PROF.DR. PINAR SAÇAKLI    
Adı : PINAR
Soyadı : SAÇAKLI
E-posta : psacakli@ankara.edu.tr, psacakli@gmail.com
Tel : 3123170315/4309
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/pinar-sacakli
Kişisel Akademik Bilgiler

 


KİŞİSEL BİLGİLER:

Doğum Yeri : Ankara
Doğum Tarihi : 05 04 1969
Tabiyeti : T.C.
Yabancı Dil : İngilizce
Kan Grubu : A Rh+

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER:

1. YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1992
2. DOKTORA, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,2001.

3. DOÇENT, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,2008.


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER:


1- Hungary- Budapest 23-25-Eylül 2004. “8th International Conference of European Society of Veterinary & Comperative Nutrition”. (TÜBİTAK-BAYG ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Desteği ile).
2-Oturum Başkanlığı: “14th World Veterinary Poultry Congress”. İstanbul, 2005.
3-Araştırıcı: University of Arkansas Department of Poultry Science-16 Eylül 2005-3 Mayıs 2006. (TÜBİTAK- BAYG tarafından sağlanan burs ile).

 

4-Çalıştay- Gıda güvenilirliği veterinerlik ve bitki sağlığı politikası Türkiye AB sürecinde kamu sivil toplum işbirliği toplantısı 21 Aralık 2010 Swissotel-Ankara. 

VERDİĞİ DERSLER:

Lisans

1. Hayvan Besleme
2. Beslenme Hastalıkları
3. Yemler

4. Yem Katkı Maddeleri
5. Veteriner Hekimlik Olgunlaşma Eğitimi

Lisansüstü

1.Lipitler ve Hayvan Beslemedeki Önemi

2.Karbonhidratlar ve Hayvan Beslemedeki Önemi

3.Proteinler ve Hayvan Beslemedeki Önemi

4. Balık Besleme ve Beslenme Hastalıkları

5. Fonksiyonel Gıda Üretimi Amaçlı Hayvan Besleme

6. Organik Hayvan Besleme

7.Evcil hayvanlarda Beslenmenin İmmun Sistem Üzerine Etkisi

 

UZMANLIK ALANLARI:
1. Kanatlı Besleme

2.Ruminant Besleme
3. Küçük Evcil Karnivorların Beslenmesi
4. Yem Hijyeni ve Teknolojisi

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER : 

1. Hayvan Besleme Bilim Derneği (Kurucu Üye)

2. Veteriner Tavukçuluk Derneği

3. Veteriner Hekimler Derneği

4. Bilimsel Tavukçuluk Derneği

 

DOKTORA TEZİ: Bazı Küspelerin Ksiloz ile Muamele Edilmesinin Sindirilme Derecesi ve Rumende Parçalanma Özellikleri Üzerine Etkisi.

BİLİMSEL YAYINLARI

A.BİLİMSEL MAKALELER

1- Dikicioğlu, T., Ergün, A., Muğlalı, H., Saçaklı, P. Broiler rasyonlarında fiğ (Vicia sativa L.) ve burçak kullanma olanaklarının araştırılması (1996). A.Ü. Vet. Fak. Derg., (43):3, 349-356.

 

2- Dikicioğlu, T., Ergün, A., Saçaklı, P. (1997). Broyler rasyonlarında sıvı metiyonin kullanımı”, A.Ü. Vet. Fak. Derg., (44): 2-3, 237-248.

 

3- Ergün, A., Saçaklı, P., Akan, M., İlhan, Z. Enzim içerikli altlık (KOPROS ) ile pridoksin içerikli içme suyu (ZOI) katkısının broylerlerin büyüme performansına etkisi. (1998). A.Ü. Vet. Fak. Derg., (45): 2-3, 243-250.

 

4- Yıldız,G., Dikicioğlu, T., Saçaklı, P. (1998). Yumurta tavuğu rasyonlarında kurutulmuş elma posası ve enzim kullanılması. Türk Vet.Hek. Derg., (10):3, 34-39. 

 

5. Ergün, A., Yalçın, S., Saçaklı, P. (2000). Broyler rasyonlarında probiyotik ve Zinc Bacitracin kullanımı. A.Ü. Vet. Fak. Derg., (47): 3, 271-280.

 

6. Muğlalı, Ö.H., Ergün, A., Ağca, C., Güler, A., Küçükersan, K., Orman, M., Yalçınkaya, İ., Saçaklı, P. (2002). Farklı enerji içerikli rasyonlarla zorla beslemenin yetişkin kazlarda besi performansı ve kaz ciğeri üzerine etkileri. Turk J Vet. Anim. Sci., 26 (6), 1405-1413

 

7. Tuncer, S.D., Sacakli, P. (2003). Rumen degradability characteristics of xylose treated canola and soybean meals. Anim Feed Sci and Technol., 107 211-218

 

8. Sacakli, P., Tuncer, S.D. (2005). Effect of  heat treatment on rumen degradability characteristics of canola and soybean meals. Indian Vet. J., 82, 1069-1072

 

9. Sacakli P., Sehu, A., Ergun, A., Genc, B., and Selcuk, Z. (2006). The effect of phytase and organic acid on growth performance, carcass yield and tibia ash in quails fed diets with low levels of non-phytate phosphorus. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 19 (2) 198-202

 

10. Sacakli P. , Tuncer S. D. (2006). The Effects of Xylose Treatment on Rumen degradability and Nutrient Digestibility of Soybean and Cottonseed Meals. Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol 19, No. 5 : 655-660.

 

11. Sacakli P., Selcuk, Z., Ergun, A., Sehu, A., Yildiz, G. (2006). Phase feeding of amino acids in broilers. Indian Veterinary Journal. 83: 1286-1288.

 

12. Yildiz G., Sacakli, P., Gungor, T. (2006). The effect of dietary Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) on performance, egg quality characteristics and egg cholesterol content in laying hens. Czech J. Anim. Sci. 51, (8): 349–354

 

13 Cerrate, S., Yan, F., Wang, Z., Coto, C., Sacakli, P., Waldroup. ,  P.W. (2006). Glycerine useful energy source in broiler diets. Feedstuffs, 17, 14.

 

14. Cerrate, S., Yan, F., Wang, Z., Coto, C., Sacakli, P., Waldroup. ,  P.W. (2006). Evaluation of Glycerine from Biodiesel Production as a Feed Ingredient for Broilers. International Journal of Poultry Science. 5 (11): 1001-1007

 

15. Coto, C.A., Yan, F., Cerrate, S., Wang, Z., Sacakli, P., Waldroup, P.W. (2007). Effects of Dietary Levels of Calcium and Nonphytate Phosphorus in Broiler Starter Diets on Total and Water-Soluble Phosphorus Excretion as Influenced by Phytase and addition of 25-Hydroxycholecalciferol. International Journal of Poultry Science 6 (12): 937-943

 

16. Sacakli P., Selcuk, Z., Sahin, T., Sehu, A., Eşsiz, D. (2007). Aflatoksin içeren rasyona katılan A vitamininin etlik civcivlerde performans, karaciğer ve dalak ağırlıkları ile tibia külü üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 54 (3) 205-210.

 

17.Yildiz, G., Sacakli, P., Güngör, T., Uysal, H. (2008). The effect of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) on blood parameters, liver enzymes and intestinal pH in laying hens. Journal of Animal and Veterinary Advances. 7 (10): 1297-1300.

 

18. Coto, C., Yan, F. Cerrate, S. Wang, Z. Sacakli , P. Waldroup P.W. Halley , J. T. Wiernusz C.J. Martinez, A. (2008). Effects of Dietary Levels of Calcium and Nonphytate Phosphorus in Broiler Starter Diets on Live Performance, Bone Development and Growth Plate Conditions in Male Chicks Fed a Wheat Based Diet.  International Journal of Poultry Science 7 (2): 101-109

 

19. Wang, Z., Cerrate, S., Yan, F., Sacakli , P., Waldroup, P.W. (2008). Comparison of Different Concentrations of Inorganic Trace Minerals in Broiler Diets on Live Performance and Mineral Excretion. International Journal of Poultry Science 7 (7): 625-629.

 

20. Coto, C., Yan, F. Cerrate, S. Wang, Z. Sacakli , P., Halley , J. T. Wiernusz C.J. Martinez, A. Waldroup P.W. (2008). Effects of Dietary Levels of Calcium and Nonphytate Phosphorus in Broiler Starter Diets on Live Performance, Bone Development and Growth Plate Conditions in Male Chicks Fed a Corn Based Diet.  International Journal of Poultry Science 7 (7): 638-645.

 

21. Coto, C., Yan, F., Cerrate, S., Wang, Z., Sacakli, P., Waldroup, P., Halley, J., Wiernusz, C., Martinez, A. (2008). Effects of dietary levels of calcium and nonphytate P in broiler starter diets on live performance, bone development, and growth plate conditions in male broilers fed a corn-based diet. Poultry Science. 87: (Suppl.) 113.

 

22. Wang, Z., Cerrate, S., Coto, C., Sacakli, P., Yan, F., Costa, F.G.P and Waldroup, P.W. (2009).  Evaluation of Nupro® Yeast Product in Diets for Broilers International Journal of Poultry Science 8 (6): 515-520.

 

23. Sacakli, P., Tuncer, S.D., Koksal, B.H., Selcuk, Z., Bugdayci, K.E. (2009). The effect of glucose treatment on ruminal dry matter and crude protein degradability characteristics of soybean meal, full fat soybean and soybean seed. Deutsche Tierarztliche Wochenschrift 116, 64-69

 

24. İlkay YALÇINKAYA, Tülin GÜNGÖR, Mehmet BAŞALAN, Miyase ÇINAR, Pınar SAÇAKLI  (2010). The Effect of Organic Selenium and Vitamin E on Performance, Internal Organ Weight and Blood Parameters in Broiler Rations Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (1): 27-32.


25. P. Sacakli, A. Ergun, B.H. Koksal, A.G. Bayraktaroglu, O. Sizmaz. 2011. Effects of diets supplemented with yeast (Saccharomyces cerevisiae) products or/and hops (Humulus iupulus) on growth performance and intestinal morphology in broilers. Revue de Medecine Veterinaire 162, 11, 531-537 

 

26. Pinar Sacakli, Sakir Dogan Tuncer, Bekir Hakan Koksal, Zehra Selcuk, Bugra Genc . 2011.  The Effect Of Xylose Treatment On Dry Matter And Crude Proteın Degradabılıty Characterıstıcs Of Soybean Meal, Full Fat Soybean And Soybean Seed. Veterinarija Ir Zootechnika 56 (78) 87-92.

 

27. Bekir Hakan Koksal, Pinar Sacakli, Sakir Dogan Tuncer, Zehra Selcuk, Bugra Genc 2011.  Rumen Degradation Characteristics of Glucose-Treated Canola Meal and Canola Seed Veterinarija Ir Zootechnika 56 (78) 73-79.

 

28. Bekir Hakan Koksal, Pinar Sacakli and Ahmet Ergun Effects of Phytase and Vitamin D addition to Diets Containing Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS) on Performance and Some Egg Traits in Laying Hens. International Journal of Poultry Science 11 (4): 259-263, 2012

 

29. P. Sacakli, B.H. Koksal, A. Ergun, B. Ozsoy (2013). Usage of brewer’s yeast (Saccharomyces cerevisiae) as a replacement of vitamin and trace mineral premix in broiler diets. Revue Méd. Vét. 164, 1, 39-44.  


 24.ÇALIK ALI ,EKIM BURCU, BAYRAKTAROGLU ALEV GÜROL, ERGÜN AHMET, SAÇAKLI PINAR (2017). Effects of dietary probiotic and synbiotic supplementation on broilergrowth performance and intestinal histomorphology. Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 64, 183-189. 

25.ÇALIK ALI, CEYLAN AHMET, EKIM BURCU, ADABI SG, DILBER FURKAN, BAYRAKTAROGLU ALEV GÜROL, TEKINAY TURGAY ,ÖZEN DOGUKAN, SAÇAKLI PINAR (2017). The effect of intra-amniotic and posthatch dietary synbiotic administration on the performance, intestinal histomorphology, cecal microbial population, and short-chain fatty acid composition of broiler chickens-. Poultry Science, 96(1), 169-183., Doi: 10.3382/ps/pew218 

25. SAÇAKLI PINAR, Calik Ali, BAYRAKTAROGLU ALEV GÜROL, Ergün Ahmet, SAHAN ÖZLEM (2015). Effect of Clinoptilolite and or Phytase on Broiler GrowthPerformance Carcass Characteristics Intestinal Histomorphologyand Tibia Calcium and Phosphorus Levels. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg, 21(5), 729-737., Doi: 10.9775/kvfd.2015.13283 


B.TEBLİĞLER

1. Saçaklı, P. Tuncer, Ş.D. Soya küspesi ve pamuk tohumu küspesinin ksiloz ile muamele edilmesinin rumende besin maddeleri parçalanabilirlik özellikleri üzerine etkisi. II. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) BUİATRİ Kongresi 11-13 Ekim  Bursa, Türkiye 2002. (Sözlü)

 

2. Yıldız G., Güngör T., Saçaklı P. Yumurta tavuğu rasyonlarında kullanılan yer elmasının performans, yumurta kalitesi ve kolesterol düzeylerine etkisi. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Konya, 2003. (Sözlü)

 

3. Şehu, A. Şahin T., Saçaklı P. Broyler yemlerine katılan Sc-Toxinout’un (Bentonit Saccaromyces Cerevicea Hücre Duvarı) aflatoksinleri bağlama etkinliği. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Konya 2003

 

4. Sacakli P., Sehu A. The effect of dietary phytase and organic acids on performance and tibia ash in quails. XXII World Poultry Congress.  İstanbul, 2004.

 

5. Saçaklı P., Selcuk, Z., Ergün, A. The effect of phase feeding of broilers according to digestible amino acid requirements. 8th International Conference of European Society of Veterinary & Comperative Nutrition. Budapest-Hungary. 2004. (Sözlü)

 

6. Tuncer, Ş.D, Selcuk, Z., Saçaklı, P. Üre içeren konsantre yeme farklı düzeylerde katılan Yucca schidigera extraktının bazı besin maddelerinin sindirilme derecesine etkisi III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi Adana 2005.

 

7. Saçaklı P., Tuncer, S.D., Köksal, H., Selcuk, Z. Soya küspesi, tam yağlı soya ve soya tohumunun ksiloz ile muamelesinin bazı besin maddelerinin rumende parçalanma özellikleri üzerine etkisi,  III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi Adana 2005. (Sözlü)

 

8. Sacakli, P., Ergun, A., Akan, M., Ilhan, Z. The effects of enzyme additives for litter (KOPROS) and pridoksine and inositol additives for drinking water (ZOI) on the broiler growth performance 14th World Veterinary Poultry Congress, İstanbul, 2005.

 

9. Sacakli, P., Ergun, A., Selcuk, Z. The effect of phase feeding on live weight, breast meat yield and some blood parameters of broilers at fourty-two and seventy days of age. 14th World Veterinary Poultry Congress, İstanbul, 2005.

 

10. Yildiz, G., Pekcan, M., Kucukersan, S., Sacakli, P., Sel, T., Fidancı, U.R., Yilmaz, H.C. Selenium levels in animals and their feeds in some regions. International Symposium on Selenium in Health and Disease. Ankara, 2005.

 

11. Ergün, A., Sacakli, P., Koksal, B.H. Effect of inactivated yeast (Saccharomyces cerevisiae) on performance of broilers fed low or high non-starch polysaccharide diets. World’s Poultry Science Journal, pp: 415, XXIII World’s Poultry Congress (2008). Queesland Australia.

 

12. Sacakli, P., Ergün, A., Köksal, B.H., Özsoy, B., Cantekin, Z. İnaktif Bira Mayasının (Saccharomyces cerevisiae) Yumurta Tavuklarında Performans, İmmun Yanıt ve Serum Kolesterol Düzeylerine Etkisi. Kümes hayvanları Kongresi 2010. 7-9 Ekim 2010. Kayseri.

 

13. Z. Wang, S. Cerrate, C. Coto, P. Sacakli , F. Yan, F.G.P. Costa and P.W. Waldroup,  Evaluation of Nupro® Yeast Product in Diets for Broilers International Journal of Poultry Science 8 (6): 515-520, 2009

 

14. Pınar Saçaklı, Bekir Hakan Köksal, Ahmet Ergün, Bülent Özsoy İnaktif Bira Mayasının Broyler Rasyonlarında Vitamin-Mineral Kaynağı Olarak Kullanılmasının Performans Üzerine Etkileri I. Uluslar arası Beyaz Et Kongresi 11-15 Mayıs 2011 Antalya.

 

15. Z. Wang, S. Cerrate, F. Yan, P. Sacakli, P.W. Waldroup. 2011. Comparison of Different Concentrations of Inorganic Trace Minerals in Broiler Diets on Live Performance and Mineral Excretion I. Uluslar arası Beyaz Et Kongresi 11-15 Mayıs 2011 Antalya.

 

16.Bekir Hakan KÖKSAL, Pınar SAÇAKLI, Ahmet ERGÜN 2011. Bütirik Asidin, Düşük veya Yüksek Düzeyde Nişasta Olmayan Polisakkarit (NOP) İçeren Rasyonlara İlavesinin Broylerlerde Performans Üzerinde Etkisi VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 29 Haziran-2 Temmuz 2011. Samsun.

 

17. Saçaklı, P., Sızmaz Ö., Köksal B.H., Ergün A. 2011. Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Taneleri (DDGS) İçeren Yumurta Tavuğu Rasyonlarında  DL Metiyonin veya DL Metiyonin Hidroksi Analoğu Kullanılmasının Yumurta Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 29 Haziran-2 Temmuz 2011. Samsun.

 

18. Saçaklı, P.,  Özeler, E.,  Arslan, D. 2011. Hayvan Beslemede Yeni Bir Yaklaşım Nutrigenomikler. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 29 Haziran-2 Temmuz 2011. Samsun.

 

19. Koksal, B.H., Sacakli, P., Ergun, A. 2011. Effects of Phytase and Vitamin D3 Addition to Diets Containing Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS) on Performance and Some Egg Traits in Laying Hens. 18th European Symposium on Poultry Nutrition. 31 Ekim-4 Kasım 2011 Çeşme, İzmir.

 

20. Sacakli, P., Cömert, N. 2012. Nanotechnology and its Applications on Animal Feeds. International Food, Agriculture and Gastronomy Congress. February, 15-19, Belek Antalya. 

 

 

C. DERLEMELER

1. Saçaklı, P. (1999). Bovine Somatotropin (Büyüme Hormonu) ve süt ineklerinde kullanılması. Ekin Dergisi. (3): 10, 82-85

 

2. Saçaklı, P. (2000). Bovine Somatotropin’in (Büyüme Hormonu) insan ve  hayvan sağlığı üzerine etkisi. Ekin Dergisi, (4): 11, 84-87

 

3. Saçaklı, P. (2002). Kanatlılarda fitat fosforunun önemi ve fitaz kullanımı. Katkı, (5): 3,2-4

 

4. Saçaklı, P. (2002). Hidrolize tüy ununun besin değeri ve broyler rasyonlarında kullanılması. NRA Bülteni sayı 25.

 

5. Saçaklı, P. (2003). Kanatlı Beslemede Yeni yaklaşımlar. Ekin Dergisi. (7): 23, 70-74.

 

6. Tuncer, Ş. D., Saçaklı, P., Köksal, B.H. (2005). Süt ineklerinin beslenmesi. Yem Magazin 40, 55-66.

 

7. Saçaklı, P. (2005). Yumurta içinde besleme (In-Ovo Feeding), Infovet. 13: 26-28.

 

8. Selcuk, Z., Sacakli, P. (2007). Organik Hayvancılık ve Hayvansal Üretim. Veteriner Hekimler Deneği Dergisi. (78): 3, 43-46

 

9. Ergün, A., Saçaklı, P. (2008). Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları. İnfovet-Ekim

 

8. Selcuk, Z., Sacakli, P. (2007). Organik Hayvancılık ve Hayvansal Üretim. Veteriner Hekimler Deneği Dergisi. (78): 3, 43-46

 

 

 

D.ÇEVİRİLER

1. Saçaklı P. (2002). Alternatif yem kaynakları ve karma yemlerde kullanımları. TUYEM Uluslararası Yem Kongresi Antalya,

 

2. Saçaklı, P., Tuncer, S.D. (2006). Kodeks, kod ve küresel yem sanayi yem güvenliği ve Tüketici. Yem Magazin, 44: 30-32.

 

3. Saçaklı, P., Köksal, B.H. (2006). Güvenli yem hammaddesi için kaynak tespit stratejisi IFS yem hammaddeleri standardı. Yem Magazin, 44: 139-141

 

4. Saçaklı, P. (2006). Kanatlı Beslemede Suda Erimeyen Lifli Maddeler (Nişasta olmayan polisakkaritler-NOP)’in önemi. Mektup-Ankara, Veteriner Tavukçuluk Derneği. 4 (1): 10-13.

 

5. Saçaklı, P. (2006). Yumurtlama öncesi (prelay) piliçlerin beslenmesi. Mektup-Ankara, Veteriner Tavukçuluk Derneği. 4 (2): 5-10.

 

F. KİTAPLAR

 

1.Ergün, A., Tuncer, Ş., Çolpan, İ., Yalçın, Sakine, Yıldız, G., Küçükersan, M.K., Küçükersan, Ş., Şehu, A., Saçaklı, P. (2011). Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi. 4. Baskı. Pozitif Matbaacılık. Ankara.

 

A. Ergün, Ş. D. Tuncer, İ. Çolpan, S. Yalçın, G. Yıldız, M. K. Küçükersan, S. Küçükersan, A. Şehu, P. Saçaklı. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 5. Basım. Pozitif Matbaacılık, Ankara. 2011.

 

TEZ DANIŞMANLIĞI

 

Doktora:

Hasan Metintürk (2011-). Gebe Düve Rasyonlarına Katılan Beta Karoten ve Vitamin E’nin Süt Verimi, Bazı Kan Parametreleri, Klinik Mastitis ve Sütte Somatik Hücre sayısı Üzerine Etkileri

 

Yüksek Lisans

Murat Usta (2012). Süt İneklerinin Beslenmesinde Nişastanın Önemi

 

 

E. PROJELER

Tamamlanan:

1. Broyler rasyonlarında sıvı metiyonin kullanımı. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No: 97 10 00 05. 1997.

 

2. Bazı küspelerin ksiloz ile muamele edilmesinin sindirilme derecesi ve rumen parçalanma özellikleri üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi  No: 97 30 00 07, 1997.

 

3. Ksiloz ve sıcaklıkta işlem görmüş kimi küspelerin rumen parçalanabilirlik özellikleri. TÜBİTAK Projesi VHAG 1378. 2000.

4. Türkiye’nin bazı bölgelerinde toprak, bitki, su, hayvan ve insanlarda selenyum düzeyleri.  TÜBİTAK Projesi TOGTAG-3061. 2002.

5. Üre kapsayan kuzu rasyonlarına farklı düzeylerde katılan Yucca Schidigera’nın besi performansı, karkas özellikleri ile bazı rumen ve kan parametreleri üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri No: 2002.08.10.046.  2003.

 

6. Broylerlerin haftalık periyotlarda değişen sindirilebilir amino asit gereksinimlerine göre (phase feeding) beslenmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. No: 2003.08.10.049. 2003.

 

7. Bazı buğdaygil tane yemlerinin hücre duvarı karbonhidratlarından glukan, pentozan, ADF ve NDF içeriklerinin belirlenmesi Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 03/09.03.01. 2003.

 

8. Bazı bitkisel protein kaynaklarının glikoz ile muamele edilmesinin koçlarda bazı besin maddelerinin parçalanma özellikleri üzerine etkisi. TÜBİTAK Projesi VHAG 2104. 2005.

 

9. İnaktif bira mayası (Saccharomyces carlsbengensis)’nın kanatlı rasyonlarında    kullanılma olanaklarının araştırılması. TÜBİTAK Projesi. No: 105 O 198. 2005.

 

10. Evaluation of Pro*Cal wastewater processing byproduct PWW-2005-09 University of  Arkansas. 2005.

 

11. Nutrient density of diets during the prestarter period. PWW-2005-10, University of  Arkansas. 2005.

 

12. Evaluation of replacement proteins in prestarter diets. PWW-2005-11, University of  Arkansas. 2005.

 

13. Lysine level in prestarter and starter diets for broilers. PWW-2005-12, University of  Arkansas. 2005.

 

14. Glycerol from biodiesel as a feed ingredient for broiler diets.  PWW-2006-1, University of  Arkansas. 2006.

 

15. Trace mineral levels and effect on environment. PWW-2006-2, University of  Arkansas 2006.

 

16. Effect of dietary Ca and P levels with phytase and vitamin D on leg    disorders in broilers. PWW-2006-3, University of  Arkansas. 2006.

 

17.Broyler Rasyonlarına Kinoptilolit ve Fitaz Enzimi İlavesinin Performans, Tibia ve  Bazı Karkas, İç Organ, Altlık Parametreleri Üzerine Etkileri  Dorado naturel Ürünler A.Ş 2012

 

18. Broyler Rasyonlarında Probiyotik ve Sinbiyotik Kullanımının Performans, Bağırsak Histomorfolojisi, Tibia ve  Bazı Karkas ve İç Organ  Özellikleri Üzerine Etkileri. Bilkent Üniversitesi-UNAM ve Naksan Holding

 

 

 

 

TEZ DANIŞMANLIĞI

 

Doktora:

 

Hasan Metintürk (2011-). Gebe Düve Rasyonlarına Katılan Beta Karoten ve Vitamin E’nin Süt Verimi, Bazı Kan Parametreleri, Klinik Mastitis ve Sütte Somatik Hücre sayısı Üzerine Etkileri