PROF.DR. RAMAZAN ÖZTÜRK    
Name : RAMAZAN
Surname : ÖZTÜRK
E-Mail : ramazanozturk@ankara.edu.tr
Phone Number :
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF AGRICULTURE
Department :
Personal Information
Education and Academic Experience
Prof. Dr.
2001

Ankara University  Faculty of  Agriculture

Doç. Dr.
1995

Ankara University   Faculty of  Agriculture

Dr.
1988

Ankara University  Institute  of Science and Technology
Structural Characteristics of Sorting  Machines Suitable for Some Fruits and Vegetables.

Yüksek Lisans
1986

Ankara University Institute of Science and Technology
Development of Geothermal Energy Heating Facilities in Denizli Region.

Aras. Gör.
1985

Ankara University  Faculty of  Agriculture

Lisans
1984

Ankara University Faculty of  Agriculture

 
Undergraduate Courses
Agricultural Machinery
Ergonomy,
Fluid mechanics
Machine and Mechanism Theory.
Postgraduate Courses Offered
Human Machine Relations in Agricultural Machinery Design,
Mechanical Damage in Biological Materials,
Vibrating Soil Processing Machines.
Graduate Studies without Thesis Completed in Counseling
 • Ödül BEĞEN.2006.Tarım Makinalarında Kullanılan Bazı Düzlemsel Mekanizmaların Kinematik Analizi.
 • Özden Özgür KAYA.2006.Tarımsal İşlerde Çalışma Duruşlarının Ergonomik Analizleri.
 • Şükriye ŞEKER.2003.Tarım Makinalarında Karşılaşılan İş Kazaları.
 • Graduate Studies with Thesis Completed in Counseling
 • Yasemin SABAHOĞLU.1995. Bazı Buğday Çeşitlerinin Sürtünme Katsayılarının Belirlenmesi.
 • Yusuf ÇOLAK.1997. Havuç Boylama Makinası Tasarımı.
 • Completed Doctoral Studies in Counseling
 • Hossein H.A.ALİZADEH.2001. Sıkıştırılmış Toprak Bloklarında Üretilmiş Fidelerin Dikiminde Kullanılan Bir Ünite Tasarımı.
 • Yasemin SABAHOĞLU.2002. Küçük Tohumlar İçin Yuvaya Hassas Ekim Makinası Tasarımı.
 • Completed Research Projects
 • Yerli Yapım Hububat Ekim Makinalarının Nohut Ekimine Uygunluğunun Araştırılması. R.KESKİN, S.ASMA, A.İ.ACAR, A.ÇOLAK, R.ÖZTÜRK 
  Destekleyen : Diger (1999-2001)
 • Zeytin (Olea europaca L.) Hasadında Makina Kullanım Olanakları. M.T.ÖZKAYA, A.ÇOLAK, R.ÖZTÜRK 
  Destekleyen : BAP (1998-2004)
 • Bir Gaz Jeneratörü Geliştirilmesi ve Üretilen Gazın İçten Patlamalı Motorlarda Kullanılabilme Olanakları. S.KADAYIFÇILAR, A.İ.ACAR, R.ÖZTÜRK 
  Destekleyen : BAP (1989-1990)
 • Publications
 • BEYAZ, A., EMİNOĞLU, M. B.,ACAR, A. I., OZTURK, R., TURKER, U. 2010. Tarım İşçileri El Antropometrisinin Görüntü Analiz Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi. 16. Ulusal Ergonomi Kongresi, 3-5 Aralık 2010, Çorum. Bildiri özetleri kitabı sayfa:22.
 • BEYAZ, A., OZTURK, R., TURKER, U. 2010. Assessment of Mechanical Damage on Apples with Image Analysis. Journal: Food, Agriculture & Environment (JFAE), Online ISSN: 1459-0263, Year: 2010, Vol. 8, Issue 3&4, pages 476-480. Publisher: WFL
 • BEYAZ, A., COLAK, A., EMINOGLU, M. B., OZTURK, R., ACAR, A. I. 2010. Determination of Crop Quality with Different Types of Sugar Beet Harvesters. XVII th. World Congress of the International Comission of Agricultural and Biosystems Engineering, June 13-17, 2010, Quebec City, Canada, Book of Abstracts Page:248
 • EMINOGLU, M. B., BEYAZ, A., OREL, O., OZTURK, G., OZTURK, R., ACAR, A. I. 2010. Comparison of Tractor - Rotary Tiller Combination and Power Tiller in terms of Energy Expenditure of Operators. XVII th. World Congress of the International Comission of Agricultural and Biosystems Engineering, June 13-17, 2010, Quebec City, Canada, Book of Abstracts Page:238
 • SİLLELİ H., EMİNOĞLU, M. B., ACAR, A. İ., OZTURK, R., 2010. Traktörlerde Risk Değerlendirilmesi ve Güvenli Kullanım Yöntemleri. 16. Ulusal Ergonomi Kongresi, 3-5 Aralık 2010, Çorum.
 • BEYAZ, A., COLAK, A., OZTURK, R., ACAR, A. I. 2009. Determination of Sugar Beet Topping Slice Thickness by Using Image Analysis Technique. Journal of Agricaltural Mechinary Science, P:185 - 189, Volume 6, Number 3
 • BEYAZ, A., OZGUVEN, M. M., OZTURK, R., ACAR, A. I., TURKER, U. 2009. Image Analyze Technique for Measurements of Apple and Peach Tree Canopy Volume. Energy Efficiency and Agricultural Engineering Fourth International Scientific Conferance, Rousse/Bulgaria - (01-03.10.2009), P:22 - 30, ISSN 1311 - 9974
 • EMINOGLU, B. M., OZGUVEN, M. M., BEYAZ, A., OZTURK, R., ACAR, A. I. 2009. Determining Postural Discomfort at Working with Power Tiller. Energy Efficiency and Agricultural Engineering Fourth International Scientific Conferance, Rousse/Bulgaria - (01-03.10.2009), P:31 - 35, ISSN 1311 - 9974
 • BEYAZ, A., OZGUVEN, M. M., OZTURK, R., ACAR, A. I. 2009. Volume Determination of Kahramanmaras Red Pepper ( Capsicum Annuum L.) by Using Image Analysis Technique. Journal of Agricaltural Mechinary Science, P:103 - 108, Volume 5, Number 1
 • EMİNOĞLU, M. B., SÖNMEZ, N., OREL, O., ÖZTÜRK, R., ACAR, A.İ., 2009. “Çapa Makinesi İle Meyve Bahçelerinin Çapalanmasında Gün İçinde Enerji Tüketim Değerlerinin Değişimi”, 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, 22 – 24 Ekim 2009, Konya.
 • OREL, O., GÖLBAŞI, M., EMİNOĞLU, M. B., ACAR, A.İ., ÖZTÜRK, R., 2009. “Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği”, 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, 22 – 24 Ekim 2009, Konya.
 • KOÇ,C., R.ÖZTÜRK, Aİ.ACAR,OY.HOCAOĞLU.2009. Elektro-pnömatik Soğan Sınıflandırma Düzeneği Simulatörünün Tasarlanması. 25. Ulusal Tarımsal Mekaznizasyon Kongresi Bildiri Kitabı. sf:349-352. ISPARTA.
 • KOÇ,C., R.ÖZTÜRK, Aİ.ACAR,OY.HOCAOĞLU.2009. Elektro-pnömatik Soğan Sınıflandırma Düzeneği Simulatörünün Tasarlanması. 25. Ulusal Tarımsal Mekaznizasyon Kongresi Bildiri Kitabı. sf:349-352. ISPARTA.
 • SONMEZ, N., ALİZADEH, H. H.A., OZTURK,R., ACAR, A.İ. “SOME PHYSİCAL PROPERTİES OF GİLABURU SEED,” ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, 13(3), 308-311(2007).
 • K. SAÇILIK., R. ÖZTÜRK AND R. KESKİN, “SOME PHYSİCAL PROPERTİES OF HEMP SEED,” BİOSYSTEMS ENGİNEERİNG, 86(2), 191-198 (2003).
 • HOSSEİN H.A. ALİZADEH R. ÖZTÜRK “DESİGN OF A TRANSPLANTİNG UNİT FOR SEEDLİNG BLOCKS AND PLASTİC POTS” MANAGEMEN AND TECHNOLOGY APPLİCATİONS TO EMPOWER AGRO-FOOD SYSTEMS ,ISBN 88-88854-09-6. 357-363 (2003).
 • SABAHOĞLU, Y., ÖZTÜRK,R. ve ÇOLAK,A., 2000. Yuvaya Ekim Makinalarında Kullanılabilen Farklı Yuva Açıcı Uçların Penetrasyon Kuvvetlerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 3, Sayfa: 159-162, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara.
 • ÖZTÜRK, R. SAÇILIK, K., 2000. Hava Akımlı Düzenlerde Kullanılabilen Elelklerde Bazı Aerodinamik Özelliklerin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa: 123-127, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara
 • SAÇILIK, K. ve ÖZTÜRK, R., 2000. Biçim Özelliklerine Göre Patatesin Hava Akımına Gösterdiği Direncin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı 1, Sayfa: 106-109, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara
 • SAÇILIK, K. ve ÖZTÜRK, R., 2000. Havalandırma Amamçlı Siloların Hava Karışım Odasında Kullanılan Elelklerin Hava Akımı Dirençlerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 3, Sayfa 80-84, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara
 • ACAR, A.I., OZTURK, R. and COLAK, A., 1999. Developing a Measurement System to Determine Solil Surface Roughness. Trendes in Agriculture Engineering, TAE 1999, 15-17 September 1999, p:115-120, Chech University of Agriculture Prague, Czech Repunlic.
 • SABAHOĞLU, Y. ve R. ÖZTÜRK, 1996. Bazı Buğday Çeşitlerinin Sürtünme Katsayılarının Belirlenmesi. 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 2-6 Eylül, S.543-549, Ankara.
 • DURSUN, E., GÜNER, M. ve R. ÖZTÜRK, 1996. Determination of Surface Area By Coating Method and Physical Properties of Agricultural Products. 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 2-6 Eylül, S.70-76, Ankara.
 • ÇİLİNGİR, İ., ÖZTÜRK, R., GÜNER, M. ve E. DURSUN, 1995. Bazı Tarımsal Ürünlerin Yüzey Alanlarının Belirlenmesi. A.Ü.Ziraat Fakültesi, Yayın No : 1397, Ankara.
 • ÇOLAK. A., ÖZTÜRK, R., ACAR, A.İ. ve İ. ÇİLİNGİR, 1995. Ultrasonik Tohum Sayıcının Ekim Makinası Deneylerinde Kullanılabilme Olanakları. Tarımsal Mekanizasyon 16.Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, S: 157-163, Bursa.
 • ÖZTÜRK, R., ÇOLAK, A. ve Y. SABAHOĞLU, 1995. Bazı Yumru Bitkilerin Sürtünme Katsayılarının Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16.Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül, S.334-343, Bursa.
 • ÖZTÜRK, R., 1994. Şeker Pancarının Hava Akımına Karşı Gösterdiği Direncin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, s. 323-333, Bursa.
 • ÖZTÜRK, R., ÇOLAK, A. ve A.İ.ACAR, 1994. Koruyucu Siperler Altında İnsan İçin Güvenli Uzanma Sınırlarının Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 1, Sayfa: 30-36, Ankara.
 • ACAR, A.İ., ÖZTÜRK, R., ÇOLAK, A. ve K. SAÇILIK, 1994. Küçük Taneli Tohumlar İçin Bir Ekim Makinası Vantilatörünün Temel Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15.Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994, S: 129-137, Antalya.
 • ÖZTÜRK, R., ACAR, A.İ., ÇOLAK, A. ve H.H.SİLLELİ, 1994. Küresellik Değerlerine Bağlı Olarak Bantlı-Pervazlı Boylama Makinasının Boylama Yeteneğinin Belirlenmesi, Tarımsal Mekanizasyon 15.Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994, S: 513-522, Antalya.
 • ÇOLAK. A., ÖZTÜRK, R. ve A. İ. ACAR, 1994. Yerli Yapım Kombine Pancar Hasat Makinalarında Optimum Başkesme Ayarı ve Başkesmedeki Kayıpların Tahminine İlişkin Simülasyon Modeli Geliştirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15.Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994, Sayfa: 296-305, Antalya.
 • ÖZTÜRK, R. ve Y. SABAHOĞLU, 1994. Biyolojik Malzemelerin Sürtünme Katsayılarının Belirlenmesine İlişkin Yöntemlerin Değerlendirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15.Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül, S.353-362, Antalya.
 • ÇOLAK, A., ÖZTÜRK, R. ve ACAR, A.İ., 1994. Paralelogram Bağlantılı Bıçakla Pancar Baş Kesimindeki Kayıpların Tahminine İlişkin Simülasyon Modali Geliştirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, s:213-222, Bursa.
 • ACAR, A. İ., ÇİLİNGİR, İ., ÇOLAK, A. ve R. ÖZTÜRK, 1993. Küçük Tohumlar İçin Tamburlu Tip Pnömatik Ekici Düzen Tasarımı. 5. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 12-14 Ekim, S.267-276, Kuşadası.
 • KADAYIFÇILAR, S., ACAR, A. İ. ve R. ÖZTÜRK, 1992. Bir Gaz Jeneratörü Geliştirilmesi ve Üretilen Gazın İçten Patlamalı Motorlarda Kullanılabilme Olanakları. Tarımsal Mekanizasyon 14.Ulusal Kongresi, 14-16 Ekim 1992, S: 510-521, Samsun.
 • ÖZTÜRK, R. ve A.İ.ACAR, 1991. Jeneratör Gazı Üretimi ve Özellikleri. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 282, S: 25-27, Ankara.
 • KADAYIFÇILAR, S., ÖZTÜRK, R. ve A.İ.ACAR, 1990. Tarımsal Mekanizasyon Derecesinin Değerlendirilmesi. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, S: 1-4, Ankara.
 • ÇİLİNGİR, İ. ve R. ÖZTÜRK, 1989. Patatesin Bazı Biçim Kriterlerinin Boylama Kalitesine Etkisi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları: 1120, Ankara.
 • ÖZTÜRK, R., 1987. Hasat Sonrası Meyve Sınıflandırılmasında Makina Kullanımı. Çiftçi ve Köy Dünyası, Sayı:36, S.21-22, Ankara. KESKİN, R. ve R. ÖZTÜRK, 1988. Orta Anadolu Koşullarında Farklı Tarımsal İşletmeler İçin En Uygun Makina Setleri. Tarım Makinaları Bilim ve Tekniği Dergisi, Sayı:1, S.52-54, Ankara.
 • ÖZTÜRK, R., VATANDAŞ, M. ve A. ÇELİK, 1988. Tarımsal Makinalaşma Modelleri. Tarım Makinaları Bilim ve Tekniği Dergisi, Sayı:1, S.5759 Ankara.
 • YAVUZCAN, G. ve R. ÖZTÜRK, 1988. Meyve Sınıflandırmada Makinalar. TÜBİTAK, Bilim ve Teknik Dergisi, Cilt:21, Sayı:243, S.36-38, Ankara.
 • ÖZTÜRK, R. ve M. VATANDAŞ, 1988. Kaliteye Göre Ayırma ve Sınıflandırma Yapan Makinalar. Tarım Makinaları Bilim ve Tekniği Dergisi, Sayı: 2, S: 43-45, Ankara.
 • KESKİN, R. ve R. ÖZTÜRK, 1988. Orta Anadolu Koşullarında Farklı Tarımsal İşletmeler İçin En Uygun Makina Setleri. Tarım Makinaları Bilim ve Tekniği Dergisi, Sayı:1, S.52-54, Ankara.
 • ÖZTÜRK, R., 1986. Denizli Yöresinde Jeotermal Enerjiyi Ser Isıtma İmkanlarının Geliştirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 10.Ulusal Kongresi, 5-7 Mayıs, S: 318-327, Adana.
 • YAVUZCAN, G. KESKİN, R., AYIK, M., ACAR, A.İ., ÖZTÜRK, R., ÇELİK, A. ve M. VATANDAŞ, 1986. Tarımsal Mekanizasyon Sorunları ve Çözüm Yolları. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Simpozyumu. 18-21 Kasım 1986 (Ayrı Basım), S: 453-467, Ankara.
 • YAVUZCAN, G., ÇİLİNGİR, İ., ACAR, A.İ., ÖZTÜRK, R., GÜRHAN, R., BEYHAN, M.A. ve A.ÇOLAK, 1986. Tarım Makinaları Deneyleri ve Bazı Deney Tesisleri. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları No: 45, 55 s., Ankara.
 • ÖZTÜRK, R., 1995. Şeker Pancarının Hava Akımına Karşı Gösterdiği Direncin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16.Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül, S.323-333, Bursa.