ÖĞR. GÖR. REŞAT ALATLI    
Adı : REŞAT
Soyadı : ALATLI
E-posta : ralatli@ankara.edu.tr
Tel : 0312 363 33 50/7302
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Özel Eğitim
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/resat-alatli
Kişisel Akademik Bilgiler
Ögrenim Bilgisi
2014 EGITIM BILIMLERI ENSTITÜSÜ/ÖZEL EGITIM (DR)
Tez adı: Okuma Becerilerinin Degerlendirilmesine Yönelik Bir Okuma Degerlendirme Bataryası
Gelistirilmesi Çalısması Tez Danısmanı:(TEVHIDE KARGIN)
Doktora ANKARA ÜNIVERSITESI
2008 EGITIM BILIMLERI FAKÜLTESI/ÖZEL EGITIM BÖLÜMÜ/ZIHIN ENGELLILER EGITIMI ANABILIM
DALI
Tez adı: Genel ve özel egitim ögretmenlerinin sınıf yönetimi bilgileri ile sınıf yönetimine iliskin
öz yetkinliklerinin karsılastırılması (2014) Tez Danısmanı:(NIMET BÜLBIN SUCUOGLU)
Yüksek Lisans ANKARA ÜNIVERSITESI
14/Subat/2014
2002 EGITIM BILIMLERI FAKÜLTESI/TEMEL EGITIM BÖLÜMÜ/SINIF ÖGRETMENLIGI PR.
Lisans ANKARA ÜNIVERSITESI
16/Haziran/2006
Görevler
ÖGRETIM GÖREVLISI ANKARA ÜNIVERSITESI/EGITIM BILIMLERI FAKÜLTESI/ÖZEL EGITIM
2018 BÖLÜMÜ/ZIHIN ENGELLILER EGITIMI ANABILIM DALI)
UZMAN ANKARA ÜNIVERSITESI/EGITIM BILIMLERI FAKÜLTESI/ÖZEL EGITIM BÖLÜMÜ)
2015
ARASTIRMA GÖREVLISI INÖNÜ ÜNIVERSITESI/EGITIM FAKÜLTESI/ÖZEL EGITIM BÖLÜMÜ/ZIHIN
2013 ENGELLILER EGITIMI ANABILIM DALI)
Projelerde Yaptıgı Görevler:
ANASINIFI ÖGRENCILERINE ETKINLIKLERLE PROSOSYAL DAVRANISLARIN ÖGRETIMININ
ETKILIGININ INCELENMESI, ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı:AVCI CANAN,Yürütücü:ÖZOKCU
OSMAN,Arastırmacı:SAGSÖZ GÜLSEREN,Arastırmacı:SERVI CEYHUN,Arastırmacı:ALATLI RESAT, ,
15/12/2014 - 15/12/2015 (ULUSAL)
1.
Özel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi: I. Kademe Matemetik, II. Kademe Matematik, III.
Kademe Matematik Ögretim Programlarının Gelistirilmesi, TÜBITAK PROJESI,
Arastırmacı:GÜLDENOGLU ISA BIRKAN,Arastırmacı:ALATLI RESAT,Yürütücü:KARGIN TEVHIDE, ,
2.
1
24/11/2017 (ULUSAL)
Dersler *
Ögrenim Dili Ders Saati
2018-2019
Lisans
Özel Egitimde Matematik Ögretimi Türkçe 3
Isitme Engellilerin Iletisimi Becerilerinin Desteklenmesi Türkçe 1
Özel Egitimde Kaynastırma Türkçe 3
2017-2018
Lisans
Özel Egitimde Kaynastırma Türkçe 3
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. ALATLI RESAT,SERVI CEYHUN (2017). Ortaokula devam eden isitme engelli ögrencilerin yazı
performanslarının incelenmesi: Örnek grup çalısması. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi
Özel Egitim Dergisi, 18(1), 27-43., Doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.292065 (Yayın No: 3701574)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
KARGIN TEVHIDE,GÜLDENOGLU ISA BIRKAN,ALATLI RESAT,GENGEÇ HILAL (2018). Erken
Dönemdeki Dil Becerileri ile Okuma Arasındaki Iliski. II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale
Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4547418)
1.
KARGIN TEVHIDE,GÜLDENOGLU ISA BIRKAN,ALATLI RESAT,GENGEÇ HILAL (2018). Erken
Dönemdeki Dil Becerileri ile Okuma Arasındaki Iliskinin Incelendigi Güncel Arastırma Sonuçları. II.
Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4547398)
2.
ALATLI RESAT (2014). ANASINIFI ÇOCUKLARININ PSIKOSOSYAL ÖZELLIKLERI VE DIL
BECERILERI. uluslararası erken çocuklukta müdahale kongresi (/)(Yayın No:1015400)
3.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
Erken Çocukluk Özel Egitimi El Kitabı, Bölüm adı:(Erken Çocukluk Özel Egitiminde
Degerlendirme) (2018)., ALATLI RESAT, ANI, Editör:Hatice Bakkaloglu, Seyda Demir, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 596, ISBN:978-605-170-231-5, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No:
4529346)
1.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. SERVI CEYHUN,ALATLI RESAT (2016). Otizmli Çocuga Sahip Babaların, Çocuklarının Gelisimindeki
Rollerine Iliskin Görüslerinin Incelenmesi. 26. Ulusal Özel Egitim Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:4155401)
2. ALATLI RESAT,SERVI CEYHUN (2015). Isitme Engelli Ögrencilerin Yazı Performanslarının Incelenmesi.
25. Ulusal Özel Egitim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4155369)
3. ALATLI RESAT (2014). Özel ve Genel Egitim Ögretmenlerinin Sınıf Yönetimi Bilgileri Ile Sınıf
Yönetimine Iliskin Öz Yeterliklerinin Karsılastırılması. 24. Ulusal Özel Egitim Kongresi (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4155343)
2