ARŞ.GÖR. ÖZGE HORZUM    
Adı : ÖZGE
Soyadı : HORZUM
E-posta : ozupek@agri.ankara.edu.tr, ozgeozupek@gmail.com
Tel : 0312-596 12 94
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı: Özge HORZUM

Ünvanı: Dr.

Doğum Yeri: Ankara

Doğum Tarihi: 18.03.1985

Yabancı Dili: İngilizce

İş Adresi: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110 Dışkapı ANKARA

İş Telefonu: 0 312 596 12 94 

Fax: 0 312 317 91 19

e-mail:ozgeozupek@gmail.com   ozupek@agri.ankara.edu.tr

Uzmanlık Alanları: Meyve Yetiştirme ve Islahı, Hasat Sonrası Fizyolojisi

Görüşme Saatleri:Hafta İçi 08:30-17:30Eğitim ve Akademik Deneyim

Lisans

2003-2007

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Yüksek Lisans

2007-2010

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Tez Konusu

Derim Sonrası 1-Methylcyclopropane Uygulamalarının Bazı Elma Çeşitlerinin Muhafazası Üzerine Etkisi

Aras. Gör.

2008-

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

Dr.

2010-2017

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Tez Konusu

Kontrollü Atmosferde Depolama ve 1-Metilsiklopropen (1-MCP) Uygulamasının Ankara Armudunun (Pyrus communis L. cv. Ankara) Bazı Kalite Parametreleri Üzerine EtkisiKatıldığı Kongre, Sempozyum ve Eğitimler

•İyi Tarım Uygulamaları ve EUREPGAP Temel Eğitimi, Ankara, 1-2 Haziran 2007.
•6th International Postharvest Symposium, Antalya, 8-12 Nisan 2009
•Gıdalarda Tekstür Analizleri Eğitim Semineri, Ankara, 29 Temmuz 2009
•VII. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara, 11-15 Ocak 2010
•ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, 19-21 Şubat 2010
•International R&D Course "Research & Development in Postharvest Physiology, Pathology and Handling of Fresh Commodities", Israel 21 February -17 March 2011
•Foreign Trade & Agricultural Strategies Symposium, Kilis, 8-10 Aralık 2011
•V. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, İzmir, 18-21 Eylül 2012
•Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, 10-12 Ekim 2012
•XI. International Controlled & Modified Atmosphere Research Conference, Trani-Italy, 3-7 June 2013
•6th European Short-Course on Fresh-Cut Produce Processing: Nutritional Quality & Health Benefits, Antalya, 23-25 October 2013
•VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bursa, 22-25 Eylül 2014
•VIII. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara, 12-16 Ocak 2015
•TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Tarım Bilimleri Alanında Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, Ankara, 3-5 Nisan 2015
•VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, 25-29 Ağustos 2015.
•Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, Rize, 6-9 Ekim 2015.
•Ulusal Tarım Kongresi, Afyon, 29-31 Ekim 2015.
•1st European Conference of Postgraduate Horticultural Scientists (ECPHS), Palermo-Italy,12-13 May 2016.
•VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Eğirdir/Isparta, 04-07 Ekim 2016.
•IV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Russe-Bulgaria, 8-9 April 2017.
•TÜBİTAK 1002 & 3001 Projeleri Hazırlama Eğitimi, Ankara, 23-24 Mart 2018.
•Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018, Ankara, 12-15 Temmuz 2018.

•Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı, Ankara Üniversitesi, Hizmet İçi Eğitim, 28.01.2019-27.02.2019, Ankara.


Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

•Bahçe Bitkileri Derneği

Ödüller ve Burslar

•MASHAV (Israel's Agency for International Development Cooperation) Bursu (21 February-17 March  2011, International R&D Course "Research & Development in Postharvest Physiology, Pathology and Handling of Fresh Commodities" Israel)

Devam Eden Araştırma Projeleri

•Natfruit-The Importance of Local and Natural Growing Products in the Development of Rural Areas: Role Model of Ankara Pear (Pyrus communis)

    Destekleyen : European Commission-ERASMUS+ (2018-2020)

Tamamlanan Araştırma Projeleri

•Derim Sonrası 1-Methylcyclopropane Uygulamalarının Bazı Nar Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Muhafazası Üzerine Etkileri
Destekleyen : BAP (2009-2012)
•Farklı Süre ve Sıcaklıklarda Sıcak Su Uygulamalarının Rize/Pazar Koşullarında Yetiştirilen Kivi (Actinidia Deliciosa (A Chev) Liang & Ferguson Cv Hayward) Meyvelerinin Derim Sonrası Kalite Korunumuna Etkisi.

Destekleyen : TÜBİTAK (2014-2015)

•Kontrollü Atmosferli Depolama ve 1-Methylcyclopropene (1-MCP) Uygulamasının Ankara Armudunun (Pyrus communis L. cv. Ankara) Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi

Destekleyen : BAP (2014-2017)

Yayınlar

•Köksal, A.İ., Okay, Y., Demirsoy, L., Demirsoy, H., Serdar, Ü., Güneş, N.T., Özüpek, Ö. 2010. Meyve Üretiminin Geliştirilme Yöntem ve Hedefleri. Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi, Ankara, 1. Cilt, 457-476.
•Ozupek, O. and A.I. Koksal. 2010. Preliminary Results on The Effect of Postharvest 1-MCP Treatments on Some Fruit Quality Characteristics of 'Gloster' and 'Cooper 900' Apples During Cold Storage. Proceedings of the Sixth International Postharvest Symposium, Antalya, Acta Horticulturae, 877, 395-400.
•Ozupek, O. 2011. Dünya ve Türkiye'de Elma Üretimindeki Son Durum. Foreign Trade & Agricultural Strategies Symposium, Kilis, 520-524.
•Özüpek, Ö., Bakoğlu, N., Tuna Güneş, N. 2012. Meyvelerde Derim Sonrası UV-C Uygulamaları. Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay.
•Bakoğlu, N, Özüpek, Ö., Halloran, N., Tuna Güneş, N., Akan, S. 2012. Bahçe Ürünleri Muhafazasında Sıcaklık Uygulamaları. Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay.
•Özüpek, Ö. ve A.İ. Köksal. 2012. Ankara Koşullarında Yetiştirilen ‘Cooper 900’ ve ‘Gloster’ Elma Çeşitlerinin Muhafazası Üzerine 1-Methylcyclopropene Uygulamalarının Etkisi. 5. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, İzmir, 71-75.
•Özüpek, Ö., Tuna Güneş, N. ve Bakoğlu, N. 2013. Türkiye'de Meyvecilik İhracatının Durumu ve Beklentileri. Tarım Türk Dergisi. 40, 11-15.
•Bakoglu, N., Özüpek, Ö., Tuna Güneş, N. 2013. Consumer Preference For Packaged Fruit. 11. International Controlled & Modified Atmosphere Research Conference, Trani-Italy.
•Tuna Güneş, N., Köksal, A.İ., Özüpek, Ö., Kaya, B. 2014. Farklı Sıcaklıklarda Muhafaza Edilen ‘Silifke Aşısı’ Nar Çeşidi Meyvelerinin Bazı Kalite Özelliklerine 1-Metilsiklopropen Uygulamalarının Etkisi. 6. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bursa, 45-52.
•Bakoğlu, N. ve Özüpek, Ö. 2014. Taze Kesilmiş (Fresh-Cut) Ürünlerde Kaliteyi Etkileyen Faktörler. 6. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bursa.
•Dumanoğlu, H., Yeşiloğlu, T., Erdoğan, V., Serçe, S., Demirsoy, H., Akçay, E., Yazıcı, K., Ernim, C., Karabat, S., Özüpek Ö. 2015. Meyve Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar. Ziraat Mühendisliği 8. Teknik Kongresi, Ankara, 1. Cilt, 550-578.
•Tuna Güneş, N., Özüpek, Ö., Bakoğlu, N. 2015. Organik Olarak Üretilen Bazı Meyve Türlerinde Derim Sonrası İşlemler, Soğukta Muhafaza ve Pazarlama Zinciri. Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, Rize, 503-513.
•Özüpek, Ö., Tuna Güneş, N., Köksal, A.İ., Kaya, B. 2015. Derim Sonrası 1-Metilsiklopropen Uygulamalarının 'Silifke Aşısı' Nar Çeşidi Meyvelerinde İnsan Sağlığına Yararlı Bazı Bileşiklerin Korunumuna Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(2):21-27.
•Tuna Güneş, Özüpek, Ö., Bakoglu, N. 2016. Amasya’da Doğal Olarak Yetişen Kızılcık (Cornus mas L.)  Meyvelerinin Raf Ömrü Sürecinde Bazı Fizikokimyasal Özelliklerindeki Değişimler. Bahçe, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 45(1), 680-684.
•Özüpek, Ö. ve A.İ. Köksal. 2016. The Effect of Postharvest 1-Methylcyclopropane Treatments on Sugar Content of ‘Gloster’ and ‘Cooper 900’ Apples During Cold Storage. 1st European Conference of Postgraduate Horticultural Scientists (ECPHS), Palermo-Italy.
•Güneş, N.T., Horzum, Ö. and Güneş, E. 2017. Historical Development and Economic Importance of Fruit Breeding in Turkey, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Russe-Bulgaria, 8-9 April 2017.
•Tuna Güneş, N., Horzum, Ö., Güneş, E. 2017. Economic and Technical Evaluation of Fruit Sector in Turkey.  Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3(2): 37-49.
•Horzum, Ö. ve Dumanoğlu, H. 2017. Meyve ve Sebzelerde Hasat Kriterleri. Tarım ve Mühendislik, 116, 9-12.
•Horzum, Ö., Bakoğlu, N., Tuna Güneş, N. 2017. Ambalajlı Yaş Meyveler, Yaş Meyve Ambalajlarının Özellikleri ile Ambalaj Etiketlerine yönelik Tüketici Algısı ve Beklentileri. Meyve Bilimi, 1(1), 1-8.
•Tuna Güneş, N. ve Horzum, Ö. 2017. Bahçe Ürünlerinde Fizyolojik Olaylar: Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması, Ders Kitabı, Türk, R., Tuna Güneş, N., Erkan, M. ve Koyuncu, M.A. (editörler), SOMTAD Yayınları Ders Kitabı, No:1, 61-83, Antalya.
•Tuna Güneş, N. ve Horzum, Ö. 2018. Doğal Bir Diyet Bileşeni: Ayva (Cydonia sp.). Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018, Ankara.


İdari Görevler

•Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Programı Hazırlama Komisyonu Bahçe Bitkileri Bölüm Temsilcisi (2009-2015)
•Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sınav Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi (2012-2015)
•Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi (2015-)
•Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Belge Değerlendirme-Ayıklama-İmha Komisyonu Üyesi (2015-2017)