DOÇ.DR. DİDEM BEHİCE ÖZTOP    
Adı : DİDEM BEHİCE
Soyadı : ÖZTOP
E-posta : oztop@ankara.edu.tr
Tel : 5956000
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hst.
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 Öğrenim Durumu

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1996

Y. Lisans (Tezsiz)

Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1996

Doktora/S.Yeterlik

/Tıpta Uzmanlık

Çocuk Ruh Sağlığı

ve Hastalıkları

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2003

 

 

Doktora Tezi / S.Yeterlik Çalışması / Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

“Depresyonu olan Annelerin Bebeklerinde Bilişsel-Duygusal Gelişim ve Anne-Bebek İlişkisi”

Danışman: Dr. Runa Uslu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

 

Görevler:

 

Görev

Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları AD

1998-2003

Uzman

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

2003-2004

Görev

Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

2004-2005

Yar.Doç.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

2005-2012

Doç. Dr.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

2012-2015

Doç. Dr.

İstanbul     Gelişim    Üniversitesi    Klinik    Psikoloji

(Bağımlılık odaklı) Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi

2015-2018

Doç. Dr.

Ankara Ünv. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

2018-