PROF.DR. METİN PİŞKİN    
Adı : METİN
Soyadı : PİŞKİN
E-posta : metinpiskin@gmail.com, mpiskin@ankara.edu.tr
Tel : (0533) 252 34 11
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/metin-piskin
Kişisel Akademik Bilgiler
EĞİTİM

Ekim 1991 – Ocak 1996 Doktora Eğitimi: University of Leicester, Faculty of Education and Continuing Studies. (İNGİLTERE)
Tez Konusu: Self-Esteem, Locus of Control and Academic Achievement of Secondary School Children both in England and Turkey.

Ekim 1986 -Şubat 1989
Yüksek Lisans Eğitimi: 
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı.
Tez Konusu: Orta Dereceli Okullarda Görevli Yönetici, Öğretmen ve Danışmanların İdeal ve Gerçek Danışmanlık Görev Algıları.

Ekim 1982 – Haz. 1986 Lisans Eğitimi: 
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, 
Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü.
Ekim 1974 – Haziran 1980

Ortaokul ve Lise Eğitimi
Dicle Öğretmen Lisesi (Ergani - DİYARBAKIR)

MESLEK DENEYİMİ


Haziran 2011 - Doç. Dr.
1996 - 2011 Yrd. Doç. Dr.
Mart 1997 – Ekim 1997 Askerlik Hizmeti: 1. Mekanize Piyade Tugayı (Doğubeyazıt). Psikolojik Danışma Birimi.
Mayıs 1987 - Mayıs 1996 Araştırma Görevlisi

ULUSLARARASI KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI

1. Pişkin, M., Ersoy-Kart, M., Savci, İ., & Güldü, Ö. (2014). Counterproductive Work Behavior in Relation to Personality Type and Cognitive Distortion Level of Academics. In  H.Arslan, G.Rata, E. Kocayörük, M.A. İçbay, (Ed.), Multidisciplinary Perspectives on Education (pp.357-366). UK: Cambridge Scholars Publishing.
2. Kart, M., Pişkin, M., Güldü, Ö. ve Savcı, İ. (2013). Counterproductive Work Behaviors in Relation to Narcissism, Machiavellianism and Psychopathy among University Staff. 7th Annual International Conference on Psychology, 27-30 May 2013, Athens, Greece. ATINERR’S Conference Paper Series, No: PSY2013-0541.
3. Pişkin, M. (2006). Freud. In: F. W. English & J. M. Blount (Eds.), SAGE Encyclopedia of Educational Leadership and Administration (s.505–507). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
4. Pişkin, M. (2003). Turkey. In Postgraduate Study in Europe FEDORA 2003 Guide. (pp. 92-94). London: Hobsons Publication.
5. Pişkin, M. (2002). Turkey. In Postgraduate Study in Europe FEDORA 2002 Guide. (pp. 63–65). London: Hobsons Publication.

ULUSAL KİTAPLAR VE BÖLÜM YAZARLIĞI

1. Anastoska Jankulovska, M., Yenicesu, İ, Pişkin, M. (2015). Öğretmen Kılavuzu. Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı İçin Teknik Destek Projesi. Türkiye Kızılayı.
2. Pişkin, M. (2014). İçedönük ve Dışadönük Kişilik Yapısı (3. Baskı). İçinde: Yıldız Kuzgun ve Deniz Deryakulu (Ed.). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. (s.199–238). Ankara: Nobel Yayınları.
3. Pişkin, M. (2013) (Çeviri Editörü). Ergenler ve Gençlerle Psikolojik Danışma – Proaktif Yaklaşım, NOBEL Yayınevi. (Geldard, K. & Geldard D. (2010). Counseling Adolescents: The Proaktive Approach for Young People).
4. Öğülmüş, S., Aypayi A., Taşpınar, M., Çabuk Kaya, N., Varçın, R., Pişkin, M., Çınkır, Ş., Sever, M., Önen, E., Ekşisu, M. Ve Çam, Z. (2013). Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı, Sınıf Terki Sebepleri ve Örgün Eğitim Dışında Kalan Çocuklar Politika Önerileri Raporu. MEB ve UNICEF Yayını.
5. Pişkin, M. (2011). Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler. İçinde: Binnur Yeşilyaprak (ed.). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya, (s.43-78). Ankara: PEGEM Akademi.
6. Varçın R, Pişkin, M., Çevik, İ. Ve Akpınar, A. (2011). Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Eğitim İhtiyacı Analizi: Personel, Organlar ve Yararlanıcılar. Ankara: EDUSER Yayınları.
7. Pişkin, M. (2010). Kariyerim – Kariyer Yönetim Rehberi. Ankara: Ankara Ticaret Odası Yayınları.
8. Varçın, R., Savcı, İ., Ersoy-Kart, M., Pişkin, M., Bahadır, M. Ve Domanıçlı, E. (2008). Geleceğe Giden Yollar Bilim, Teknoloji ve Yenilik. Ankara: KAR-DER Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Derneği Yayınları.
9. Pişkin, M. (2008). Rehberlik. İçinde: Kara Harp Okulu Eğiticilerin Eğitimi Programı Ders Notları. (s.98–110). Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 15.
10. Pişkin, M. (2006). Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını. İçinde: Muhsin Hesapçıoğlu ve Alpaslan Durmuş (Ed.). Türkiye’de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi. (s. 457–501) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
11. Pişkin, M. (2005). Kariyer Planlama Sürecinde Ölçme Teknikleri. İçinde: Recep Varçın (Ed.). İşletmelerde Kariyer Planlaması. (s.70–99). Ankara: Ankara Sanayi Odası (ASO) ve A.Ü. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKDAM) – Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı İş Kulübü (MEKDAM) Projesi Yayını.
12. Pişkin, M. (2005). İşletmelerde Kariyer Planlaması El Kitabı. Recep Varçın (Ed.). Ankara: ASO ve İKDAM Yayını.
13. Pişkin, M. (2003). Özsaygı Geliştirme Eğitimi. İçinde: Y. Kuzgun (Ed.), İlköğretimde Rehberlik. (s.95–123). Ankara: Nobel Yayınları.
14. Pişkin, M. (2002). Çocuğun Kariyer Planlamasında Ailenin Rolü. İçinde: 2001 Yılı Aile Raporu. (s.245–272). Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.
15. Pişkin, M. ve Öner, U. (2000). Görüşme İlkeleri ve Teknikleri. (X + 243 s.) Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İİBK Yayınları.

ULUSLARARARI İNDEXLİ DEGİLERDEKİ MAKALELER


1. Nazir, T. ve Pişkin, M. (2015). School Bullying: Effecting Childs Mental Health. The International Journal of Indian Psychology, 2, 4, 130-135.
2. Pişkin, M., Atik, G., Çınkır, Ş., Öğülmüş, S., Babadoğan, C. Ve Çokluk, Ö. (2014). The Development and Validation of the Teacher Violence Scale. Eurasian Journal of Educational Research, 56, 1-24.
3. Meray, Z., Pişkin, M., Boysan, M. Ve Şehribanoğlu, S. (2013). Burnout among Turkish Teachers: The Influence of Sleep Quality and Job Satisfaction, Hacettepe University Journal of Education, 28 (3), 332-342.
4. Cheraghi, A. ve Pişkin, M. (2011). A Comparison of Peer Bullying among High School Students in Iran and Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2510–2520.
5. Öğülmüş, S., Pişkin, M. ve Kumandas, H. (2011). Does the school police project work? The Effectiveness of the School Police Project in Ankara, Turkey, Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2481-2486.
6. Pişkin, M. (2010). Examination of Peer Bullying Among Primary and Middle School Children in Ankara. Eğitim ve Bilim / Education and Science, 35, 156, 175-189.
7. Pişkin, M. (2002). School Bullying: Definition, Types, Related Factors, and Strategies to Prevent Bullying Problems. Educational Sciences: Theory & Practice, 2, (2), 555-562.

ULUSAL DERGİLERDEKİ MAKALELER

1. Ayas, T. ve Pişkin, M. (2015). Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formu. Akademik Bakış Dergisi, 50, 316-324.
2. Pişkin, M., Atik, G., Çınkır, Ş., Öğülmüş, S., Babadoğan, C. Ve Çokluk, Ö. (2014). The Development and Validation of the Teacher Violence Scale. Eurasian Journal of Educational Research, 56, 1-24.
3. Pişkin, M. (2014). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığına Adanmış 40 Yıl: Donald Edwin Super, Gelişen İnsan Kaynakları Kariyer Gündemi, 4, 43-47.
4. Gelibolu, S. ve Pişkin, M. (2014). İŞKUR’un “İş ve Meslek Danışmanlığı” Eğitimine Katılan Adayların İş ve Meslek Danışmanlığına Yönelik Yeterlik Algıları (s. 53-61). I. Uluslararası İş Ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Ankara: 28 – 29 Kasım 2013. ISBN 978-975-92450-6-1
5. Pişkin, M. (2013). John Lewis Holland: Yaşam Öyküsü ve Kariyer Danışmanlığına Katkıları, Gelişen İnsan Kaynakları Kariyer Gündemi, 3, 28-31.
6. Pişkin, M. (2012). Kariyer Danışmanlığında Bir Duayen: Prof. Dr. Yıldız KUZGUN, Gelişen İnsan Kaynakları Kariyer Gündemi, 2, 36-41.
7. Pişkin, M. (2012). Frank Parsons: Kariyer Danışmanlığının Babası, Gelişen İnsan Kaynakları Kariyer Gündemi, 1, 24-29.
8. Pişkin, M. (2012). Meslek Seçiminin Önemi ve Sınav Stresi – Meslek De Şart, Stresi Yenmek De. İstihdam’da 3i Dergisi, sayı: 5, 80-82.
9. Pişkin, M. (2012). Akran Şiddetine Alternatif Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi. Kamuda Sosyal Politika, 19, 64-77.
10. Ayas, T. Ve Pişkin, M. (2011). Lise Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Okul Türü Bakımından İncelenmesi. İlköğretim Online, 10 (2), 550-568.
11. Pişkin, M. Ve Ayas, T. (2011). Akran Zorbalığı Ölçeği: Çocuk Formu. Akademik Bakış Dergisi, 23, 1-13.
12. Pişkin, M. (2007). İlk Ve Ortaöğretim Öğrencilermizin Kariyer Gelişimleri Ve Yönlendirme Süreçlerinde Gözlenen Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları. (s. 58–97) Ankara: Eğitim-Bir-Sen Yayınları.
13. Pişkin, M. (2007). Kariyer Başarısı ve Duygusal Zeka. Meşale Dergisi, 2, 56–58.
14. Pişkin, M. (2006). Okul Şiddeti: Tanımı, Yaygınlığı ve Önleme Stratejileri. Kamuda Sosyal Politika, 1, 2, s. 45–62.
15. Pişkin, M. (2008). Okul Şiddetinin Yaygınlığı Öğrenciler Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Önleme Programlarının Değerlendirilmesi. Şiddet Karşı Düşünce Ortamı (Sempozyum Kitabı). (s. 73–86). Ankara: Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı.
16. Pişkin, M. (2006). Zorbalığa İlişkin Yanlış Algı, İnanç ve Düşünceler. Öğretmen Dünyası, sayı: 317, s. 13–15.
17. Pişkin, M. (2002). Okul zorbalığı: Tanımı, türleri, ilişkili olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 531–554.
18. Pişkin, M. (2002). Okul Zorbalığı. Dergimiz, sayı 1, s. 27–33. Ankara: Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yayını.
19. Kuzgun, Y., Pişkin, M., Sevim, S. A., Ersever, H., Akbalık, G. Ve Hamamcı, Z. (1997). Öğrencilerin Akademik Danışmanlardan Bekledikleri Görevler ve Danışmanların Görev Algıları. A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 30, (1), 27–43.
20. Pişkin, M. (1997). Türk ve İngiliz Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Yönünden Karşılaştırılması. III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Kongre Kitabı. (s.21-35). Adana: Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayını.
21. Pişkin, M. (1990). Çocukluk İntiharı. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.  23 (2), s. 441–456.
22. Pişkin, M. (1989). Empati, Kaygı ve Çatışma Eğilimi Arasındaki ilişki. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22 (2), 775–784.

YAYINLANMAMIŞ ARAŞTIRMA RAPORU

1. Pişkin M., Kart, M., Koyuncu, B. Ve Bahadır, M. (2013). Öğrenciler, Yeni Mezunlar ve Meslek Değiştirmek İsteyen İşsizlerin Mesleki Rehberlik İhtiyacını Belirleme Araştırması. İŞKUR & AB Delegasyonu (Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu).
2. Kart, M. Ve Pişkin, M. (2012). VESTEL A.Ş.’de Toplu Beslenme Hizmetlerinden Yararlanan Personelin Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 
3. Ergün, G., Varçın, R. ve Pişkin, M. (2000). İstihdam ve Danışmanlık Hizmetleri Uzun Dönem Eğitim Programının Etkinliğinin Araştırılması. (Dünya Bankası ve Türkiye İş Kurumuna sunulmuştur).

BİLDİRİ SUNDUĞU ULUSLARARASI KONGRELER

1. Özkan, Y. ve Pişkin, M. (2015). Frequencies of Bullying among Adolescents Staying in Orphanages Houses in Turkey. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges. Ankara 13-15 May 2015. 
2. Ersoy-Kart, M., Güldü, Ö., Savcı,İ.; Pişkin, M., (2014). Emotional Intelligence and Life Satisfaction of Academics: A Comparison in Terms of the Gender and Generation Gap.  V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, Russia – September 11-14.
3. Eşkisu, M., Pişkin, M. Ve Gelibolu, S. (2014). Bullying and Victimization among Middle School Children in Ankara, Turkey. INTE- International Conference on New Horizons in Education. Paris: 25-27 June 2014.
4. Kart, M., Pişkin, M., Güldü, Ö. ve Savcı, İ. (2013). Counterproductive Work Behaviors in Relation to Narcissism, Machiavellianism and Psychopathy among University Staff. 7th Annual International Conference on Psychology, 27-30 May 2013, Athens, Greece.
5. Pişkin, M., Kart, M., Savci, İ., & Güldü, Ö. (2013). Counterproductive Work Behaviour in Relation to Personality Type and Cognitive Distortion Level of Academics. European Conference on Social Science Research, Istanbul, Turkey, 19-21 June 2013.
6. Pişkin, M., Ersoy-Kart, M., Savcı,İ. (2013). İşkur’da Çalışan İş ve Meslek Danışmanlarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerine İlişkin Yeterliklerinin Saptanması, World Congress of Psychological Counseling and Guidance 11th September, 2013, İstanbul, TURKEY. 
7. Pişkin, M. (2013). Davetli Konuşmacı: Lise ve Üniversite Öğrencilerinin İŞKUR’u Değerlendirmesi: Algılar ve Beklentiler. I. Uluslararası İş Ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Ankara: 28 – 29 Kasım 2013.
8. Gelibolu, S. ve Pişkin, M. (2013). İŞKUR’un “İş ve Meslek Danışmanlığı” Eğitimine Katılan Adayların İş ve Meslek Danışmanlığına Yönelik Yeterlik Algıları. I. Uluslararası İş Ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Ankara: 28 – 29 Kasım 2013.
9. Pişkin, M. (2013). Oturum Başkanı: Kariyer Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi. I. Uluslararası İş Ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Ankara: 28 – 29 Kasım 2013.
10. Güldü, Ö., Savcı, İ., Pişkin, M., &  Ersoy-Kart. M. (2013). The Impact of Moral Maturity and Emotional Intelligence on Counterproductive Work Behaviours. European Conference on Social Science Research, Istanbul, Turkey, 19-21 June 2013.
11. Cheraghi, A. and Pişkin, M. (2011). A Comparison of Peer Bullying among High School Students in Iran and Turkey. 3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011. Istanbul: Bahçeşehir University: 3-7 February 2011.
12. Öğülmüş, S., Pişkin, M. and Kumandaş, H. (2011). Does the school police project work? The Effectiveness of School Police Project in Ankara, Turkey. 3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011. Istanbul: Bahçeşehir University: 3-7 February 2011.
13. Gerçek, N. and Pişkin, M. (2008). Career Values of University Students. Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs. Istanbul: NBCC-I International & Bahcesehir University), 25 - 27 April 2008. 
14. Pişkin, M. and Ayas, T. (2008). Investigation of Bullying Among High Schools Students with Regard to School Type, Sex & Grade Level. International Congress of Counseling, 25- 27 Nisan,2008,Bahçeşehir University, İstanbul
15. Pişkin, M. (2006). Validity and Reliability of Myths about Bullying Inventory. 10th EARA Conference (European Association for Research of Adolescence). 2-6 May, 2006 Antalya: Sheraton Voyager Hotel.
16. Pişkin, M. (2006). A Worldwide Problem: Violence and Bullying. Convenor: and Discussant: 10th EARA Conference (European Association for Research of Adolescence). Antalya: Sheraton Voyager Hotel: 5.5.2006.
17. Pişkin, M. (2005). National Innovational System. Uluslar arası Katılımlı TUBİTAK Destekli Kongre. Gebze: TUBİTAK Sevk ve İdare Enstitüsü Tusside. (29 Kasım – 1 Aralık 2005). İKDAM
18. Pişkin, M. (2005). Bullying among high school students in Ankara, Turkey. 27th International School Psychology Association Colloquium (ISPA). Athens, Greece: 13-17 July 2005.
19. Pişkin, M. (2005). Oturum Başkanı: Thematic Session 28: Bullying: Identification and Intervention. 27th International School Psychology Association Colloquium (ISPA). Athens, Greece: 13–17 July 2005.
20. Regional Consultation for the UN Study on Violence Against Children. Europe and Central Asia. Ljubljana, Slovenia: 5–7 July 2005. (Türkiye Delegasyonu). 
21. Oturum Başkanlığı: “Making Schools Safe” çalışma grubu (Regional Consultation for the UN Study on Violence Against Children. Europe) 6 Temmuz 2005
22. Yokohama Review Combating Sexual Explotation of Children. Europe and Central Asia. Ljubljana, Slovenia: 8–9 July 2005. (Türkiye Delegasyonu)

BİLDİRİ SUNDUĞU ULUSAL KONGRELER

1. Pişkin, M., Kart, M. Ve Savcı, İ. (2013). İşkur'da Çalışan İş Ve Meslek Danışmanlarının Bilgi Ve İletişim Teknolojilerine İlişkin Yeterliklerinin Saptanması. 12. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: Psikolojik Danışmanlık ve Teknoloji Kullanımı, Sanal Bağlamlar Gerçek Yaşamlar, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 8-11 Eylül 2013.
2. Pişkin, M. (2013). Okullarda Şiddet ve Önleme Stratejileri. Baskı, İstismar ve Şiddetten Arındırılmış Demokratik Okul Sempozyumu. EĞİTİM-SEN, Ankara: 18 Mayıs 2013.
3. Pişkin, M. (2012). Okullarda Şiddeti Önleme Çalışmalarının Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: Okul Kültürü ve Çocuk. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (17-19 Ekim 2012).
4. Pişkin, M. (2012). Çağrılı Konuşmacı: Eğitimci Gözü İle Şiddetin Boyutları. 2. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu. Adana: Çukurova Üniversitesi (17-18 Mayıs 2012).
5. Pişkin, M., Çınkır, Ş., Kalafat, T., Öğülmüş, S., Atik, G., Babadoğan, C., Çokluk, Ö. , Ayas, T. ve Şahan, B. (2011). Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Okul Şiddetine İlişkin Görüşleri. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. İzmir: Ege Üniversitesi (3-5 Ekim 2011).
6. Pişkin, M., Öğülmüş, S, Atik, G, Çınkır, Ş, Çokluk, Ö, Babadoğan, C, M, Ayas, T ve Şahan, B. (2011). Liselerde Öğrenciler Arasındaki Şiddetin Saptanması. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. İzmir: Ege Üniversitesi (3-5 Ekim 2011).
7. Pişkin, M., Öğülmüş, S., Bökeoğlu, Ö. Ç., Atik, G., Çınkır, Ş., & Babadoğan, C. (2009). Akran Şiddetini Belirleme Ölçeği’nin Geliştirilmesi – Lise Formu. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Adana: Çukurova Üniversitesi (21-23 Ekim 2009).
8. Pişkin, M., Öğülmüş, S., Bökeoğlu, Ö. Ç., Atik, G., Çınkır, Ş., & Babadoğan, C. (2009). Öğretmen Şiddetini Belirleme Ölçeği’nin Geliştirilmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Adana: Çukurova Üniversitesi (21-23 Ekim 2009).
9. Pişkin, M. (2008). “Eğitimde Kalite Kavramı- Eleştirel Bakış” (Çağrılı Konuşmacı) Kuruluşlarının 11. Yılında Sağlık Yüksekokullarında Eğitim Ve Mezun Niteliğinin Geliştirilmesi  Çalıştayı. Harran Üniversitesi: Şanlıurfa, 29-30 Mayıs 2008 
10. Pişkin, M. (2008). Okullarda Şiddet. (Çağrılı konuşmacı), Sempozyum: Şiddete Karşı Düşünce Ortamı. Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, Türkiye Gençlik Federasyonu, Çankaya Belediyesi. Ankara 19–20 Nisan 2008.
11. Pişkin, M. (2007). Ailede Demokrasi ve Çocukta Şiddet (9 Kasım 2007). Konya Selçuk Üniversitesi ve HEGEM.
12. Jusuf, S. Ve Pişkin, M. (2007). Yetiştirme Yurdu Ve Çocuk Yuvalarında Çalışan Personelin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. (Dokuz Eylül Üniversitesi. Çeşme: 17–19 Ekim 2007).
13. Ayas, T. ve Pişkin, M. (2007). Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formunun Geliştirilmesi. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. (Dokuz Eylül Üniversitesi. Çeşme: 17–19 Ekim 2007).
14. Pişkin, M. (2007). Okul Temelli Şiddeti Önleme ve Baş Etme Programında Yer Alması Gereken Stratejiler. PANEL: Okulda Şiddet ve Şiddetle Başa Çıkma Yolları. (IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Çeşme: 17–19 Ekim 2007).
15. Pişkin, M. Ve Ayas, T. (2007). Akran Zorbalığı Çocuk Formunun Geliştirilmesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat: 5–7 Eylül 2007).
16. Pişkin, M. (2006). Akran Zorbalığı Olgusunun İlköğretim Öğrencileri Arasındaki Yaygınlığının İncelenmesi. 1.Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler. Uluslar arası Katılımlı Sempozyum. İstanbul: 28–31 Mart 2006. 
17. Pişkin, M. Ve Ayas, T. (2005). Akranlarına Zorbalık Yapan (Zorba) ve Zorbalığa Uğrayan (Kurban) Lise Öğrencilerinin İçedönüklük, Dışadönüklük, Utangaçlık ve Özsaygı Değişkenleri Bakımından İncelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. (İstanbul: Marmara Üniversitesi. 21–23 Eylül 2005.
18. Pişkin, M. Ve Ayas, T. (2005). Lise Öğrencileri Arasında Yaşanan Akran Zorbalığı Olgusunun Okul Türü Bakımından Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi, İstanbul: Marmara Üniversitesi 21–23 Eylül 2005.
19. Pişkin, M. (2003). Öğretmenlerin Çocukları Fiziksel İstismar Potansiyeli. Dördüncü Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi. Ankara: 15-17 Ekim 2003.
20. Pişkin, M. (2003). Okullarımızda Yaygın Bir Sorun: Akran Zorbalığı. Yedinci Psikolojik  Danışma ve Rehberlik Kongresi. İnönü Üniversitesi. Malatya: 11–13 Haziran 2003.
21. Pişkin, M. (2000). (Çağrılı Konuşmacı) “Benlik ve Kimlik- Gelişimi ve Süreçleri”. Hemşirelik Eğitimine Temel Oluşturan Kavram, Anlayış ve Yaklaşımlar Sempozyumu. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas: 28–29 Eylül 2000.
22. Pişkin, M. (1999). “Özsaygı ve Benlik Kavramının Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi”. Beşinci Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Gazi Üniversitesi, Ankara, 15–17 Eylül 1999.
23. Pişkin, M. (1997). “Öğrencilerin Akademik Danışmanlardan Bekledikleri Görevler ve Danışmanların Görev Algıları”. Dördüncü Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Eylül 1997.
24. Pişkin, M. (1996). “Türk ve İngiliz Lise öğrencilerinin Benlik saygısı Yönünden Karşılaştırılması”. Üçüncü Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Adana, 15–16 Nisan 1996.
25. Pişkin, M. (1990). Orta Dereceli Okullarda Görevli Yönetici, Öğretmen ve Danışmanların Görev Algıları. VI. Ulusal Psikoloji Kongresi.  İstanbul, İstanbul Üniversitesi, 5–7 Eylül 1990.