DOÇ.DR. BESİME PINAR ÖZDEMİR    
Adı : BESİME PINAR
Soyadı : ÖZDEMİR
E-posta : pozdemir@ankara.edu.tr, pinarsemail@gmail.com
Tel : 319 77 14/249
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
 B. Pınar Özdemir Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğretim üyesi ve Media and Communications yüksek lisans programı bölüm başkanıdır. Yüksek lisansını 2001 ve doktorasını 2006 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır.  205 yılında iki dönem Birleşik Krallık'ta Bournemouth Üniversitesi'nde konuk öğretim elemanı olarak bulunmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış çeşitli makaleleri ve  kitap bölümleri bulunmaktadır. Melike Aktaş Yamanoğlu ve Senem Gençtürk Hızal ile birlikte kaleme aldığı Türkiye'de Halkla İlişkiler Tarihi: Kurumsallaşma Yılları 1960-1980 başlıklı çalışması ve Melike Aktaş Yamanoğlu ile birlikte derlediği Halkla İlişkilerin Kazancı adlı Metin Kazancı armağan kitabı  2012 senesinde De Ki Yayınları tarafından yayınlanmıştır.  Çalışmaları özellikle sivil toplum kuruluşlarında halkla ilişkiler, dijital halkla ilişkiler ve halkla ilişkiler tarihi konularında yoğunlaşmaktadır. İLAUM tarafından yayınlanan iletişim:araştırmaları dergisinin editörüdür.