DOÇ. DR. PINAR ACAR BOZKURT    
Adı : PINAR
Soyadı : ACAR BOZKURT
E-posta : pacar@ankara.edu.tr, p3acar@hotmail.com
Tel : 5332112741
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/pinar-acar-bozkurt
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

Doğum Tarihi 

 

 

 : 09.08.1980

Doğum Yeri    

 : Pınarhisar / KIRKLARELİ

 

 

 

Eğitim Durumu  :

2005-2011

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya A.B.D Doktora Eğitimi

Doktora tez konusu: Atık lastik-kömür karışımlarının değerli ürünlere dönüştürülmesi

2002-2005

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya A.B.D Yüksek Lisans Eğitimi

Yüksek lisans tez konusu: Bazı kriptandlara dayalı Hg (II)-seçici PVC membran elektrot hazırlanması

1997-2001

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi Kimya Bölümü Lisans Eğitimi

Bitirme projesi: Maleik anhidrit üretim prosesi

1994-1997

Özel Evrensel Fen Lisesi (Ankara)

Fen Bölümü

1992-1995

Çiğiltepe İlköğretim Okulu (Ankara)

 

İş Deneyimi  :

   2002 -

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Araştırma Görevlisi

 

 

Staj  :


1999

Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi (Ankara)

Biyokimya Laboratuar Stajı

2000
Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi (Ankara)

Gıda Laboratuar StajıYayınlar:

 

SCI, SCI-Expanded Yayınlar

2018

Sibel Erol Dağ, Pınar Acar Bozkurt, Fatma Eroğlu and Meltem Çelik. Preparation, characterization, and properties of polystyrene/Na montmorillonite composites, Journal of Thermoplastic Composite Materials, DOI: 10.1177/0892705718785691

 

2017

Pınar Acar Bozkurt. Sonochemical green synthesis of Ag/graphene nanocomposite, Ultrasonics Sonochemistry, 35, 397-404.

 

 

2017

Burak Derkuş, Pınar Acar Bozkurt, Metin Tulu, Kaan C. Emregül, Canan Yücesan, Emel Emregül. Simultaneous Quantification of Myelin Basic Protein and Tau Proteins in Cerebrospinal Fluid and Serum of Multiple Sclerosis Patients Using Nanoimmunosensor. Biosensors and Bioelectronics, 89 (2), 781-788.

 

2017

Pınar Acar Bozkurt, Onur Tosun, Muammer Canel. The Synergistic Effect of Co-Pyrolysis of Oil Shale and Low Density Polyethylene Mixtures and Characterization of Pyrolysis Liquid. Journal of the Energy Institute, 90 (3), 355-362.

 

2016

Pınar Acar Bozkurt, Burak Derkuş. Synthesis and Characterization of CdS Nanorods by Combined Sonochemical-Solvothermal Method. Materials Science-Poland, 34 (3), 684-690.

 

2016

Muammer Canel, Zarife Mısırlıoğlu, Esin Canel, Pınar Acar Bozkurt. Distribution and Comparing of Volatile Products During Slow Pyrolysis and Hydropyrolysis of Turkish Lignites. Fuel, 186, 504-517.

 

2015

Pınar Acar Bozkurt, Burak Derkuş, Kaan C. Emregül, Muammer Canel. Sonochemical Synthesis and Characterisation of Lead Sulfide Nanoparticles Using Different Capping Agents. Journal of Chemical Research, 39, 645-649.

 

2014

Pınar Acar Bozkurt, Muammer Canel. Coextraction of Lignite and Waste Tire Mixtures. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 36, 2296-2304. 

 

2012

Pınar Acar, Ali Sınağ, Zarife Mısırlıoğlu, Muammer Canel. Pyrolysis of scrap tyre with lignite. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 34, 287-295.

 

2007

 

Pınar Acar, Ayça Demirel Özel, Esin Canel, Ümmühan Ocak, H.Basri Şentürk, Yaşar Gök and Esma Kılıç. Mercury (II)-Selective PVC Membrane Electrodes Based on Novel Cryptand Derivatives. Main Group Metal Chemistry, 30, 2-3, 117-133.

 

2007

İlkay Çit, Ali Sınağ, Ahmet Turan Tekeş, Pınar Acar, Zarife Mısırlıoğlu and Muammer Canel. Effect of Polymers on Lignite pyrolysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 80, 195-202.

 

 

 

TR Dizinindeki Yayınlar

2018

Burak Derkuş, Pınar Acar Bozkurt. Multilayer Graphene Oxide-Silver Nanoparticle Nanostructure as Efficient Peroxidase Mimic. Hacettepe Journal of  Biology & Chemistry, 46 (2), 159-167.

 

2017

Sibel Erol Dağ, Pınar Acar Bozkurt, Meltem Çelik. Synthesis and Characterization of Poly(N-Hydroxymethyl Acrylamide)/Na-Montmorillonite Composites. Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 4 (1), 39-50.

 

2017

 

Pınar Acar Bozkurt, Sibel Koç, Zarife Misirlioğlu, Muammer Canel. Effect of Demineralization Process on the CO2 Gasification of Lignite, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 21 (1), 201207.

 

2016

Pınar Acar Bozkurt, Ümran Gedikli. Al-MCM-41 Tipi Mezogözenekli Katalizörlerin Hidrotermal ve Sonokimyasal Yöntemle Sentezi ve Katalitik Uygulaması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16 (3), 521-530.

 

 

 

2016

Pınar Acar Bozkurt, Nagehan Merve Kutlu, Muammer Canel. Co-Pyrolysis of Göynük Oil Shale with Polypropylene and Structural Characterizatıon of Pyrolysis Liquid. Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 3 (3), 247-264.

 

2015

Ümran Gedikli, Zarife Mısırlıoğlu, Pınar Acar Bozkurt, Muammer Canel. Synthesis of MCM-41 by Hydrothermal and Sonochemical Methods and Characterization. Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 2 (3), 54-58.

 

 

 

Tam Metin Bildiri

2016

Uğur Hayta, Pınar Acar Bozkurt, Muammer Canel. Co-pyrolysis of Lignite-Oil Shale Mixtures, Springer Proceedings in Energy, DOI: 10.1007/978-3-319-45677-5.

2015

Şule Atasever, Pınar A. Bozkurt, Muammer Canel. Pyrolysis Of Waste Printed Circuit Board Particles. International Journal of Energy Optimization and Engineering, 4 (2), 73-78.

 

Katıldığı Kongreler :

2004

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, 5-9 Temmuz, Kars

-Bazı Kriptandlara Dayalı Hg (II)-Seçici PVC Membran Elektrot Hazırlanması AK,148

 

2006

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 4-8 Eylül, Kayseri

-Katı Yakıtların Şişirilmesi ve Şişme Özelliklerinin İncelenmesi FKP,138

 

2006

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 4-8 Eylül, Kayseri

-Kömür ve Kokların Gazlaştırılması FKP,128

 

2008

11th European Meeting on Supercritical Fluids, 4-7 May, Spain

-Supercritical Toluene Extraction and Pyrolysis of Lignite – Tyre Mixtures p 287

 

2008

6th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries, 10-14 September, Sofia, Bulgaria

-Producing of Chemical Products by Co-Processing of Waste Scrap Tyre and Lignite.

 

2010

5th Annual International Symposium on Environment, 20–23 May, Athens, Greece

- Comparison of Different Co-Processing Methods for Waste Tyre and Lignite Mixtures. (Oral presentation)

 

2010

5th Annual International Symposium on Environment, 20–23 May, Athens, Greece

- Photocatalytic Production of Hydrogen from Ethanol over Au-TiO2. (Oral presentation)

 

2012

III. Fiziksel Kimya Günleri, Balıkesir Üniversitesi, 12-15 Temmuz, Balıkesir

-Bitümlü Şist - Polimer Karışımının Pirolizinden Elde Edilen Sıvı Ürünlerin Karakterizasyonu, p 122.

 

2012

4.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, 17-20 Ekim, Antalya

-Atık Lastik-Linyit Karışımlarının Piroliz ve Kritik Üstü Ekstraksiyonla Değerli Ürünlere Dönüştürülmesi.

 


2014

Eurasia Waste Management Symposium, Yıldız Technical University, 28-30 April, İstanbul

- Recycling of Printed Circuit Boards from Waste Mobile Phone by Pyrolysis, p34.

 

2014

10th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Yeditepe University, 17-21 June, İstanbul

- Preparation and Characterization of Pbs Nanoparticles by Sonochemical Method.

 

2015

5. Fiziksel Kimya Kongresi, KTO Karatay Üniversitesi- Necmettin Erbakan Üniversitesi, 16-19 Mayıs, Konya

- Hidrotermal ve Sonokimyasal Yöntemle MCM-41 Katalizörünün  Sentezi ve Karakterizasyonu, p41.

 

2015

3rd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis Congress & Exhibition (INTERM 2015), 19-23 October, Fethiye-Muğla

- Synthesis of CdS Nanorods by Combined Sonochemical-Solvothermal Method and Characterization. (Oral presentation)

 

2015

3rd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (ENEFM 2015), 19-23 October, Fethiye-Muğla

- Co-pyrolysis of Lignite – Oil Shale Mixtures.

 

 

2016

28. Ulusal Kimya Kongresi, Mersin Üniversitesi, 15-21 Ağustos, Mersin

- Co-Pyrolysis of Göynük Oil Shale with Polypropylene and Structural Characterization of Pyrolysis Liquid. (Oral presentation)

 

2016

International Congress on Fundamental and Applied Sciences (ICFAS 2016), Yıldız Technical University, 22 – 26 August, İstanbul

- Synthesis and Characterization of Cu-doped ZnO Nanostructures by Sonochemical Method. (Oral presentation)

 

2016

The 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2016), 28-30 October, Skopje, Macedonia

- Sonochemical Synthesis and Characterization of ZnO Nanostructures.  (Oral presentation)

 

2017

VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 18-21 Mayıs, Burdur

- Poli(N-Hidroksimetil Akrilamit)/Na-Montmorillonit Kompozitlerin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu (P-5)

 

2017

International Congress On Chemistry And Materials Science (ANCON 2017), Ankara University, 5-7 October, Ankara

- Pyrolysis of Almond Shells and Characterization of Pyrolysis Liquid. (Oral presentation)

2018

4th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2018), 07-10 September. 2018, Kyiv, Ukraine

- Catalytic Pyrolysis of Almond Shells with Metal / ZnO Type Catalysts

(Oral presentation)

2018

2nd International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), 07-10 September. 2018, Kyiv, Ukraine

- Comparison of Hydropyrolysis and Pyrolysis of Turkish Lignites


Çalıştığı Projeler :


2006

Atık Lastik – Kömür Karışımlarının Değerli Ürünlere Dönüştürülmesi, 06B4240001 BAP Projesi (Araştırmacı)

 

2008

Metilen Mavisinin İşlem Görmüş Koklardaki Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi, 08B4240001 BAP Projesi (Araştırmacı)

 

2012

 

Metal Destekli ve Desteksiz MCM-41 Katalizörünün Sentezi ve Karakterizasyonu, 12B4240007 BAP Projesi (Araştırmacı)

 

2015

Metal / ZnO (Metal:Co /Cu /Cd /Ca / Ni) Katalizörlerinin Sonokimyasal Yöntemle Sentezi ve Biyokütle Pirolizinde Katalizör Olarak Kullanılması, 15B0430003 BAP Projesi (Proje Yürütücüsü)


Burslar:2014

 

 

AB Eğitim Programları Koordinatörlüğü Personel Eğitim Alma Hareketliliği ( Erasmus Staff Taining Mobility)

Viyana Teknik Üniversitesi – Avusturya (3 ay)