DOÇ. DR. DERYA GÖKMEN    
Adı : DERYA
Soyadı : GÖKMEN
E-posta : oztuna@ankara.edu.tr, dgokmen2001@yahoo.com
Tel : 03125958217
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Biyoistatistik
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/derya-gokmen
Kişisel Akademik Bilgiler