ARŞ.GÖR. PELİN KARCI    
Adı : PELİN
Soyadı : KARCI
E-posta : pkarci@ankara.edu.tr, pelinkarci79@gmail.com
Tel : +90 312 310 32 80 / 1679
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Bilgi ve Belge Yönetimi