PROF.DR. AYŞE MİNE GENÇLER ÖZKAN    
Adı : AYŞE MİNE
Soyadı : GENÇLER ÖZKAN
E-posta : gencler_65@yahoo.com, ozkanm@ankara.edu.tr
Tel : 203 31 10
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ayse-mine-gencler-ozkan
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı: Ayşe Mine GENÇLER ÖZKAN

2. Doğum Tarihi: 26.09.1965

3. Medeni hali: Evli, 1 çocuk sahibi

4. Eğitim:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

Farmasötik Botanik

Ankara Üniversitesi

2002

Y. Lisans

Biyokimya

ODTÜ

1995

Lisans

Eczacılık

Hacettepe Üniversitesi

1987

 

 

5. Mesleki/Akademik Deneyim:

 

Kurum/Kuruluş

Bölüm/Birim

Görev Türü

Tarih

Ankara Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık Meslek Bilimleri - Farmasötik Botanik 

Öğretim Üyesi (Prof.)

2016-

Ankara Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık Meslek Bilimleri - Farmasötik Botanik 

Öğretim Üyesi (Doç.)

2011- 2016

Ankara Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık Meslek Bilimleri - Farmasötik Botanik 

Öğretim Üyesi (Yar. Doç.)

2009-2011

Ankara Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık Meslek Bilimleri - Farmasötik Botanik 

Araştırma Görevlisi

1994-2009

Türk Eczacıları Birliği 

Yayın ve Dokümantasyon 

Eczacı

1988-1992

 

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

--Meliha ÜLGER- “Effects of the Plant Phenolic Quercetin on Protein and mRNA Expressions of Xenobiotic Metabolizing CYP1A1, CYP2E1, NQO1 and GST Enzymes in Colon Cancer Line SW620”.  Graduate School of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University, July  2015. A Thesis for the Degree of Master of Science in Biochemistry, METU (Supervisor: Prof. Dr. Orhan ADALI, Co-Supervisor: Assoc. Prof. Ayşe Mine GENÇLER ÖZKAN) – Tamamlandı.

 

-- Hasan Ufuk ÇELEBİOĞLU – “Effect of Medicinal Plants Epilobium hirsutum and Viscum album on Rat Liver Microsomal Flavin Monooxygenase (FMO) Activity and Expression”. Graduate School of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University, July  2012. A Thesis for the Degree of Master of Science in Biology, METU (Supervisor: Prof. Dr. Orhan ADALI, Co-Supervisor: Assoc. Prof. Ayşe Mine GENÇLER ÖZKAN) – Tamamlandı.

--Ecz. Ahmet Cemil YENMİŞ- “Zizyphus jujuba Mill. ve Önemi”. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans, 2014. (Danışman. Doç. Dr. Ayşe Mine GENÇLER ÖZKAN) – Tamamlandı.

 

6.2. Doktora Tezleri

--Uzm. Bio. Zekiye Ceren ARITULUK- “Antalya’da Yetişen Tanacetum (Asteraceae) Cinsine Ait Taksonlar Üzerinde Araştırmalar”. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı (Danışman. Prof. Dr. Ayşe Mine GENÇLER ÖZKAN; Yardımcı Danışman: Prof. Dr. Nurten EZER) – Tamamlandı.

--Uzm. Bio. Gülnur EKŞİ-“Türkiye’de Yetişen Allium (sect. Brevispata) Türleri Üzerine Farmasötik Botanik Araştırmalar”. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı (Danışman. Prof. Dr. Ayşe Mine GENÇLER ÖZKAN) - Devam ediyor.

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli (SCI kapsamındaki) dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1.      Günbatan, T., Demirci, B., Gürbüz, İ., Demirci, F., Gençler Özkan, A.M. “Comparison of Volatiles of Sideritis caesarea Specimens Collected from Different Localities in Turkey” Natural Product Communications, 12, 1639-1642, 2017.

 

2.      Kolosava, V., Svanberg, I., Kalle, R., Strecker, L., Gençler Özkan, A.M., Pieroni, A., Cianfaglione, K., Molnár, Z., Papp, N., Łuczaj, Ł., Dimitrova, D., Šeškauskaitȇ, D., Roper, J., Hajdari, A., Sŏukand, R. “The bear in Eurasian plant names: motivations and models” Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 13:14, 1-72, 2017. DOI 10.1186/s13002-016-0132-9.

 

3.      Karakurt, S., Semiz, A., Çelik, G., Gençler-Özkan, A.M., Sen, A., Adali, O. “Contribution of ellagic acid on the antioxidant potential of medicinal plant Epilobium hirsutum” Nutrition and Cancer, 68, No.1, 173-183, 2016.

 

4.      Ekşi G, Koyuncu M, Özkan AMG, “Allium ekimianum: a new species (Amaryllidaceae) from Turkey”. PhytoKeys 62: 83–93, 2016. 

 

5.      Günbatan, T., Gürbüz, İ., Gençler Özkan, A.M. “The Current Status of Ethnopharmacobotanical Knowledge in Çamlıdere (Ankara, Turkey)”, Turkish Journal of Botany, 40, 241-249, 2016.

 

6.      Celik, G., Semiz, A., Karakurt, S., Gencler-Ozkan, A.M., Arslan, S., Adali, O., Sen, A.,  “Inhibitory Action of Epilobium hirsutum Extract and Its Constituent Ellagic Acid on Drug-Metabolizing Enzymes”, European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 41:109-116, 2016.

 

7.      Koyuncu, M., Ekşi, G., Gençler Özkan, A.M. “Vinca ispartensis (Apocynaceae), a  New Species from Turkey”, Annales Botanici Fennici, 52, 340-344, 2015.

 

8.      Karakurt, S., Semiz, A., Celik, G., Gencler-Ozkan, A.M., Sen, A. and Adali, O. “Epilobium hirsutum L. Alters Xenobiotic Metabolizing CYP1A1,CYP2E1, NQO1 and GPx Activities, mRNA and Protein Levels in Rats”. Pharmaceutical Biology51(5), 650-658, 2013.

 

9.      Kılıç, C.S. Gençler Özkan, A. M.,  Demirci, B., Coşkun, M., Başer, K.H.C., “Essential Oil Composition of Four Endemic Ferulago Species Growing in Turkey”, Natural Product Communications, 5(12), 1951-1954, 2010.

 

10.  Gençler Özkan, A.M., Demirci, B., Başer, K.H.C., "Essential Oil Composition of Hypericum thymopsisBoiss.", Journal of Essential Oil Research.,21, 149-153, 2009.

 

11.  Gençler Özkan, A.M., Demirci, B., Demirci, F., Başer, K.H.C., "Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oil of Ferulago longistylis Boiss. Fruits", Journal of Essential Oil Research, 20, 569-573, 2008.

 

12.  Gürbüz, İ., Özkan, A.M., Yeşilada, E., Kutsal, O., "Anti-Ulcerogenic Activity of Some Plants Used in Folk Medicine Pınarbaşı (Kayseri-Turkey)", Journal of Ethnopharmacology,101, 313-318, 2005.

 

13.  Coşkun, M., Gençler-Özkan, A.M. "Global Phytochemistry: The Turkish Frame", Phytochemistry,66, 956-960, 2005.

 

14.  Güvenç, A., Yıldız, S., Özkan, A.M., Erdurak, C.S., Coşkun, M., Yılmaz, G., Okuyama, T., Okada, Y., "Antimicrobiological Studies on Turkish Cistus L.", Pharmaceutical Biology,43(2), 178-183, 2005.

 

15.  Güvenç, A., Özkan, A.M., Erdurak, C.S., Coşkun, M., "Root, Stem and Leaf Anatomy of Abutilon theophrastii Medik. (Malvaceae)", Pakistan Journal of Botany,35 (3), 351-359, 2003.

 

16.  Sakushima, A., Ohno, K., Maoka, T., Coskun, M., Güvenç, A., Erdurak, C.S., Özkan, A.M., Seki, K., Ohkura, K., "Guaiacylglycerol-7,-O-methyl 8,-vanillic Acid Ether and Related Compounds from Boreava orientalis", Phytochemical Analysis,14, 48-53, 2003.

 

17.  Arınç, E., Adalı, O., Gençler-Özkan, A. M., "Stimulation of Aniline, p-nitrophenol and N-Nitrosomethylamine Metabolism in Kidney by Pyridine Pretreatment of Rabbits", Archives of Toxicology,74:527-532, 2000.

 

18.  Arınç, E., Adalı, O., Gençler-Özkan A. M., "Induction of N-nitrosodimethylamine Metabolism in Liver and Lung by in vivo Pyridine Treatments of Rabbits", Archives of Toxicology, 74: 329-334, 2000.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1.      Hosoi, S., Shimizu, E., Ohno, K., Coskun, M., Güvenç, A., Erdurak, C.S., Ozkan, A.M., Sakushima, A. "Minor Phenolic Compounds from Boreava orientalisNatural Medicines,58 (5), 234, 2004.

 

2.      Sakushima, A., Maoka, T., Ohno, K., Coşkun, M., Güvenç, A., Erdurak, C.S., Özkan, A. M. Seki, K., Ohkura, K., "Major Antioxidative Substances in Boreava orientalis (Cruciferae)", Natural Product Letters,14 (6): 441-446, 2000.

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) özetleri basılan bildiriler

 

1.      Arıtuluk, Z.C., Evin, E., Karakurt, S., Ezer, N., Adalı, O., Gençler-Özkan, A.M., “Investigation of three Tanacetum L. taxa from Turkey on the proliferation of human prostate cancer cells and expression of detoxification enzyme activities”, 21st International Congress “PHYTOPHARM 2017”, Graz, Austria, 2-5 July2017 (Sözlü bildiri).

2.      Ekşi, G., Yılmaz, G., Gençler Özkan, A.M., “Türkiye’de Yetişen Brevispatha Valsecchi. Seksiyonuna ait Allium L. Türlerinin Anatomik Özellikleri” III. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK 3th International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies) 26-29 Nisan 2017  (Poster Bildiri).

3.      Ekşi, G., Akalın Çiftçi, G., Gençler Özkan, A.M., “Türkiye’de Yetişen Brevispatha Valsecchi. Seksiyonuna ait Allium L. Türlerinin MCF-7 İnsan Meme Kanseri Hücreleri Üzerine Antiproliferatif Etkileri” III. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK 3th International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies) 26-29 Nisan 2017  (Poster Bildiri).

4.      Arıtuluk, Z.C., Akkulak, M., Karakurt, S., Adalı, O., Gençler-Özkan, A.M., “Cytotoxic and Antioxidant Activities of Three Tanacetum L. Taxa from Turkey”, International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Skopje, Macedonia, August 25-29, 2016 (Poster bildiri).

 

5.      Günbatan, T., Demirci, B., Gürbüz, İ., Gençler Özkan, A.M. “Comparison and Characterization of Sideritis caesarea (SC) Duman, Aytaç & Başer essential oil constituents collected from differnt localities and in periods”, 11th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, 1-4 Ekim, 2015 Antalya, Türkiye. 

6.      Günbatan, T., Gürbüz, İ., Özçınar, Ö., Gençler Özkan, A.M. “Two Anti-Ulcerogenic Flavonoid Glycosides from Sideritis caesarea Duman, Aytaç & Başer”. Gazi Pharma Symposium Series, 2015, Antalya, Turkey.

 

7.      Gençler Özkan, A.M. “Eleusinian Mysteries: A Pharmaceutical Approach”, 42nd International Congress for the History of Pharmacy, 8-11 September 2015, İstanbul, Turkey (Oral Presentation).

 

8.      Gürbüz, İ., Günbatan, T., Gençler Özkan, A.M., “In vivo Anti-ulcerogenic Effect of Sideritis caeserea Duman, Aytaç & Başer (Lamiaceae)”, Phytopharm 2015, 21-24 July 2015, Bonn, Germany. (Poster Presentation).

 

9.      Culcu, T., Gençler Özkan, A.M., Şen, A., Adalı,O. “Medicinal Plants Epilobium hirsutum L. And Viscum album L. Alter Protein and mRNA Expressions of Rat Liver Bile Acid Synthesizing CYP7A1” 13th European ISSX Meeting, June 22-25, 2015, Glasgow, Scotland.

 

10.  Arıtuluk, Z.C., Doğan, A., Ezer, N., Gençler-Özkan, A.M., "Quantitative determination of parthenolide in Tanacetum taxa growing in Antalya by using High Performance Liquid Chromatography", 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), June 9-12, 2015, Ankara (Turkey) (Poster Presentation).

 

11.  Ekşi, G., Bakar, F., Bona, M., Kılıç, C.S., Gençler Özkan “A New Endemic Subspecies of Allium phanerantherum (Amaryllidaceae) from Hatay, Turkey and Its Antiproliferative Effects on MCF-Human Breast Cancer” 23th SILAE Congress, 7th-12th of September, 2014.

 

12.  Arıtuluk, Z.C., Karakurt, S., Ezer, N., Adalı, O., Gençler-Özkan, A.M., “Cytotoxic effect of two endemic subspecies of Tanacetum praeteritum (Horw.) Hey-wood (Asteraceae) from Turkey on cervical carcinoma.”,  FEBS EMBO 2014 Conference, 30 August-4 September 2014, Paris, France. (Poster Presentation)

 

13.  Gençler Özkan, A.M., Arituluk, Z.C., Ekşi, G., “Medicinal and Refreshing Herbal Teas Commonly Used in Turkey”, 11th International Ethnobotany Symposio, November 2-5, 2013, Antalya, Turkey. (Oral Presentation)

 

14.  S. Karakurt, A. Semiz, G. Çelik, A.M. Gençler Özkan, A. Şen, O. Adalı “Investigations of the Effects of Folk Medicinal Plant Epilobium hirsutum L.on Carcinogen and Drug Metabolizing Cytochrome P450 Dependent and Antioxidant Enzymes” Workshop on Plant Products Chemistry and International Symposium on Medicinal-Aromatic Plants, June 4-7, 2013, Balçova, İzmir, Turkey. (Oral Presentation)

 

15.  O. Arıhan, H. Özbek, A.M. Gençler Özkan “Anti-Inflammatory Effects of Sanguisorba minor Scop. subsp.muricata (Spach) Briq. and Cirsium libonaticum DC. subsp. lycaonicum (Boiss. & Heldr.) Davis & Parris in Rat” 13th International Congress of the Society for Ethnopharmacology, September 2-6, 2012, Graz, Austria. (Poster Presentation)

 

16.  S. Karakurt, G. Çelik, A. Semiz, Ş. Arslan, H. Akça, A. M. Gençler-Özkan, A. Şen, O. Adalı “Molecular studies on inhibitory effects of Epilobium hirsutum L. on drug metabolizing CYP2B1, CYP2C6, CYP2D2 and CYP3A4 enzymes in rat liver microsomes” 19th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations, 12th European Regional ISSX Meeting, June 17-21, 2012, Noordwijk aan Zee, The Netherlands, Meeting Proceedings and Abstracts, pp. 96, P31, 2012. (Poster Presentation)

 

17.  H. Ufuk Çelebioğlu, S. Karakurt, A. M. Gençler-Özkan, A. Şen, O. Adalı “Effects of medicinal plantViscum album L. on rat liver flavin-containing monooxygenase activity and expression” 19th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations, 12th European Regional ISSX Meeting, June 17-21, 2012, Noordwijk aan Zee, The Netherlands, Meeting Proceedings and Abstracts, pp. 100, P39, 2012. (Poster Presentation)

 

18.  M. Sever, S. Karakurt, A. M. Gençler-Özkan, A. Şen, O. Adalı “In vivo effect of Epilobium hirsutum L. on protein and mRNA expression of rat liver vitamin D3 metabolizing CYP27B1 and CYP24A1 enzymes” 19th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidations, 12th European Regional ISSX Meeting, June 17-21, 2012, Noordwijk aan Zee, The Netherlands, Meeting Proceedings and Abstracts, pp. 112, P60, 2012. (Poster Presentation)

 

19.  Melike Sever, Serdar Karakurt, Ayşe Mine Gençler-Özkan, Alaattin Şen, Orhan Adalı “In vivo effect of ellagic acid on protein and mRNA expressions of rat liver vitamin D3 metabolizing CYP27B1 and CYP24A1 enzymes” 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), June 26-29, 2012, Ankara, Turkey, Book of Abstracts, Ankara University Faculty of Pharmacy Publication No: 102, pp.450 (P-373), 2012. (Poster Presentation)

 

20.  Hasan Ufuk Çelebioğlu, Serdar Karakurt, Ayşe Mine Gençler-Özkan, Alaattin Şen, Orhan Adalı “In vivo effects of O-coumaric acid on rat liver flavin-containing monooxygenase (FMO) activity and expression”10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), June 26-29, 2012, Ankara, Turkey, Book of Abstracts, Ankara University Faculty of Pharmacy Publication No: 102, pp.342 (P-266), 2012.(Poster Presentation)

 

21.  S. Karakurt, A. Semiz, G. Çelik, A. M. Gencler-Ozkan, A. Sen and O. Adali “In vivo effect of Epilobium hirsitum on xenobiotic metabolising CYP2E1, CYP1A1, glutathione peroxidase and NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 enzymes in rat liver” 22nd IUBMB and 37thFEBS Congress, September 4-9, 2012, Sevilla, Spain. FEBS Journal, Vol. 279 (Suppl. 1), pp.90 (P04-15), 2012. (Poster Presentation)

 

22.  T. Çulcu, A. M. Gencler-Ozkan, A. Sen and O. Adali “The effects of medicinal plant Viscum album L. on protein and mRNA expressions of CYP27A1 in rat liver” 22nd IUBMB and 37th FEBS Congress, September 4-9, 2012, Sevilla, Spain. FEBS Journal, Vol. 279 (Suppl. 1), pp.97 (P04-39), 2012.

 

23.  R. Ozyurt, A. Semiz, G. Çelik, S. Karakurt, S. Arslan, A. M. Gencler-Ozkan, O. Adali, A. Sen “Modulations of drug metabolizing enzymes by in vivo treatment of Epilobium hirsutum extract in rat” 36th FEBS Congress, June 25-30, 2011, Torino, Italy. FEBS Journal, Vol. 278 (Suppl. 1), pp.225-226 (P11.107), 2011.

 

24.  A. Semiz, G. Çelik, S. Karakurt, S. Arslan, A.M. Gencler-Ozkan, O. Adali, A. Sen “In vivo effects of Epilobium hirsutum extract on different glutathione transferase isozymes” 36th FEBS Congress, June 25-30, 2011, Torino, Italy. FEBS Journal, Vol. 278 (Suppl. 1), pp.234 (P11.130), 2011.

 

25.  A.M. Gençler Özkan , B. Demirci, K.H.C. Başer, H.Duman. “Essential Oil Composition of Four AchilleaSpecies from Turkey”, 9. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-9, June 23-26, 2009, Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey. (Poster Presentation)

 

26.  A.M. Gençler Özkan . “Myrtus communis L. (Myrtle): An Ancient Medicinal Plant”,9. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-9, June 23-26, 2009, Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey(Poster Presentation)

 

 

27.  A. M.Gençler Özkan , B. Demirci, F. Demirci, K.H.C. Başer. “Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oil of Ferulago longistylis Boiss. Fruits”, 55th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research, September 2-6, 2007, Graz, Austria. (Poster Presentation)

 

28.  E. Uzunhisarcıklıoğlu, A.M.Gençler-Özkan . “ Stem and Leaf Anatomy of Turkish Althea and AlceaSpecies”,International Symposium of 7 th Plant Life of South West Asia (PLOSWA 2007), 25-29 June 2007, Eskişehir, Turkey. (Poster presentation)

 

 

29.  A.M. Özkan . “ Medicinal Plants and Conservation Efforts in the Buffer Zone of Kure Mountains National Park (Bartin-Turkey), Particularly in Ulus Region”, Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research , August 28 – September 2, 2006, Helsinki, Finland. (Poster presentation)

 

30.  O. Arıhan, A.M. Gençler-Özkan. “ Traditional Medicine and Intellectual Property Rights “, IV th International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005) “ Ethnobotany: at the Junction of the Continents and Disciplines”, August 21-26, 2005, Istanbul, TURKEY . (Poster presentation)

 

 

31.  A. M. Gençler-Özkan . O. Arıhan. “ Conservation Efforts in Medicinal Plants “, IVth International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005) “ Ethnobotany: at the Junction of the Continents and Disciplines“, August 21-26, 2005, Istanbul, TURKEY. (Poster presentation)

 

32.  A.M. Gençler-Özkan. “ De Materia Medica of Dioscorides: Past and Present Concordance in Anatolian Medicinal Plants “, IVth International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005) “ Ethnobotany: at the Junction of the Continents and Disciplines “ , August 21-26, 2005, Istanbul, TURKEY . (Poster presentation)

 

 

33.  A.M. Gençler Özkan , M. Koyuncu. “Traditional Medicinal Plants Used in Pınarbaşı (Kayseri-Turkey)”, 7. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-7 June, 24-27, 2003, Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey. (Oral Presentation)

 

34.  M. Koyuncu, A.M. Özkan. “Endemik Plant Species of Pınarbaşı (Kayseri-Turkey)”, VI th Plant Life of Southwest Asia Symposium, June 2002 10-14, Van-Turkey. (Poster presentation)

 

 

35.  G. Yılmaz, A. Güvenç, A.M. Özkan, C.S. Erdurak, M. Coşkun, M. Koyuncu. “ Anatomical Studies onAstragalus lusitanicus Lam. Subsp. Orientalis Chater & Meikle”, 6. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-6, June, 27-29, 2000, Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey. (Poster Presentation)

 

36.  A. Güvenç, S. Yıldız, A.M. Özkan, C.S. Erdurak, M. Coşkun, G. Yılmaz. “ Microbiological Studies on Turkish Cistus L. Species”, 6. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-6, June 27-29, 2000, Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey. (Oral Presentation)

 

 

37.  A. Sakushima, M. Coşkun, T., Maoka, K. Ohkura, K. Seki, A. Güvenç, C.S. Erdurak, A.M. Özkan. “Study on the constituents of Boreava orientalis”, 6. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-6, June, 27-29, 2000, Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey. (Poster Presentation)

 

38.  A.M. Gençler-Özkan , O. Adalı, E. Arınç. “ Effects of Pyridine on Rabbit Liver, Kidney and Lung Microsomal p-Nitrophenol Hydroxylase, Aniline 4-Hydroxylase and N-Nitrosodimethylamine N-Demethylase Activities”, NATO Advanced Study Institute on Molecular & Applied Aspects of Oxidative Drug Metabolizing Enzymes, August 31-September 11, 1997, Tekirova-Antalya, Turkey(Poster Presentation)

 

 

39.  E. Arınç, O. Adalı, A.M. Gençler-Özkan . “ Effects of Pyridine on Rabbit Liver and Lung Drug Metabolizing Enzymes: p-Nitrophenol Hydroxylase, Ethylmorphine N-Demethylase and Ethoxyresorufin O-Deethylase”, 5. International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS-5, June, 24-27, 1997, Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey. (Poster Presentation)

 

40.  O. Adalı, E. Arınç, A.M. Gençler-Özkan. “ Effects of Pyridine on Rabbit Liver and Lung Microsomal N-Nitrosodimethylamine N-Demethylase and Aniline 4-Hydroxylase Enzyme Activities”, 35 th European Congress of Toxicology, EUROTOX’96, 22-25 September 1996, Alicante, Spain. (Poster Presentation)

 

 

7.4.Uluslararası Toplantı Bildiri Kitabında Yayınlanan Tam Metin Makale

 

1.      Gençler –Özkan, A.M . “Eleusinian Mysteries: A Pharmaceutical Approach”, 42nd International Congress for the History of Pharmacy, 8-11 September 2015, Istanbul, Turkey, Proceedings, “The Exchange of Pharmaceutical Knowledge Between East and West”, Mat, A., Tekiner, H., Şen, B. (Editors), 374-383, Eczacılık Tarihi Araştırma Derneği, MUKA Matbaa, İstanbul, Turkey, March 2016, ISBN 978-605-664-670-6.

 

 

7.5. Uluslararası kitap bölümü

1. Gençler Özkan, A.M., Gençler Güray, Ç. “A Mediterranean: Myrtus communis L. (Myrtle)” in JEAN-PAUL MOREL, ANNA MARIA MERCURI  (Eds.), 2009 – Plants and Culture:Seeds of the Cultural Heritage of Europe. Centro Europeo per I Beni Culturali Ravello, Edipuglia Bari, Italy, pp. 159-168, ISBN: 978-88-7228-574-9.( www.plants-culture.unimore.it)

 

7.6. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.      Ulutaş Deniz, E. ,Yeğenoğlu, S., Sözen Şahne, B., Gençler Özkan, A.M. “Kişniş (Coriandrum sativum L.) Üzerine Bir Derleme” Marmara Pharmaceutical Journal, 22(1): 15-28, 2018.

 

2.      Arıtuluk, Z.C., Tatlı Çankaya, İ.İ., Gençler Özkan, A.M. “Antioxidant activity, total phenolic and flavonoid contents of some Tanacetum L. (Asteraceae) taxa growing in Turkey” FABAD J. Pharm. Sci., 41, 17-25, 2016.

 

3.      Arıhan, O., Özbek, H., Gençler-Özkan, A.M. “Anti-inflammatory effects of Sanguisorba minor Scop. subsp. muricata (Spach) Briq. and Cirsium libanoticum DC. subsp. lycaonicum (Boiss. & Heldr.) Davis & Parris in rat” Eastern Journal of Medicine 20, 81-85, 2015.

 

4.      Bahadır Acıkara, Ö., Saltan Çitoğlu, G., Gençler Özkan, A.M. “Qualitative Analysis of Phenolic Acids in Scorzonera tomentosa L.” Turkish  Journal of  Pharmaceutical  Sciences10(1), 1-8, 2013.

 

5.      Gençler Özkan, A.M ., Uzunhisarcıklı, E., “Stem and Leaf Anatomy of Althaea L. (Malvaceae) Species Growing in Turkey” Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy28(2), 2009, pp.133-148.

 

6.      Arıhan, O., Gençler Özkan, A.M., "Traditional Medicine and Intellectual Property Rights" Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, Ankara, 36(2), 135-151, 2007.

 

7.      Gençler Özkan, A.M., Koyuncu, M. “Pınarbaşı (Kayseri) İlçesi’nin Florası” Ot Sistematik Botanik Dergisi,12(1), 47-72, 2005.

 

8.      Gençler-Özkan, ,A.M., "Koyuncu, M., "Traditional Medicinal Plants Used in Pınarbaşı Area (Kayseri-Turkey)", Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 2(2), 63-82, 2005.

 

 

 

7.7. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özetleri basılan bildiriler

 

1.      Gençler Özkan, A.M. “Tarihte Mirra (Myrrha) ve Akgünlük (Olibanum)” XII. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, 1-3 Haziran 2016 Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eskişehir, (Poster Bildiri).

2.      Arıtuluk, Z.C., Gençler-Özkan, A.M., Ezer, N., “Antalya’da Yetişen Bazı Tanacetum L. (Asteraceae) Taksonlarının Gövde ve Yaprak Anatomisi”, 22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Trabzon, 31 Ağustos-5 Eylül 2016 (Poster Bildiri).

3.      Arıtuluk, Z.C., Gençler-Özkan, A.M., Tatlı Çankaya, İ.İ., Ezer, N., “Tanacetum L. (Asteraceae)  Cinsine Ait Bazı Taksonların Antioksidan Aktiviteleri”, 22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Trabzon, 31 Ağustos-5 Eylül 2016 (Poster Bildiri).

4.      Ekşi G., Pınar N.M., Şimşek D., Koyuncu M., Gençler Özkan A.M.  “Brevispatha Valsecchi Seksiyonu’na Ait Allium L. (Amaryllidaceae) Türlerinin Tohum ve Polen Morfolojisi”. XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), Antalya, 31 Ağustos-5 Eylül 2014, (Poster Bildiri).

 

5.      Karakurt, S., Semiz, A., Çelik, G., Gençler-Özkan, A.M., Şen, A., Adalı, O. “ Elajik Asitin Epilobium hirsutum L.’un Antikarsinojen ve Antioksidan Potansiyeline Katkısı” XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi, 3-6 Eylül 2013, İzmir. (Sözlü Bildiri)

 

6.      A.M Gençler –Özkan, Z.C. Arıtuluk “Etnobotanik: Kadim Bilgi ve Değişen Dünya”, XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 10-13 Ekim 2012, Antalya. (Sözlü Bildiri)

 

7.      Gençler Özkan, A.M. “Antik Çağ’da Fonksiyonel Gıdalar” X. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, 06-08 Haziran 2012, İstanbul. (Sözlü Bildiri)

 

8.      Melike Sever, Serdar Karakurt, Aslı Semiz, Gurbet Çelik, Ayşe Mine Gençler Özkan, Alaattin Şen, Orhan Adalı “Elajik asitin sıçan karaciğer glutatyon peroksidaz enzimi üzerine in vivo etkileri”. 23. Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Kasım-2 Aralık 2011, Adana, Türkiye, Turkish Journal of Biochemistry, Cilt 36(1), P. 192, sayfa 318, 2011. (Poster Bildiri)

 

9.      G. Akaydın, A.M. Gençler –Özkan, İ. Gürbüz, E. Miser, E. Yeşilada, F. Demirci, “Düzce İlinin Etnobotanik Özellikleri-II”, XIX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 27-30 Ekim 2010, Mersin Hilton SA, Mersin.(Poster Bildiri)

 

10.  Aslı Semiz, Serdar Karakurt, Gurbet Çelik, Ayşe Mine Gençler Özkan, Orhan Adalı, Alaattin Şen “ Sıçanlarda glutatyon S-transferazlar ve antioksidan enzimlerin Epilobium hirsutum bitki ekstraktları ile değişimi”20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli, Türkiye. Bildiriler Kitabı, pp. 204-205, PA-038. (Poster Bildiri)

 

11.  A.M. Gençler Özkan, “Tarihte Nesli Tükenen Bir Tıbbi Bitki: Silphium”, IX. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, 24-26 Mayıs 2010, Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eskişehir. (Poster Bildiri)

 

12.  A.M. Gençler-Özkan , İ. Gürbüz, G. Akaydın, E. Yeşilada, E. Miser, F. Demirci. “Düzce İlinin Etnobotanik Özellikleri-I”, XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 22-24 Ekim 2008, The Marmara, İstanbul.(Poster Bildiri)

 

13.  A.M. Gençler-Özkan, B. Demirci, E. Şatır, M. Coşkun, K.H.C. Başer. “Ferulago platycarpa Boiss. & Bal. ve Ferulago longistylis Boiss. Bitkilerinin Uçucu Yağ Bileşenleri”, XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 22-24 Ekim 2008, The Marmara, İstanbul. (Poster Bildiri)

 

14.  İ. Gürbüz, A.M. Özkan, E. Yeşilada. “ Kayseri-Pınarbaşı Yöresinde Halk Arasında Kullanılan Bazı Bitkilerin Antiülserojenik Aktivitesi “ , XV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 6-9 Ekim 2004, Belek-Antalya- Türkiye. (Poster Bildiri)

 

15.  A. M. Gençler-Özkan, O. Adalı, E. Arınç “ Piridin CYP2E1 bağımlı enzimleri indükliyerek anilin ve p-nitrofenol’ün karaciğer ve böbreklerdeki toksik etki potansiyelini artırmaktadır” XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 8-11 Eylül 2003. Bildiri Özetleri, BK-P1, pp. 313. (Poster Bildiri) EKSİK

 

16.  A. Güvenç, A.M. Özkan, C.S. Erdurak, M. Coşkun, G.Yılmaz. “ Türkiye’de Yetişen Cistus (Cistaceae) Türlerinin Yaprak ve Gövde Anatomisi”, XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 20-22 Eylül 2000, İstanbul. (Poster Bildiri)

 

17.  A. Güvenç, A.M. Özkan, C.S. Erdurak, M. Coşkun, G. Yılmaz. “ Abutilon theophrastii (Malvaceae) Bitkisinin Kök, Gövde ve Yaprak Anatomisi”, XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 20-22 Eylül 2000, İstanbul. (Poster Bildiri)

 

7.8. Ulusal Toplantı Bildiri Kitabında Yayınlanan Tam Metin Makale

 

1.      A.M Gençler –Özkan, “Antik Çağda Fonksiyonel Gıdalar”, X. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, 6-8 Haziran 2012, İstanbul, Bildiriler, Ed.: Mat, A., Tekiner, H. Sayfa: 149-160, Maestro Reklamcılık Ltd. Şti., Portakal Basım, İstanbul, Nisan 2014.

 

 

7.9. Diğer yayınlar

 

Kitap/Kitap Bölümü (Ulusal)

 

1.Türkiye Bitkileri Listesi, Damarlı Bitkiler, Güner, A. (Baş Editör), Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T. (Editörler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları, Flora Dizisi 1, Kasım 2012, İstanbul. ISBN: 978-605-60425-7-7 (Gençler Özkan, A.M. kitabın çok sayıdaki yazarlarından biridir.)

 

2.Gençler Özkan, A.M. “Nigella sativa: Çörekotu” in: FFD Monografları, Tedavide Kullanılan Bitkiler, Editör: Demirezer, Ö. Editör Yardımcıları: Ersöz, T., Saraçoğlu, İ., Şener, B. MN Medikal & Nobel Tıp Kitabevi,  s. 423-431, 2011, ISBN: 978-975-567-073-7.

 

3.Gençler Özkan, A.M. “Juglans regia: Ceviz” in: FFD Monografları, Tedavide Kullanılan Bitkiler, Editör: Demirezer, Ö. Editör Yardımcıları: Ersöz, T., Saraçoğlu, İ., Şener, B. MN Medikal & Nobel Tıp Kitabevi,  s. 325-327, 2011, ISBN: 978-975-567-073-7.

 

4.Gençler Özkan, A.M. “Crocus sativus: Safran” in: FFD Monografları, Tedavide Kullanılan Bitkiler, Editör: Demirezer, Ö. Editör Yardımcıları: Ersöz, T., Saraçoğlu, İ., Şener, B. MN Medikal & Nobel Tıp Kitabevi,  s. 155-161, 2011, ISBN: 978-975-567-073-7.

 

5.Karabaşa, S., Gençler Özkan, A.M., "Küre Dağlarının Bilgisi, Ulus/Aşağıçerçi 2006", Stil Matbaası, İstanbul, 2006. (2009 yılında 2. baskısı yapıldı.)

 

Çeviri

 

Simpson, M.G. Bitki Sistematiği (Plant Systematics), Elsevier, Inc., Burlington, MA. 2010.  Çeviri Editörü: Zeki Aytaç, Çeviri Editör Yardımcısı: Bahar Kaptaner İğci, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd.Şti., 2012. ISBN: 978-605-133-350-2 (Bölüm Çevirisi: (Bitki Toplanması ve Dokümantasyon (Bölüm 17) 627-635).

 

Popüler/Yarı-Popüler  Dergilerde Yayınlanan Makaleler

.

1.      Gençler Özkan, A.M. “Healing from Mother Earth; Medical Plants”, Actual Archeology Anatolia, Winter 2014, Issue 12, p.48-65.

 

2.      Gençler Özkan, A.M. “Binlerce Yıllık Deneyim: Tarihte Tıbbi Bitkiler- Aziz Antonios Ateşi: Claviceps purpureaSecale cornutum (Çavdar mahmuzu) ve Ergo Alkaloitleri ”  Modern Fitofarmakoterapi ve Doğal Farmasötikler1(5), 2011.

 

3.      Gençler Özkan, A.M. “Binlerce Yıllık Deneyim: Tarihte Tıbbi Bitkiler- Ölümsüzlüğün Simgesi Olan Bitki;Myrtus communis (Mersin, Murt)”  Modern Fitofarmakoterapi ve Doğal Farmasötikler1(4), 51-53, 2011.

 

4.      Gençler ÖzkanA.M. , “Binlerce Yıllık Deneyim: Tarihte Tıbbi Bitkiler, Antik Çağlardan Günümüze Vitex agnus-castus” Modern Fitofarmakoterapi ve Doğal Farmasötikler, 1(3), 56-58, 2010.

 

5.      Gençler Özkan, A.M. “İlkbahardan Zarif Bir Merhaba: Kardelen” Çoluk Çocuk : Aylık Anne- Baba, Eğitimci Dergisi, Nisan 2008 (Kök Yayıncılık-Ankara).

 

6.      Gençler Özkan, A.M. “İsmi Rengi Olan Ağaç: Erguvan” Çoluk Çocuk : Aylık Anne- Baba, Eğitimci Dergisi, Haziran 2007 (Kök Yayıncılık-Ankara).

 

7.      Gençler Özkan, A.M. “Baharın Zarif Kızları: Lale ve Gelincik” Çoluk Çocuk : Aylık Anne- Baba, Eğitimci Dergisi, Mayıs 2004 (Kök Yayıncılık-Ankara)  

 

 

 

8. Projeler

 

1.      Adalı, O. (Yürütücü), İnan Genç, A. (Araştırmacı), Gençler Özkan, A.M. (Danışman), “Investigation of the Anti-Inflammatory Effects of Medicinal Plant Sanguisorba minor subsp. balearica on CYP450 and Antioxidant Enzymes on Inflammation Induced Rat Model”  Başlangıç Tarihi: 13.06.2016 Devam ediyor.

 

2.      Gürbüz, İ. (Yürütücü), Gençler Özkan, A.M. (Araştırmacı/Uzman), Bedir, E. (Danışman), Günbatan, T. (Burslu),  "Sideritis caesarea Duman, Aytac &Baser Bitkisinin Antiülserojenik Aktivitesi Üzerinde Araştırmalar" TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi, Proje No.: 112S581

Proje başlangıç tarihi: 01.05.2013

      Proje Sonuç Raporunun Onayı: 24.01.2017

 

3.      Gençler Özkan, A.M. (Danışman/Ekip Lideri), Körüklü, T., Kaplan, M., Arıtuluk, Z.C., “Ankara İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi” Kalkınma Bakanlığı / Orman ve Su İşleri Bakanlığı- IX. Bölge Müdürlüğü.

Proje başlangıç tarihi: 15.07.2017

      Proje Sonuç Raporunun Onayı: 15.12.2017

 

4.      Ayşe Mine Gençler Özkan (Yürütücü), Zekiye Ceren Arıtuluk (Araştırmacı) “Antalya’da Yetişen Tanacetum L. (Asteraceae) Cinsine Ait Taksonlar Üzerinde Araştırmalar” Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Proje No: 13L3336007.

 

5.      İlhan Gürbüz (Yürütücü), A. Mine Gençler Özkan (Araştırmacı), Erdal Bedir (Danışman), Tuğba Günbatan (Bursiyer) “Sideritis caesarea Duman, Aytac&Baser Bitkisinin Antiülserojenik Aktivitesi Üzerinde Araştırmalar” TÜBİTAK Proje No.: 112 S 581 (2017- Tamamlandı).

 

6.      Orhan Adalı, Ewa Doğru, Serdar Karakurt, Alaattin Şen, Ayşe Mine Gençler Özkan (Araştırmacı),“Tıbbi Bitki Epilobium hirsutum' un Sulu Ekstresinin Sıçan Karaciğer Mikrozomal Flavin Monooksijenaz 3 (FMO3) Enzim Ekspresyonu Üzerine Etkisinin incelenmesi” ODTÜ-BAP-01-08-2011-02.

 

7.      Orhan Adalı, Ewa Doğru, Serdar Karakurt, Alaattin Şen, Ayşe Mine Gençler Özkan (Araştırmacı),“Tıbbi Bitki Epilobium hirsutum' un Sulu Ekstresinin Sıçan Karaciğer Mikrozomal Flavin Monooksijenaz Enzimi Üzerine Etkisi” ODTÜ-BAP-01-08-2010-01.

 

8.      Orhan Adalı, Alaattin Şen, Hakan Akça, Ayşe Mine Özkan (Araştırmacı), “Yakıotunun Ksenobiyotik Metabolizması Üzerine Etkilerinin ve İlaç-Diyet Etkileşim Potansiyelinin Proteomik ve Moleküler Yaklaşımlar ile Aydınlatılması” Kasım 2009, TÜBİTAK 1001 Projesi, SBAG No:109R012.

 

9.      İlhan Gürbüz (Yürütücü)... Ayşe Mine GENÇLER ÖZKAN (Araştırmacı) “Düzce İli ve İlçeleri Halk İlaçları” (TUBİTAK Proje No.: 108T253), (2009).

 

10.  “PaCE (Plants and Culture: Seeds of the Cultural Heritage of Europe)” isimli uluslararası projenin Türkiye koordinatörlüğü: Ayşe Mine GENÇLER ÖZKAN (2008-2009).

 

11.  Solmaz Karabaşa (Uzman-Yürütücü), Ayşe Mine GENÇLER ÖZKAN (Uzman-Yürütücü), “Küre Dağları Milli Parkı, Ulus Bölgesi Alternatif Gelir Kaynaklarının  Saptanması ve Eğitimi ” Projesi (Proje No.TUR-03-10)” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Küresel Çevre Fonu (GEF) - Küçük Destek Programı (SGP) (2005).

 

12.  “Pınarbaşı(Kayseri) Florası Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar” (Ankara Üniversitesi BAP-Proje No.: 2000-08-03-007) Proje Yürütücüsü; Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU, Araştırmacı: Ayşe Mine GENÇLER ÖZKAN (2002).

 

 

9. Görevler

1.      -Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Profesör üyeliği (03.10.2017- devam ediyor).        -Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı (3.5.2018-..).

-


2. 

11.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

1.Türk Eczacıları Birliği

2.Ankara Eczacı Odası

3.Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği

4.Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği

5.Society for Economic Botany

6.Homeopati Derneği