ÖĞR. GÖR. ERKAN PEHLİVAN    
Adı : ERKAN
Soyadı : PEHLİVAN
E-posta : erkanpeh@gmail.com
Tel : 03125961374
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Öğr. Gör. Dr. Erkan PEHLİVAN

 

Telefon :

0 (312) 596 13 74

E-posta :

pehlivan@agri.ankara.edu.trerkanpeh@gmail.com

Adres :

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme A.B.D.

06110 Dışkapı-ANKARA-TÜRKİYE

 

 

Eğitim ve Akademik Deneyim

 

Dr.

2010-2015

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni A.B.D.
Ankara Keçilerinde Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH), Tiroksin (T4), Triiyodotironin (T3) ve Kortizol Hormonlarının Yıllık Değişimi

Yüksek Lisans

2004-2007

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni A.B.D.
Türkiye’de Hayvansal Lifler Üzerine Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

Lisans

2000-2004

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

 

Çalıştığı Bilimsel Alanlar

 

Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

Çiftlik Hayvanlarında Üreme Fizyolojisi

Çiftlik Hayvanlarında Çevre Fizyolojisi

 

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

 

Ziraat Mühendisleri Odası

Ankara Zootekni Derneği

 

Yurtdışı Görevleri

 

1)  Fakülte Stant Görevlisi, 11-14 Kasım 2014, Eurotier Hayvancılık Fuarı, Hannover-Almanya.

2)  Visiting Professor, 16.11.2016 – 24.02.2017, Department of Agriculture, Food and Nutritional Science, Faculty of Agriculture, Life and Environmental Sciences, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada.

Katıldığı Eğitim ve Kurslar

 1)    Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı.  Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. 31.05.2010-06.06.2010, Ankara.

2)    UAPWC Part I - Instituonal Animal User Training Programme (IAUTP) Course and UAPWC Part II - Care and Use of Cattle in Research. University of Alberta, November, 17 to December 8, 2016, Alberta, Canada.

 

3)    Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi, Ankara Üniversitesi, Hizmet İçi Eğitim, 22.03.2017, Ankara.

 

4)    Araştırma  Görevlileri  İçin  Araştırma  Yöntemleri  Eğitim  Programı, Ankara Üniversitesi, Hizmet İçi Eğitim, 03.04.2017-28.04.2017, Ankara.

 

5)    Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı, Ankara Üniversitesi, Hizmet İçi Eğitim, 02.05.2017-06.06.2017, Ankara.

 Verdiği Lisans Dersleri

 

Küçükbaş Hayvan Yetiştirme Uygulama

Fizyoloji Uygulama

Hayvan Yetiştirme ve Besleme Uygulama

Mesleki Uygulama

 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 

1) Türkiye'de Koyun ve Keçi Eti Tüketimini Etkileyen Sosyo Ekonomik Özelliklerin Belirlenmesi (Yardımcı Araştırıcı) 
Destekleyen : TAGEM (2011-2012)

2) Ankara Keçilerinde Hormonal, Hematolojik ve Biyokimyasal Kan Parametrelerinin Yıllık Değişimi (Yardımcı Araştırıcı) Destekleyen : Ankara Üniversitesi BAP (2009-2013)

3) Kıl Keçilerinde Bazı Hormonal, Hematolojik ve Biyokimyasal Kan Parametrelerinin Yıllık Değişimi (Yardımcı Araştırıcı) Destekleyen : Erciyes Üniversitesi BAP, FBA-2016-6872 (2016-2018).

 

Burslar ve Ödüller

1) “2015 Yılı Zootekni Anabilim Dalı En Yüksek Yayın Puanı Alan Tez”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

2) TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Teşvik Ödülü, 2017, Ankara.

3) TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Ödülü, 2017.

 

Yayınlar

 

A.    SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI kapsamında yer alan hakemli dergilerdeki tam metinli makaleler

A1. SAVRAN, F., AKTÜRK, D., DELLAL, İ., TATLIDİL, F., DELLAL, G., PEHLİVAN, E. 2011. Türkiye’de Seçilmiş Bazı İllerde Keçi Sütü ve Ürünleri Tüketimine Etkili Faktörler. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 17 (2); 251-256.

A2. POLAT, H., DELLAL, G., BARITÇI, İ., PEHLİVAN, E. 2011. Annual Change of the Testosterone Hormone in Male White Goats. Agricultures Sciences in China. 10 (2); 312-316.

A3. POLAT, H., DELLAL, G., BARITÇI, İ., PEHLİVAN, E. 2014. Changes of Thyroid Hormones in Different Physiological Periods in White Goats. J. Anim. Plant Sci. 24 (2); 445-449.

A4. MEYDAN, H., PEHLİVAN, E., ÖZKAN, M.M., YILDIZ, M. A., GOLDMAN, W. 2017. Prion Protein Gene Polymorphisms in Turkish Native Goat Breeds. Journal of Genetics. (96), 299-305. DOI 10.10007/s12041-017-0763-1.

A5. PEHLİVAN, E., DELLAL, G. 2017. Annual Changes of Thyroid Stimulating Hormone, Thyroxine, Triiodothyronine and Cortisol Hormones in Angora Goats. J. Anim. Plant Sci., 27 (3); 819-824.

A.6 PEHLİVAN, E., POLAT, H., DELLAL, G. 2018. Annual Change of Prolactin and Growth Hormone in Angora Goats. Biological Rhythm Research, 49(6); 908-915, DOI:10.1080/09291016.2018.1429551.

 

B. SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki hakemli dergilerdeki tam metinli makaleler

B1. ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., SOYSAL, İ., ELMACI, C., AKIN, O., ARAT, S., BARITÇI, İ., PEHLİVAN, E., YILMAZ, O. 2009. Türkiye Yerli Koyun Irklarının Korunması. U. Ü. Ziraat Fakültesi Derg., 23: (2), 97-119.

B2. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E., SÖYLEMEZOĞLU, F., YANAR, A. 2012. The Importance of Fiber Production for Conservation of Native Sheep and Goat Breeds and Silkworm Lines in Turkey. Journal of Life Sciences, 6 (7); 826-831.

B3. DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E., KOKSAL, Ö., TUNCER, S.S. 2014. Present Situation and Future of Animal Fiber Production in Turkey: A Review. Journal of Life Sciences, 8 (2); 192-200.

B4. PEHLİVAN, E., DELLAL, G. 2014. Memeli Çiftlik Hayvanlarında Stres, Fizyoloji ve Üretim İlişkileri. Hayvansal Üretim, 55 (1); 25-34.

B5. PEHLİVAN, E., POLAT, H., DELLAL, G. 2017. Annual change of reproductive hormones in female Angora Goats. Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, 5(4): 343-348.

B6. PEHLİVAN, E., POLAT, H., DELLAL, G. 2017. Ankara Keçisi Tekelerinde Reprodüktif Hormonların Yıllık Değişimi. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg., 57(1); 18-24.

B7. YANAR, A., DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E. 2017. Hayvansal Lifleri Endüstriyel ve Geleneksel Üretim Olarak Değerlendirmede Coğrafi İşaretlemenin Önemi: Tiftik Örneği. TÜBA-KED 15: 211-221.

C.    Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

C1. PEHLİVAN, E., DELLAL, G. 2012. Türkiye’de Keçi Sütü Üretimi. Tarım Gündem Dergisi, Kasım-Aralık 2012, Yıl: 2, Sayı: 11.

C2. DELLAL, İ., KOLSARICI, N., DELLAL, G., TATLIDİL, F., AKTÜRK, D., KÖKSAL, Ö., PEHLİVAN, E., ÜNÜVAR, İ. 2015. Türkiye’de Koyun Eti Tüketim Durumu ve Etkili Faktörler. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi, 5: 36-40.

C3. DELLAL, İ., KOLSARICI, N., DELLAL, G., TATLIDİL, F., AKTÜRK, D., KÖKSAL, Ö., PEHLİVAN, E., ÜNÜVAR, İ. 2015. Türkiye’de Keçi Eti Tüketimine Etkili Olan Faktörler. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi, 7: 34-37.

D.    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

D1. ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., SOYSAL, İ., ELMACI, C., AKIN, O., ARAT, S., BARITÇI, İ., PEHLİVAN, E., YILMAZ, O. 2009. Türkiye Yerli Koyun Irklarının Korunması. Türkiye Koyunculuk Kongresi. 12-13 Şubat 2009. İzmir.

D2. ERTUĞRUL, M., AKMAN, N., PEHLİVAN, E. 2009. Tarım ve Gıda Sektöründe Hayvansal Üretim. Küresel Kriz, Türkiye ve Gıda Güvencesi Sempozyum Dünya Gıda Günü, 15 Ekim 2009, Ankara.

D3. ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., ELMACI, C., AKIN, A.O., PEHLİVAN, E., SOYSAL, M.İ.., ARAT, S. 2010. Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-1, 179-198. 11-15 Ocak 2010. Ankara.

D4. ERTUĞRUL, M., SAVAŞ, T., DELLAL, G., TAŞKIN, T., KOYUNCU, M., CENGİZ, F., DAĞ, B., KONCAGÜL, S., PEHLİVAN, E. 2010. Türkiye Küçükbaş Hayvancılığının İyileştirilmesi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2, 667-685. 11-15 Ocak 2010. Ankara.

D5. DELLAL, G., ELİÇİN, A., TUNCEL, E., ERDOĞAN, Z., TAŞKIN, T., CENGİZ, F., ERTUĞRUL, M., SÖYLEMEZOĞLU, F., DAĞ, B., ÖZDER, M., PEHLİVAN, E., TUNCER, S.S., KOR, A., AYTAÇ, M., KOYUNCU, M. 2010. Türkiye’de Hayvansal Lif Üretiminin Durumu ve Geleceği. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2, 735-757. 11-15 Ocak 2010. Ankara.

D6. DELLAL, G., ERTUĞRUL, M., TEKEL, N., PEHLİVAN, E. 2010. Türkiye’de Dağlık-Ormanlık Alanlarda Keçi Yetiştiriciliği: Mevcut Durum ve Gelecek. Ulusal Keçicilik Kongresi. Bildiriler Kitabı, 42-59. 24-26 Haziran 2010, Çanakkale.

D7. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., KOYUNCU, M., SÖYLEMEZOĞLU, F., PEHLİVAN, E., TUNCER, S.S. 2010. Türkiye’de Keçi Lifleri Üretim Potansiyeli ve Bundan Yararlanma Olanakları. Ulusal Keçicilik Kongresi. Bildiriler Kitabı, 431-437. 24-26 Haziran 2010, Çanakkale.

D8. ELMACI, C., SOYSAL, M.İ., ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., AKIN, A.O., PEHLİVAN, E., ARAT, S. 2010. Organik Hayvansal Üretim ile Dünya’da ve Türkiye’de Evcil Yerel Çiftlik Hayvan Genetik Kaynaklar Çeşitliliği. Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, 1-4 Temmuz 2010, Kelkit.

D9. DELLAL, G., ÖZDER, M., AKSAKAL, V., ÖZKAN, F. Z., KÖKSAL, Ö., PEHLİVAN, E., TAŞKIN, T., KOYUNCU, M., KESKİN, M., SAVAŞ, T., YILMAZ, M., ÖNAL, A.R. 2013. Organik Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği. Doğu Karadeniz 1. Organik Tarım Kongresi, 26-28 Haziran 2013, Kelkit.

D10. DELLAL, G., PEHLİVAN, E., ÖNAL, A.R. 2013. Dünyada ve Türkiye’de Memeli Çiftlik Hayvanları Üretiminde İklim Değişikliği ve Sıcaklık Stresi Konulu Araştırmaların Mevcut Durumu ve Geleceği. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Eylül 2013, Çanakkale.

D11. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., PEHLİVAN, E., KÖKSAL, Ö., ÖNAL, A.R., TUNCER, S.S. 2013. Türkiye İçin Sürdürülebilir Hayvansal Lif Üretimi Neden Önemlidir? 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Eylül 2013, Çanakkale.

D12. ERTUĞRUL, M., AKIN, A.O., YILDIRIR, M., DELLAL, G., TOGAN, İ., PABUÇCUOĞLU, S., KOYUNCU, M., ÖNER, Y., YILMAZ, O., KONCAGÜL, S., PEHLİVAN, E., KİRAZ, S., ELMACI, C., DAĞ, B., ÖZDER, M. 2015. Türkiye Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-1, 212-236. 12-16 Ocak 2015. Ankara.

D13. DELLAL, G., ÖZTÜRK, A.K., AKSAKAL, V., HAŞİMOĞLU, S., UZUNÇAM, R., PEHLİVAN, E., KOŞUM, N. 2015. Türkiye’de Organik Hayvansal Üretim. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2, 880-912. 12-16 Ocak 2015. Ankara.

D14. AKSAKAL, V., KARAALP, M., BAYRAM, B., PEHLİVAN, E., ÖZTÜRK, A.K., DELLAL, G., HAŞİMOĞLU, S. 2015. Organik Hayvancılık Geliştirme Stratejileri: Sorunlar-Çözüm Önerileri. Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 6-9 Ekim 2015, Rize, Türkiye.

D15. DELLAL, G., PEHLİVAN, E. 2017. İklim Değişikliği ve Hayvansal Üretim. Türkiye’nin Hayvansal Üretimi (Mevcut Durumu ve Geleceği) Sempozyumu, 10-11 Ocak 2017, Ankara.

D16. ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., PEHLİVAN, E. 2017. Türkiye Küçükbaş Hayvancılığının Et ve Süt Üretimine Katkısı ve Geleceği. Türkiye’nin Hayvansal Üretimi (Mevcut Durumu ve Geleceği) Sempozyumu, 10-11 Ocak 2017, Ankara.

D17. OZLU, S., PEHLİVAN, E., ÜNİVAR, F.İ., DELLAL, G. 2018. Ayaş İlçesinin Ekonomisi ve Folklorik Kültüründe Ankara Keçisinin Yeri ve Önemi. Ayaş Sempozyumu 2018, 7 Mayıs 2018, Ankara.

E.    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

E1. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., PEHLİVAN, E. 2008. Animal Fiber Production in Mediterranean Region of Turkey and Its Contribution to The Rural Life. Poster - Xth EAAP Mediterranean Symposium – Corte – 6 to 8 November.

E2. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., PEHLİVAN, E. 2009. Animal Fiber Production in The Trakia Region of Turkey and Its Contribution to The Rural Life. IV Balkan Conference of Animal Science Proceedings Balnimalcon 14-16 May Bulgaria.

E3. SÖYLEMEZOĞLU, F., DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., KAYABAŞI, N., PEHLİVAN, E. 2009. Animal Fiber Production in Turkey. The 38th International Session of Scientific Communications of the Faculty of Animal Science, Scientific Papers (Seria D; Vol. LII), 04-06 November, Bucharest-Romania.

E4. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., DELLAL, İ., PEHLİVAN, E. 2010. Animal fiber production in Turkey: Present situation and future. International Conference of Applied Research in Textile, CIRAT-4, December 02-05 2010, Monastir, Tunusia.

E5. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E., SÖYLEMEZOĞLU, F., YANAR, A. 2011. The Importance of Fiber Production for Conservation of Native Sheep and Goat Breeds and Silkworm Lines in Turkey. RBI 8st Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, 4-8 October 2011, Tekirdağ, Turkey.

E6. DELLAL, G., YANAR, A., PEHLİVAN, E., KÖKSAL, Ö., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., TUNCER, S.S. 2012. The Economic and Cultural Importance of Animal Fibers Production in Turkey. Third International Scientific Symposium, “Agrosym 2012”, 15-17 November 2012, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

E7. DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E., KÖKSAL, Ö. 2013. Animal fiber production in Turkey: Present situation and future. 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August 2013, Nantes, France.

E8. KOKSAL, O., DELLAL, I., DELLAL, G., ERDEN, F., UNUVAR, I., PEHLİVAN, E., AKTURK, D., KOLSARICI, N. 2016. Socio-Economic Factors Affecting Lamb And Mutton Consumption in Turkey. IAAE Inter-Conference Symposium Agricultural Transitions along the Silk RoadRestructuring, Resources and Trade in the Central Asia Region, 4-6 April 2016, Almaty, Kazakhstan.

E9. DELLAL, G., KOKSAL, O., DELLAL, I., UNUVAR, I., PEHLİVAN, E., ERDEN, F.F., AKTURK, D., KOLSARICI, N. 2016. Goat’s Meat Consumption in Turkey. 12th International Conference on Goats, 25-30 September 2016, Antalya, Turkey.

E10. DELLAL, G., McGREGOR, B., KOLUMAN, N., PEHLİVAN, E. 2016. Strategies for Increasing of Contribution of Goat Fibers Production to Economy and Socio-Cultural Structure in Turkey. 12th International Conference on Goats, 25-30 September 2016, Antalya, Turkey.

E11. PEHLİVAN, E., HAŞİMOĞLU, S., BAYRAM, B., AKSAKAL, V., ÖZTÜRK, A.K., DELLAL, G., ŞEN, A. 2017. Organic Animal Production in Turkey: Problems and Solution Proposals. 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2017, Tekirdag, Turkey.

E12. TUNA, Y.T., ÖNAL, A.R., AVCI, F., ŞEN, A., PEHLİVAN, E., DELLAL, G. 2017. The Effect of Skin Color Proportion of Holstein Cow on Production Parameters. International 8th Balkan Animal Science Conference, Balnimalcon 2017, 6-8 September,  Prizren, Kosovo.

E13. ŞEN, A., ÖNAL, A.R., ÖZDER, M., PEHLİVAN, E., DELLAL, G. 2017. Sheep and Goat Production in Balkan Countries and the Status of Turkey. International 8th Balkan Animal Science Conference, Balnimalcon 2017, 6-8 September,  Prizren, Kosovo.

E14. AKSAKAL, V., BAYRAM, B., DELLAL, G., HAŞİMOĞLU, S., ÖZTÜRK, A.K., CEYHAN, A., PEHLİVAN, E. 2017. Opportunities and Strategies for the Development of Organic Animal Production in Turkey. 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, 27-29 September 2017, Bayburt. Turkey.

E15. ÖNER, Y., KONCAGÜL, S., DELLAL, G., YILDIRIR, M., AKIN, O.A., PEHLİVAN, E., ERTUĞRUL, M. 2017. Evaluation of Studies Carried out by Using Molecular Genetic Markers in Native Ruminant Species. 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, 27-29 September 2017, Bayburt. Turkey.

E16. DELLAL, G., PEHLİVAN, E., ÇELİKYÜREK, H., ERKAN, C., UÇAR, A. 2018. Türkiye’de Organik Hayvansal Üretim. International Agricultural Science Congress, 09-12 May 2018, Van. Turkey.

E17. DELLAL, G., AKSAKAL, V., PEHLİVAN, E., ÖZTÜRK, A.K., UZUNÇAM, R. 2018. Organic Animal Production in Turkey: Current Situation, Problems and Solution Suggestions. Uluslararası AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, Kongre & Sergi. 12-15 Temmuz, 2018, Ankara, Türkiye.