PROF.DR. ÖZLEM ATAY    
Adı : ÖZLEM
Soyadı : ATAY
E-posta : ozkanli@politics.ankara.edu.tr, ozlematayozkanli@yahoo.com
Tel : 90 312 595 12 43
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ozlem-atay
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Özlem ATAY

Özlem ATAY, 1984’de TED Ankara Koleji’nden, 1988’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde Doktora eğitimini tamamlamıştır. Akademik kariyerine paralel olarak, 1988 ve 1996 yılları arasında Milli Prodüktivite Merkezi’nde ‘Uzman’ olarak çalışmış; Almanya REFA Enstitüsü hocaları tarafından ‘REFA İş Etüdü Öğretmeni’ olarak yetiştirilmiştir. Bu dönemde, Türkiye’de sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren birçok işletmede verimlilik artırma teknikleri konusunda eğitim, danışmanlık ve araştırma çalışmaları yürütmüştür. 1996 yılından bu yana, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve halen ‘Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’ görevini sürdürmektedir. 1999 ve 2002 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2006 yılında Profesör olmuştur. Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile bazı özel ve kamu kuruluşlarında insan kaynakları geliştirme eğitim programlarına destek olmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde birçok ders (Management, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim, Modern Yönetim Kuramı, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Örgüt Kuramı, Çokuluslu İşletmelerde Yönetim, Yönetim Bilimine Giriş, Türk İşletmelerinde Yönetim Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Küreselleşme Sürecinde Yönetsel İşlevlerde Farklılaşma, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Yönetim ve Kadın, Stratejik İnsan Kaynakları, Türk İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Uygulamaları, Yönetim… vb.) vermektedir. Uzmanlık alanları stratejik yönetim, yönetim ve organizasyon, örgütsel davranış, verimlilik artırma teknikleri, insan kaynakları yönetimi, kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyettir. Akademik hayatı boyunca ulusal ve uluslararası (TÜBİTAK, Dünya Bankası, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara Üniversitesi, Curtin University, YÖK… vb.) birçok araştırma bursu kazanmıştır. 2000 yılında, Dünya Bankası bursunu kazanarak, İngiltere Londra’da London School of Economics, University of Hertfordshire ve Manchester’da Manchester School of Management Üniversitelerinde öğretim üyeleriyle ortak bilimsel çalışmalar yapmıştır. 2006 yılında Curtin University Graduate School of Business, Perth, Australya;  2008 yılında Aalborg University College of Business, Aalborg, Danimarka; 2011 yılında Valparaiso University College of Business Administration, Valparaiso, ABD; 2012-2013 akademik yılında Northern Illinois University College of Business, Management Department, DeKalb, ABD’de misafir öğretim üyesi olarak davet edilmiş, lisans ve yüksek lisans düzeyinde “Management and Organizational Behavior”, “Principles of Management”, “Management” derslerini vermiş ve yabancı meslektaşlarıyla kültürlerarası karşılaştırmalı birçok araştırma projesi gerçekleştirmiştir. Dört farklı uluslararası konferansta sunduğu tebliğlerle 2011’de “Best Paper Award”, 2000’de “Award of Excellence”, 2011’de “Success Award” ve 2017’de “Best Paper Award” ödüllerini kazanmıştır. Uzmanlık alanında çok sayıda kitap, İngilizce kitapta bölüm, makale, çeviri ve bildirileri bulunmaktadır. Türkiye, Portekiz, Avustralya, İrlanda, İngiltere, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Hindistan, Güney Afrika, İsveç ve Avusturya olmak üzere 14 ülkeden kadın araştırmacıların yer aldığı Women in Higher Education Management (WHEM) Network’de (http://wil.insightsme.net/whem/) Türkiye’yi temsil etmektedir. WHEM Network’un Palgrave Yayınevi tarafından yayınladığı “Gender, Power and Management(2011), Generation and Gender in Academia(2013) ve “Gendered Success in Higher Education(2017) başlıklı üç kitapta bölüm yazmıştır. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel dergide hakemlik yapmakta ve Editörler Kurulu’nda yer almaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Web linki: https://ozlemataysbf.blogspot.com/