DOÇ.DR. İSKENDER SİNAN ÖZKAVUKCU    
Adı : İSKENDER SİNAN
Soyadı : ÖZKAVUKCU
E-posta : ozkavukcu@ankara.edu.tr
Tel : 5955995
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI - ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ VE EĞİTİM MERKEZİ
Kişisel Akademik Bilgiler
Dr. Sinan Özkavukcu 1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde bitirdikten sonra aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı. Fakülteden 2000 yılında mezun olan Dr. Özkavukcu, aynı üniversitede Histoloji ve Embriyoloji uzmanlık eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri, Yale Üniversitesi "Sperm Fizyolojisi Laboratuvarı"'nda Dr. Gabor Huszar ve New York Tıp Koleji "Üreme Tıbbı ve Doğurganlığı Koruma Enstitüsü"'nde Dr. Kutluk Oktay başkanlığında bilimsel araştırmalarda rol aldı. Bu süre zarfında, Dr. Oktay ile birlikte ilk robotik cerrahi kullanılarak yapılan ovaryum re-transplantasyonu operasyonunda görev aldı. Kendisi halihazırda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Üremeye Yardımcı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nin Laboratuvar Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.