ARŞ.GÖR. ÖZGE ÖZKOÇ    
Adı : ÖZGE
Soyadı : ÖZKOÇ
E-posta : ozkoc@politics.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Dr. Özge Özkoç

A.Ü. S.B.F., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

  Yüksek Lisans Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiş Kitap:

Özkoç, Özge, Suriye Baas Partisi: Kökenleri, Dönüşümü, İzlediği İç ve Dış Politika (1943-1991), Ankara, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 2008.

Doktora Tezi:

Özkoç, Özge, İmparatorluk İktidarının Sınırında Osmanlı Mısırı: Mehmet Ali Paşa Döneminden Hıdivliğe, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.

Doktora Tezinden Üretilmiş Bilimsel Makale:

Özkoç, Özge, “Mısır Modernleşmesinin Tarihsel Kökenleri: Mehmet Ali Paşa Dönemi Üzerine Bir İnceleme,” Memleket Siyaset Yönetim, Sayı: 21 (2014), s. 219-250.

Doktora Tezinden Üretilmiş Kitap:

Özkoç, Özge, Mısır’ın Uzun 19. Yüzyılı: Modernleşme, Merkezileşme ve Özerklik, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2015.

 

2.      Diğer Bilimsel Makaleler

 Hakemli Dergilerde Yayımlanan Bilimsel Makaleler

Özkoç, Özge, “Savaş ve Barış: Doksanlı Yıllarda Filistin-İsrail Sorunu,” S.B.F. Dergisi, Cilt: 64, No: 3 (2009), s. 168-195.

Özkoç, Özge, “Arap Dünyasında Demokratikleşme Süreçleri ve Siyasal İslam: Müslüman Kardeşler ve En-Nahda Hareketi Üzerine Bir Karşılaştırma,” Mülkiye Dergisi, Cilt: 40, Sayı: 1 (2016), s. 29-57.

Özkoç, Özge, “Türkiye’nin Kuzey Afrika’ya Yönelik Politikası: Bir Modelin Çöküşü,” S.B.F. Dergisi, Cilt: 72, Sayı: 1 (2017), s. 77-99.

 

 Diğer Yayınlar

Özge, Özkoç, “Kronik: Lübnan Savaşı Üzerine,” S.B.F. Dergisi, Cilt: 61, Sayı: 3 (2006), s. 309-316.

Özkoç, Özge, “Kitap İncelemesi: Erhan Yarar, ‘Tarihsel Dönüşüm’ Filistin Sorunu Temelinde Türk Dış Politikası ve İsrail’i Tanıma Süreci,” Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt:3 , Sayı: 11 (2006).

Özkoç, Özge, “Suriye’de Baas Partisi’nin Kökenleri ve Dönüşümü,” Birikim, Sayı: 209 (2006).

Özkoç, Özge, “Kitap İncelemesi: Asef Bayat, Sokak Siyaseti: İran’da Yoksul Halk Hareketleri,” S.B.F. Dergisi, Cilt: 64, Sayı: 1 (2009), s. 307-312.

Özkoç, Özge, “Netanyahu Konuştu; Gökyüzünün Altında Değişen Bir Şey Yine Yok,” Birikim, Sayı: 243 (2009).

Özkoç, Özge, “Türkiye’de Oryantalizmin İki Yüzü ve Mısır,” Birikim, Sayı: 263 (2011).

Erhan, Çağrı ve Özge Özkoç, “Yirminci Yüzyılda Uluslararası Siyaset,” Şaban Kardaş ve Ali Balcı (ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram ve Konular, İstanbul, Küre, 2014.

Özkoç, Özge, “ ‘Mısır Devrimi’ni Anlamak,” Yavuz Yıldırım ve Yasin Atlıoğlu (ed.), Değişen Orta Doğu’da Değişmeyen Sorunlar (Irak İşgali’nden Arap Baharı’na), Bursa, Dora Yayınları, 2014.

Özkoç, Özge, “Devrimin Başladığı Yer: Sidi Bu Zeyd/Tunus,” Mülkiye Dergisi, Cilt: 39,  No: 2 (2015), s. 283-290.

Özkoç, Özge, “Pazarlıklar ve Çatışmalar Arasında: Kimin Kudüs’ü?,” Ayrıntı Dergi, Sayı: 24 (Ocak 2018).

Özkoç, Özge, “Kitap İncelemesi: Larbi Sadiki, Arap Demokratikleşmesi: Demokrasi Olmadan Yapılan Seçimler,” Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 60 (2018), s. 153-157.

  

3.      Tebliğler

 Uluslararası Konferans ve Sempozyumda Sunulan Tebliğler

Özkoç, Özge, “Ottoman Egypt at the Frontier of Imperial Power in the Nineteenth Century,” WOCMES Ankara 2014, Middle East Technical University-Ankara, 18-22 August 2014.

Özkoç, Özge, “Baas Partisi’nin Kuruluşu ve Gelişimi (1943-1961),” Uluslararası Suriye Politik Süreç ve İnsani Krizler (1914-2016) Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu-Ankara, 4 Kasım 2016.

Özkoç, Özge, “Evaluating the Role of Ennahda in Democratic Transition of Tunisia,” Society and Politics in North Africa, İstanbul University-İstanbul, 27-28 December 2018.

 

Ulusal Kongrelerde Sunulan Tebliğler

Özkoç, Özge, “Filistin-İsrail Sorununda Doksanlı Yıllar: Kolonyalizmden Neo-Kolonyalizme,” 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ-Ankara, 9-11 Aralık 2009.

 Erhan, Çağrı, Gökhan Erdem, Ersin Embel ve Özge Özkoç, “Türkiye’de Siyasi Tarih Eğitimi ve Yazımı,” 5. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, KKTC, 19-22 Nisan 2013.

Özkoç, Özge, “Arap Ayaklanmaları Ertesinde Siyasal İslam’ın ‘Yükselişi’ ve ‘Düşüşü’: Müslüman Kardeşler ve En-Nahda Hareketi Üzerine Bir Karşılaştırma,” 11. Karaburun Bilim Kongresi-Karaburun, İzmir, 31 Ağustos-4 Eylül 2016.

Özkoç, Özge, “Tunus’ta En-Nahda’nın İdeolojik Dönüşümü: Siyasal İslamcılardan Müslüman Demokratlara,” 13. Karaburun Bilim Kongresi, Karaburun-İzmir, 5-9 Eylül 2018.

Özkoç, Özge, "Mısır'da Otoriter Rejimin Sürekliliği: Ordunun Siyasal Hayattaki Rolü," Bilgi-Mülkiye Buluşması: Arap İsyanları ve Türkiye'nin Değişen Bölgesel Konumu, İstanbul-Bilgi Üniversitesi, 22 Şubat 2019.

 

4.      Burslar

Mil Milli Eğitim Bakanlığı Doktora Araştırma Bursu, Şubat-Mayıs 2008 (Kahire Üniversitesi- Dar’al Ulum).

       Sasakawa Genç Liderler Bursu, 2006-2009.

  TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 2015-2016 (SOAS/Londra Üniversitesi’nde misafir araştırmacı).

 

Yürütülen Dersler:

Lisans Dersleri ve Seminerler:

-          ULS227 Türk Dış Politikası (Seçmeli/Güz Dönemi), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, II. Sınıf.

-          ULS315 Türk Dış Politikası I (Zorunlu/Güz Dönemi), Uluslararası İlişkiler Bölümü, III. Sınıf (Prof. Dr. Melek Fırat ve Prof. Dr. Erel Tellal l ile birlikte).

-          ULS309 Seminer I (Zorunlu/Güz Dönemi), Uluslararası İlişkiler Bölümü, III. Sınıf.

-          ULS328 Bölgesel Politika: Orta Doğu (Seçmeli/Bahar Dönemi)Uluslararası İlişkiler Bölümü, III. Sınıf.

-          ULS315 Türk Dış Politikası II (Zorunlu/Bahar Dönemi), Uluslararası İlişkiler Bölümü, III. Sınıf (Prof. Dr. Melek Fırat ve Prof. Dr. Erel Tellal ile birlikte).

-          ULS348 Seminer II (Seçmeli/Bahar Dönemi), Uluslararası İlişkiler Bölümü, III. Sınıf.


Yüksek Lisans Dersleri:

-          Ortadoğu: Devlet, Toplum, Siyaset (Güz Dönemi), Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Dr. Nuri Yeşilyurt ile birlikte).

-          Kuzey Afrika Tarihi ve Siyaseti (Bahar Dönemi), Uluslar arası İlişkiler-Afrika Yüksek Lisans Programı (Dr. Nuri Yeşilyurt ile birlikte).

 

1.   

2.

Özg