ARŞ.GÖR. PINAR SEZER    
Adı : PINAR
Soyadı : SEZER
E-posta : pdemiray@ankara.edu.tr, pinardemiray@gmail.com
Tel : 03123633350/3102
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Ölçme ve Değerlendirme
Kişisel Akademik Bilgiler

1. Adı Soyadı: Pınar DEMİRAY

2. Unvanı: Araştırma Görevlisi

3. Öğrenim Durumu

 Derece

Bölüm

Üniversite


Lisans

Lisans

Sınıf Öğretmenliği

Uluslararası İlişkiler

ÇukurovaÜniversitesi

Anadolu Üniversitesi


Yüksek Lisans

Ölçme ve Değerlendirme

Ankara Üniversitesi


Doktora

Ölçme ve Değerlendirme

Ankara Üniversitesi (Devam ediyor)