UZMAN ÖZLEM KAYMAZ    
Adı : ÖZLEM
Soyadı : KAYMAZ
E-posta : ozlgullu@ankara.edu.tr
Tel : 0000
Ünvan : UZMAN
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri

Ankara

Doğum Tarihi

06.02.1983

Posta Adresi

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü 06100 Tandoğan / Ankara

E-posta

ozlgullu@ankara.edu.tr

Yabancı Dil Bilgisi

İngilizce

Araştırma Alanları

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı(2015)

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı(2009)

Lisans(Anadal)

Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü(2006)

AKADEMİK GÖREVLER

Uzman

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı (2010)

ÖĞRETİM TECRÜBESİ

İST 251 – İstatistik Laboratuvarı 1 (I. ve II. Öğretim)

İST 252 - İstatistik Laboratuvarı 2 (I. ve II. Öğretim)

  2014-2015 Eğitim-Öğretim Dönemi