DOÇENT ÖZHAN YALÇIN    
Adı : ÖZHAN
Soyadı : YALÇIN
E-posta : ozhanyalcin@ankara.edu.tr, cpozhan@gmail.com
Tel : +90-312-5957978
Ünvan : DOÇENT
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Özhan YALÇIN

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı (Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)

Mail: cpozhan@gmail.com, ozhanyalcin@ankara.edu.tr

Doğum Tarihi ve Yeri: 25.07.1979, Antalya

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Okul

Yıl

Lise

Fen

Antalya Anadolu Lisesi

1990-1997

Lisans ve Yüksek Lisans

Tıp

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Dönem Birincisi)

2003

Doktora

Tıpta Uzmanlık-Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2008

 

Akademik Unvanlar: Doçent Doktor (05.04.2016), Başasistan (2013), Eğitim Görevlisi (Mart 2017)

 

Dernek Yeterlilik Belgesi-2011

Önemli Eğitimler

-Eğitici Eğitimi: Sunum Hazırlama Tekniği ve Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Tekniği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, 14.12.2015, Malatya

-Erişkin Bilişsel-Davranışçı Terapi Teorik Eğitimi, Doç. Dr. Hakan Türkçapar, Compos Mentis Psikiyatri Enstitüsü, Eylül 2004-Nisan 2005, Ankara

-Çocuk ve Ergenlerde iyi ve etik uygulamalar bağlamında Kognitif ve Davranış Terapisi Eğitimi, Turkish Association for Cognitive Behaviour Psychotherapy, Mart 2014-Şubat 2016, İstanbul (200 saat teorik, 100 saat uygulama-süpervizyon)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Dernegi, Üye No: 263 (2011-)

Turkish Association for Cognitive Behaviour Psychotherapy

Yabancı Dil: İngilizce, Almanca (başlangıç düzeyinde)

KPDS-İngilizce (2011): 91.25 (A2)

 

Daha önce çalıştığı kurumlar

-Ankara GATA, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği (2009 Nisan-2010 Nisan), Askerlik Görevi

-Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi (2010 Nisan-2012 Mart) (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü)

-Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği ve ÇEMATEM-İstanbul (Mart 2012-Ağustos 2018)

                                                                             


YAYIN LİSTESİ

(Eserler ve Akademik-İdari Faaliyetler)

1.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

1.1  Yüksek Lisans Tezleri-Yok

1.2  Doktora Tezleri-Tıpta Uzmanlık Tezleri:

1.2.1 Hamiyet İpek Toz, Dikkat eksikligi hiperaktivite bozuklugu olan çocuklarda, Uzun etkili metilfenidat tedavisinin serum Nesfatin-1 düzeyleri üzerine olan etkisi,

 

1.2.2 Tuğba Eseroğlu, İlk atak psikoz tanısıyla yatarak tedavi gören çocuk ve ergen hastalarda madde kullanım bozukluğu eş tanısının klinik bulgularla ilişkisinin araştırılması

 

1.2.3 Deniz Türkmen, Madde kullanım bozukluğu olan yatarak tedavi gören erkek kadın ergenlerde sosyodemografik, klinik özelliklerin, travmatik yaşantı öyküsü ve travma ile ilişkili psikopatolojilerin tedavi tamamlama üzerine olan etkileri

 

1.2.4 Nesrin Köseoğlu, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların yeme tutumlarının depresif ve anksiyöz özelliklerle ilişkisi

 

1.2.5 Bedia Sultan Önal, Akıcı konuşma bozukluğu, dil bozukluğu, konuşma sesi bozukluğu olan ve tipik gelişim gösteren 3-6 yaş olguların ve annelerinin mizaç özelliklerinin karşılaştırılması, Tez danışmanları, Doç. Dr. Özhan Yalçın, Doç Dr. Gül Karaçetin

 

2.YAYINLAR

2.1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

2.1.1  YALÇIN ÖZHAN,Sener Sahnur,Gökçe Sarıpınar Esin,SOYSAL ACAR AZIME SEBNEM,GÜNEY ESRA, AKIN SARI BURCU,ISERI ELVAN (2012). Çocuk ve Ergen Obsesif-Kompülsif Bozukluk Hastalarının Bilissel Islevlerinin Kontrol Grubuyla Karsılastırılması: Genis Katılımlı Nöropsikolojik Bir Çalısma. Nöro Psikiyatri Arsivi, 49(3), 119-128.Doi: 10.4274/npa.6023

 

2.1.2 YALÇIN ÖZHAN,ISERI ELVAN,BUKAN NESLIHAN,erçin ugur (2014). EFFECTS OF LONG ACTING METHYLPHENIDATE ON GHRELIN LEVELS IN MALE CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER: AN OPEN LABEL TRIAL. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 24 (2), 146-157., Doi: 10.5455/bcp.20130708042604

 

2.1.3 YALÇIN ÖZHAN,Sener Sahnur,Konus Boyunaga Öznur Leman,Gökçe Sarıpınar Esin,Ogur Törel, GÜNEY ESRA,AKIN SARI BURCU,ISERI ELVAN (2011). Comparing Brain Magnetic Resonance Spectroscopy Findings of Pediatric Treatment-Naive Obsessive-Compulsive Disorder Patients with Healthy Controls. Turkish Journal of Psychiatry, 22(4), 222-229. Doi:10580/u6564

 

2.1.4 YALÇIN ÖZHAN, Kaymak G, Erdogan A, Tanidir C, Karacetin G, Kilicoglu AG, Mutlu C, Adaletli H, Gunes H, Bahali K, Ayik B, Uneri OS. (2016) A Retrospective Investigation of Clozapine Treatment in Autistic and Nonautistic Children and Adolescents in an Inpatient Clinic in Turkey. J Child Adolesc Psychopharmacol. 26 (9): 815-821 DOI: 10.1089/cap.2015.0020

 

2.1.5 GÜNEY ESRA,ISERI ELVAN,perçin emriye ferda,ERGÜN MEHMET ALI,YALÇIN ÖZHAN,sener sahnur (2014). T102C and 1438 G/A Polymorphisms of the Serotonin 2A Receptor Gene in Etiology and Course of ADHD. International Journal of Human Genetics, 14(3), 59-66.

 

2.1.6 Çiftçi Demirci Arzu,ERDOGAN AYTEN,YALÇIN ÖZHAN,Yıldızhan Eren,Koyuncu Zehra,Eseroglu Tugba,ÖNDER ARIF,Evren Cüneyt (2015). Sociodemographic characteristics and drug abuse patterns of adolescents admitted for substance use disorder treatment in Istanbul. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse 41(3): 212-219, Doi: 10.3109/00952990.2014.973961

 

2.1.7 Yıldızhan Eren,Türkcan Ahmet,Inan Sibel,Erenkus Zehra,YALÇIN ÖZHAN,ERDOGAN AYTEN (2015). Clinical Consequences of Duration of Untreated Psychosis on Adolescents with First Episode Psychosis. Turkish Journal of Psychiatry, 26(2), 77-86., Doi: 10.5080/u7818

 

2.1.8 GÜNEY ESRA,ISERI ELVAN,güntekin ergün sezen,perçin emriye ferda,ERGÜN MEHMET ALI,YALÇIN ÖZHAN,sener sahnur (2013). The Correlation of Attention Deficit Hyperactivity Disorder with DRD4 Gene Polymorphism in Turkey. International Journal of Human Genetics, 13(3), 145-152.

 

2.1.9 AKIN ASLAN ASLI,YALÇIN ÖZHAN,ARIKAN ZEHRA,KURUOGLU ASLI,COSAR BEHÇET,KONUK

NUMAN (2013). Disulfiram implantation in alcohol dependency: influence of demographic and clinical variable on treatment response. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 23(1), 24-32., Doi: 10.5455/bcp.20120903122839

 

2.1.10 Öngel Atar Ayça,YALÇIN ÖZHAN,Uygun Ersin,Çiftçi Demirci Arzu,ERDOGAN AYTEN (2016). The Assessment of Family Functions and Parental Attitude in Adolescents With Substance Use Disorder. Noro Psikiyatri Arsivi, 53(1): 38-44, Doi: 10.5152/npa.2015.8750

 

2.1.11 GÜNEY ESRA,Senses Dinç Gülser,ISERI ELVAN,Güzel Halime Senay,YALÇIN ÖZHAN,Sener Sahnur (2013). Temperament and character dimensions of adolescents and young adults with attention deficit hyperactivity disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 14(4), 362-368., Doi: 10.5455/apd.40631

 

2.1.12 YALÇIN ÖZHAN (2014). Micturition Difficulty and Urinary Retention Associated with Aripiprazole and Citalopram Treatment in a Male Adolescent with Asperger Syndrome. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 24(10), 598-599., Doi: 10.1089/cap.2013.0111

 

2.1.13 YALÇIN ÖZHAN,AKIN ASLAN ASLI,AKIN SARI BURCU,TÜRKBAY TÜMER (2012). Methylphenidate possibly related hoarseness and disturbance of voice quality: two pediatric cases. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 22(3), 278-282.Doi: 10.5455/bcp.20120731061626,

 

2.1.14 YALÇIN ÖZHAN,GÜNEY ESRA,Gökçe Sarıpınar Esin (2014). DRAMATIC IMPROVEMENT WITH SERTRALINE IN A MALE ADOLESCENT WITH VOYEURISM. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 24(3), 292-294., Doi: 10.5455/bcp.20140205010035

 

2.1.15 YALÇIN ÖZHAN (2014). A female adolescent with factitious disorder presenting neurological and psychiatric symptoms: case report. Anatolian Journal of Psychiatry, 15(Suppl 1), 14-16., Doi:10.5455/apd.44779

 

2.1.16 AKIN SARI BURCU, TASKINTUNA NILGÜN,YALÇIN ÖZHAN (2014). Risperidone Treatment in a Case of Tourette Syndrome with Factor V Leiden Heterozygous Mutation. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 24(4), 235-236., Doi: 10.1089/cap.2013.0125

 

2.1.17 BAHALI KAYHAN,Ipek Hamiyet,YALÇIN ÖZHAN,Örüm Özgür (2014). Atomoxetine-induced mydriasis in a child patient. European Child & Adolescent Psychiatry, 23(12), 1231-1232., Doi: 10.1007/s00787-013-0491-x

 

2.1.18 Bahalı Kayhan,YALÇIN ÖZHAN,avcı ayse (2014). Atomoxetine-induced wake-time teeth clenching and sleep bruxism in a child patient. European Child & Adolescent Psychiatry, 23(12), 1233-1235., Doi: 10.1007/s00787-014-0607-y

 

2.1.19 CEYLAN MEHMET FATIH,YALÇIN ÖZHAN (2010). Atomoxetine-Related Hair Loss in a Teenager: A Case Report. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 20(3), 258-260.

 

2.1.20 Mutlu C, Demirci AC, Yalcin O, Kilicoglu AG, Topal M, Karacetin G. (2016) One-Year Follow-Up of Heroin-Dependent Adolescents Treated with Buprenorfine/Naloxone for the First Time in a Substance Treatment Unit. J Subst Abuse Treat. 2016 Aug;67:1-8. doi: 10.1016/j.jsat.2016.04.002

 

2.1.21 Kilicoglu AG, Bahali K, Canpolat N, Bilgic A, Mutlu C, Yalçın Ö, Pehlivan G, Sever L. (2016) Impact of end-stage renal disease on psychological status and quality of life. Pediatr Int 58(12): 1316-1321. doi: 10.1111/ped.13026.

 

2.1.22   Bolat N, Yalçın Ö (2017) Factitious Disorder Presenting with Stuttering in Two Adolescents: The Importance of Psychoeducation. Archives of Neuropsychiatry 54(1):87-89  Doi: 10.5152/npa.2015.12349.

2.1.23 Tuğba Eseroğlu, Özhan Yalçın, Ali Güven Kılıçoğlu, Gül Karaçetin (2019). The influence of substance use disorder comorbidity on the treatment response of inpatient adolescents with the diagnosis of first episode psychosis.  Anadolu Psikiyatri Dergisi. doi: 10.5455/apd.15238

 

2.2 ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNG) BASILAN BİLDİRİLER.

 

2.2.1 YALÇIN ÖZHAN (2014). Childhood schizophrenia: early signs, diagnosis and therapeutics of the prodromal phase of childhood schizophrenia. Turkish Association for Psychopharmacology, 6th International Congrees on Psychopharmacology, 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 24(Suppl 1), 35-35. (SÖZEL SUNUM-PANEL)

 

2.2.2 YALÇIN ÖZHAN (2016) Dealing with treatment resistant pediatric mood disorder cases. Turkish Association for Psychopharmacology, 8th International Congrees on Psychopharmacology, 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 26(Suppl 1) (SÖZEL SUNUM-PANEL)

 

2.2.3 Ozhan Yalcin, Melike Topal, Caner Mutlu, Gul Karacetin (2016) [Abstract:0684][Perinatal psychiatry] Successful buprenorphine-naloxone detoxification treatment of an adolescent opioid user with pregnancy in the outpatient setting. Turkish Association for Psychopharmacology, 8th International Congrees on Psychopharmacology, 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 26(Suppl 1)

 

2.2.4 YALÇIN ÖZHAN,Senol Selahattin,Erdogan Serap,CANSU ALI,Bodur Sahin,Hirfanoglu Tuba, SERDAROGLU AYSE,GÜCÜYENER KIVILCIM (2006). Organic etiology research for the attention deficit hyperactivity disorder. World Psychiatric Association (WPA) International Congress 2006, 17(2), 257-257. (Poster)

 

2.2.5 YALÇIN ÖZHAN,GÜNEY ESRA,AKIN SARI BURCU,ISERI ELVAN,Senol Selahattin (2008). Aripiprazole monotherapy can be promising in treatment-resistant Tourette syndrome: two adolescent cases. 18 th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) (Poster)

 

2.2.6 YALÇIN ÖZHAN,GÜNEY ESRA,AKIN SARI BURCU,Sener Sahnur (2008). An adolescent voyeurism case: the importance of the primal scene. 18 th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) (Poster)

 

2.2.7 Eseroglu T, Yalcin O (2016) FLUOXETINE TREATMENT IN A PREPUBERTAL GIRL WITH HOARDING DISORDER. Turkish Association for Psychopharmacology, 8th International Congrees on Psychopharmacology, 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 26(Suppl 1)

 

2.2.8 YALÇIN ÖZHAN,Erdogan Serap,ISERI ELVAN (2006). Maternal temperament and personality disorders of children with attention deficit hyperactivity disorder. World Psychiatric Association (WPA) International Congress 2006, 17(2), 256-256. (Poster)

 

2.2.9 Mutlu Caner,YALÇIN ÖZHAN,Çiftçi Demirci Arzu,Bozbey Sema,Elagöz Mine,ERDOGAN AYTEN (2014). Characteristics of heroin users admitted to child and adolescent substance abuse treatment and support center of Turkey. Turkish Association for Psychopharmacology, 6th International Congress on Psychopharmacology, 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 24(Suppl 1), 317-317. (Poster)

 

2.2.10 GÜNEY ESRA,YALÇIN ÖZHAN,AKIN SARI BURCU,Senol Selahattin,ISERI ELVAN,Sener Sahnur (2008). Amenorrhea induced by sertraline: an adolescent girl case report. 18 th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) (Poster)

 

2.2.11 GÜNEY ESRA,Gökçe Sarıpınar Esin,YALÇIN ÖZHAN,Sener Sahnur (2008). The difficulty in classification of pseudologica fantastica as factitious disorder: three adolescent cases. 18 th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) (Poster)

 

2.2.12 AKIN SARI BURCU,YALÇIN ÖZHAN,GÜNEY ESRA,Gökçe Sarıpınar Esin,Sener Sahnur (2008). Burn-out syndrome of mothers of children with attention deficit and hyperactivity disorder. 18 th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) (Poster)

 

2.2.13 Günay Gülay,Adaletli Hilal,Mutlu Caner,Tanıdır Canan,Özdemir Melike,Günes Hatice,Metin Handan, Elagöz Yüksel Mine,YALÇIN ÖZHAN,Kılıçoglu Ali Güven,Üneri Özden Sükran (2013). The characteristics of child and adolescent inpatients in a mental health hospital. Turkish Association for Psychopharmacology, 5th International Congress on Psychopharmacology, International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 23(Suppl 1), 274-274. (Poster)

 

2.2.14 Bahalı Kayhan,YALÇIN ÖZHAN,Avcı Ayse (2013). Atomoxetine-induced bruxism. Turkish Association for Psychopharmacology, 5th International Congress on Psychopharmacology, International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 23(Suppl 1), 119-119. (Poster)

 

2.2.15 Bahalı Kayhan,Ipek Hamiyet,YALÇIN ÖZHAN,Örüm Özgür (2013). Atomoxetine-induced mydriasis in a child. Turkish Association for Psychopharmacology, 5th International Congress on Psychopharmacology, International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 23 (Suppl 1), 119-119. (Poster)

 

2.2.16 GÜNEY ESRA,ISERI ELVAN,Güntekin Ergün Sezen,Perçin Emriye Ferda,ERGÜN MEHMET ALI, YALÇIN ÖZHAN,Sener Sahnur (2014). T102C and 1438 G/A polymorphisms of the serotonin 2A receptor gene in etiology and course of attention deficit/hyperactivity disorder. Turkish Association for Psychopharmacology, 6th International Congress on Psychopharmacology, 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 24(Suppl 1), 65-65.

 

2.2.17 Toz Hİ, Yalçın Özhan, Adaletli H (2016). Effects of long-acting methylphenidate on nesfatin-1 levels in male children with attention-deficit/hyperactivity disorder. American Journal of Child Adolescent Psychiatry 55(10):223, PA:6.59 AACAP’s 63rd Annual Meeting, New York, 24-29 October 2016

 

2.2.18 Mustafaoglu R, Mutlu EK, Yalçın Özhan, Mutlu C, Rengin D, Demirci AÇ, Özdinçler AR (2016) Sleep quality in adolescents with substance use disorders. European Respiratory Journal 48:PA1377, Doi: 10.1183/13993003.congress-2016.PA1377

 

2.2.19 Mustafaoglu R, Mutlu EK, Yalçın Özhan, Demirci AÇ,  Mutlu C, Özdinçler AR (2016) Effect of the substance on respiratory muscle strength in youths. European Respiratory Journal 48:PA 1381, DOI: 10.1183/13993003.Congress-2016.PA1381

 

2.2.20 Hamiyet İpek Toz and Özhan Yalçi̇n. Decresed Anxiety Symptoms on Extended Release-Methylphenidate Medication in Children with ADHD. 2017 Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Antalya

 

2.2.21 ÖZHAN YALÇIN Prodromal Symptoms in Children and Adolescents with Bipolar Affective Disorder-Prodromal Mania and Comorbidity with Substance Use Disorder. 2017 Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Antalya (SÖZLÜ SUNUM- PANEL)

 

2.2.22 Özhan Yalçın.  The Association Between Substance Use Disorders and Childhood Negative Life Experiences and Psychosocial Traumas. 2017 Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Antalya (SÖZLÜ SUNUM)

 

2.2.23 Mustafaoglu R, Mutlu EK, Yalçın Özhan, Demirci AÇ,  Mutlu C, Özdinçler AR "Effect of Cannabis Smoking on Lung Function and Respiratory Symptoms in Adolescents" (Kabul edilmiş Poster) European Respiratory Society. International Congress 2017, Milan.

 

2.2.24 ÖZHAN YALÇIN. Şizofrenide prodromal dönem (2016) International Congress of Clinical Child and Adult Psychiatry. 23-25 Eylül 2016-İstanbul (SÖZEL SUNUM-PANEL)

 

2.3.      YAZILAN ULUSLARARASI VE ULUSAL KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

 

2.3.1 Internet Bağımlılığı ve Diğer Teknolojik Bağımlılıklar (2016) Özhan Yalçın, Gül Karaçetin In book: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,Edition: Hardcover, Chapter: 34, Publisher: Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Editors: Aynur Pekcanlar Akay, Eyüp Sabri Ercan, pp.471-527

 

2.3.2 Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları (2016) Arzu Çiftçi, Özhan Yalçın. In book: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Edition: Hardcover, Chapter: 33, Publisher: Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Editors: Aynur Pekcanlar Akay, Eyüp Sabri Ercan, pp.470-526

 

2.3.3 Madde Kullanım Bozukluğu (2017) Gül Karaçetin, Özhan Yalçın, In Book: Yurdakök Pediatri. Editör: Murat Yurdakök, Hacettepe, Ankara, Cilt 1: ISBN978-975-277—664-7, PP: 586-595, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara

 

2.3.4 OYUN ÇOCUĞU ve EBEVEYN PSİKOPATOLOJİSİ-Özhan Yalçın -Ed Elvan İşeri, Esra Güney, Yasemin Taş Torun-OYUN DÖNEMİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği yayınları no:10, Ankara, 2018, ISBN: 978-9944-0538-9-1, PP: 283-310

 

2.4. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

2.4.1 YALÇIN ÖZHAN,ISERI ELVAN (2011). Varicella Zoster infeksiyonu Ardından Gelisen Bir Çocukluk Çagı Obsesif-Kompülsif Bozukluk Olgusu. Klinik Psikiyatri Dergisi, 14(1), 59-64.

 

2.4.2 YALÇIN ÖZHAN,ERDOGAN AYTEN (2013). Neurobiological, Psychosocial and Environmental Causes of Violence and Aggression. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, 5(4), 388-419., Doi: 10.5455/cap.20130526

 

2.4.3 YALÇIN ÖZHAN (2015). First episode psychotic disorder possibly associated with acetazolamide in a male adolescent with congenital glaucoma. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 28(1), 84-86., Doi: 10.5350/DAJPN2015280110

 

2.4.4 AKIN SARI BURCU,ISERI ELVAN,YALÇIN ÖZHAN,AKIN ASLAN ASLI,Sener Sahnur (2012). Çocuk Davranıs Listesi Kısa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalısması ve Geçerliligine iliskin Ön Çalısma. Klinik Psikiyatri Dergisi, 15(3): 135-143.

 

2.4.5 YALÇIN ÖZHAN. Erken başlangıçlı şizofrenide prodromal dönem ve klinik özellikleri (2015) Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics 1(3):6-16.

 

2.4.6 güneş h, Yalcin O. Pediatrik bipolar bozukluk etyolojisi (2016) Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics 2(1):8-18

 

2.4.7 Durukan Ibrahim,Karaman Dursun,kara koray,Türker Türker,TUFAN ALI EVREN,YALÇIN ÖZHAN, KARABEKIROGLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2011). Çocuk ve ergen psikiyatrisi poliklinigine basvuran hastalarda tanı dagılımı / Diagnoses of patients referring to a child and adolescent psychiatry outpatient clinic. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 24(2), 113-120., Doi: 10.5350/DAJPN2011240204

 

2.4.8 Gökçe Sarıpınar Esin,GÜNEY ESRA,CEYLAN MEHMET FATIH,YALÇIN ÖZHAN,SOYSAL ACAR AZIME SEBNEM,Sener Sahnur (2011). Çocuklarda Sınav Kaygısının Çesitli Degiskenler Açısından Degerlendirilmesi. Current Psychiatry and Psychoneuropharmacology, 1(1), 18-23.

 

2.4.9 ERDOGAN AYTEN,kurban sema,YALÇIN ÖZHAN (2014). Treatment of Pediatric Bipolar Disorder. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, 6(2), 92-106., Doi: 10.5455 /cap.20130707024051

 

2.4.10  memetoglu mehmet erdem,YALÇIN ÖZHAN,ERBASAN OZAN (2013). Kardiak Transplantasyon Sonrası Siklosporin Ve Sertralin Kullanımı Ile Iliskili Olabilecek Akut Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu / Acute Psychotic Disorder After Cardiac Transplantation Possibly Associated With Cyclosporine And Sertraline Treatment: Case Report. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 26(1), 111-114., Doi: 10.5350/DAJPN2013260114

 

2.4.11 AKIN ASLAN ASLI,AKIN SARI BURCU,YALÇIN ÖZHAN (2011). Uykunun Nörobiyolojisi. Current Psychiatry and Psychoneuropharmacology, 1(2), 28-38. (Kontrol No: 1429340)

 

2.5. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 

2.5.1 YALÇIN ÖZHAN (2014). Üzüntünün Nörobiyolojisi. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Saglıgı ve Hastalıkları Kongresi, 21, 25-25. (SÖZEL KONUŞMA-PANEL)

 

2.5.2 YALÇIN ÖZHAN (2015). Maddelerin etki mekanizmaları, klinik etkileri, entoksikasyon ve yoksunluk bulguları. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Saglıgı ve Hastalıkları Kongresi, 22(Ek sayı 1), 34-(SÖZEL KONUŞMA PANEL)

 

2.5.3 YALÇIN ÖZHAN (2015). ÇEMATEM Uygulamaları. X. Prof. Dr. Atalay Yörükoglu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Saglıgı Politikaları Çalıstayı (ÇALIŞTAY SÖZEL SUNUM)

 

2.5.4 Özhan Yalçın (2015) ÇEMATEM Uygulamaları ve Tedavi yaklaşımları. 20. Ergen Günleri, 12-14 Kasım 2015, Malatya (SÖZEL KONUŞMA-PANEL)

 

2.5.5 Mutlu Caner,YALÇIN ÖZHAN,Çiftçi Demirci Arzu,Bozbey Sema,Yüksel Elagöz Mine,Kılıçoglu Ali Güven,ERDOGAN AYTEN (2015). Eroin bagımlılıgı nedeniyle ilk kez yatarak tedavi gören ergenlerin özelliklerinin 3 yıllık karsılastırılması: Sentetik kannabinoidlerin olası rolü. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Saglıgı ve Hastalıkları Kongresi, 22(Ek Sayı 1), 64-65 (Sözel Bildiri)

 

2.5.6 YALÇIN ÖZHAN,Sener Sahnur,ISERI ELVAN (2007). Pediatrik obsesif-kompülsif bozukluk hastalarının cinsiyet, baslangıç yası ve diger parametrelere baglı olarak semptom agırlık ve farklılıklarının degerlendirilmesi. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Saglıgı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir

 

2.5.7 YALÇIN ÖZHAN,Senol Selahattin,ISERI ELVAN,Sener Sahnur (2007). Tedaviye dirençli Tourette Sendromunda Aripiprazol'un Tik, Obsesyon-kompülsiyon semptomları üzerine etkisi: bir ergen olgu sunumu. 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Saglıgı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir

 

2.5.8 YALÇIN ÖZHAN,ISERI ELVAN (2008). Asperger Sendromu olan bir ergende cinsel kimlik bozuklugu bulguları. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Saglıgı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul

 

2.5.9 YALÇIN ÖZHAN,Sener Sahnur,konus boyunaga öznur leman,Gökçe Sarıpınar Esin,Ogur Törel (2009). Çocuk ve ergen obsesif-kompülsif bozukluk hastalarının orta TE zamanında yapıaln beyin magnetik rezonans spektroskopi bulgularının kontrol grubuyla karsılastırılması. 7. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, Edirne

 

2.5.10 Özsoylar Gül,Açıkyürek Kardem,YALÇIN ÖZHAN,YANCAR DEMIR ESRA,SEYITHANOGLU SAYIN REFIA ASLIHAN,FOTO ÖZDEMIR DILSAD,COSAR BEHÇET,Isık erdal (2004). Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Klinigine Akut Eksite Yatan Hastaların Lipid Profilinin Degerlendirilmesi. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi

 

2.5.11 Akçin Filiz,Özsoylar Gül,Açıkyürek Kardem,YALÇIN ÖZHAN,COSAR BEHÇET,ARIKAN ZEHRA (2004). Epileptik cerrahi sonrası bir psikoz: bir olgu sunumu. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi

 

2.5.12 Özsoylar Gül,Açıkyürek Kardem,YALÇIN ÖZHAN,YANCAR DEMIR ESRA,SEYITHANOGLU SAYIN REFIA ASLIHAN,Tüzün Hakan,COSAR BEHÇET (2004). Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Klinigine Akut Eksite Yatan Hastaların Degerlendirilmesi. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi

 

2.5.13 Açıkyürek Kardem,YALÇIN ÖZHAN,AKIN ASLAN ASLI,Eren Nurdan,Özsoylar Gül,COSAR BEHÇET (2004). Kronik sizofren hastalarda medikal hastalıklar. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi

 

2.5.14 Ipek Toz Hamiyet,YALÇIN ÖZHAN,Karaçetin Gül,ERDOGAN AYTEN (2015). Uzun etkili metilfenidat iliskili manik yakınmalar. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Saglıgı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 22(Ek Sayı 1), 117-118.

 

2.5.15 Günay Gülay,YALÇIN ÖZHAN,Üneri Özden Sükran,Karaçetin Gül,ERDOGAN AYTEN (2015). Likantropiyle basvuran çok erken baslangıçlı sizofreni olgusu. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen ve Ruh Saglıgı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul 22(Ek Sayı 1), 172.

 

2.5.16 YALÇIN ÖZHAN (2017) Action Mechanisms of Substances, abstinence and intoxication: What should we doin emergency service. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 2017 Suppl 1: 42 (DAVETLİ KONUŞMACI)

 

2.5.17 YALÇIN ÖZHAN (2017) Are child and adolescent alcohol and substance abuse treatment centers close to ideal? Are we competent enough to establish them? 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 2017 Suppl 1: 46 (DAVETLİ KONUŞMACI)

 

2.5.18 Rüstem Mustafaoğlu, Ebru Kaya Mutlu, Arzu Çiftçi Demirci, Caner Mutlu, ÖZHAN YALÇIN, Arzu Razak Dinçler (2017) Relationship between duration of substance use and respiratory muscle strength, balance and lower extremity muscle strength in substance use disorder adolescents. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 2017 Suppl 1: 100 (SÖZEL BİLDİRİ)

 

2.5.19 Tuğba Eseroğlu, ÖZHAN YALÇIN, Ali Güven Kılıçoğlu, Gül Karaçetin (2017) The comparison of clinical findings and agression levels of inpatient adolescents with the diagnosis of first episode psychosis regarding the presence or absence of substance use disorder. . 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 2017 Suppl 1: 128 (SÖZEL BİLDİRİ)

 

2.5.20 Kılıçoğlu G, Bahalı K, Canpolat N, Bilgiç A, Mutlu C, YALÇIN ÖZHAN, Pehlivan G, Sever L. Sondönem böbrek yetmezliği olan çocuk ve ergenlerde yaşam kalitesi ve depresyon-anksiyete komorbiditesi. 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 13-16 Nisan 2016-İzmir, Cilt 23 Ek sayı 1 (SÖZEL BİLDİRİ)

 

2.5.21 Mutlu C, Demirci AÇ, ÖZHAN YALÇIN, Kılıçoğlu AG, Topal M, Karaçetin G. Eroin bağımlılığı nedeniyle buprenorfin-naloksan kullanan ergenlerin 1 yıllık sürede temiz kalma oranları ve ilişkili faktörler. 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi,13-16 Nisan 2016-İzmir, Cilt 23 Ek sayı 1 (SÖZEL BİLDİRİ)

 

2.5.22 MR, EKM, ÖZHAN YALÇIN, AÇD, CM, AR. Ergenlerde Sentetik Kannabinoid (Bonzai) kullanımının solunum kas kuvvetine etkisinin incelenmesi: Olgu Serisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 37. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2015 (Olgu Konseyi)

 

2.5.23 RM, AÇD, EKM, RD, ÖZHAN YALÇIN, CM, ARÖ. Madde bağımlılığı olan ergenlerde anksiyete ve depresyon düzeyinin değerlendirilmesi: olgu-kontrol çalışması. 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 14-17 Aralık 2016, Antalya

 

2.5.24 RM, AÇD, EKM, RD, ÖZHAN YALÇIN, CM, ARÖ. Madde bağımlılığı okul dönemi gençlerinin yaşam kalitesini etkiler mi? 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 14-17 Aralık 2016, Antalya (SÖZEL SUNUM)

 

2.5.25 RM, EKM, RD, AÇD, ÖZHAN YALÇIN, CM, ARÖ. İstanbul ilinde madde bağımlı gençlerin kullandığı madde çeşitleri ve bu maddelerin solunum fonksiyonlarına ve solunumla ilişkili semptomların ortaya çıkma sıklığına etkisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 38. Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2016, İzmir-Çeşme (SÖZEL SUNUM)

 

2.5.26 DAVETLİ KONUŞMACI – 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 23-26 Kasım 2017-Antalya, ÖZHAN YALÇIN- Ergen bağımlılarda acil yaklaşım

 

2.5.27 ÖZHAN YALÇIN (2017) Alkol Ve Madde Kötüye Kullanımı Alanında Çalışmak ve Araştırma Yapmak. 3. Prof. Dr. Selahattin Şenol Bahar Okulu, 16-19 Mart 2017, Bodrum

 

2.5.28 TÜRKİYE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI OTİZM FARKINDALIK EĞİTİMİ ÇALIŞMASI, 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Nisan 2018, İstanbul OnurBurak DURSUN, Nahit MOTAVALLI MUKADDES, Esra ALATAŞ, Rabia MADAN ÖZDEMİR,   Elif TAŞLIBEYAZ, Selçuk KARAMAN, Elif ABANOZ, İbrahim Selçuk ESİN, İlker ERDOĞAN, Nagihan CEVHER BİNİCİ, Onur YÜZÜGÜLDÜ, DenizARGÜZ ÇILDIR, Tuğba KALYONCU, Dinçer YILMAZ, Satı SANBERK, Esra GÜZEL, Hasan KANDEMİR, Burcu GÖKALP ÖZCAN,Canan İNCE, Çilem BİLGİNER,Kevser NALBANT, Mehmet SERTÇELİK,Özlem KESKİNER,Tülin FİDAN, Şafak ERAY,Çiğdem TOKLU YALVAÇ, BinayKayan OCAKOĞLU,Mehriban KELEŞ, Semiha CÖMERTOĞLU ARSLAN, Elvan İŞERİ, Bilge Merve KALAYCI, Selma TURAN HESAPÇIOĞLU, Yasemin TAŞ TORUN, Esra ÇÖP, Özden ÜNERİ, Esra GÜNEY, Özlem HEKİM, Gülser ŞENSES DİNÇ, Sümeyra FIRAT, Hesna GÜL, Özlem UZUN, Ender ATABAY, Ekrem ŞENTÜRK, İremDamla ÇİMEN,Ali KARAYAĞMURLU, Sehra AKSU, Zafer GÜLEŞ, Selçuk ÖZKAN,Sibelnur AVCİL,Sevcan KARAKOÇ, Mustafa Can ERKAN, Şenay KILINÇEL, Gresa ÇARKAXHIU BULUT, Serhat KALA,Emine TAŞYÜREK, Semih ERDEN,Abdullah BOZKURT, Recep BOSTAN, Önder KÜÇÜK,Neşe AYAZ, MiraçBarış USTA, Murat COŞKUN, MahmutCem TARAKÇIOĞLU, Sultan Seval YILMAZ, Funda GÜMÜŞTAŞ, Caner MUTLU, Semra YILMAZ, Tayfun KARA, Fatih ÖZBEK, Hatice GÜNEŞ, Hilal ADALETLİ, Mustafa Kayhan BAHALI, Nurdan ÜNALDI, Seheryeli YILMAZ, Canan YUSUFOĞLU, Chasan CHATIP CHOUSEIN ACHMET, Elif AKIN, Fatma BENK DURMUŞ, Handan METİN DUMAN, İbrahim ADAK, Kübra KOÇAK YILMAZ, Zeynep ASLAN, MelekGözde LUŞ, Güçlü AYAZ, Neşe AYAZ, AliyeTuğba BAHADIR, Ayşe ARMAN, Ayşe Burcu AYAZ, Neşe PERDAHLI FİŞ, Osman Talat SABUNCUOĞLU, Seda ERBİLGİN GÜN, Taciser UYSAL, Ayşe BÜYÜKASLAN, Şeyma TUNA, Hatice ÜNVER, OnurTuğçe POYRAZ FINDIK, ÜmmüGülsüm GÜNDOĞDU, Veysi ÇERİ, Algun TÜFEKÇİ, Ezgi ŞEN DEMİRDÖĞEN, Meryem Yelda TAN, Gözde NARİN ÇOŞKUN, Pınar ALGEDİK, Fahri ÇELEBİ, Umut KAYTANLI, Muhammed MEHTAR, Tuba MUTLUER, Burak DOĞANGÜN, Hülya BİNGÖL ÇAĞLAYAN, Nuşin BİLGİN, İlyas KAYA, Sevgi HOCAOĞLU, Yasemin YULAF, Deniz YILDIZ, Tuba MUTLUER, Herdem ASLAN GENÇ, Başak AYIK, Canan TANIDIR, Burçin KARAKAPICI, Gül KARAÇETİN, Özhan YALÇIN, A. Güven KILIÇOĞLU, Nusret SOYLU, M. Tayyib KADAK, Zehra BABADAĞI,Dilek ALTUN VARMIŞ, Gökçen GÜVEN, Songül DERİN, Serhat NASIROĞLU, Yağmur GÜNDÜZ,Cihan ASLAN, Halime HARMANCI,Dicle SAPMAZ, Fahri ÇELEBİ, Duygu KABA, MahmutZabit KARA, HilalTuğba KILIÇ,Halil KARA, Mahmut ÇAKIR,Ahmet ÇEVİKASLAN, Aslı SÜRER ADANIRÖmerFaruk TUNCER, Ali EROL, Gökhunİnan YÜCEL, Duygu KINAY, Mehmet ŞAHİN, Gözde ULAŞ, Mehmet Fatih KINIK, Merve AKTAŞ TERZİOĞLU, Çiğdem YEKTAŞ, Nihal YURTERİ ÇETİN, Sevgi ÇİÇEK, Merve ERGÜVEN DEMİRTAŞ, Adem GÜNEŞ, Berkan ŞAHİN, Emel ÖZEN, Başak KARABUCAK,Esra ÖZHAN İBİŞ,Didem AYYILDIZ,Orhan KOCAMAN,AyçaEce ÇITAK KARABOĞA, Dilek GÜNTEPE, Börte GÜRBÜZ ÖZGÜR, Can TUMBA, Ayla UZUN ÇİÇEK-Sözel Bildiri

 

2.5.29 Özhan Yalçın, Şefkat Odaklı Terapi: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Klinik Pratiğinde

Olası Uygulama Alanları, Prof. Dr. Mualla Öztürk, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu, 14-16 Şubat 2018-DAVETLİ KONUŞMACI

 

2.5.30 Özhan Yalçın, Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları, Prof. Dr. Mualla Öztürk, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu, 14-16 Şubat 2018-DAVETLİ KONUŞMACI

 

2.5.31 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Nisan 2018, İstanbul, OSB’de gastrointestinal sistem ile ilişkili bulgu ve bozukluklar, Özhan Yalçın, PANEL KONUŞMASI

 

2.6 DİĞER YAYINLAR-ÇEVİRİ KİTAP BÖLÜMLERİ

2.6.1 Kaplan & Sadock Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kısaltılmıs Temel Kitabı, Bölüm adı:(Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Beslenme ve Yeme Bozuklukları) (2012)., YALÇIN ÖZHAN, Günes Tıp Kitabevleri, Editör:Tümer Türkbay, Sayfa Sayısı 236, ISBN:978-975-277-381-3

 

2.6.2 Kaplan & Sadock Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kısaltılmıs Temel Kitabı, Bölüm adı:(Ergen Madde Kötüye Kullanımı) (2012)., YALÇIN ÖZHAN, Günes Tıp Kitabevleri, Editör:Tümer Türkbay, Sayfa Sayısı 236, ISBN:978-975-277-381-3

 

2.6.3 Nelson Pediatri, Bölüm adı:(Okul çagı çocuklarında nörogelisimsel fonksiyon ve disfonksiyon) (2014)., Kılıçoglu Ali Güven,YALÇIN ÖZHAN,Mutlu Caner, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör:Teoman Akçay, Basım sayısı:19, Sayfa Sayısı 3592, ISBN:978-975420

 

2.6.4 Nelson Pediatri, Bölüm adı:(Zeka Özürlülügü) (2014)., Kılıçoglu Ali Güven,YALÇIN ÖZHAN,Mutlu Caner, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör:Teoman Akçay, Basım sayısı:19, Sayfa Sayısı 3592, ISBN: 978-975-420

 

2.6.5 Nelson Pediatri, Bölüm adı:(Disleksi (Özgül okuma güçlügü) (2014)., Kılıçoglu Ali Güven, YALÇIN ÖZHAN,Mutlu Caner, Nobel Tıp Kitapevleri, Editör:Teoman Akçay, Basım sayısı:19, Sayfa Sayısı 3592, ISBN:978-975-420

 

2.6.6 Nelson Pediatri, Bölüm adı:(Dil gelisimi ve Iletisim Bozuklukları) (2014)., Kılıçoglu Ali Güven, YALÇIN ÖZHAN,Mutlu Caner, Nobel Tıp Kitabevleri, Editör:Teoman Akçay, Basım sayısı:19, Sayfa Sayısı 3592, ISBN:978-975-420

 

2.6.7 Yalçın Özhan. Özhan Yalçin on synthetic cannabinoids – the epidemic in Turkey Psychiatric and cognitive effects of synthetic cannabinoids in adolescence. ESCAP Web Sayfası. DAVETLİ YAZI

 

3-SERTİFİKALAR VE EĞİTİMLER

 

-Eğitici Eğitimi: Sunum Hazırlama Tekniği ve Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Tekniği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, 14.12.2015, Malatya

 

-erişkin bilişsel-davranışçı terapi teorik eğitimi, Doç. Dr. Hakan Türkçapar, Compos Mentis Psikiyatri Enstitüsü, eylül 2004-nisan 2005, ankara

 

-çocuk ve ergenlerde iyi ve etik uygulamalar bağlamında kognitif ve davranış terapisi eğitimi, turkish association for cognitive behaviour psychotherapy, mart 2014-şubat 2016, istanbul (200 saat teorik, 100 saat uygulama-süpervizyon)

 

4.Projeler

4.1 Obsesif-kompülsif bozuklugu olan çocukların nöropsikolojik testlerle, beyin magnetik rezonans spektroskopi bulgularının kontrol grubuyla karsılastırılması, BAP, Yürütücü yardımcısı-Tez Sahibi, 2007-2008,  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörlüğü, BAP-Tamamlandı

 

4.2. Proje Başlığı:Effect of Cannabis Smoking on Lung Function and Respiratory Symptoms in Adolescents. Proje No: BEK-2017-26557. Proje Türü: Bilimsel Etkinlik, İstanbul Üniversitesi BAP, Projede 3. isim

 

5.İdari Görevler

 

-Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, İdari Sorumlusu (2017-2018)

-İstanbul Otizm İl Koordinasyon Kurulu Üyesi (2018 yılında)

 

-TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ (2018-)

 

6. Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği:

-14. Ergen Günleri Düzenleme Kurulu, 10-12 Aralık 2009, Gazi Üniversitesi-Ankara, Üye

 

-11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığ Kongresi, 23-26 Kasım 2017- Bilimsel Kurul

 

-27th Turkısh Child and Adolescent Psychiatry Congress, Çeşme-İzmir 10-13 Mayıs 2017, Üye

 

-Prof. Dr. Selahattin Şenol 3. Bahar Okulu, 16-19 Mart 2017, Bodrum, Bilim Kurulu

 

-Prof. Dr. Selahattin Şenol 4. Bahar Okulu, 29 mart-1 nisan 2018, Ankara, Kongre Sekreteri

 

- Prof. Dr. Selahattin Şenol 5. Bahar Okulu, 14-17 Mart 2019, Antalya, Kongre Sekreteri,

 

-29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2-5 Mayıs 2019, İstanbul, Kongre Eşbaşkanı

7.  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

-Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Dernegi, Üye No: 263 (2011-) (YÖNETİM KURULU ÜYESİ-SAYMAN 2018-))

-Turkish Association for Cognitive Behaviour Psychotherapy

8 Ödüller

-Türk Nöropsikiyatri Derneği Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel Bilimsel Araştırma Ödülü, 2012

-Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem Birincisi

 

9.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler (TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN DERSLER)

Verdiği Tıpta Uzmanlık Dersleri (Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği)

(2014-2015, 2015-2016) Otizm Spektrum Bozuklukları, Teorik ders, öğrenci sayısı 35

(2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) Psikiyatrik Semiyoloji 1ve 2, Teorik ders, öğrenci sayısı 35

(2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018) Pediatrik OKB 1-2, Teorik ders, öğrenci sayısı 35

(2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) Kimlik Gelişimi, Teorik Ders, öğrenci sayısı 100

(2014-2015) Prodromal Şizofreni, Teorik Ders, öğrenci sayısı 100

(2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde davranışçı yöntemler ve danışmanlık gerektiren konular, bir yıl içinde 6 ders, teorik ders, öğrenci sayısı 35

(2015-2016) Nonverbal öğrenme güçlüğü ve pragmatik bozukluklar,

(2015-2016, 2016-2017) DC 0-3: R tanı sınıflaması ve anne-bebek etkileşimi, Teorik ders, öğrenci sayısı 35

(2014-2015, 2015-2016) Çocuk ve ergenlerde madde kullanım bozuklukları, Teorik ders, öğrenci sayısı 35

(2016-2017) Özgül öğrenme güçlüğü, Teorik ders, öğrenci sayısı 100

(2016-2017) Üzüntünün Nörobiyolojisi, Teorik ders, öğrenci sayısı 35

(2016-2017) Tedaviye dirençli duygudurum bozukluklarının tedavisi, Teorik ders, öğrenci sayısı 35

(2017-2018) DC 0-5 sınıflandırma sistemi, öğrenci sayısı 40

(2017-2018) Yeme bozukluklarına yaklaşım 1-2, öğrenci sayısı 40

 

10. Kurs Eğitmenliği

-Günümüzde çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı olmak (Bir ayaktan klinigi yönetmek, bir yataklı klinigi yönetmek, multidisipliner ekip kurmak, lider ya da yönetici olmak, tek başına uzmanlık. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Saglıgı ve Hastalıkları Kongresi (2015),22(Ek Sayı1)

 

-Madde bağımlılığı hekim eğitmenliği, 6-8 Mart 2017-Antalya-Sağlık Bakanlığı-Ergenlerle Çalışmada Temel İlkeler

 

-Psikiyatrik Sosyal Hizmet Eğitimi-Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uygulamaları, İstanbul 7-9 Kasım 2016

 

-Madde bağımlılığı hekim eğitimi, 13-15 Kasım 2017, İstanbul

 

-Davranışsal bağımlılıklarla mücadele eğitim programı, 16-18 Nisan 2018, Ankara

 

-Avrupa Birliği destekli, Ülkesine katma değer bilinçli ve sağlıklı gençlik ile güzel bir geleceğe projesi, Madde kullanım bozuklukları-halk-ruh sağlığı çalışanlarına yönelik kurs, Eylül 2017, Batman

 

 

11. Dergi Editörlüğü

ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ-TURKISH JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH-Yardımcı Editör ve editörler kurulu üyesi