DOÇ.DR. SERDAR HAKAN ÖZTANER    
Adı : SERDAR HAKAN
Soyadı : ÖZTANER
E-posta : oztaner@ankara.edu.tr, oztanerhakan@gmail.com
Tel : 3103280/1188
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doç. Dr. Serdar Hakan ÖZTANER

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi,

Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye - ANKARA

 

ÖĞRENİM DURUMU

DOKTORA: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji (Klasik Arkeoloji) Anabilim Dalı (2006)

Doktora Tezi (Ankara 2006): Menderes Magnesiası Bazilikası - Haçayak, Kemer ve Sütun Sistemleri (Prof.Dr. Orhan Bingöl danışmanlığında)

 

YÜKSEK LİSANS: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji (Klasik Arkeoloji) Anabilim Dalı (1999)

Yüksek Lisans Tezi (Ankara 1999): Alexandria Troas Nymphaionu (Prof.Dr. Coşkun Özgünel danışmanlığında)

 

LİSANS: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı (1996)

Lisans Tezi (Ankara 1996): Alexandria Troas Nymphaionu (Prof.Dr. Coşkun Özgünel danışmanlığında)

 

LİSE :  AÖD. Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi (1992)


AKADEMİK KARİYER VE ÇALIŞILAN DİĞER YERLER

2014-   Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında  Doçent Dr.

2018-  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arkeolog Üyesi.

2017- Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

2016-    T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Nysa Kazı Başkanı

2012-2016 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nysa Kazısı Bilimsel Danışmanı 

2010-2014 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent Dr.

2007-2010 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi Dr.

2007  Gaziantep, Nizip, Belkıs J.Krk., Askerlik Hizmeti

1998-2007 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümü(Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı) Araştırma Görevlisi

1998  Zonguldak Karadeniz Ereğli Müzesi, Müze Araştırmacısı

Yurtdışı Akademik Çalışmaları:

2011 (Haziran)    : (Atina, Yunanistan) École Française d’Athènes burslusu olarak, Atina Fransız Okulu kütüphanesinde araştırma çalışmaları.

2010 (Mayıs)      : (Münih, Almanya) Ludwig-Maximilians Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Enstitüsü ile Alte Geschichte und Epigraphik kütüphanelerinde araştırma çalışmaları.

2004 (Ocak - Mayıs): (Aix-en-Provence, Fransa) Provence Universitesi’nde Doktora Tez Çalışması ve Araştırmaları (Prof.Dr. Pierre Gros danışmanlığında ve CNRS-IRAA işbirliğiyle)

2003 (Aralık)            : (Soissons, Fransa) CEPMR (Roma Duvar Resimleri Etüt Merkezi) Roma duvar resimleri restorasyonu stajı

Aldığı Burslar:

2011 (Haziran)  :École Française d’Athènes (Atina Fransız Okulu) araştırma bursu.

2001 – 2005      :Türkiye Bilimler Akademisi, Sosyal Bilimlerde Birleştirilmiş Yurtiçi ve Yurtdışı Doktora Bursu

2003 (Aralık)       :CEPMR (Roma Duvar Resimleri Etüt Merkezi - Soissons, Fransa) Bursu.

YAYINLAR

MAKALELER:


No

Yayın

Yılı

Eser

 

29

 

 

Baskıda

M.Kadıoğlu, S.H.Öztaner, “Nysa Antik Kenti Cadde-Sokak Sistemi Ve Şehir Plancılığı Üzerine Son Araştırmalar”, içinde: Emre Madran Anı Kitabı.

28

 

Baskıda

S.H.Öztaner, N. Peker, “2017 Yılı Nysa Kazı Çalışmaları”, Höyük, Türk Tarih Kurumu Yayınları

 

27

 

 

2018

S.H.Öztaner, “Nysa Antik Kenti Şehir Planlaması” Yarının Kentleri, II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Tam Metinler Kitabı, 2018, s.843-849.

 

26

 

 

2018

S.H.Öztaner, “Nysa Çarşı Bazilikası” XVII. Türk Tarih Kongresi (15-17 Eylül 2014, Ankara) Kongreye Sunulan Bildiriler, Cilt 1, Eski Anadolu Uygarlıkları, Ankara, 2018, s.517-532.

 

25

 

2017

S.H.Öztaner, “Arkeolojinin Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi” Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Yazıları-1, ed. E. Baş, H. Aslan (2017), s.41-64.

 

24

 

2017

S.H. Öztaner, Z. Çizmeli Öğün, “The Kaunos Civil Basilica”, içinde: Basileus, 50. Yılında Kaunos/kbid, ed. A.Diler, S.Özen, U. Çörtük, M. Doyran, B.Özen-Kleine, S. Akerdem, N.O. Özer, Y.Say Özer, (2017), s.315-325.

 

23

 

2017

E.Tekeli, T.Gültekin, S.H. Öztaner, D.Çeker, “Paleoantropoloji çalışmalarında Antik DNA’nın Önemi: NYSA Antik İskeletleri Üzerine Bir Çalışma”  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (48), (2017) s.500-517,

 

22

 

2016

D. Ergenç, R. Fort, S.H. Öztaner, “Characterization of Roman mortars of Nysa in the ancient Caria, Turkey”, içinde; Ed:Ioanna Papayianni, Maria Stefanidou, Vasiliki Pachta, Proceedings of the 4th Historic Mortars Conference HMC2016  10-12 October 2016  Santorini Greece, Aristotle University of Thessaloniki (2016), s.129-136.

21

2016

S.H.Öztaner, “La Basilique Civile de Nysa du Méandre”, Anatolia Antiqua XXIV, Paris, (2016) 311-320.

 

20

 

2014

S.H.Öztaner, E.N.Akdoğu Arca, N.Gökalp Özdil, “Nysa Ad Maeandrum’daki Yeni Bulgular Üzerine Bir Değerlendirme” In Memoriam Filiz Öktem (2014), s.225-245.

 

19

 

2013

M.Kadıoğlu, M.Adak, C.Özbil, S.H.Öztaner, R.Tamsü Polat, Y.Polat, “2011 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (2.Sezon34. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, (2013), s.211-232.

 

18

 

2013

S.H. Öztaner, “Smintheion Arkaik(?) – Klasik Dönem Terracotta Mimari Parçaları”,  Apollon Smintheus’un İzinde, Smintheion, (A.C. Özgünel, ed. N. Özgünel), (2013), s.125-128.

 

 

17

 

2013

S.H. Öztaner, “Salamis Granit Forum(?) Alanı’nda Ele Geçen Bir Grup Mimari Eleman”, Orhan Bingöl’e 67.Yaş Armağanı, A Festschrift for Orhan Bingöl On the Occasion of his 67th Birthday,(ed. G. Kökdemir), (2013), s.461-476.

 

 

 

16

2012

S.H. Öztaner, “Euromos Zeus Tapınağı”, “Keban Baraj Gölü Alanı Kurtarma Kazıları (1968-1973): Ağın Hoşrik Mevkii, Ağın Kalecikler Höyüğü, Ağın Nekropolü, Kalaycık Tepe Höyüğü, Kalaycık Hereser Nekropolü, Kilise Yazısı Tepe”, içinde  DTCF 75.Yıl Armağanı, Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) (ed. O.Bingöl, A.Öztan, H.Taşkıran), Anadolu/Anatolia Ek III.2, (2012) s.335-336; 367-375.

 

15

2012

S.H. Öztaner – Z. Çizmeli Öğün, “Kaunos Bazilikası”, DTCF 75.Yıl Armağanı, Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) (ed. O.Bingöl, A.Öztan, H.Taşkıran), Anadolu/Anatolia Ek III.2, (2012) s.357-366.

 

14

 

2012

S.H. Öztaner, “Xanthoslu Seçkin Bir Ailenin Onuruna İnşa Edilmiş Bir Anıt: Letoon Arruntii Anıtı”, Ömer Çapar’a Armağan (derl. T.Yiğit, M.A.Kaya, A.Sina), (2012) s.235-244.

 

13

 

2012

S.H. Öztaner, “Kappadokia Bölgesi’nden Tapınak Planlı Bir Anıt Mezar: Kayseri-Felahiye Mezar Anıtı”, Belleten, Cilt: LXXVI Sayı: 276 (Ağustos 2012) s.369-384.

 

12

 

2012

S.H. Öztaner, “La Basilique Civile de Magnésie du Méandre”, Basiliques et Agoras de Grèce et d’Asie Mineure (derl. L.Cavalier, R.Descat, J. des Courtils) Ausonius Éditions, M 27, (2012) s.167-187.

11

2010

S.H. Öztaner, “Adaletin Gerçekleştirildiği - Ticaretin Yapıldığı Mekanlar Olan Roma Dönemi Bazilikaları”, Eskiçağlarda Anadolu’da Hukuk 2, Antik Yunan – Roma (2010) s.115-141.

 

10

 

2010

S.H. Öztaner, “Salamis-Constantia Kent Planlaması Üzerine Yeni Araştırmalar: Cardo ve Decumanus”,  Anadolu / Anatolia 36 (2010) s.199-214.

 

 

9

 

2009

S.H. Öztaner, “A colonnaded street in Salamis”, SOMA 2008 Proceedings of the XII Symposium on Mediterranean Archaeology, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, 5-8 March 2008, BAR International Series 1909, (2009) s.62-72.

8

2009

 

S.H. Öztaner, “Colonnaded Street at Salamis”, Anadolu / Anatolia 33 - 2007 (2009) s.101-120.

 

7

 

2008

S.H. Öztaner, “Narbonensis’den Beş Kent: Massilia, Glanum, Nemausus, Arelate, Arausio”, III-IV. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, Anadolu Ek 2 (2008) s.253-269.

6

2008

S.H. Öztaner, “Menderes Magnesiası Çarşı Bazilikası”, Anadolu / Anatolia 31 - 2006 (2008) s.123-152.

 

5

 

2007

S.H. Öztaner, “Salamis Sütunlu Caddesi, Özgünel Yolu” Patronvs, Coşkun Özgünel’e 65.Yaş Armağanı, Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65.Geburtstag (derl. E.Öztepe, M.Kadıoğlu), (2007) s.285-296.

4

2004

S.H. Öztaner, “Salamis Antik Kenti”, I-II. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, Anadolu Ek 1 (2004) s.197-207.

3

2002

S.H. Öztaner, “Alexandria Troas Nymphaionu”, İDOL-Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Dergisi, sayı:14 (2002) s.6-11.

2

2001

E. Öztepe – S.H. Öztaner, “Eskipazar İlçesine Yapılan İnceleme Gezisi”, İDOL-Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Dergisi, sayı:11 (2001) s.6-12.

1

1999

S.H. Öztaner, “The Nymphaeum at Alexandria Troas” Asia Minor Studien, Band 33, Die Troas. Neue Forschungen III, Bonn (1999) s.27-36. Taf. 34-35.


BİLDİRİ:

 Uluslararası Sempozyum -  Kongrelerde Sunulmuş Bildiriler:

2018 “Nysa Sütunlu Caddesi (Cadde1/Plateia) isimli bildiri,  18. Uluslararası Türk Tarih Kongresi (1-5 Ekim 2018)

2018 “NYSA 2017” isimli bildiri,  40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu ( 7-11 Mayıs 2018) Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.


2018 “Nysa Antik Kenti Şehir Planlaması” isimli bildiri,  II. Uluslararası Şehir, Çevre, Sağlık Sempozyumu (16-20 Nisan 2016) Kapadokya.


2017 “NYSA 2016” isimli bildiri,  39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu ( 22-26 Mayıs 2016) Uludağ Üniversitesi, Bursa.

2017 “Doğu Yolu Güzergahında Nysa Köprüleri” isimli bildiri,  TTK II. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, (27-28 Nisan 2017) Çorum.

2016 “NYSA 2015” isimli bildiri, 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri

Sempozyumu ( 23-27 Mayıs 2016) Trakya Üniversitesi, Edirne.


2015 “Les Basiliques Civiles Romaines de l’Asie Mineure: Les Examples de Magnésie et de Nysa” isimli bildiri, davetli konuşmacı, (02 Aralık 2015) Paul – Valéry  Montpellier Üniversitesi, Montpellier – Fransa.


2015 “NYSA 2014” isimli bildiri, 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (14 Mayıs 2015), Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

2014 “Nysa Çarşı Bazilikası” isimli bildiri,  XVII. Uluslararası Türk Tarih Kongresi, (17 Eylül 2014) Ankara.

2014 “NYSA 2013” isimli bildiri,  36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (4 Haziran 2014), Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep.

2014 “Roma Dönemi Salamis Kent Planlamasına Yönelik Son Çalışmalar” konulu konferans, davetli konuşmacı, KKTC Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü, Müzeler Haftası Etkinliği (21 Mayıs 2014), Lefkoşa – KKTC.

2013 “NYSA 2012” isimli bildiri,  35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu,  (28 Mayıs 2013) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

2010 “Le monument des Arruntii : nouvelles données”, Ière Rencontres d’archéologie de l’IFEA, (12 Kasım 2010)  İstanbul.

2010 “Kappadokia Bölgesi’nden Tapınak Biçimli Bir Anıt Mezar : Kayseri-Felahiye Mezar Anıtı” isimli bildiri, XVI. Uluslararası Türk Tarih Kongresi(21 Eylül 2010) Ankara.

2008 “La Basilique de Magnésie du Méandre” isimli bildiri, Les Basiliques Civiles de Grèce et d'Asie Mineure, Ausonius Enst. Bordeaux 3 Üniversitesi, (07 Nisan 2008) Bordeaux – Fransa.

2008 “Colonnaded Street at Salamis” isimli bildiri, 12TH Symposium on Mediterranean Archaeology – SOMA 2008 (Akdeniz Arkeolojisi Sempozyumu) , EMU-DAÜ, (5-7 Mart 2008) Gazi Mağusa – KKTC.

 

Ulusal Sempozyum - Kongre - Panel - Seminerlerde Sunulmuş Bildiriler:

2018      “Nysa Kazısı” Anadolu Uygarlıkları Konferans Serisi-1 (12 Aralık 2018), Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Ankara.

2018   “Nysa Antik Kentindeki Kültürel Mirasın Korunmasına ve Tanıtılmasına Yönelik Çalışmalar” Arkeoloji ve Kültürel Miras Paneli (11 Aralık 2018), Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi – ATAUM, Cebeci, Ankara.

2018         “Nysa’da Mimari” 11. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu (10-11 Ağustos 2018), Milas, Muğla.

2018      “Menderes Nysası” Dionysos Paneli (4 Ağustos 2018), Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi, Aydın.

2018          “Arkeoloji ve Nysa” (31 Temmuz 2018), Aydın Sanayi Odası, AYSO Aydın.

2018          “Zaman Yolculuğunda Latmos” Paneli Moderatörü (18 Mayıs 2018), Aydın Arkeoloji Müzesi, Aydın.

2018       “Nysa Çalışmaları” Antik Çağ’da Menderes Havzası’ndan İki Kültür Kenti: Laodikeia ve Nysa, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konferansları, (20 Nisan 2018) Güray Müze, Avanos, Nevşehir.

2018   “Nysa Antik Kenti 2017 Yılı Çalışmaları” Arkeoloji Bölümü Sempozyumu (04-06 Nisan 2018), Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.

2018      “Nysa Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları” Nysa Tiyatrosu Podyum Frizleri Açılışı, Nysa Paneli (21 Mart 2018), Aydın Arkeoloji Müzesi, Aydın.

2017      “Son Çalışmalar Işığında Roma Dönemi Çarşı Bazilikaları” (19 Ekim 2017) Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara.

2017      “Nysa Kazısı – Kazı ve Restorasyon Çalışmaları” Kültür Mirasımızın Ortaya Çıkarılması ve Korunmasında Sponsorluğun Önemi Paneli (02 Mayıs 2017), Yaşar Üniversitesi, İzmir.

2017    "Nysa Kazısı 2016 Yılı Çalışmaları” Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Sempozyumu (19-21 Nisan 2017), Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.

2017    “Arkeolojinin Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi” Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerleri -3 (15 Mart 2017) Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Ankara.

2016         “Menderes Nysa’sı 2012-2016 Kazı ve Restorasyon Çalışmaları” (31 Ağustos 2016) Aydın Sanayi Odası, Aydın.

2016     “Nysa Antik Kenti 2015 Yılı Çalışmaları” Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Sempozyumu (20-22 Nisan 2016), Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.

2016   “Nysa (Aydın-Sultanhisar) Kazısı Yeni Dönem Çalışmaları” Arkeometri Semineri (04 Mart 2016) ODTÜ, Ankara.

2016          “Menderes Nysa’sı 2012-2015 Kazı ve Restorasyon Çalışmaları” ODTÜ Mezunlar Derneği Arkeoloji Seminerleri (02 Şubat 2016) ODTÜ, Ankara.

2015      “Roma Dönemi Çarşı Bazilikaları” (29 Aralık 2015), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

2015       “Nysa Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları” (22 Mayıs 2015), Aydın Müzesi Perşembe Konferansları,  Aydın Arkeoloji Müzesi, Aydın.

2015       “Yeni Dönem Nysa Kazıları” (05 Mayıs 2015), Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Ankara.

2015        “Nysa Antik Kenti Son Dönem Kazı ve Restorasyon Çalışmaları” Hacettepe-Arkeoloji Bilimi Tarih Öncesi Çağlardan Antik Çağa Anadolu Kültürleri Sempozyumu (13-14 Nisan 2015), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

2015     “Nysa Antik Kenti 2014 Yılı Çalışmaları” Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Sempozyumu (2-3 Nisan 2015), Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.

2014     “Nysa Antik Kenti 2013 Yılı Çalışmaları” Ankara Üniversitesi Arkeoloji Sempozyumu (12-13 Nisan 2014), Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.

2014     “Roma Dönemi Çarşı Bazilikaları” (09 Mayıs 2014), Hacettepe Üniversitesi, III. Arkeoloji Günleri, Ankara.

2014      “Yeni Çalışmalar Işığında Roma Dönemi Çarşı Bazilikaları” (07 Nisan 2014), Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Eskişehir.

2013   “Nysa Antik Kenti 2012 Yılı Çalışmaları” Arkeoloji Bölümü Sempozyumu (08-09 Nisan 2013), Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.

2013     “Nysa Antik Kenti Kazı Çalışmaları” Geçmiş, Geleceğin Köprüsü Sempozyumu (29 Mart 2013), Başkent Üniversitesi, Ankara.

2012   “Salamis Kent Planlamasına Yönelik Araştırmalar” Arkeoloji Sempozyumu (19-21 Mart 2012), Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.

2009        “Adaletin ve Ticaretin Görüşüldüğü – Yapıldığı Mekanlar Olarak Roma Dönemi Bazilikaları” Ankara Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri, Eski Çağ Uygarlıklarında Hukuk Antik Yunan-Roma Hukuku Paneli, Ankara.

2005   “Narbonensis’den (G.Fransa) Beş Kent; Massilia, Glanum, Nemausus, Arelate, Arausio” IV.Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.

2003      “Salamis Antik Kenti” II. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,  Ankara.

2002  “Alexandria Troas Nymphaionu” I. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.

 YER ALDIĞI PROJELER

Yurtiçi  Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar:

2016 -              Nysa antik kenti kazıları, kazı başkanı

2012 -  2016     :Aydın Müzesi Müdürlüğü başkanlığındaki Nysa antik kenti kazıları, bilimsel danışmanı, proje yürütücüsü.

2010 – 2018 :Prof. Dr. Musa Kadıoğlu (Ankara Üni.) başkanlığındaki Teos antik kenti kazıları, ekip üyesi, kazı başkan yardımcısı

2000 – 2011  :Prof. Dr. Orhan Bingöl (Ankara Üni.) başkanlığındaki Menderes Magnesiası antik kenti kazıları, ekip üyesi

2009 - 2010  :Doç. Dr. Laurence Cavalier (Bordeaux 3 Üni.) başkanlığındaki Letoon kutsal alanı kazıları, kazı başkan yardımcısı

2009-2010 :Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu (Ankara Üni.) başkanlığındaki “KAYAP” Kayseri Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi, Felahiye Mezar Anıtı çalışmaları sorumlusu

2008 - 2009  :Prof. Dr. Cengiz Işık (Başkent Üni.) başkanlığındaki Kaunos antik kenti kazıları, ekip üyesi

2008              :Prof. Dr. Kutalmış Görkay (Ankara Üni.) başkanlığındaki Zeugma arkeoloji projesi, ekip üyesi

1993 - 2006 :Prof. Dr. Coşkun Özgünel (Ankara Üni.) başkanlığındaki Gülpınar-Apollon Smintheus Kutsal Alanı Kazıları, ekip üyesi       

2005              :Prof. Dr. Vedat İdil (Ankara Üni.) başkanlığındaki Nysa antik kenti kazıları, ekip üyesi

1997                :Prof. Dr. Fahri Işık (Akdeniz Üni.) başkanlığındaki Patara Kazısı, ekip üyesi

1996–1997     :Prof. Dr. Juliette De La Genière (Lille III Üni.) başkanlığındaki Klaros Apollon Kutsal Alanı Kazısı, ekip üyesi

1993 – 1996  :Prof. Dr. Coşkun Özgünel başkanlığındaki ve Prof. Dr. Elmar Schwertheim’in (Münster Üni.) bilimsel işbirliğinde Alexandria Troas Antik Kenti Yüzey Araştırması, ekip üyesi

 

Yurtdışı  Arkeolojik Kazılar:

1998 – 2012 :Prof. Dr. Coşkun Özgünel (Ankara Üni.) başkanlığındaki KKTC – Salamis antik kenti kazıları, ekip üyesi

1994             :Prof. Dr. Florescu başkanlığındaki (Bükreş Üni.) Capidava Kazısı ve Romanya’nın Dobrodga bölgesindeki (Histria, Adamklisi, Constanta-Tomis) incelemeler

AĞIRLIKLI ÇALIŞMA ALANLARI

Yunan ve Roma Dönemi Mimarisi

(Nymphaionlar, Çarşı Bazilikaları, Sütunlu Caddeler, Mezar Yapıları)


 VERDİĞİ DERSLER

KLA109

Arkaik Öncesi Ege Arkeolojisi

1. Yarıyıl

Z

2 Kredi

KLA 116

Antik Kaynaklar

2. Yarıyıl

Z

2 Kredi

KLA201

Klasik Mimarlık

3. Yarıyıl

Z

4 Kredi

KLA309

Staj Değerlendirme

6. Yarıyıl

S

2 Kredi

KLA418

Anadolu'da Roma Mimarisi

8. Yarıyıl

Z

4 Kredi

KLA498

Mezuniyet Tezi

8. Yarıyıl

Z

1 Kredi

MSS 260

Arkeoloji (Mühendislik Fakültesi)

6. Yarıyıl

S

3 Kredi

YL

Roma Dönemi’nde Sivil Mimari 1

Güz

S

2 Kredi

YL

Çevresel Arkeoloji (Sosyal  Çevre Bilimleri Anabilim Dalı)

Bahar

S

3 Kredi

YL

Roma Dönemi’nde Sivil Mimari 2

Bahar

S

2 Kredi

   

 

DİĞER ETKİNLİKLER (Radyo, televizyon programlan,çalıştaylar vb.):


2008 - 2013    Türk-İngiliz Kültür Derneği, Arkeoloji / Sanat Tarihi Seminerleri (TBA - Ankara)

2012                TRT, “Antik Çağda Hukuk” Belgeseli (Ankara)

2008 - 2011    Odtü Mezunlar Derneği, Temel ve Üst Düzey Arkeoloji Seminerleri (Ankara)

2005                TRT, “Zamanın Tanıkları” Belgesel Danışmanı (Ankara)

2003               RFI (Radio France Internationale), “Haftanın Konuğu” radyo programı (Paris – Fransa)