ÖĞR. GÖR. ÖZLEM KAYMAZ    
Adı : ÖZLEM
Soyadı : KAYMAZ
E-posta : ozlgullu@ankara.edu.tr
Tel : +90312 2126720/1383
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

 -Lisans/Yüksek Lisans- Gazi Üniversitesi 2002-2009

- Doktora- Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik AD- 2009-2015

-ERASMUS Eğitim Alma Hareketliliği Naples II Üniversitesi, Italya, 2014 (7 gün)

-Leeds Üniversitesi Matematik Fakültesi İstatistik Bölümü, İngiltere, 2018 (6 ay)

Yabancı Dil

1.İngilizce (KPDS_2008: 73 / 100 , Yökdil_2018:  88.75/ 100)

TAM METİNLİ MAKALELER (SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI ve Uluslararası Hakemli Dergiler)

GÜRCAN I.S., ÖZEN D., YAMAÇ A., GÜLLÜ Ö. (2014). Investigation of effect of year and season factors on calving difficulty, using poisson regression model in Simmental x South Anatolian red crossbred cattle, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61: 55-58.

TEKİNDAL MA., GÜLLÜ Ö., YAZICI AC., YAVUZ Y. (2016). The Cochran-Armitage Test To Estimate The Sample Size For Trend Of Proportions For Biological Data, Turk J Field Crops, 21(2), 286-297.

GÜLLÜ Ö., GÜRCAN IS. (2017). Comparing the performances of prediction models: A study on growth of lambs, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 64, 131-136.

TEKİNDAL MA., ATEŞ C., KAYMAZ GÜLLÜ Ö., YAVUZ Y. (2017). The Performances Of Two Dıagnostıcs Tests: Mcnemar And Newcombe Graphıcal Approach, Pak. J. Statist. Vol. 33(4), 301-314.

GÜLLÜ Ö., TEKİNDAL MA. (2018). Sample Size for Non-Inferiority Tests for One Proportion: A Simulation Study, Journal oF Modern Applied Statistical Methods, 17(1).

KAYMAZ Ö., TEKİNDAL MA., ATEŞ C., YAVUZ Y. (2018). Power Analysis and Sample Size Determination in Log-Rank (Lakatos) Test, Biostat Biometrics Open Acc J. 2018; 6(1): 555677.

TAM METİNLİ MAKALELER (Ulusal Hakemli Dergiler)

GÜLLÜ Ö., TEKİNDAL MA., GÖKÇE İ., KÖSE SK., TÜRKÖLMEZ K. (2014). Nomogramlar ile İstatistiksel Modellerin Yaşam Olasılıklarını Belirlemedeki Performanslarının Metot Karşılaştırma Yöntemleri ile Değerlendirilmesi: Mesane Kanseri Örneği, Turkiye Klinikleri J Biostat 2014;6(1):42-52

TEKİNDAL M., KAYMAZ Ö. (2018). An Evaluation of the Psychological Life Quality of Women with Disabled Children with Box Behnken Experimental Design, OPUS –International Journal of Society Reseraches, 8(15), 988-1004.

KAYMAZ Ö. (2018). Box-Jenkins ve Winter Üstel Düzgünleştirme Yöntemleriyle Türkiye’de ticari yumurta üretiminin modellenmesi ve geleceğe yönelik öngörüsü, Eurasian J Vet Sci, 34, 3, 142-149.

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

GÜLLÜ Ö., TEKİNDAL MA. (2016). Sample Size  For Non-Inferiority Tests For One Proportion : A Simulation Study, 2nd International Researchers-Statisticians and Young Statisticians Congress, May 6-8, Ankara,Turkey. (Özet Bildiri/SÖZLÜ)

GÜNAY F., KAYMAZ GÜLLÜ Ö., ARSLAN T. (2017). Investigation of Factors Causing Formation of Kidney Stones via Structural Equation Modeling, 3nd International Researchers-Statisticians and Young Statisticians Congress, May 24-26 Konya,Turkey (Özet Bildiri/SÖZLÜ).

TEKİNDAL MA., KAYMAZ GÜLLÜ Ö., ATEŞ C., ERDOĞAN DOĞANAY B. (2018). Robustness of Analysis of Covariances (Ancova) under of distributions assumptions and variance homogeneity, 3nd International Researchers-Statisticians and Young Statisticians Congress, APR 28-30 Çeşme,Turkey (Özet Bildiri/SÖZLÜ).

KAYMAZ GÜLLÜ Ö., BOZKURT S., YAVUZ Y. (2017). Decision-curve analysis for assessing the net benefit of prediction models, International Conference Applıed Statıstıcs, Sep 24-27, Ribno (Bled), Slovenia. (Özet Bildiri/ SÖZLÜ).

TEKINDAL MA., KAYMAZ GÜLLÜ Ö., KALE HE., ATEŞ CAN. (2017). Varyans Analizi Çözümlemesi için Normal Olmayan ve Dengesiz Örneklemlerin Test İstatistiklerinin I. Tip Hata Oranları Bakımından Karşılaştırılması, XIX. National and II. International Biostatistics Congress, Oct 25-28, Belek, Turkey. (Özet Bildiri/ SÖZLÜ).

KAYMAZ Ö., WOOD H., GUSNANTO A. (2018). Generalized Linear Model with Hierarchical Likelihood for Sparse Estimation, 11. International Statistics Days Conference, Oct 3-7, Bodrum, Turkey. (Özet Bildiri/ SÖZLÜ).

ULUSAL BİLDİRİLER

GÜLLÜ Ö., TEKİNDAL MA., GÖKÇE K., KÖSE SK., TÜRKÖLMEZ K. (2011). Nomogramlar Ve Matematiksel Modelleme Arasındaki Uyumun Metot Karşılaştırma Yöntemleri İle Değerlendirilmesi: Mesane Kanseri Örneği, XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi. 12-14 Eylül 2011, Kızılcahamam, Ankara (Özet Bildiri/SÖZLÜ)

ÖZEN D, GÜRCAN S, KÖSE SK, GÜLLÜ Ö (2011). Tekrarlı başarısızlık durumlarında orantılı riskler tipi model yaklaşımları, XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi. 12-14 Eylül 2011, Kızılcahamam, Ankara (Özet Bildiri/Poster)

GÜRCAN IS., BABAK A., ÖZEN D., GÜLLÜ Ö. (2012). ineklerde Eko-Yapı Değişkenler Kullanılarak Kronik Endometritis Derecelerinin ROC Egrisi Yöntemi İle Belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Eylül 4-7, Kayseri. (Özet Bildiri/Poster)

ÖZEN D., GÜRCAN IS., GÜLLÜ Ö. (2012). Hayvancılıkta Verimli Yasam Süresi Hesaplamalarında Frailty Modellerin Uygulanabilirligi, Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Eylül 4-7, Kayseri. (Özet Bildiri/Poster)

GÜLLÜ Ö., TEKİNDAL MA., ÖZEN DOĞUKAN., GÜRCAN IS., GENÇ Y. (2012). Tahmin Modellerinin Performanslarının Degerlendirilmesi, Eylül 4-7, Kayseri. (Özet Bildiri/Poster).

TEKİNDAL MA., GÜLLÜ Ö., YAZICI AC., ATEŞ C. (2015). Log-Rank (Lakatos) Testi İçin Örneklem Genişliği: Benzetim Çalışması, XVII. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ Kasım 5-9 ,Girne /K.K.T.C.

KURS / SERTİFİKA BİLGİSİ

Mixed Models with Medical Applications, Uluslararası Yaz Okulu Kursu (University of Southampton, University of Reading, University of Ege ; 2013)

Bilgisayar Destekli Yapısal Eşitlik Modellemesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2015.

Eğiticilerin Eğitimi, Ankara Üniversitesi, 2017.

ORGANİZASYONUNDA KATKIDA BULUNDUĞU BİLİMSEL TOPLANTILAR

XVI. Biyoistatistik Kongresi, 10-12 Eylül 2014, Manavgat Antalya, Türkiye

10.International Statistics Congress (ISTCON), 6-8 December 2017, Ankara, Turkey

 BURSLAR

ERASMUS Eğitim Alma Hareketliliği, University of Naples II, 2014

2219-TUBİTAK, Yurt Dısı Doktora Sonrası Arastırma Burs Programı,2018

AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER

Öğretim Tecrübeleri (Uygulama Saatleri)

IST 251 (İstatistik Laboratuvarı 1) 

IST 252 (İstatistik Laboratuvarı 2)

KYM251 (Olasılık ve İstatistik)

IST 106 (Bilgisayar Programlama II)

IST 225 (Matematiksel İstatistik I) 

IST 414 (Yönetim Bilgi Sistemleri)

IST 431 (Klinik Deneylerde İstatistiksel Yöntemler)

IST 423 (Risk Yönetimi)

UYM 101 (Üniversiteye Uyum Programı)

İdari Görevler

Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı Sorumlusu

Fen Fakültesi Tanıtım Görevlisi

Bölüm Bologna Görevlisi

Ders Kaydı Danışmanığı

VERDİĞİ SEMİNER VE EĞİTİMLER

Kovaryans Analizi İle Varyans Analizinin Karşılaştırılması Ve Bir Uygulama, 2009

Logaritmik Doğrusal Modeller Ve Bir Uygulama,2009