ARŞ.GÖR. SERDAR ÖZLÜ    
Adı : SERDAR
Soyadı : ÖZLÜ
E-posta : Ozlu.Serdar@hotmail.com
Tel : 596 16 60
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim ve Akademik Deneyim
Dr.
2009/2016

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Kuluçkada Civcivlerin Çıkış Zamanı ve Makinada Bekleme Süresinin Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkileri

Effects of Hatch Time and Holding Time in Hatcher on Broiler Performance

Yüksek Lisans
2006/2009

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Kuluçka Süresince Çevirmenin Önemi

Aras. Gör.
2010/-

Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı

Lisans
2002/2006

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

 

Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri

"Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitim Programı" 21 Mart 2017 - Ankara
North Carolina State University - Misafir Araştırmacı - 01 Mart - 01 Haziran - Raleigh/NC/ABD
 EuroTier 2014 Fuarında Stand Görevlisi - 11-14 Kasım 2014 - Hannover/Almanya
"İnsan İlişkilerinde "İkna" İletişimi" 26 Ekim 2014 - Ankara
"Etkili Konuşma Teknikleri" 26 Ekim 2014 - Ankara
"Tarım Bilimlerinde TÜBİTAK Proje Hazırlama, Yazma ve Yönetme Eğitimi" 6-8 Haziran 2014 - Ankara
"İngilizce Akademik Yayın Hazırlama Eğitimi" 14 Mart 2014 - Ankara 
 Clubclass Language School - Dil Eğitimi - 11 Haziran - 01 Eylül 2012 - Swieqi/Malta
"Hayvan Populasyonlarında Bireyler Arasındaki Genetik İlişkiler ve Damızlık Değer Tahmin Yöntemleri" 2-4 Ekim 2011 - Çalıştay/Tekirdağ
"Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Programı" 15-17 Nisan 2011 - Ankara
"Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı" 02-18 Haziran 2008 - Ankara
 
 
 
Ödüller ve Burslar
4th International Poultry Meat Congress (2017) - En iyi poster üçüncüsü
V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (2009) - En iyi poster ödülü
II. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (2006) - Teşvik ödülü
 
 
Verdiği Lisans Dersleri/Uygulamalar
Hayvan Yetiştirme ve Besleme Uygulama
Kanatlı Hayvan Yetiştirme Uygulama
 
 
Verdiği Lisansüstü Dersleri/Uygulamalar
Piliç Eti Üretiminde Entegrasyon Uygulama 
 

Yayınlar 

SCI Yayınlar

S. Özlü, O.Elibol, and J.Brake (2018). Effect of storage temperature fluctuation on embryonic development and mortality, and hatchability of broiler hatching eggs. Poultry Sci. 97 (11): 3878-3883.

S. Özlü, R. Shiranjang, O.Elibol, and J.Brake (2018). Effect of Hatching Time on Yolk Sac Percentage and Broiler Live Performance. Braz. J. Poultry Sci. 20 (2): 231-236.

M.Güçbilmez, S. Özlü, R. Shiranjang, O.Elibol, and J.Brake (2013). Effects of Preincubation Heating of Broiler Hatching Eggs During Storage, Flock Age, and Length of Storage Period on Hatchability. Poultry Sci. 92 (12): 3310-3313.

Hakemli Dergiler

S. Özlü, R. Shiranjang, O.Elibol, A. Karaca, and M. Türkoğlu (2017). Effect of Paper Waste Products as a Litter Material on Broiler Performance. Journal of Poultry Research. 14 (2): 12-17.

H. Eleroğlu, N. Develi Işıklı, M. Türkoğlu, N. Okur, A. Uçar ve S. Özlü. (2016). Effect of Different Production Systems on Physical and Sensory Characteristics of Broiler. Journal of Poultry Research. 13 (1): 16-21.

N. Okur, M. Turkoğlu, H. Eleroğlu, S. Özlü, and A. Uçar (2016). Features and New Trends in Turkish Poultry Industry. Journal of Environmental Science and Engineering A. 5 (6): 321-326.

Uluslararası Kongreler

S. Özlü, N.Akman, O.Elibol, M.Türkoğlu ve M.Çördük (2018). A comparison of growth performance in three turkey genetic groups under intensive management conditions. (Entansif yetiştirme koşullarında üç hindi genotipinin büyüme performanslarının karşılaştrıılması). 10th International Animal Science Conference. 25-27 Oct., Antalya.

S. Özlü,  R. Shiranjang, J. Brake and O. Elibol (2018). Effect of hatching time and post-hatch holding time on yolk sac weight and broiler live perofrmance. Incubation and Fertility Research Group 2018 meeting. 4th - 5th Oct., Edinburgh, Scotland. 

S. Özlü,  A. Uçar, R. Banwell, E. Romanini, and O. Elibol (2018). Effect of specific gravity of hatching eggs and relative humidity on egg weight loss and hatchability. Incubation and Fertility Research Group 2018 meeting. 4th - 5th Oct., Edinburgh, Scotland. 

S. Özlü,  A. Uçar, T. Erkuş, K.T. Bircan, S. Yasun, A. D. Nicholson, and O. Elibol (2018). Effect of SPIDES duration and flock age on embryonic development and hatchability of long-stored grandparent eggs. Incubation and Fertility Research Group 2018 meeting. 4th - 5th Oct., Edinburgh, Scotland. 

S. Özlü,  and O. Elibol (2018). The effect of rapid cooling rate of broiler hatching eggs after oviposition on embryonic development and hatchability. Incubation and Fertility Research Group 2018 meeting. 4th - 5th Oct., Edinburgh, Scotland. 

M. Türkoğlu, A. Uçar, N. Okur, S. Özlü ve H. Eleroğlu (2018). Poultry Industry of Turkey. I. International Agricultural Science Congress, 9-12 may 2018. Van, Turkey.

R. Shiranjang, S. Özlü ve O. Elibol (2018). Genç sürülerde depo süresi, çıkış zamanı ve ilk iki gün altlık sıcaklığının broiler performansı üzerine etkileri. International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch, 9-12 May 2018, Nigde, Cappadocia, Turkey. (Sözlü Bildiri) (The effect of egg storage period, hatching time, and initial brooding litter temperature on performance of chicks from young breeder)

S. Özlü,  A. Uçar, T. Erkuş, K.T. Bircan, S. Yasun, A. D. Nicholson, and O. Elibol (2018). Effect of flock age, frequency of turning and SPIDES during storage on on embryonic development and hatchability of long-stored eggs. 2018 International Poultry Science Forum. 29th - 30th Jan., Atlanta, Georgia, USA. 

S. Özlü, R. Shiranjang, J. Brake ve O. Elibol (2017). Çıkış Zamanı, Yeme Ulaşma Zamanı ve Bekleme Süresinin Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkileri. 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 26-30 Nisan, Antalya. (Sözlü Bildiri) (The effect of hatching time, feed access time, and post-hatch holding time on broiler live performance)

K.O. Avşar, A. Uçar, A. Hamissou Maman, S. Özlü, ve O. Elibol (2017). Kuluçkanın İlk Haftasında Yüksek Kabuk Sıcaklığının Çıkış Gücü, Çıkış Zamanı ve Civciv Organ Gelişimi Üzerine Etkileri. 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 26-30 Nisan, Antalya. (Poster) (Effect of high eggshell temperature during the first week of incubation on hatchability, hatch time and chick organ development)

A. Uçar, S. Özlü ve M. Türkoğlu (2017). Etlik Damızlık Tavuk Yetiştiriciliğindeki Gelişmeler. 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 26-30 Nisan, Antalya. (Poster) (Developments in Broiler Breeder Rearing)

T. Can, R. Dişa, S. Özlü, A. Uçar, U. Can, N. Kahraman, İ. Ertonga ve O. Elibol (2017). Kuluçkanın Çıkış Döneminde Kabuk Sıcaklığının Kuluçka ve Etlik Piliç Performansına Etkisi. 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 26-30 Nisan, Antalya. (Poster) (Effect of eggshell temperature during hatching phase on hatchability and broiler live performance)

S. Özlü, T. Erkuş, A. Uçar, K. O. Avşar, S. Yasun, A.D. Nicholson and O. Elibol (2016). Effect of flock age, storage temperature and SPIDES during storage on embryonic development, and hatchability of long stored eggs. Incubation and Fertility Research Group 2016 meeting. 4th - 6th Dec., Brugge, Belgium. 

S. Özlü, A. Uçar, R. Banwell and O. Elibol (2016). Effect of post hatch delayed feed access time on yolk sac utilization and broiler live performance. Incubation and Fertility Research Group 2016 meeting.4th - 6th Dec., Brugge, Belgium.    

S. Ozlu, R. Shiranjang, O. Elibol, and J. Brake (2016). Effect of hatching time, immediate feed Access, and post-hatch holding time on broiler live performance. Poultry Science Association 105th Annual Meeting, July 11-14, New Orleans, Louisiana, USA (Sözlü Bildiri).

S. Ozlu, O. Elibol, and J. Brake (2016). Effect of temperature fluctuation during storage on hatchability and embryonic mortality of broiler hatching eggs. 2016 International Poultry Scientific Forum,25-26 Jan, Atlanta, GA,USA

N. Okur, M. Türkoğlu, H. Eleroğlu, S. Ozlu, A. Uçar (2015). The Analysis of Effective Factors on The Development of Turkish Poulty Sector.VI International Scientific Agricultural Symp., 15-18 October, Jahorina, Basnia and Herzegovina. (Sözlü Bildiri)

S. Ozlu, E. Yavrucu, R. Shiranjang, M. Akan and O. Elibol (2015). The Effect of Hatching Time on Yolk Sac Utilization and ND Titer of Day Old Broiler Chicks. XIXth World Veterinary Association Congress, 7-11 September, Cape Town, South Africa.

S. Özlü, A. Uçar, R. Banwell and O. Elibol (2015). The effect of increased concentration of carbon dioxide during early incubation on albumen characteristics, embryonic mortality, and hatchability. Incubation and Fertility Research Group 2015 meeting. 3rd - 4th Sept., Berlin, Germany.

R. Dişa, S. Özlü, U. Can and O. Elibol (2015). Relationship of hatch time and posthatch holding time in the hatcher to subsequent broiler live performance. Incubation and Fertility Research Group 2015 meeting. 3rd - 4th Sept., Berlin, Germany.

J. Brake, R. Shiranjang,  S. Ozlu and O. Elibol (2015). Effect of broiler hatching time and initial brooding litter temperature on performance of chicks from young and prime broiler breeder flocks. Poultry Science Association 104th Annual Meeting, July 27-30, Louisville, Kentucky, USA (Sözlü Bildiri).

R. Shiranjang, S. Özlü ve O. Elibol (2015). Sürü Yaşı, Çıkış Zamanı ve Altlık Sıcaklığının Broiler Performansına Etkileri. 3. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 22-26 Nisan, Antalya. (Sözlü Bildiri) (Effect of flock age, hatch time and litter temperature on broiler performance)

R. Dişa, U. Can,  S. Özlü, N. Kahraman, İ. Ertonga ve O. Elibol (2015). Kuluçkanın Gelişim Döneminde Nem Seviyesinin Kuluçka ve Broiler Performansına Etkileri. 3. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 22-26 Nisan, Antalya. (Sözlü Bildiri) (Effect of relative humidity during incubation (0-18.5d) on hatchability and broiler performance).

R. Shiranjang, S. Özlü, M. Güçbilmez, O.Elibol, and J. Brake (2014). Effects of heating hatching eggs during 4 or 11 days of storage on hatchability, hatching time, and live performance of chicks from young broiler breeder flocks. Incubation and Fertility Research Group 2014 meeting. 29-30th Sept., Lunteren, Netherlands.

R. Shiranjang, S. Ozlu, O. Elibol (2012). Effect of breeder flock age and brooding (litter) temperature on broiler feed consumption, body weight and mortality. 3rd International Veterinary Poultry Congress. February 22-23, 2012, Tehran-IRAN. (Poster)

J.Brake, S. Özlü, and O.Elibol (2014). Relationship of Hatch Time to Broiler Chick Percentage Yolk Sac and Subsequent Live Performance. 2014 International Poultry Scientific Forum, 27-28 Jan, Atlanta, GA, USA.

S. Ozlu, O. Elibol, and J. Brake (2013). Effect of Hatching Time on Yolk Sac Percentage and Broiler Performance. Incubation and Fertility Research Group 2013 meeting. 30th Sept. – 01st Aug., Göttingen, Germany.

R. Shiranjang, S. Özlü , O. Erkan ve O. Elibol (2013). Effects of egg weight and pre-heating on hatching time and hatchability of young broiler breeder.  Genç Damızlık Sürüden Elde Edilen Yumurtalarda Yumurta Ağırlığı ve Ön Isıtma İşleminin Kuluçka Özellikleri ve Çıkış Zamanı Üzerine Etkisi. (in Turkish) 2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 24-28 Nisan, Antalya.

S. Özlü, O.Elibol, N.Akman, M.Türkoğlu ve M.Çördük (2011). Cost per kg of carcass of Large White (ABE), American Bronze (Br) and their crosses (F1, F2 and BC1) reared intensive (IMG) or semi intensive management conditions. Ağır Beyaz (ABE) ve Amerikan Bronz (Br)Hindiler ile Bunların Melezlerinin (F1,F2 ve G1) Entansif ve Yarı Entansif Koşullarda Karkas Maliyeti. (in Turkish) I. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 11-15 Mayıs, Antalya.

O. Elibol, S. Özlü, K.U.Sarıyüz and J.Brake. (2008).Effect of continuous turning during incubation on embryonic mortality and hatchability in broilers. 2008 Meeting: Moorfield’s Hospital. 3-4 September, London, UK.

N.Akman, M. B. Gummi, O.Elibol, K.U. Sariyüz and S. Ozlu (2007). Heterosis in Turkeys. Turkey Production: Current challenges. Proceedings of the 4th International Symposium on Turkey production. Berlin, Germany.

Ulusal Kongreler

S. Özlü, E. Pehlivan, F. İ. Ünüvar ve G. Dellal (2018). Ayaş İlçesinin Ekonomisi ve Folklorik Kültüründe Ankara Keçisinin Önemi. Ayaş Sempozyumu, Ayaş, Ankara Türkiye (Sözlü Bildiri) (The importance of Angora Goat in Ayaş’s economy and folkloric culture)

M. Türkoğlu, A. Uçar, S. Özlü (2016). Tavuk Islahında Sağlanan İlerlemeler ve Güncel Yaklaşımlar. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim, Samsun (Poster).

O. Şahin, İ. Güçbilmez, A. Uçar, S. Özlü, O. Elibol (2016). Kuluçkanın Gelişim Döneminde Meydana Gelen Yumurta Ağırlık Kaybının Çıkış Gücü Üzerine Etkisi. 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 9-11 Mayıs, Isparta (Sözlü Bildiri).

S. Z. Er, Ö. F. Bildik, A. Uçar, S. Özlü, M. Türkoğlu (2016). Kirli Yumurtalardan Çıkan Civcivlerin Etlik Piliç Performansının Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 9-11 Mayıs, Isparta

S. Özlü, O. Elibol, N. Akman, M. Türkoğlu ve M. Çördük (2015). Ağır Beyaz (ABE) Hindi ile (ABE) x Amerikan Bronz (Br) G1 ve G2 Melezlerinin Yumurta Verimi ve Yumurta Özellikleri. 9.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 03-05 Eylül, Konya. (Sözlü Bildiri) (Comparison of Egg Production and Egg Quality of Large White (ABE) and the Progeny of ABE x American Bronze (Br) when Backcrossed to ABE (BC1 and BC2).)

H. Eleroğlu, N. Develi Işıklı, M. Türkoğlu, N. Okur, A. Uçar ve S. Özlü (2015). Farklı Sistemlerde Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Fiziksel ve Duyusal Özelliklerinin Karşılaştırılması. 9.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 03-05 Eylül, Konya. (Sözlü Bildiri)

T. Canalp, Ö. Aktuğ, S. Özlü , R. Shiranjang ve O. Elibol (2013). Effects of Candling infertile eggs for broiler breeder on hatchability. Et Tipi Damızlıklardan Elde Edilen Yumurtalarda Lamba Kontrolü ile Dölsüzlerin Ayıklanmasının Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkisi. (in Turkish)  IX. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. 23-25 Mayıs, Erzurum.

H. Eleroğlu, S. Özlü, M. Türkoğlu, O.Elibol (2012). New developments and future foresightson the turkey production in the World and Turkey. Dünya ve Türkiye hindi üretiminde yeni gelişmeler ve geleceğe yönelik öngörüler. (in Turkish) Ulusal Kümes Hayvanları Kongesi. 3-5 Ekim, İzmir.

Ö.Şahan, S. Özlü , H.K.Müştak, R. Alihafızoğlu, M.Akan (2012). The Effect of using probiotic on broiler performance and gut microflora.  Probiotik Kullanımının Broiler Besi Performansı ve Bağırsak Mikroflorası Üzerine Etkileri. (in Turkish) X.Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi. 24-27 Eylül, Kuşadası-Aydın. (Poster)

S. Özlü, R.Shiranjang, O.Elibol, N.Akman, M.Türkoğlu ve M.Çördük (2011). Comparison of growth performances of Large White (ABE) and different crosses (BC1 and BC2) with American Bronze (Br). Ağır Beyaz (ABE) ve Amerikan Bronz (Br) Hindilerin Farklı Seviyelerde Melezleri (G1 ve G2) ile Ağır Beyaz Genotipin Besi PerformanslarınınKarşılaştırılması.VII.Ulusal Zootekni Bilim Kong., 14-16Eylül, Adana.

M.Güçbilmez, S. Özlü, R.Shiranjang, M.Türkoğlu ve O.Elibol (2011). A practice to decrease loss of hatchability for long storaged eggs: Incubation during storage. Uzun Süre Depolanan Kuluçkalık Yumurtalarda Verim Kayıplarının Azaltılması İçin Yapılan Bir Uygulama: Yumurtaların Depolama Sırasında Isıtılması. (in Turkish) VII. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 14-16 Eylül, Adana.

M.Yaman, K.Yoğrancı, S.Dilik, S. Özlü, R.Shiranjang ve O.Elibol (2011). The effect of relative humidity during the last three days of incubation on hatchability and performance of broiler. Kuluçkanın Son 3 Gününde Uygulanan Nisbi Nem Seviyelerinin Çıkış Gücü ve Etlik Piliç Performansına Etkileri. (in Turkish) VII. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. 20-22 Mayıs, Aydın.

K.Yoğrancı, M. Yaman, S.Dilik, R. Shiranjang ve S. Özlü (2011). Effect of flock age and storage period on some egg quality criteria of broiler hatching eggs. Kuluçkalık Broiler Yumurtalarında Sürü Yaşı ve Depo Süresinin Bazı Yumurta Kalite Kriterlerine Etkisi. (in Turkish) VII. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. 20-22 Mayıs, Aydın. (Poster).

S. Özlü, R. Shiranjang, M.Türkoğlu, A. Karaca ve O. Elibol (2010). Paper industry waste using as a litter materyal for broiler rearing. Kağıt Sanayi Artıklarının Etlik Piliç Yetiştiriciliğinde Altlık Olarak Kullanılması. (in Turkish) Kümes Hayvanları Kongresi. 7 – 9 Ekim, Kayseri. (Poster)

H.Sariyerlioğlu, M.Akduman, S. Özlü, R.Shiranjang ve O.Elibol (2010). Effect of hatching time on broiler performance. Kuluçka Çıkım Zamanının Etlik Piliç Performansına Etkisi.(in Turkish)VI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi.20-21 Mayıs, Konya.

M.Akduman, H.Sariyerlioğlu, S. Özlü, R.Shiranjang ve O.Elibol (2010). Effect of shell color on some egg quality criterion and fertile of hatchability on broiler hatching egg. (in Turkish) Kuluçkalık Broiler Yumurtlarında Kabuk Renginin Bazı Yumurta Kalite Kriterleri ve Çıkış Gücüne Etkisi. VI. Zootekni Öğrenci Kongresi. 20-21 Mayıs, Konya.

S.Ertaş, K.U. Sariyuz, İ.Ü. Çelikel, S. Özlü, O Tekin ve M.Akan (2009). The effects of alternative feed additive for antibiotic growth promoters on broiler performance and gut microflora. Yemlere İlave Edilen Alternatif Büyütme Faktörünün Broiler Besi Performansı ve Bağırsak Mikroflorası Üzerine Etkileri. (in Turkish) V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 30 Eylül – 3 Ekim, Tekirdağ. (Poster)

K.Öztürk, N.Ulutanrıverdi, E.Doğusal, S. Özlü, R.Shiranjang ve K.U.Sarıyüz (2008). Effect of egg quality on incubation results. Yumurta Kalitesinin Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkisi. (in Turkish) IV. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. 15-17 Mayıs, Samsun.

S. Özlü, O. Elibol (2006). Effect of flock age and storage period on some egg quality criteria of broiler hatching eggs. Kuluçkalık Broiler Yumurtalarında Sürü Yaşı ve Depo Süresinin Bazı Yumurta Kalite Kriterlerine Etkisi. (in Turkish) II. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 25-26 Mayıs, Van.

M.Aşık, N.Sayın ve S. Özlü,(2005). Essential fatty acids of aromatic plants using as an alternative feed additive. Aromatik Bitkilerden Elde Edilen Esansiyel Yağ Asitlerinin Alternatif Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanımı. (in Turkish) I. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 16-17 Mayıs, Adana.

Diğer Yayınlar

M.Güçbilmez, S. Özlü, O.Elibol, J.Brake (2011). Effect of egg storage temperature, storage period, and flock age on hatchability of broiler hatching eggs. Poultry Science 90 (E-Suppl. 1)

J.Brake, S. Özlü, and O.Elibol (2014). Hatch Time Influences Live Performance of Broiler Chicks. World Poultry Magazine. June 2014.

O.Elibol ve S. Özlü (2014). Effects on broiler performance some hatching conditions. Bazı kuluçka koşullarının broiler performansı üzerine etkileri. (in Turkish) Hayvancılıkta Performans. 180: 4-10.

O. Elibol ve S. Özlü (2012). Practices to decrease loss of hatchability for long storaged eggs. Uzun Süre Depolanan Kuluçkalık Yumurtalarda Verim Kayıplarının Azaltılması İçin Yapılan Uygulamalar. (in Turkish) Hayvancılıkta Performans. 165: 4-6. 

J.T.Brake, M.Güçbilmez, S. Özlü, R.Shiranjang, and O.Elibol (2010). Effect of heating broiler hatching eggs during 6 or 11 days of storage on hatchability. Poultry Science Vol:89, E-Suppl. 1. Page:775.

S. Özlü, K.U.Sariyuz, O.Elibol and J.Brake (2009). Effect of continuous turning during incubation. International Hatchery Practice. 23:3, Page:27.

S. Özlü, K.U. Sarıyuz, O. Elibol and J. Brake. (2008)Effect of continuous turning during incubation on embryonic mortality and hatchability of broilers. Avian Biology Research. 1(3):131-132.

S. Özlü, K.U. Sariyuz, O. Elibol and J.Brake (2008). Effect of continuous turning during incubation on early embryonic mortality and hatchability of broilers. World’s Poultry Science Journal, Supplement 2. Page:588.

N.Akman, M.B.Gummi, O.Elibol, K.U. Sariyuz and S. Özlü,(2008). Heterosis for body weitght, feed conversion ratio and livability in crosses of large white and American Bronze turkeys. World’s Poultry Science Journal, Supplement 2. Page:571.

Diğer
              Fenbilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği 2011- 2014
              Ders Programı Hazırlama Komisyon Üyeliği ve Zootekni Bölüm Temsilcisi 2011-2015
              Engelsiz Ziraat Fakültesi Komisyon Üyeliği 2011-2015
              ÖGESEN Engelsiz Komisyon Başkanı 2015 -
              Poultry Science Association (PSA) Üyeliği 2016 -
              Ankara Zootekni Derneği Üyeliği 2016 -
              TMMOB ZMO Üyeliği 2005 -