PROF.DR. BİRGÜL PİYAL    
Adı : BİRGÜL
Soyadı : PİYAL
E-posta : piyal@health.ankara.edu.tr, birgul.piyal@yahoo.com
Tel : 0 312 363 8990 / 137
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı                             : Birgül PİYAL

 

Doğum Tarihi                       : 28.07.1956

 

Ünvanı                                   : Prof. Dr

 

Öğrenim Durumu     :

 

        Derece

         Alan

             Üniversite

    Yıl

Uzmanlık

Halk Sağlığı

Ankara Üniversitesi

1996

Doktora

Halk Sağlığı

Hacettepe Üniversitesi

1994

Lisans

Tıp

Hacettepe Üniversitesi

1979

 

 Mesleki Kariyer ve Deneyim

 • Sağlık Bakanlığı Sağlığı Geliştirme Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Danışma Kurulu Üyeliği (2012-Eylül 2013).
 • Sağlık Bakanlığı Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Dairesi Başkanlığının Türkiye Sağlığı Geliştirme Araştırması Çalışmaları Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği (Eylül 2011-Mayıs 2012).
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ocak 2009’dan başlayarak (sürmekte).
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Sağlığı Geliştirme Çalışma Grubu Yürütücülüğü (2008’den başlayarak sürmekte).

 • Sağlık Eğitimi Bölüm Başkanı, Haziran 2001- Kasım 2006 Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi 
 • Fakülte Kurulu Üyesi, Haziran 2001- Kasım 2006 Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi 
 • Sağlık Eğitim Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2004- Kasım 2006 Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi 
 • Kasım 2000 -  Bilim Doçent'liği 
 • Dekan Yardımcısı, Ekim 2000 - Şubat 2005. Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi 
 • Sağlık Eğitim Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 1998 - Ekim 2000 Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi 
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 1997 – Haziran 2005 Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi
 • Yardımcı Doçent, Nisan 1997 - Kasım 2000 Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi 
 • Halk Sağlığı Uzmanı, Ocak 1996 - Nisan 1997 T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Okulu Mart 1992 - Nisan 1997
 • Koordinatör, Haziran 1990 - Mart 1992 Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Önder Kadınlar Aile Planlaması Projesi 
 • İşyeri Hekimliği Nisan 1983 - Eylül 1989 
 • İşyeri Hekimliği, Temmuz 1979 - Haziran 1980