ARŞ.GÖR. ÖZÜM ÖZTÜRK    
Adı : ÖZÜM
Soyadı : ÖZTÜRK
E-posta : ozozturk@ankara.edu.tr
Tel : 203 30 86
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

      I.   Bireysel Bilgiler    Doğum Tarihi    :    27 Ocak 1987

                                                   Doğum Yeri      :     Çanakkale

 

   II. Eğitim                2013 - Halen    Ankara Üniversitesi Eczacılık            

                                                                            Fakültesi, Farmasötik Kimya

                                                                            Anabilim Dalı (Doktora)

                                                2010 - 2013      Ankara Üniversitesi Eczacılık             

                                                                           Fakültesi, Farmasötik Kimya

                                                                            Anabilim Dalı (Yüksek Lisans)

                                                2005- 2010       Ankara Üniversitesi Eczacılık            

                                                                            Fakültesi 

                                                2001- 2005      Çanakkale Milli Piyango                 

                                                                            Anadolu Lisesi 

     III.   Ünvanlar 

-   Uzman Eczacı

-   Araştırma Görevlisi

 

      IV.   Üye Olduğu Bilimsel Kuruluşlar

 

-  Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı ve Geliştirme Derneği 

-  Türk Farmasötik Ve Medisinal Kimya Derneği

 

      V.   Projeler

 

1-      Bazı Yeni Antitümör Etkili Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Moleküler Modellemesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 12B3336002, 18.01.2012-2015.

2-      Bazı Yeni DNA Topoizomeraz Etkili İnhibitör Benzotiyazol Türevlerinin Sentezi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 11A3336001, 06.09.2011-2014


VI.   Yayınlar

1-AKI-YALCIN, E., ERTAN-BOLELLI, T., TASKIN-TOK, T., OZTURK, O., ATAEI, S., OZEN, C., YILDIZ, I., YALCIN, I., "Evaluation of Inhibitory Effects of Benzothiazole and 3-Amino-benzothiazolium Derivatives on DNA Topoisomerase II by Molecular Modeling Studies", SAR and QSAR in Environmental Research, 25(8), 637-649, (2014). doi:10.1080/1062936X.2014.923039