu proje Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir (Proje No: 14A0759001). 05.12.2014-05.12.2016 tarihleri arasında tamamlanmıştır.  Projeden halihazırda oluşturulmuş bildiri:

Duman B, Kale EH, Yenihayat I, Baskak B, Özgüven HD. Investigation Of Cerebral Cortex Hemodynamic Activations Usıng FNIRS During Mind Reading Task In Subjects Wıth Autism Spectrum Disorder Compared With Healthy Controls 30 th ECNP congress, Paris, 2017 France.

N.2. Ödüller

N.2.1. Ar. Gör. Dr. Halise Devrimci Özgüven’in yazarları arasında bulunduğu “Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nden iki merkezdeki davranım bozukluğu olgularının karşılaştırma çalışması” adlı araştırma yazısı Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1995 Mualla Öztürk Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür.

N.2.2. Uz. Dr. Halise Devrimci Özgüven’in yazarı olduğu “Psikiyatrik Kriz Durumlarında Hatalı Otomatik Düşünceler ve Fonksiyonel Olmayan Tutumların Sıklığı” adlı araştırma, 28-31 Ekim 1999 tarihinde Kapadokya’da yapılan VI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Prof.Dr.Rasim Adasal Araştırma Yarışması İkincilik Ödülüne layık görülmüştür.

N.2.3. Uz. Dr. Halise Devrimci Özgüven’in yardımcı araştırmacı olarak görev aldığı ve Doç. Dr. Cem Atbaşoğlu tarafından yönetilen "Şizofrenide Klasik ve Yeni Antipsikotiklerin Bilişsel İşlevler Üzerindeki Etkileri" adlı araştırma projesi Türkiye Psikiyatri Derneği 2000 Yılı Araştırma Projesi Ödülü’ne layık görülmüştür.

N.2.4. Doç. Dr. Halise Devrimci Özgüven’in proje yöneticisi olarak görev aldığı “Şizofreni ve Asperger Bozukluğu olgularında duygu tanıma, zihin kuramı ve bunun nöronal integrite ile ilişkisinin magnetik rezonans spektroskopi yoluyla incelenmesi” adlı proje,  Türkiye Psikiyatri Derneği 2005 Yılı Araştırma Destek Ödülü’ne layık görülmüştür.

N.2.5. Türkiye Psikiyatri Derneği 10. Bahar Sempozyumu 2006 Poster Bildiri İkincilik Ödülü. “Hareket Bozukluklarında İkincil Sosyal Anksiyete”; Özel Kızıl ET, Akbostancı MC, Özgüven HD, Atbaşoğlu EC.

N.2.6. Türk Psikiyatri Dergisi 2009 Yılı Araştırma Ödülü. Oner Ö, Özgüven HD, Öktem F, Yağmurlu B, Baskak B, Ölmez Ş, Munir K. “Asperger Sendromunda Proton Manyetik Rezonans Spektroskopi:  Noropsikolojik Testlerle Korelasyon”, Türk Psikiyatri Dergisi, 20(1): 22-27 (2009).

N.2.7. Rasim Adasal En İyi Tez Ödülü / 2017

Dr. Yasemin Hoşgören Alıcı, Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven           

            ‘’Bipolar Bozukluk Hastalarında Sözel Akıcılık ve

            Düşünce İçeriği Performansı Sırasında Prefrontal Koerteks Aktivitesinin

            Psikososyal Uyum, İşlevsellik, Yaşam Kalitesi ve İçgörü İlişkisi /2017’’

 

N.7. Yönetilen Tezler:

N.7.1. Seliyha Dolaşır / “2005 Yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Acil Servis Kriz Odası’na Başvuran İntihar Girişimi Vakalarının Bir Yıl Sonraki Ruhsal Durumları ve İntihar Davranışını Yineleme Riskleri” / Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi / 2007

N.7.2. Filiz Gültekin / “Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Sosyal Hizmet Öğrencilerinde Üniversite Eğitiminin Ahlaki Yargı Yeteneğine Etkisi” / Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi / 2008

N.7.3. Dr. Onur Yücel / “Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Hastalarının Birinci Derece Yakınlarında Zihin Kuramı Bozuklukları” / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi / 2008

N.7.4. Dr. Ayşegül Sakarya / Remisyonda Şizofreni Ve Bipolar Bozukluk Hastalarında

            Zihin Kuramı Bozukluklarının İçgörü Ve Diğer Bilişsel İşlevlerle İlişkisi / Ankara

            Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi / 2012

 

N.7.5. Dr. Yasemin Hoşgören Alıcı / Bipolar Bozukluk Hastalarında Sözel Akıcılık ve

            Düşünce İçeriği Performansı Sırasında Prefrontal Koerteks Aktivitesinin

            Psikososyal Uyum, İşlevsellik, Yaşam Kalitesi ve İçgörü İlişkisi / Ankara

            Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi / 2012

N.8. Yer Aldığı Klinik Araştırmalar

 

N.8.1. Rebokxetin’in Major Depresyonlu Hastalarda Enerji, Motivasyon, Sosyal Fonksiyonlar ve Hayat Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırıldığı Açık Uçlu Çok Merkezli Uluslar Arası Klinik Çalışma / Pharmacia Upjoin / 24.05.2000

N.8.2. Acute Manic and Mixed Episodes with Bipolar I Disorder / Astra Zeneca / 2005-2006

N.8.3. Prevention of Relapse in patients with Bipolar I Disorder / Astra Zeneca / 2005-2006

Ketiapin’in Cinsel Yan Etkileri /

N.8.4. Şizofreni Tanılı Hastalarda Paliperidon Palmitat Tedavisinin Etkililik ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Retrospektif Bir Ayna-Görüntü Çalışması / Jansen / 2016

N.8.5. A 52 week open label, prospective, multicenter, international study of a transition to the paliperidone palmitate 3-mounth formulation in patients with schizophrenia previously stabilized on the paliperidone palmitate 1 mounth formulation / Jansen / 2016

N.9.  BİLİMSEL BİR LABORATUARIN UYGULAMA KILAVUZUNU HAZIRLAMA

N.9.1. Near Infrared Spektroskopi Laboratuarı Uygulama Kılavuzu